< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem / Blog article: Tájékoztató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálati tapasztalatai tárgyában

| Mobile | RSS

Tájékoztató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálati tapasztalatai tárgyában

2010. december 24. | hozzászólás | Fogyasztóvédelem

Tájékoztató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálati tapasztalatai tárgyában

Az ellenőrzés célja volt a 2010. év folyamán az NFH valamennyi regionális felügyelőségéhez a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott fogyasztói beadványok (kérelmek, közérdekű bejelentések) nyomán indult elsőfokú eljárások tapasztalatainak bemutatása.

A vizsgálat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot térképezte fel, mely egy egész éven át tartó ellenőrzés volt, az NFH valamennyi regionális felügyelősége részvételével.

Megállapítások, tapasztalatok:

2010. év folyamán ez idáig 1788 eljárást indítottunk meg hivatalból.

Összesen 369, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartást kifogásoló beadvány érkezett, melyek 90 %-át fogyasztók terjesztették be. Emellett társadalmi szervezetek és versenytársak kezdeményezésével, valamint más hatóság jelzésével összefüggésben is sor került közigazgatási eljárás indítására.

258 esetben került sor döntéshozatalra, ebből 160 esetben (62%) állapítottunk meg jogsértést.

Legnagyobb számban (110 esetben) megtévesztő tevékenység miatt került sor jogsértés megállapítására, emellett 32 esetben a hatóság a vállalkozásoknak felróható mulasztással összefüggő információhiányra tekintettel minősítette a vizsgált gyakorlatot tisztességtelennek, további 15 esetben a törvény mellékletét képező feketelista valamely pontjába ütköző magatartással összefüggésben került sor határozathozatalra, 3 esetben pedig a jogszabály általános tilalmi előírásába ütköző jogsértés megállapítására került sor.

Intézkedések:

A kérelemre indult és érdemi döntéssel lezárt eljárások esetében 25 alkalommal, (17%) alkalmaztunk kizárólag kötelezés szankciót, további 33 esetben kötelezés alkalmazására fogyasztóvédelmi bírság kiszabása mellett került sor.

Összesen 135 esetben szabtunk ki fogyasztóvédelmi bírságot, összesen 14.255.000,- Ft értékben.

61 esetben került sor a Gazdasági Versenyhivatalhoz történő áttételre.

forrás nfh

Leave a Reply 300 megnézve, 1 alkalommal mai nap |