< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem / Blog article: Heti Hírlevél Sikerekkel zár a magyar EU Elnökség

| Mobile | RSS

Heti Hírlevél Sikerekkel zár a magyar EU Elnökség

2011. június 30. | hozzászólás | Katasztófavédelem

A soros magyar uniós elnökség utolsó PROCIV ülése zajlott Brüsszelben, amelyen a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetőjének irányítása mellett a teljes elnökségi stáb részt vett. 2011. július 1. és december 31. között az unió soros elnöki tisztségét Lengyelország tölti be. A magyar elnökség megköszönte a tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkárság támogatását és sok sikert kívánt a lengyel elnökségnek. Ezzel az ülés és a magyar elnökség is véget ért. Az elnökség komoly eredményeket tudhat magáénak a katasztrófavédelem területén, hiszen teljes konszenzus mellett három tanácsi következtetést fogadtatott el:

1. Integrált árvízkezelés az Európai Unióban (9241/11)

A magyar elnökség prioritása volt az integrált árvízkezelési tanácsi következtetések elfogadtatása, melynek fő célja egy a katasztrófavédelem valamennyi fázisát – megelőzés, felkészülés, reagálás és újjáépítés – figyelembe vevő integrált szemlélet kialakítása, illetve intézményesített kapcsolatok kialakítása minősített időszakokon kívül is az érintett szervek (katasztrófavédelem, polgári védelem, vízügy, helyi önkormányzatok) között. A téma aktualitását Magyarország különösen nagy árvízi veszélyeztetettsége mellett a 2010-es év jelentős árvizei adták, a téma korábban nem szerepelt a PROCIV napirendjén, és illeszkedett a Duna Régió Stratégia célkitűzéseihez is. A következtetéseket a PROCIV április 14-én, a COREPER május 4-én, majd a rendkívüli BIÜT május 12-én egyhangúan elfogadta.

2. Katasztrófakockázat felmérés és feltérképezés az Európai Unióban (8068/11)

Az EU katasztrófa-megelőzési politikájának kialakítása céljából a Bizottság 2010. december végén kiadta a katasztrófakockázatok felmérésével és feltérképezésével foglalkozó Iránymutatásait. Az Iránymutatások részét képezik a Stockholmi Program felhatalmazása alapján létrejött Belső Biztonsági Stratégia 2014-ig kialakítandó uniós kockázatkezelési politikájának. A magyar elnökség tanácsi következtetéseinek fő célja az volt, hogy az említett előzményekre építve előmozdítsa a kockázatfelmérés terén az uniós munkát, és felhívja a tagállamokat a nemzeti kockázatértékelések elvégzésére. A következtetéseket a PROCIV március 16-17-én, a COREPER március 30-án, majd a BIÜT április 11-12-én egyhangúan elfogadta.

3. Az Európai Kritikus Infrastruktúra Védelmi Program külső dimenziójának létrehozása (10662/11)

A következtetések célja az Európai Kritikus Infrastruktúra Védelmi Program (EPCIP) nemzetközi dimenziójának kiépítése a szektorok rangsorolása nélkül egyetlen alapdokumentumban, amely valamennyi, eltérő szabályozással és gyakorlattal rendelkező harmadik országra – USA, Oroszország, Algéria, Izrael, Kanada – felhasználható és hatálya – az Európai Kritikus Infrastruktúrákról szóló 2008-as irányelv két szektorra, energiára és szállításra korlátózódó hatályával ellentétben – valamennyi szektorra kiterjed. A dokumentum felhívja a tagállamokat, hogy saját kritikus infrastruktúráik vizsgálatát követően, vizsgálják meg, van-e harmadik országokkal fennálló esetleges infrastrukturális függőségük. A dokumentum általános, politikai keretet ad, a technikai részletek végrehajtását a tagállamokra bízza. A következtetéseket a PROCIV május 17-én fogadta el, majd a COREPER június 1-én tárgyalta vita nélküli pontként, június 9-10-én pedig a BIÜT jóváhagyását is megkapta.

Az OKF szakembereinek szakértői tevékenysége

Miután a kormány elfogadta az új katasztrófavédelmi törvénycsomag tervezetét, az a parlament asztalára került. Júniusban a kijelölt illetékes bizottságok tárgyalták azt meg. A Belügyminisztérium bizottsági üléseken részt vevő államtitkárának munkáját ezúttal is segítette az OKF szakembere. Dr. Tóth Ferenc polgári védelmi főfelügyelő három alkalommal vett részt a törvénycsomag általános vitára bocsátását célzó parlamenti bizottsági munkában.

