< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem / Blog article: A belügyminiszter világszínvonalú munkát vár

| Mobile | RSS

A belügyminiszter világszínvonalú munkát vár

2011. június 26. | hozzászólás | Katasztófavédelem

Közel száznyolcvanan fejezték be tanulmányaikat a napokban a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Az intézmény 63. tanévének június 24-i záróünnepségén tizenheten vehették át első tiszti kinevezésüket Pintér Sándor belügyminisztertől.
A felsőfokú szakmai végzettségű tűzoltó szervező-, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakos hallgatókat, a tűzoltó technikusokat, a szakképzett veszélyhelyzeti felderítőket, valamint az évzárón megjelenteket a jelentés beadását és a Himnusz elhangzását követően először az intézet igazgatója, Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy köszöntötte. A tábornok a belügyminiszter, az országos katasztrófavédelmi főigazgató, Óbuda polgármestere, a BM OKF, a fővárosi székhelyű, illetve a hallgatókat beiskolázó katasztrófavédelmi igazgatóságok, tűzoltóságok vezetői, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, a rendvédelmi társiskolák képviselői, valamint a jogelőd oktatási intézmények egykori igazgatói jelenlétében kifejezte abbéli reményét, hogy a most búcsúzó hallgatók további pályájuk során jól helytállnak, és hatékonyan szolgálják Magyarország biztonságának védelmét.

Az igazgatói köszöntőt követően tizenheten vehették át első tiszti kinevezésüket Dr. Pintér Sándor belügyminisztertől. A kinevezési okmányok átvétele után a hallgatók tiszti fogadalmat tettek, melynek szövegét Fülöpp Csaba tű. hadnagy olvasta elő.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 63. tanévzáró ünnepségén a belügyminiszter mondott beszédet. Pintér Sándor úgy fogalmazott, az iskolából most kikerülők életének egy szakasza lezárult, és egy másik kezdődik, ami azonban több szakmai tudást, nagyobb odaadást, több ismeretet követel. És egyben több felelősséggel is jár majd, tette hozzá a tárca vezetője, nemcsak saját maguk, hanem mások felé is, hiszen mások eredményeiért, feladataiért, tudásáért is helyt kell állniuk. Mindez, mondta a miniszter, jelenti egyben a társadalmi elkötelezettséget is, illetve azt, hogy gyakran veszélyes, embert próbáló feladatokat kell majd megoldaniuk. Szembe kell szállniuk a természet erejével, a tűz tombolásával, a viharkárokkal, áradásokkal, a technika fejlődéséből adódó veszélyhelyzetekkel, balesetek, katasztrófák helyszínén dolgoznak majd. De, hangsúlyozta Pintér Sándor, akár az elemekkel, akár a technológiai fejlődésből adódó veszélyekkel szemben lépnek fel, a legfontosabb dolog mindig az emberi élet védelme – úgy az állampolgároké, mint a beosztottaké – lesz. Ugyanakkor, tette hozzá a miniszter, jelentős felelősséget hordoz magában a megelőzés is, elkötelezettséggel, felkészültséggel azonban csökkenthetők a veszélyek. A közelmúlt eseményeire utalva kijelentette, az ipari katasztrófák, a vendéglátóhelyeken bekövetkezett balesetek okait kell megszüntetni úgy, hogy előrelátó módon a kötelezettségeknek érvényt kell szerezni. Ehhez pedig következetes szakmai munka és a jog betartatása szükséges. A most végzett hallgatóknak a jövőben fő feladatuk nem a tanulás lesz, tudásukról nem a tanárok előtt kell számot adniuk, a társadalom, a társak előtt kell bizonyítaniuk, ők lesznek azok, akik megítélik a tetteket, a felkészültséget. Pintér Sándor úgy fogalmazott, a munkával együtt nagy felelősség jár, amit viselni tudni kell. Ez a felelősség kiterjed a parancsnokokra, a parancsnoklásra, a beosztottakra egyaránt. A miniszter kijelentette, a kormány a jogi háttér megteremtésével igyekszik segíteni e felelősség viselését. A szakmai törvénycsomagról szólva a tárca vezetője elmondta, az nagyobb hatáskört, nagyobb lehetőségeket, de nagyobb elvárásokat is jelent, a cél egy hatékonyabb, egységesebb, jobban működő hivatásos rendszer kialakítása. Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a jó színvonalú, biztonságos munkához kiemelkedő fontosságú, hogy megfelelő technikai eszközök álljanak rendelkezésre. Felidézte a közelmúlt fejlesztéseit, és elmondta, a későbbiekben a személyes védőfelszerelések fejlesztése következik, hiszen azzal csökkenthető a munkával járó kockázat. Mint fogalmazott, világszínvonalú munkát vár el a kollégáktól, ehhez pedig világszínvonalú felszerelést igyekeznek biztosítani. A belügyminiszter hangsúlyozta, a feladatok ellátásához társadalmi megbecsülés is kell, ezt azonban már mindenkinek a saját munkája során, önmagának kell megszereznie odaadás, fegyelem, a rend, a jog betartása és betartatása révén. Az összes eddig felsorolt kívánalom mellett megfelelő együttműködésre is szükség van, mondta Pintér Sándor. Itt a szervezeten belüli, a társszervekkel és a nemzetközi szinten folytatott együttműködésről egyaránt szó van. Ez utóbbival kapcsolatban hozzátette, az EU-elnökség utolsó napjait éljük, és Magyarország ezt a nemzetközi együttműködést teljesítette az Európai Unión belül, és annak határain kívül is. A belügyminiszter elismerően szólt az iskola parancsnokai, tanárai által végzett munkáról, az általuk átadott ismeretekről. Emlékeztetett arra, hogy most nekik is készülniük kell, hiszen változik az oktatás rendje, rendszere. Végezetül Pintér Sándor a hallgatók hozzátartozóihoz szólt, felhívva a jelenlévők figyelmét, hogy szerettük nem szakmát, foglalkozást, hanem hivatást választott. Ahhoz pedig, hogy abban jól teljesítsenek, megfelelő családi háttér kell. Ennek a háttérnek, támogatásnak a megteremtését kérte a belügyminiszter a családtagoktól.

