< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem / Blog article: Ünnepi rendezvény a belügyminiszter részvételével

| Mobile | RSS

Ünnepi rendezvény a belügyminiszter részvételével

2010. december 29. | hozzászólás | Katasztófavédelem

A katasztrófavédelem, a polgári védelem, a tűzoltóság aktív és nyugdíjas hivatásos elsőszintű vezetői számára tartottak december 27-én ünnepi rendezvényt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter.

A belügyi tárca vezetője elsőként kijelentette, mindenképpen szeretett volna még az idén személyesen köszönetet mondani az elvégzett munkáért a katasztrófavédelem vezetőinek. Utalva az elmúlt napok időjárására, az azzal járó közlekedési nehézségekre, megjegyezte, hogy egyben riasztási tesztnek is fel lehet fogni a hétfő reggel nyolcórai megjelenést, ám még a legtávolabbi megyéből indulók is pontosan megérkeztek az OKF épületébe. 2010 történéseiről szólva Dr. Pintér Sándor emlékeztetett arra, közvetlenül a kormányváltás után megérkezett a zöldár, ami megfeszített munkára kényszerítette nemcsak a belügyi, hanem a társszerveket is. „Azt gondolom, hogy ez is bizonyította azt, szükség van a Belügyminisztériumra, bizonyította azt, hogy megfelelő irányítással, óriási erőfeszítésekkel megfelelő eredményeket tudunk elérni valamennyien.” A miniszter emlékeztetett arra, hogy az összefogásnak köszönhetően az árvízi védekezés végeztével jó ütemben haladt az újjáépítés, és október 31-éig az egész térség újjáépült, amiben jelentős szerepük volt a karitatív szervezeteknek is. Az ár már levonult, az utómunkálatok azonban még zajlottak, amikor október 4-én átszakadt az ajkai vörösiszap-tározó gátja, és a katasztrófa több ember életét követelte. Mint Pintér Sándor fogalmazott, ez alkalommal is példás összefogás valósult meg, a kárhelyszínen nemcsak a belügyi erők álltak helyt, kiemelkedő munkát végeztek a honvédség, a mentőszolgálat egységei is. A gyors beavatkozással, a gyors mentéssel emberi életeket sikerült megmenteni, a különböző szervezeteknél dolgozók menet közben csiszolódtak össze. „A munka hátterében az együttműködésen túl volt egy bizalom. A kormány támogatása és biztonságadása, mert mindenki biztos lehetett abban, hogy teljes egészében megkapjuk azt az anyagi támogatást, megkapjuk azt a technikai támogatást, amire szükség volt a katasztrófa elhárításához.” Ez tette lehetővé például, hogy sikerült annyi gipszet szerezni, amennyivel elkerülhető volt, hogy a Torna-patakon és a Marcal folyón végigvonuló szennyezés elérje a Dunát, és természeti katasztrófát okozzon.

Pintér Sándor az erősségek mellett szólt a hiányosságokról is. Ezek a menet közben felmerülő dolgok rámutattak arra, hogy át kell tekinteni a katasztrófavédelmi törvényt. Példaként a miniszter azt emelte ki, hogy az önkormányzati vezetők sok esetben a kellő ismeretek híján nem voltak képesek teljes egészében koordinálni, összefogni a védelmi feladatokat, ami egyébként helyi szinten a polgármesterek dolga lenne a mai szabályok szerint. A társadalmi egyeztetés alatt lévő, a katasztrófavédelembe változásokat hozó törvényi koncepció egyik eleme ezért az lesz, hogy a helyszíni irányítás olyan szervezet kezében lesz, amely képes azt ellátni. „A törvénytervezet koncepciója nemcsak azt jelenti, hogy könnyebb lesz az irányítás, hanem azt is, hogy több lesz a feladat, egyben a felelősség is. Tehát még felkészültebbnek kell lennünk, a még jobban felkészült egységeket pontosabban, precízebben, a helyi technikai lehetőségek maximumával felszerelve kell irányítani és vezetni. Mind az elöljárói, mind a beosztotti állomány képzését növelni kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Nagyobb felelősség, nagyobb szaktudás, nagyobb irányítási készség.” A belügyminiszter hozzátette, 2011-ben nagyobb lesz az elvárás, de nagyobb lehetőségek is adódnak majd a technikai fejlesztésben, felszereltségben is. Mint mondta, ehhez természetesen a vezetői és a beosztotti állomány jobb felkészültségének is párosulnia kell. Pintér Sándor kijelentette, mindehhez még „hozzáadják” a kollégák elkötelezettségét is, hiszen már az idei esztendőben megindult az a folyamat, amely orvosolni fogja a tűzoltók túlórapénzre vonatkozó követeléseit. A tárcavezető emlékeztetett arra, először egy olyan számítási módot kellett kidolgozni, amelyet az érintettek és a szakszervezetek is elfogadtak. „A 2011-es évben reményeink szerint meglesz az a költségvetési háttér, hogyha nem is egyszerre, egy összegben, de 2011 december végéig azt tudjuk mondani, hogy megkezdtük a kifizetést, és sok helyen ez be is fejeződött.”

Pintér Sándor utalt a pillanatnyilag is zajló védekezési munkálatokra, arra, hogy az ország jó néhány területén küzdenek árvízzel, belvízzel, gondoskodnak a bajba jutott lakosok mentéséről, végezetül azt kérte, hogy jövőre legalább olyan hatékonyan dolgozzon a katasztrófavédelem, mint tette azt 2010-ben.

A belügyminisztert követően a BM OKF főigazgatója, Dr. Bakondi György tű. altábornagy fordult a teremben ülő jelenlegi és egykori kollégákhoz. Emlékeztetett arra, hogy most először vannak együtt a jogelőd szervezeteknél, illetve a katasztrófavédelemben az elmúlt tíz esztendőben dolgozó vezetők. „Olyan szervezetnek, amelynek a múltja nem világos, a múltja homályba vész, a múltja zavaros, vagy netán nincs múltja, az nagyon nehezen tud szembenézni a jövő kihívásaival. Ezért szerettem volna ezzel a vezetői körrel karácsony után, de még újév előtt összejönni, találkozni, beszélgetni.” A tábornok kijelentette, ez is a szervezetben végbemenő szemléletváltás egyik megjelenési formája. Hozzátette, e szemléletváltásnak az egyik biztosítéka a Belügyminisztérium – annak megszüntetése súlyos hiba, visszaállítása azonban okos döntés volt, így a katasztrófavédelem állománya visszatért a rendvédelmi szervek családjába, visszatért egy egységes irányítási, vezetési, egységes jogi szabályozási környezetbe. Dr. Bakondi György úgy fogalmazott, az elmúlt nyolc évben tudatosan, vagy hozzá nem értésből, de szétverték a testületnél meglévő közösségeket, ami jelentős probléma, hiszen a baj órájában éppen, hogy közösen kell dolgozni. A tábornok is beszélt a jelenleg zajló jogalkotási folyamatról, arról, hogy nem véletlenül került társadalmi vitára a tervezet, hiszen egyrészt a katasztrófavédelem nemzeti ügy, másrészt jó, ha a munkaanyagról sokan mondanak véleményt. „Azt szeretném, ha az a tudás, ami az itt ülők fejében van, az a tapasztalat, amelyet szereztek hosszú évek során, ez megjelenjen ezekben a jogszabálytervezetekben, és egy olyan rendszer legyen kialakítható, amely hosszú távon, legalább 10 évig biztosítani tudja a rendszer hatékony működését.”

A belügyminiszter és a főigazgató beszédét követően a Központi Tűzoltózenekar ünnepi műsorát hallgathatták meg a jelenlévők, vezényelt Dóra László tű. alezredes, karnagy.