A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

Nemzetközi projektről tanácskoztak Miskolcon

Az Európai Unió INTERREG IVC programjának keretein belül megvalósuló „CivPro” nemzetközi projekt soron következő konferenciája Miskolcon zajlott június 22-23-án. A tavaly elindított CivPro projekt fő célja a regionális politikák fejlesztése révén megelőzni a lakosságra, a tulajdonra, a környezetre és a társadalomra ható potenciális veszélyeket és károkat. A projekt specifikus célokat határoz meg az irányítás fejlesztése, a katasztrófa-megelőzés terén, bevezeti az átfogó gondolkodás fogalmát a széleskörű regionális politikai megközelítés kialakítása érdekében. Ezért a CivPro projekt elsősorban a katasztrófa-megelőzéshez és felkészüléshez kapcsolódó regionális stratégiák kialakítására összpontosít, valamint arra, hogy ezeket a nézőpontokat a lehető legjobban beillessze a polgári védelem átfogó rendszerébe.

Régi-új vállalat a BM OKF-nél

A BM által 2001-ben alapított BM HEROS Zrt. néhány tulajdonosváltást követően 10 év után ismét visszakerült a BM OKF-hez. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága a április 6-i határozatában úgy döntött, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlását 2011. május 10-vel átengedi a BM OKF részére. Az átvételi szerződés aláírását követően Dr. Bakondi György tü. altábornagy, az OKF főigazgatója május 26–án látogatást tett a társaságnál, bemutatta az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait, megismerkedett a HEROS vezetőivel és meghallgatta a vezérigazgató tájékoztatóját. Az értekezlet keretében vázolta a tulajdonos jövőbeli elképzeléseit, elvárásait, majd a jelenlévőkkel együtt megtekintette az üzemet.

Igazgatói értekezlet

Szokásos havi értekezlet zajlott június 22-én, amelyen valamennyi megyei igazgató részt vett. Az igazgatók az ülésen a 2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa okozta károk enyhítésének helyzetéről, a helyreállítás tapasztalatairól, a tűzoltóságoknál végrehajtott témavizsgálatokról, a BM OKF és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködési megállapodásáról, az ESR-112 projekt aktuális helyzetéről és az azzal kapcsolatos további feladatokról, a Paks és 30 km-es körzetében kialakított elektronikus lakossági riasztó és tájékoztató rendszerről, valamint az Állami Számvevőszék által az OKF-en végrehajtott ellenőrzés tapasztalatairól kaptak tájékoztatást. Az értekezlet a megyei specifikumok és elmúlt hónap eseményeinek megvitatásával zárult.

Tiszteket avattak a KOK-on

Közel száznyolcvanan fejezték be tanulmányaikat a napokban a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Az intézmény 63. tanévének június 24-i záróünnepségén tizenheten vehették át első tiszti kinevezésüket Pintér Sándor belügyminisztertől.

Tűzoltósági területen történt

Továbbképzés menetrend szerint

A BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelősége június 23-án a tűzmegelőzési tevékenységek új szabályairól, és a területet érintő egyéb kérdésekről tartott továbbképzést a megyei jogú városok tűzoltóparancsnokainak.

600 tűzoltót képeztek Nagykanizsán

Véget ért a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok szolgálatparancsnokainak, az Önkéntes Tűzoltóságok rajparancsnokainak, illetve az OKF, a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakmai állományának képzése az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nagykanizsai tanpályáján. A vállalat korábbi felajánlása értelmében speciális elméleti és gyakorlati képzést nyújtott a gáziparban előforduló balesetekre való felkészülés céljából. A képzés május 18-tól június 22-ig tartott, abban mintegy 600 szakember vett részt. A képzést a gázszolgáltató szakemberei soron kívül hajtották végre 40 fős csoportokban. A résztvevők hasznos információkat szereztek, melyeket a későbbiekben kamatoztatni tudnak a valós káresetek felszámolása során. A tanpálya méretét és technikai felszereltségét tekintve egyedülálló az országban, az első földgázipari tan- és gyakorlópálya-komplexum. A létesítmény hűen modellezi a gáziparban ténylegesen előforduló helyszíneket, berendezéseket és eszközöket.

Fontosabb tűzoltási és műszaki mentési események, jelentősebb beavatkozások számokban:

A tűzoltók az elmúlt héten 529 tűzesethez vonultak, és 511 műszaki mentést végeztek el. Tűzvizsgálati eljárás megindítását 28 eset tette indokolttá. Az esetek többségében közveszély okozás miatt indult eljárás.

Gyakorlat Békésben

A Füzesgyarmati szarvasmarha telepen megyei tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tartottak június 25-én. Annak során megrongálódott épületben rekedt embereket kellett kimenteni, illetve lángra lobbant szalmakazlat oltottak a gyakorlatba bevont hat önkéntes tűzoltó egyesület tagjai.

