< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem / Blog article: Illetékmentes a lakás és a gépkocsi beszerzése a vörösiszap-károsultak számára

| Mobile | RSS

Illetékmentes a lakás és a gépkocsi beszerzése a vörösiszap-károsultak számára

2010. december 19. | hozzászólás | Katasztófavédelem

A lakás és a gépjármű megszerzését terhelő illeték alól ad mentességet a vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára a nemzetgazdasági miniszter december 16-i rendelete. Ugyanez a jogszabály az elveszett okmányok pótlását is ingyenesen teszi lehetővé.
A kormány a vörösiszap-katasztrófát követően soron kívüli és illetékmentes ügyintézést biztosított a károsultaknak az ajkai okmányirodában. Ezt most újabb kedvezményekkel egészítette ki, hogy megkönnyítse számukra az újrakezdést. Kolontáron, Devecserben és Somlóvásárhelyen az adóhatóság és az okmányiroda – a nemzetgazdasági miniszter rendelete alapján – a rendkívüli helyzetre tekintettel mellőzi a lakás és gépjármű beszerzésre vonatkozó eljárási illeték kiszabását.

Az adóhatóság azokban a 2011. december 31-ig bejelentett illetékügyekben, amelyeknél a illetékfizetési kötelezettség 2010. október 4-e után keletkezett, elengedi a lakáshoz kapcsolódó vagyonátruházási és ajándékozási illetéket. Az illetékmentesség azokra vonatkozik, akik egy lakás vagy egy lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése után a lakásban lakóhelyet létesítenek. Az illetékmentességgel azok élhetnek, akiknek lakó- vagy tartózkodási helye a 2010. október 4-én bekövetkezett katasztrófa következtében életveszélyessé vált, azt bontásra ítélték vagy már elbontották. A rendelet vonatkozik azokra is, akiknek olyan lakása volt a három település valamelyikén, amelybe már nem kíván visszatérni. A rendelet hatálya alá tartoznak azok is, akik lakó- vagy tartózkodási hely hiányában életvitelszerűen laktak valamely utóbb életveszélyessé vált, megsemmisült lakásban.

A fenti kedvezményre való jogosultságot a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Az érintetteknek arról is nyilatkoznia kell, hogy a számukra megvásárolt lakásban állandó lakóhelyet létesítenek.

Az illetékmentesség személyenként egy gépjármű és egy pótkocsi beszerzése esetén is igényelhető abban az esetben, ha az érintett gépjárműre vagy pótkocsira azt más nem kérte. Ezt is nyilatkozattal kell igazolni. Azon járművek okmányainak – forgalmi engedély, törzskönyv – kiállítása is illetékmentes, amelyek az iszapömlés következtében olyan mértékben károsodtak, hogy azokat tulajdonosuk nem kívánja helyreállítani, hanem ki akarja vonni a forgalomból vagy el kívánja bontatni. Természetesen a tulajdonosnak erről bontási igazolással kell rendelkeznie. Arról, hogy a gépjármű valóban a vörösiszap-katasztrófa miatt rongálódott meg, a jegyző állít ki hatósági bizonyítványt, szintén illeték felszámítása nélkül.

Az okmányiroda természetesen illetékmentesen pótolja azokat az okmányokat is, amelyek a vörösiszap-katasztrófa térségében megsemmisültek. A rendelet rögzíti azt is, hogy a megrongálódott, illetve megsemmisült iskolai bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló és nyelviskolai bizonyítványok valamint oklevelek másodpéldányának kiadása is illetékmentes.
forrás katasztrófavédelem főigazgatóság

Leave a Reply 216 megnézve, 1 alkalommal mai nap |