< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: PROCIV és NATO CEPC ülés Brüsszelben

| Mobile | RSS

PROCIV és NATO CEPC ülés Brüsszelben

A magyar EU elnökség ideje alatt második alkalommal zajlott PROCIV tanácsi munkacsoport ülés február 16-án Brüsszelben. Többek között a január végén Budapesten megrendezett Integrált árvízkezelési elnökségi munkaműhely munkáját, a magyar elnökség prioritását adó integrált árvízkezelésről szóló és kockázat-felmérésről szóló tanácsi következtetés tervezeteket vitatták meg a delegációk.
Az ülésen a PROCIV elnöke bemutatta a januárban, Budapesten megrendezett munkaműhely során levont tanulságokat és eredményeket, melyek beépültek az integrált árvízkezelésről szóló tanácsi következtetésbe. A delegációk elismerően nyilatkoztak a munkaműhely megrendezéséről és az ott elért eredményekről. A delegációk a következtetés-tervezetet első olvasatban szerdán megvizsgálták, amely során a szövegezést a preambulumon át egészen az operatív szakaszokig sikerült előrevinni. A tagállami észrevételek figyelembevételével átdolgozott következtetés-tervezetet a következő napokban megküldjük a tagállamoknak, és február 25-ig várjuk további írásos észrevételeiket.

Az ülésen a szlovén delegáció bemutatta a múlt hónap végén Szlovéniában megrendezett kockázatértékelési munkaműhely legfontosabb eredményeit, többek között azt, hogy a Bizottság kivonatot készít majd a kockázat-felmérési irányelvekről, valamint létrejön egy szakértői munkacsoport a Bizottság munkájának támogatására.

A kockázat-felmérésről szóló tanácsi következtetés-tervezet tárgyalása során a delegációk általánosan támogatták a dokumentumot, a korábbi elvi nézetkülönbségeket sikerült konszolidálni. Számos delegáció jelezte, hogy túl korai a tervezetben kitűzött 2011 végi határidő ahhoz, hogy a tagállamok információt adjanak a Bizottságnak a nemzeti kockázatfelmérés eredményeiről. A tervezet első olvasatának szövegezésén sikerült maradéktalanul végighaladni. A delegációknak február 25-ig van lehetőségük a vélemények alapján átdolgozott dokumentumhoz írásos észrevételt tenni.

Június 9-10-én rendezzük meg Budapesten a második EU-USA kritikus infrastruktúravédelmi konferenciát, amelyen közös politikai nyilatkozatot tervezünk elfogadni. Tanácsi következtetés készül az EU kritikus infrastruktúravédelem nemzetközi ágának kiépítéséről, melynek első olvasatú megtárgyalását az április 13-i PROCIV ülésen tervezzük, és a májusi ülésen fogadjuk majd el.

A PROCIV ülést követő napokban, 2011. február 17-18. között rendezte a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) idei első félévi plenáris ülését a brüsszeli NATO Főhadiszálláson, melyre 3 fős BM OKF delegáció utazott ki Dr. Bakondi György tű altábornagy, főigazgató vezetésével. Dr. Bakondi György az első ülésnap délelőttjén rendezett NATO partneri körű vezetői szemináriumon vett részt, melynek fő témái a NATO-t érintő kritikus infrastruktúravédelem, CBRN események elleni védelem, polgári-katonai tervezés és a nem-katonai képességek bevetése voltak.
forrás:BM OKF

Leave a Reply 237 megnézve, 1 alkalommal mai nap |