A hét legjelentősebb tűzesete

Június 24-én Nyíracsád külterületén, egy asztalos üzem porkamrájában robbanás történt. A tüzet alig több mint egy óra alatt eloltották, személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az eset kapcsán tűzvizsgálati eljárás indult, valamint a megyei igazgató soron kívüli átfogó tűzvédelmi ellenőrzést rendelt el a telephelyen.

A hét legjelentősebb műszaki mentése

Június 21-én hajnalban az M 70-es autóúton, Csörnyeföld közelében egy 39 román turistát szállító autóbusz és egy őrölt mészkövet szállító szlovén kamion ütközött. A baleset következtében 5 ember a helyszínen életét vesztette, heten súlyosan, 18-an könnyebben sérültek meg. A balesethez a nagykanizsai tűzoltók vonultak ki. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett közúti baleset miatt indított nyomozást.

Ellenőrzések

Június 20. és június 24. között tizenhét igazgatóság huszonegy helyszínen hajtott végre veszélyes áru közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzéseket, amelyek során több mint ötszáz járművet vizsgáltak meg. Voltak több megyét érintő ellenőrzések is. Két megyei igazgatóság három helyszínen közel kilencven járművet ellenőrzött, négynél találtak szabálytalanságot. Ezekben az esetekben hatósági eljárást indítottak. A héten négy telephelyet is ellenőriztek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei, sehol nem tapasztaltak szabálytalanságot.

A polgári védelem területén történt

Szorosabb együttműködés az önkéntes mentőkkel

A BM OKF június 22-én megrendezte az Önkéntes Mentőszervezetek Első Országos Találkozóját, amelyen sok más mellett az új katasztrófavédelmi törvény nyomán életbe lépő változásokról is tájékoztatást kaptak a szervezetek vezetői. A szakmai találkozó jövőbeni célok, feladatok rövid áttekintésével, pontosításával, azok megvalósításának legésszerűbb módozataival, a további eredményes együttműködés megalapozott reményében zárult. A rendezvényen százöt fő vett részt.

Mentőcsapatok gyakorlatoznak Moldáviában

Augusztus végén NATO CODRII gyakorlat lesz Moldáviában. A gyakorlaton résztvevő nemzeti mentőcsapat alegységvezetői számára június 22-én tartott felkészítést az OKF. A NATO Euro-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) gyakorlatát minden évben megrendezik. Az idei eseményen a magyar mentőegységek műszaki mentő, tűzoltó és veszélyhelyzet felderítő csapatokkal, összesen 20 fővel és 6 gépjárművel vesznek részt.

Lengyelország is otthont ad egy katasztrófavédelmi gyakorlatnak

Szeptemberben Lengyelország ad otthont az EU-CARPATHEX gyakorlatnak, amelyen nemzeti mentőcsapat képviseli hazánkat, amely társrendezője az eseménynek. A csapat alegységvezetőinek felkészítése június 22-én zajlott. Az úgynevezett vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) balesetek elleni védekezésre felkészítő katasztrófavédelmi gyakorlatot az EU finanszírozza, melyen a magyar fél egy 20 fős csapattal és megfigyelőkkel képviselteti magát.

Új utakon a lakosságfelkészítés

A lakosságfelkészítők és mentorok szakmai napját rendezte meg június 23-án az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyen negyvennyolcan vettek részt. Az esemény egy lépése volt a lakosságfelkészítés országos rendszerének javítása érdekében megkezdett munkának.

A polgári védelem területén várható

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság június 30-án az érintett hazai szervezetek részvételével Katasztrófa Kockázat Értékelés Konferenciát rendez. A konferenciára meghívták valamennyi, a katasztrófák elhárításában érintett ágazat országos hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szerveinek és a felsőoktatási intézmények képviselőit. Ez a rendezvény az első lépése annak a folyamatnak, amely során a szakmai munkacsoportok a hazai katasztrófa-kockázatokat azonosítják, elemzik és végül értékelik. A katasztrófák elleni védekezés közös nemzeti feladatunk, ezért a BM OKF számít a katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok, szervezetek és intézmények aktív közreműködésére.

