< Böngészés > Főoldal / Vásárlói panaszok / Blog article: A májusi hónap aranyat ért! //The month of May reached gold!

| Mobile | RSS

A májusi hónap aranyat ért! //The month of May reached gold!

2008. május 30. | 5 hozzászólás | Vásárlói panaszok

A fogyasztók szinte minden nap megleptek valamivel, ami a fogyasztóvédelemmel, a feketemunkával és egy új fogalommal, a megélhetési hamis tanúzással kapcsolatos! A Fogyasztóvédelmi Egyesületünk telefonja egyfolytában izzott. A panaszok többfélék, illetve mélységében is eltérőek voltak. A vásárlók többsége a bevásárló központok akciós termékeinek már nyitáskori hiányáról, valamint a hirdetési újság árainak eltéréséről panaszkodtak. Pl. K. – néni Kistelekről könnyes szemmel magyarázta, hogy sorban állt, – reggeli nyitásra – ám mire odaért a pulthoz, elfogyott (!) a masszírozó gép, és az infra lámpa. – Higgye el sok, sok nélkülözésembe került, mire ki tudtam szorítani a gyógyszerkiadások mellett, ezt a pénzt! Az eladók arra hivatkoztak, hogy kevés érkezett! Kimentem a helyszínre, – a Plusz bevásárló központba, – Kistelek – s meggyőződtem K. néni igazáról. A plusz áruház hibázott, mivel rosszul mérték fel az igényt! A ruházati kereskedőknél nem kapnak számlát, csak blokkot arra hivatkozván, ha nem megfelelő a termék, blokk ellenében visszaveszik? Többen birtokháborításban kérték a véleményemet, hogy hová kellene fordulniuk… Sándorfalvárol B Pál arról panaszkodott, hogy az egy napja vásárolt fűnyíróját, ami már az első napon elromlott, nem akarták kicserélni, csak javíttatni. Csongrádról a neve elhallgatása mellett kérdezte egy nő, hogy mért nem kapott az új kerékpárjához szerszámokat? Segíteni így nem tudunk, ha nincs megadva az üzlet s az Ön neve tisztelt asszonyom! Tömörkénynél a bejelentők a hentesáru frissességét kifogásolták, a csomagoló anyagba alig fér bele a felvágott, a kenyércsomagolásáról már nem is beszélve. Meddig lehet az őrültkávét megvenni a szavatossági idő lejárta előtt! – kérdezte Amál néni. Szegedről elragadtatással beszéltek a Fogyasztóvédelmi Egyesületünkről s remélik, hogy segítségükre leszünk a bizonytalan eredetű élelmiszerek felderítésében, a kínai termékek – garanciális – egyéb problémái felszámolásában, valamint a műszaki cikkek leírásának megértésében (?). Ó pusztaszerről, a magas élelmiszerárakról tettek említést, s a pékáru nem mindig friss. A kenyér becsomagolása itt is problémás. Baksról érkezett a legtöbb bejelentés!

A vásárlás nevelő hatása

Többen kérték, hogy sűrűbben kellene fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket tartani az élelmiszer boltokban, vendéglátó helyiségekben, a piacokon, a fodrászatoknál, illetve szobafestőknél. Számlát, nyugtát nem szokás adni a piacon, az őstermelőknél, a kereskedőknek, a szobafestőknél, sem a fodrászatban. A Dél-alföldi régió piacain sűrűn lehet hallani a cigi, cigi szót. Továbbá szóba hozták az engedély, illetve a szakmával nem rendelkező “mestereket”, akik egyfolytában emelik az áraikat! Sajnos ezek használják ki a fogyasztóvédelmi felügyelők, ellenőrök, valamint a város távolságát! A feketemunkások a hátuk mögött érezhetik egyes hivatalok védelmét!

Elmentem az orvoshoz gyógyszert kiíratni. Ott ért a legnagyobb meglepetés. A váróban sokan üldögéltek. Arról beszélgettek, nem érdemes jelenteni a fogyasztóvédelmi jogsértéseket, a feketemunkát, a környezetszennyezést… stb.

