< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem / Blog article: A Kormány meghozta határozatát a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról

| Mobile | RSS

A Kormány meghozta határozatát a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról

2010. november 13. | hozzászólás | Katasztófavédelem

A 1221/2010 (XI. 4.) számú kormányhatározat felkéri a belügyminisztert a károsodott lakóépületek felmérésére, a fedél nélkül maradt lakosok ideiglenes elhelyezéséről való gondoskodására a karitatív szervezetek bevonásával, és biztosítja a fentiek finanszírozását a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatból. Továbbá, hogy működtessen folyamatba épített ellenőrzési rendszert a közpénzek felhasználása kapcsolatban a nyilvánosságot, és a pénzügyi folyamatok átláthatósága érdekében.
A katasztrófa-elhárítási előirányzat terhére, a károkozó felelősségét nem érintve, támogatja a magánszemélyeket új laképület építésében, meglévő lakóépület helyreállításában, lakás vásárlásában, vagy amennyiben a károsult családján belül oldja meg lakhatását – pénzbeli támogatás formájában. A támogatás feltétele, hogy az ingatlan károsodás előtti értékét szakértő állapítsa meg. A károsult tulajdonába kerülő ingatlanra 10 évre elidegenítési tilalmat jegyeznek be. Fontos azonban, hogy olyan területen, amit a hatóság a veszélyelhárítás során szerzett tapasztalata alapján nem minősíti biztonságosnak, nem támogatható a károsodott épület helyreállítása.

A kormányhatározat felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy közcélú munka (közfoglalkoztatás) szervezésével támogassa a bontási, romeltakarítási és kivitelezési munkálatokat, továbbá, hogy a helyreállítással és újjáépítéssel szerzett ingatlanok kapcsolatos lakásszerzése adó- és illetékmentességet élvezzenek. A kabinet a vidékfejlesztési miniszter javaslatát várja az európai uniós források átcsoportosítására az iszapkárok enyhítése céljából. Kéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy az adományokat a legszélesebb nyilvánosság és a teljes átláthatóság biztosításával használják fel, illetve az érintett polgármestereket és a kisebbségi önkormányzatok képviselőit arra, hogy a lakosság ezzel kapcsolatos tájékoztatásában közreműködjönenek.

A helyreállítási és újjáépítési munkák határideje 2011. június 30.

A 1222/2010. (XI. 4.) számú kormányhatározat a nem lakóépületekben keletkezett károk enyhítéséről is rendelkezik. A katasztrófa-elhárítási előirányzat terhére támogatja azon károk enyhítését is, amelyek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanokban a gyártott, vagy a gyártáshoz szükséges termékekben a konyhakertekből be nem takarított terményekben, az elhullott haszonállat-állományban keletkeztek. A kormányhatározat ezen kívül intézkedik a sérült gépjárművek ügyéről is, támogatja „a természetes személy tulajdonában lévő egy darab gépjárműben esett károk enyhítését, a gépjármű életkorát figyelembe véve, a gépjármű amortizációval csökkentett értékéig.” A szabályozás szerint a tönkrement ingóságok pótlására háztartásonként 500 000 forintot , a tönkrement ruházatra, valamint élelmiszer vásárlására pedig személyenként 200 000 forintot kaphatnak a károsultak. A támogatás feltétele, hogy a károsult vállalja, hogy a más forrásból megtérülő kárösszeget az állam javára visszafizeti, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a számára jutatott támogatásról a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartás készüljön.

A kormányhatározat szabályozza az egészségügyi szűréseket úgy a védekezésben és kárelhárításban résztvevők, mint a lakosok tekintetében – egészen a közép- és hosszú távú rendszeres szűrővizsgálatokig.

A jogszabály felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a szennyeződött földterületek kezeléséről. A Kolontár települést övező körgát megépítését, a szennyező anyag elszállítását, és az ehhez szükséges elkerülő út megépítését a központi költségvetés előfinanszírozza. A 1223/2010. (XI. 4.) Kormány határozata soron kívül biztosítja a területet az új épületek építéséhez: Kolontár településen ez kürölbelül 4 és fél, Devecseren pedig 23 és fél hektárt nyilvánít építési beruházási célterületté.
forrás katasztrófavédelem

Leave a Reply 313 megnézve, 1 alkalommal mai nap |