A meghívottak között jelen volt a katasztrófavédelem egyik elődszervezetének egykori vezetője, Dr. Héra Attila tűzoltó vezérőrnagy is. Az immár két évtizede nyugdíjas tábornok 1987 és 90 között állt a BM Országos Tűzoltó-parancsnokság élén. A hivatásos szolgálatban eltöltött évek alatt több nagy tüzet is átélt, ott volt a Fővárosi Bútoripari Vállalat gyárában történt robbanásnál 1984 októberében, 86 májusában a Mikroelektronikai Vállalat újpesti üzemében keletkezett tűznél (a kár akkori áron körülbelül kétmilliárd forintos volt), de élénken emlékszik még 1988. május 6-ájának éjszakájára is, amikor a Rákóczi téri csarnokban csaptak fel a lángok. Ahogy Héra tábornok elmondta, ezekben az esetekben csak a felelősséget vette át, a tűz oltásának irányítását nem, hiszen a beosztottak jól tették a dolgukat, noha az annak idején rendelkezésre álló felszerelések elmaradtak az akkori európai színvonaltól. Ezt azonban a tűzoltók tudással, találékonysággal, lelkesedéssel ellensúlyozták. Az évek során számtalan emberi tragédiával találkozott, látta hogyan próbálják a kollégák menteni az emberek életét, vagyonát. „Óriási dolog volt együtt dolgozni velük. Az a csapat, amihez én még mindig hozzá tartozónak érzem magam, az a csapat mindig segíteni akart, segíteni akar.” Az egykori országos parancsnok pozitív jelzésnek, nagy dolognak tartja, hogy a belügyminiszter megtisztelte a katasztrófavédelem szervezetét, és személyesen jött megköszönni az elvégzett munkát nemcsak a még aktív, hanem a már nyugállományba vonult vezetőknek is. Mint mondta, a rendezvényen találkozott olyanokkal, akik akkor kezdték a pályát, amikor még ő is javában dolgozott, és bizony az akkori fiatalok ma már vezetői beosztásban vannak. Sőt, szerencséje volt olyan, egykori Vas megyei parancsnokkal is találkozni, aki ma már bizony a kilencvenes éveiben jár, mégis olyan jó erőben van, hogy vállalkozhatott a hajnali kelésre és az utazásra. Akadt olyan valamikori kolléga, akit évek, évtizedek óta nem látott, de olyan is, akivel alig egy hete együtt ebédelt. A viszontlátás örömén túl azonban Héra tábornok fontosnak értékeli, hogy a szervezet jelenlegi vezetése odafigyel a múltra, szükségét érzi kikérni a korábbi vezetők véleményét, támaszkodik tapasztalataikra. Ami a katasztrófavédelem jelenét illeti, vérbeli szakemberként természetesen arról is van véleménye: bízik abban, hogy a rendszer megújítását célzó intézkedések elérik céljukat, hiszen az integráció óta eltelt tíz év bizony nagy idő, tovább kell lépni, struktúrában, gondolatvilágban, szellemiségben is váltani kell. A volt parancsnok gondolt a társakra is, telefonon elmesélte Dr. Sági János és Dr. Száray Zoltán tábornokoknak is, hogy mi történt a rendezvényen, a két egykori vezető ugyanis egészségügyi okok miatt nem tudott eleget tenni az OKF meghívásának.

Az ünnepi rendezvényt követő állófogadáson Dr. Bende Péter tű. vezérőrnagy, fővárosi tűzoltóparancsnok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke mondott pohárköszöntőt. Örömét fejezte ki, hogy legidősebb tűzoltóparancsnokként nyugdíjba vonulása előtt szólhatott a BM OKF állományához. Reményét fejezte ki, hogy a belügyminiszter és a főigazgató által ismertetett változások elvisznek a megfogalmazott célokig, és mindez a lakosság biztonságának növeléséhez vezet majd. Az összefogás csodákra képes, tette hozzá, arra nemcsak a nagy vészek idején, hanem a hétköznapokban is szükség van. A vezérőrnagy egy ógörög bölcsességgel búcsúzott a jelenlévőktől: „Az élet ünnepnapok nélkül olyan, mint a hosszú út vendégfogadók nélkül”.

forrás BM okf

Leave a Reply 266 megnézve, 1 alkalommal mai nap |