A szülők veszteséget idéznek elő a gyermekeiknek, ha nem viszik magukkal a bevásárló körutakra, s nem tanítják őket a fogyasztóvédelem alapjaira, az áruismeret alapvető szabályaira. Mit lehet, mit kell, mire, muszáj odafigyelniük. A gyerekeknek bizsergő élmény az áruház hangulata, a felvillanó fények játéka, a polcok közötti nézelődés. Az élelmiszerek sokaságának megérintése, emocionális élményt, belső feszültséget hoz fel a lelkük mélyéből. Izgatottá válnak. Az áru csomagolási technikája, színe, formája, tapintása egy életre meghatározza a termék felismerését. A csokoládé ízének emlékképei megindítják a nyálképződést s a csomagolás felismerését. A felnőtt a csomagolás színeiből, a méret nagyságából azonosítja a már egyszer vásárolt árút. Pl., a sport szelet. A vásárlási szokásokat a család anyagi helyzete határozza meg. Mert te megérdemled szlogen, arra ösztönzi a hátrányos helyzetűeket, hogy „törvénysértéseket” kövessenek el. Ha nem a hirdetett termékekben jársz, vagy nem azokat az áruféleségeket fogyasztod, netalán elhízott vagy… Az a diák érzi magát biztonságban, aki fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkezik. A férjek egyszerűen nem szeretnek boltba járni! Na ezt használják ki a gyártok, forgalmazók. Nem véletlen, hogy több tonna tőkehúst, élelmiszereket semmisítettek meg a társszervek ellenőrei. Szaporodnak a fekete vágóhíd bonvivánjai! Átcímkézik a szavatossági jelzéseket, rendszeresen becsapják a vásárlókat! Ettől függetlenül számtalan élmény éri az embereket az áruházakban. Találkoztam ezzel, láttam a szomszédot, a főnökömet. A párok naponta találkoznak érzelmi nyomással vásárlásaik során, s ha közben különbözik a véleményük azt ne a kiskorú előtt, fejtsük ki. Azok a nebulók, akik együtt vásárolnak a szüleikkel, szeretett teljesek, határozottak s általában kiválóbb iskolai eredményeket érnek el. Ők harcolnak a jogaikért! Ezért légy őszinte! – ez ésszerű korlátokat feltételez. Ügyelj, ne legyen sok szabály, mert azokat betartani lehetetlen!
-oil-
Consumers are somewhat surprised me almost every day, which is the consumer, the black work, and a new concept of living on false tanúzással! The Consumer Association is constantly glowing phone. The complaints, many, or even radically different. The majority of shoppers in the shopping centers, lack of promotional products have nyitáskori, newspaper advertising and the price differentials complained. Eg Tues – Aunt Kistelekről tearfully explained that line was – opening morning – but what he got to the counter, sold out (!) Of the massage machine, and an infrared lamp. – I assure you many, many nélkülözésembe was what I was able to squeeze the pharmaceutical addition, this money! The vendors claimed that little has arrived! I went to the scene – plus a shopping center – Kistelek – and convinced Tues Aunt truth. On the plus department store made a mistake, as assessed by the need badly! The clothing retailer does not receive an invoice, just blocks on the ground if the product is not adequate, block fee to return? Several people asked for my opinion trespass, where you should turn to Paul … Sándorfalvárol B complained that the date of purchase of a mower, which has already broken the first day, they would not be replaced, only repaired. Csongrádról of anonymity said a woman in addition to the lack of a bicycle to the new tools? We can not help it, if not given the business name and your dear lady! Tömörkénynél the applicants complained about the freshness of meats, the packaging material barely fit into the cut, not to mention the kenyércsomagolásáról. How long can the őrültkávét the expiration date before buying! – Aunt Amal said. Szeged, talked about the rapture and Consumer Egyesületünkről hope that we will help in the detection of foods of uncertain origin, the Chinese products – warranty – the liquidation of other problems, and understand the description of the technical articles (?). Oh pusztaszerről, high food prices were silent, and the bread is not always fresh. The bread is packed in a challenge. Baksról received the most notice!

The effect of purchasing educational

Several people have requested that more frequent inspections should be kept in the consumer food shops, catering establishments, markets, the fodrászatoknál and szobafestőknél. Invoices, receipts are not normally given to the market, the primary producers, traders, the szobafestőknél or the barbershop. The South Plains region of the markets can often hear the fags, fags word. Also been considered by the license, and the profession are not “masters” who are constantly raising their prices! Unfortunately, these are used by consumer surveyors, inspectors, and the distance of the town! The undeclared work in the offices behind them feel some protection!

Medicine went to the doctor to print out. There came the biggest surprise. Many sat in the waiting room. Talked about, is not worth the reported violations of consumer protection, the black economy, pollution, etc ….

The cause of the loss of parents to their children, if not brought them to the shopping tours, and do not teach them the basics of consumer protection, the rules of fundamental knowledge of wares. What you can, what you need, what, you’ve got odafigyelniük. The children experience a tingling feeling of the store, the lights flash game, looking around among the shelves. Touching a multitude of foods, emotional experience, the internal tension raises from the depths of their souls. Become excited. The product packaging technique, color, shape, texture defines the product of a lifetime to be recognized. The chocolate taste memories and the packaging is opened, the identification of salivation. The adults in the colors of packing, the size identifies the size of the goods once purchased. For example, a sports bar. The buying habits of the family’s financial situation determines. Because you deserve a slogan to encourage the disadvantaged to “violations” speculating. If you do not go to the advertised products, whether or not they áruféleségeket consumers, or perhaps the obese … The students feel safe, who has detailed knowledge of consumer protection. The husbands just do not like to shop, walk! Now it’s used by the manufacturers and distributors. It is no coincidence that several tons of carcass meat, food inspectors destroyed the társszervek. Reproduce the black slaughterhouse bonvivánjai! Átcímkézik signs of shelf, systematically deceiving customers! Apart from this experience for many people to reach the stores. I met this, I saw a neighbor, my boss. The couples meet for daily purchases and emotional pressure, and if you differ in opinion, it is not the minor prior to the task. The nebula, who together with their parents buy, love complete, definite and generally superior educational results. They are fighting for their rights! Therefore, be honest! – This assumes reasonable limits. Beware, do not have many rules, because it is impossible to keep them!
-Oil-

Leave a Reply 1925 megnézve, 1 alkalommal mai nap |