< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Die Welt, die neue Verfassung “Fremdkörper” der Europäischen Verfassung/Die Welt: az új alkotmány “idegen test” az európai alkotmányok között

| Mobile | RSS

Die Welt, die neue Verfassung “Fremdkörper” der Europäischen Verfassung/Die Welt: az új alkotmány “idegen test” az európai alkotmányok között

A német konzervatív napilap szerint a felettébb patetikus, a történelmi büszkeség által átitatott preambulum” az országot a XI. században horgonyozza le.

Európa szélei címmel vezércikkben foglalkozott az új magyar alkotmánnyal és a finnországi választásokkal szerdán a Die Welt. A lap arra mutatott rá, hogy az Európai Unió politikáját az állampolgároknak mindig alternatíva nélkülinek tüntetik fel. Ez szorongást és bizalmatlanságot kelt, Magyarországon éppen úgy, mint Finnországban. Ameddig ez így marad, az EU-ellenes választások láncolata nem szakad meg.
Die Welt

A szerző szerint Európa ma politikailag gyenge, aminek történelmi okai vannak. Ugyanakkor Helmut Kohlig érvényben volt az a “vasszabály”, amely szerint minden tagállam egyformán fontos, függetlenül attól, hogy milyen nagy vagy milyen kicsi. Az uniónak a soktagúság mellett az egyenlőségen kellett alapulnia. Ma azonban Európát merev, Brüsszel által kiválóan reprezentált központosítottság jellemzi, ami nehezíti az EU működését.

Mindezt – mint a Die Welt írta – mindenütt észlelni lehet, de leginkább Európa szélein. Ebben a tekintetben az Orbán Viktor pártja, a Fidesz által végrehajtott erőteljes nemzeti fordulattal Magyarország hívta fel a figyelmet magára. Az ország – amely még nem olyan régen tagja az EU-klubnak – a magyar kártyát játssza ki, és kormánya – mint a szerző hangoztatja – “a történelem által átitatott nemzeti ébredés hangját” használja. Ez pedig nem illik a brüsszeli mintájú Európához.

Magyarország új alkotmánya “idegen test” az európai alkotmányok családjában. Egy “felettébb patetikus, a történelmi büszkeség által átitatott preambulum” az országot a XI. században horgonyozza le, és a koronához, a kereszténységhez, valamint a (sokgyermekes) családhoz köti.

A cikkíró szerint azonban Magyarország köztársaság marad, beágyazódva az európai egyesülés szilárd rendszerébe. Magyarország példája mutatja, hogy az EU szélein, az unió védelmét élvezve és az unió keretei között, más eszmék is léteznek, mint a brüsszeliek.

forrás:hirado.hu

Der konservative deutsche Zeitung, dass die sehr pathetisch, im historischen Stolz Präambel “, um das Land in der XI. Anchor Jahrhunderts durchdrungen.

Europa Kanten der Titel Redaktion mit dem neuen ungarischen Verfassung behandelt und die Wahlen in Finnland am Mittwoch in der WELT. Die Zeitschrift wies darauf hin, dass die Politik der Europäischen Union gegenüber den Bürgern stets in solchen ohne Alternative angegeben. Diese Angst und Misstrauen, so wie in Ungarn als in Finnland. Solange das so bleibt, ist die Anti-EU-Wahlen Kette nicht unterbrochen wird.
Die Welt

Der Autor glaubt, Europa ist jetzt politisch schwach, mit historischen Gründen. Helmut Kohl war in der Tat zur gleichen Zeit, die “vasszabály”, die ebenso wichtig ist, dass jeder Mitgliedstaat unabhängig davon, wie groß oder wie klein. Die Union sollte auf Gleichheit unter soktagúság beruhen. Aber heute ist Europa eine starre, perfekt in Brüssel durch die Zentralisierung charakteristisch vertreten, dass behindern die Funktionsweise der EU.

All dies – wie er in “Die Welt” schrieb – alle erkannt werden können, aber die meisten der Ränder Europas. In dieser Hinsicht hat die Partei von Viktor Orban, führte die Fidesz durch eine starke nationale Revolutionen in Ungarn auf sich aufmerksam machte. Das Land – das ist nicht so lange her, ein Mitglied der EU Club – der ungarischen Spielkarten, und die Regierung – wie der Autor behauptet – “von der Geschichte getränkten Stimme des nationalen Erwachens” zu verwenden. Dies würde nicht passen das Modell für Europa in Brüssel.

Ungarns neue Verfassung “Fremdkörper” in den Verfassungen der europäischen Familie. Eine “sehr pathetisch, im historischen Stolz Präambel durchdrungen”, um das Land in der XI. Jahrhundert, Anker, und die Krone des Christentums, und die (vielen Kindern), familiäre Bindungen.

Der Kolumnist wird jedoch der Republik Ungarn in einem festen System der europäischen Einigung eingebettet bleiben. Ungarn haben gezeigt, dass die EU-Kante, genießen den Schutz der Union und der Union im Rahmen, es gibt auch andere Ideen als auch die brüsszeliek.

Quelle: hirado.hu

Leave a Reply 1401 megnézve, 2 alkalommal mai nap |