< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Briliáns sportkarrier után az IMF élén // Après une brillante carrière sportive à la tête du FMI

| Mobile | RSS

Briliáns sportkarrier után az IMF élén // Après une brillante carrière sportive à la tête du FMI

2011. június 29. | 1 Hozzászólás | Életképek/bulvár

Először lett nő a világ legbefolyásosabb pénzügyi vezetője. Az IMF új vezetője, Christine Lagarde korábban az Európa-bajnok francia műúszó válogatott tagja volt.

Ha azt a bizonyos amerikai óriásbankot Lehmann Sistersnek hívják, és nem Lehmann Brothersnek, a csőd és az azt követő világválság valószínűleg nem következik be – mondta 2008-ban Christine Lagarde, arra utalva, hogy a nők kritikus helyzetekben sokkal higgadtabb, átgondoltabb döntésekre képesek, mint a férfiak. Pedig akkor még csak a pénzügyminisztériumot irányította, és senki nem gondolt arra, hogy két és fél év múlva a Nemzetközi Valutaalap élére kerül.

Az 55 éves Christine Lagarde a francia kormány legnagyobb szakmai tekintéllyel rendelkező tagja volt, és ez az imázs a külvilágban, ha lehet, még erőteljesebben hatott, mint Franciaországban. Lagarde azon nagyon kevés francia politikus közé tartozik, aki nem hogy folyékonyan, hanem szinte anyanyelvi szinten beszél angolul.

Tanulmányait az Egyesült Államokban végezte, és két évtizeden át ott is dolgozott. Tengerentúli karrierje csúcsán az egyik legnevesebb gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvédi iroda chicagói központját vezette. Jól ismeri tehát az angolszász mentalitást, amely szinte uralkodónak számít a nemzetközi pénzvilágban, de most elsősorban azért került a Valutaalap élére, mert európai, és az újabb potenciális krízis kiindulópontja Görögország lehet. A válság hosszú távú kezelésében pedig az uniós intézmények mellett a Valutaalap a kulcsszereplő.

Christine Lagarde fiatal korábban egyébként briliáns sportkarriert futott be, az Európa-bajnok francia műúszó válogatott tagja volt. Erre a korszakra emlékezve egyszer így nyilatkozott: megtanultam hosszú ideig visszatartani a lélegzetemet. És ez később a politikai pályafutás során is hasznosnak bizonyult.
forrás:mr1

Après une brillante carrière sportive à la tête du FMI

Tout d’abord, une femme est devenue la plus influente du monde Chief Financial Officer. Nouveau directeur du FMI, Christine Lagarde, français, champion d’Europe dans les travaux antérieurs a été membre de l’équipe de natation.

Si c’est pour quelques Sœurs géant américain Lehman bancaires sont appelés, et non faillite de Lehman Brothers et la dépression qui s’ensuivit Grande est peu probable – a déclaré en 2008, Christine Lagarde, ce qui suggère que les femmes sont dans des situations critiques est beaucoup plus calme, des décisions plus réfléchies peuvent, comme les hommes. Mais ce fut seulement dirigés vers le ministère des Finances, et personne ne pensait que deux ans et demi après le Fonds monétaire international est en haut.

Les 55 ans, Christine Lagarde, le plus haut du gouvernement français le statut professionnel de ses membres, et ceci est l’image du monde extérieur, sinon rien, encore plus fortement touchées que en France. Lagarde un des très rares hommes politiques français qui ne sont pas si couramment, mais presque parler couramment l’anglais.

Il a étudié aux Etats-Unis et a travaillé et y travaille pendant deux décennies. Carrière à l’étranger au sommet de l’un des principal centre économique des affaires a conduit le cabinet d’avocats de Chicago. Il est bien connu dans la mentalité anglo-saxonne est une question de souveraineté sur le monde financier international, mais a maintenant été principalement due à la tête du FMI, car en Europe, et une autre crise potentielle peut être le point de départ pour la Grèce. La gestion de crise à long terme plutôt que des institutions de l’UE, le FMI tient les principaux acteurs.

Christine Lagarde avait par ailleurs brillant jeune carrière sportive, l’équipe championne d’Europe de natation a été membre de l’art français. C’est l’ère souvenir a dit une fois: j’ai appris à retenir sa respiration pendant une longue période. Et c’est plus tard, la carrière politique au cours de l’utile.
Source: MR1

Leave a Reply 2347 megnézve, 1 alkalommal mai nap |