A hallgatók nevében Szabó Zsolt tű. főtörzsőrmester mondott válaszbeszédet. Elmondta, a felsorakozott közel kétszáz hallgató a minél alaposabb tanulás céljával jött az iskolába. A hónapok gyorsan teltek, és eközben igazi csapattá kovácsolódtak össze, hiszen ezen hivatás gyakorlói a dolog természetéből fakadóan a világon mindenhol bajtársak, csapattársak. A főtörzsőrmester hangsúlyozta, a megszerzett tudás nemcsak szakmailag fontos, hanem azért is, mert hiánya adott esetben mások életét is veszélybe sodorhatja. Emlékeztetett arra, hogy nem szabad a megszerzett ismereteket elavulni hagyni, állandóan frissíteni kell azokat. Szabó Krisztián elmondta, a képzés alatt bizony sokszor mondtak véleményt, összehasonlították a tanultakat a korábban megszerzett gyakorlati tapasztalataikkal, és ebből bizony jónéhányszor hasznos tanulságokat tudtak levonni.

A beszédeket követően a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ munkatársai, valamint a különböző képzési szakokon jó tanulmányi eredményt elért, és a tanulói közösségben meghatározó, pozitív szerepet betöltött hallgatók vehettek át elismeréseket.

A tanévzáró ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. Ezt követően a hallgatók díszlépésben elhaladtak az elöljárók előtt. Az ünnepséget követő fogadáson Dr. Bakondi György tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott pohárköszöntőt.

Budapest, 2011. június 24.
forrás:BM OKF

Leave a Reply 272 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: