< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Kitiltaná az éttermekből a cigányokat a Fidesz alkotmánybíró-jelöltje //Banning Restaurants aus der Zigeuner von Fidesz-Kandidat für das Verfassungsgericht

| Mobile | RSS

Kitiltaná az éttermekből a cigányokat a Fidesz alkotmánybíró-jelöltje //Banning Restaurants aus der Zigeuner von Fidesz-Kandidat für das Verfassungsgericht

Pokol Béla egy korábbi cikkében az emberek közötti, nyíltan etnikai alapú különbségtételre tesz javaslatot, ezért a Magyar Helsinki Bizottság szerint alkalmatlan arra, hogy alkotmánybíró váljon belőle. A jogvédők nyílt levélben kérik a képviselőket, hogy mondjanak nemet Pokol Béla megválasztására.

A Magyar Helsinki Bizottság nyílt levélben kérte az országgyűlési képviselőket, hogy ne járuljanak szavazatukkal Pokol Béla alkotmánybíróvá választásához. A jogvédő szervezet idézi Pokol Béla egyik tavalyi írását, amelynek alapján a Fidesz-KDNP alkotmánybíró-jelöltje elfogadhatónak tartja az olyan hátrányos megkülönböztetést, amely pusztán az érintett etnikai hovatartozásán alapul, ami az egyenlő emberi méltóság megtagadását jelenti.

A jogvédők álláspontja szerint, aki nem hisz az egyenlő emberi méltóságban, nem méltó arra, hogy egy demokratikus állam alkotmánybíróságának tagja legyen. Levelükben idézik Orbán Viktor miniszterelnököt, aki korábbi beszédében elfogadhatatlannak tartotta az egyenlő emberi méltóság követelményének megsértését. A Helsinki Bizottság arra kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek Orbán szavaival, úgy ezt Pokol Béla megválasztásának elutasításával is juttassák kifejezésére.

A jogvédők által idézett 2010. augusztus 17-iki cikkében Pokol Béla azt javasolta, hogy függesszék fel az egyenlő bánásmódról szóló törvény hatályát a magánszemélyek (pl. étteremtulajdonosok) vonatkozásában, “ha az adott településen az előzetes tapasztalatok alapján a közvéleményben meghatározott nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók esetében fokozott bűnelkövetés valószínűsége vált bevetté […]. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az etnikai kisebbséghez tartozás esetén a panaszok elbírálásánál mindig az érintett település közvéleményének előzetes tapasztalataiból kell kiindulnia.”

Ha tehát, írja a bizottság, egy település közvéleményében (hogy ez pontosan kinek a véleményét jelenti, azt Pokol Béla nem fejti ki) az a benyomás alakul ki, hogy a romák nagy számban követnek el bűncselekményeket, akkor például a településen működő étteremben ezen az alapon jogszerűen kitiltható minden roma a saját egyéni magatartására való tekintet nélkül.

A javaslat tehát ezeket az embereket pusztán az etnikai hovatartozásuk alapján kizárná abból a megkülönböztetés elleni védelemből, amely mindenki mást törvény szerint megillet, Pokol Béla tehát nem másra tesz javaslatot, mint az emberek közötti, nyíltan etnikai alapú különbségtételnek, azaz az egyenlő emberi méltóság megtagadásának törvénybe foglalására – írja a Helsinki Bizottság.

Vállalhatatlan

A Helsinki Bizottság tagja, dr. Tóth Balázs az ATV Start című műsorában péntek reggel elmondta, hogy “Pokol Bélával kapcsolatban van egy olyan probléma, ami miatt azt gondoljuk, hogy nem méltó arra, hogy alkotmánybíró legyen és vállalhatatlan, függetlenül attól, hogy milyen szakmai kvalitásokkal rendelkezik. Ez pedig az, hogy nyilvánosan támadja, illetve tagadja azt a gondolatot, hogy az egyenlő emberi méltóság és a diszkrimináció tilalom az mindenkire kötelező jellegű erkölcsi, illetve norma lenne”.

Öt jelölt

Múlt héten az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága támogatta az alkotmánybíró-jelöltek kinevezését, igaz, az ellenzéki bizottsági tagok távollétében. Az öt jelölt: Balsai István fideszes országgyűlési képviselő, volt igazságügy-miniszter, Pokol Béla egyetemi tanár, Szalay Péter ügyvéd, Szívós Mária, a Fővárosi Bíróság tanácselnöke és Dienes-Oehm Egon korábbi nagykövet, nemzetközi magánjogász.

forrás:atv.hu

Banning Restaurants aus der Zigeuner von Fidesz-Kandidat für das Verfassungsgericht

Hell in einem früheren Artikel, die Bela Menschen, legte offen rassistische Unterscheidung nach vorne von der ungarischen Helsinki Committee, daher ungeeignet, eine Verfassungsrichter ihm geworden. Die Verteidiger behaupten, dass die offenen Brief an die Mitglieder, die Béla Deutsch Wahl der Hölle sagen.

Die ungarische Helsinki-Komitees, in einem offenen Brief an das Parlament gebeten, stimmten nicht dazu beitragen, Bela alkotmánybíróvá Wahl Hell. Eine rechtliche Hilfsorganisation zitiert letztjährigen eine Hölle Béla schriftlich, unter denen die Fidesz-KDNP Verfassungsgericht Nominee akzeptabel ist zu unterscheiden, die einfach auf die ethnische Zugehörigkeit, die die gleiche Menschenwürde verweigert basiert.

Die Ansicht, dass Menschenrechtsverteidiger, die sich nicht in gleicher Menschenwürde glaubt, nicht würdig ist ein demokratischer Staat, ein Mitglied des Verfassungsgerichts werden. In ihrem Schreiben zitierte Ministerpräsident Viktor Orban, der zuvor in seiner Rede in Verletzung der gleichen Menschenwürde nicht akzeptabel war. Das Helsinki-Komitee fordert die Mitglieder, wenn sie Orban Worten zustimmen, lehne ich diese Wahl Hell Bela auch zum Ausdruck zu bringen leisten.

Zitiert von Verteidigern der 2010. 17. August, IKI Artikel Hell Bela hat vorgeschlagen, die Aussetzung der Gleichbehandlungsgesetz Rahmen der Individuen (z. B. Gastwirte), für “wenn die Abwicklung von früheren Erfahrungen in der öffentlichen Meinung, der nationalen oder ethnischen Minderheiten in hoher Kriminalität wahrscheinlich geworden nahm […]. Die Gleichbehandlungskommission Authority, der ethnischen Minderheit, die Beschwerden sind immer der Meinung der Siedlung muss die vorherige Erfahrung sein. ”

Wenn ja, an den Ausschuss zu schreiben, eine Gemeinschaft der öffentlichen Meinung (das ist genau deren Ansichten bedeutet, dass Hell Bela nicht erklären), entsteht der Eindruck, dass die Roma in großer Zahl, um Verbrechen zu begehen, dann als die Stadt Restaurant betrieben auf dieser Grundlage Roma sind rechtlich von allen der einzelnen das eigene Verhalten verboten, unabhängig.

Der Vorschlag sieht daher diese Menschen einfach durch ihre ethnische Herkunft auf der Grundlage der Anti-Diskriminierung Schutz, dass alle anderen gesetzlich berechtigt ausgeschlossen, Heaven and Hell Bela nichts anderes vorzuschlagen, wie unter den Menschen offen rassistische Unterscheidung, dass die gleiche Menschenwürde Nicht-Recht ist haben in – geben Sie die Helsinki-Kommission.

Zu wenig Unternehmen

Das Helsinki-Komitee Mitglied, dr. Tóth Balázs ATV Start auf der Messe in Freitagmorgen, sagte, dass “Hell Bela, ein Problem, weshalb wir, dass es nicht würdig des Verfassungsgerichts sollte und nehmen nutzlos, egal wie beruflichen Qualitäten haben glaube, ist verwandt ist. Und das ist öffentlich angegriffen und verleugnet die Idee der gleichen Menschenwürde und das Verbot der Diskriminierung auf der moralischen Bindung an alle, und es wäre Standard. ”

Fünf Kandidaten

Letzte Woche des Parlaments Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Verfassungsgerichts unterstützt die Nominierung von Kandidaten, obwohl die Opposition Vorstandsmitglieder anwesend ist. Die fünf Kandidaten: Stephen Balsai Fidesz MP, ehemaliger Justizminister, Bela Hell, Professor, Rechtsanwalt Peter Szalay, Maria Tough, Präsident des Amtsgerichts und Egon Dienes-Oehm ehemalige Botschafter in private internationale Juristen.

Quelle: atv.hu

Leave a Reply 398 megnézve, 1 alkalommal mai nap |