Az iparbiztonsági területen történt

Vita nélkül ment át a magyar jelentés

A Seveso II. Irányelv módosításával összefüggő dosszié lezárásaként a magyar soros elnökség előrehaladási jelentését a június 21-én Luxemburgban ülésező Környezetvédelmi Tanács vita nélkül elfogadta. A vidékfejlesztési miniszter által elnökölt, a Seveso-dossziét érintő napirendi pont keretében az Európai Unió Bizottsága üdvözölte az előrehaladási jelentést és egyetértett az abban foglaltakkal, egyben megköszönte a magyar elnökség féléves munkáját. Az előrehaladási jelentés elfogadását követően az Iparbiztonsági Főosztály a dossziét lezáró keretmandátumot véglegesítette, és azt június 23-án megküldte a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

Hatósági szigor Szajolban

Június 20 és 24 között az Iparbiztonsági Főosztály négy esetben hajtott végre időszakos hatósági ellenőrzést veszélyes ipari üzemek területén. A felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemek közé tartozó MOL Nyrt. Szajol Bázistelepén az ellenőrzés tapasztalatai alapján a biztonságos vasúti átfejtés feltételeinek javítását célzó feladatokat kell végrehajtani.

Bírság Debrecenben

A környezetre veszélyes anyagokkal és hulladékokkal foglakozó egyik debreceni gazdasági társaságnál az elmúlt héten zajlott helyszíni szemle, amelyen a hatóság azt állapította meg, hogy az üzemeltető katasztrófavédelmi engedély nélkül végez veszélyes tevékenységet, amikor küszöbértéket meghaladó mennyiségű veszélyes anyaggal dolgozik. A hatóság az üzemeltetőt kötelezte biztonsági elemzés elkészítésére és benyújtására, továbbá intézkedést hozott a veszélyes anyagok küszöbérték alatt tartására. Emellett a veszélyes tevékenység katasztrófavédelmi engedély nélküli megkezdése és rosszhiszemű magatartás miatt 500 ezer forint eljárási bírsággal sújtotta az üzemeltetőt.

Egyéb területen történt

Informatikai projekt a megelőzésért

Az IDIRA (Interoperability of data and procedures in large-scale multinational disaster response actions) kutatási projekt Felhasználói Tanácsadói Testületének első találkozója zajlott június 21-22. között Bécsben az osztrák Vöröskereszt székhelyén. Az EU által finanszírozott projekt a nemzetközi nagyszabású katasztrófavédelmi beavatkozások során fellépő interoperabilitási problémákra keres megoldást, amelyet az eszközök, programok, bevetés-irányítási rendszerek átjárhatóságának biztosításával szeretnének elérni. Célja továbbá technológiai és metodológiai fejlesztés, amely optimalizálni kívánja a forrásfelhasználást, adatok feldolgozását, információcserét, és döntéstámogatást a katasztrófavédelmi beavatkozásokban. Az IDIRA projekt a kutatás felhasználását kívánja biztosítani egy felhasználói bizottság felállításával. A négy évig tartó projekt során évente egy találkozóra és összesen két munkaműhelyre kerül sor. A következő esemény a novemberben tartandó munkaműhely lesz, előreláthatólag ismét Bécsben.

Júliustól itt dolgozik a KKB

A Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) titkársága, annak feladatai és személyi állománya a Belügyminisztériumból átkerül a BM OKF állományába. Az átadás-átvétel június 30-án befejeződik és július 1-től a katasztrófavédelem rendszerében látja el feladatát. A BM OKF továbbá átveszi a kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos feladatköröket is.

Átkerül az OKF-hez a Marathon Terra

Tart a Belügyminisztérium (BM) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) közötti átadás-átvétel, amelynek végeztével a Marathon Terra infokommunikációs rendszer üzemeltetését a BM OKF végzi. A rendszer fizikai költöztetése június 28-án történik meg.

Újjáépítés a vörösiszap sújtotta térségben

Továbbra is az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ koordinálja a devecseri és a kolontári lakóparkok kivitelezését, valamint a bontási munkálatokat, a kárenyhítés során még hátralévő támogatási és vállalkozói szerződések előkészítését és megkötését.

Június 20. és 26. között a külterületek mentesítése során összesen 16954 köbméter szennyezett anyagot szállítottak a VII-es kazettába. Ugyanebben az időszakban 5654 köbméter bontási törmeléket vittek a X-es kazetta nyugati oldalán kijelölt lerakóhelyre.

A helyreállításon és újjáépítésen az elmúlt héten összesen 2855 ember dolgozott 919 eszközzel.

Az elmúlt héten folyamatosan vették birtokba otthonukat a kolontáriak. Devecseren zajlik még az új lakópark építése, elkészült mind a 87 ház alapja, lábazata, tartófala és tetőácsolata, végeztek a cserepezéssel és a kerítések is a helyükön vannak. Az épületekben jelenleg a belső munkálatok zajlanak. Pénteken elkezdődött a házak műszaki átadása. A Somlóvásárhelyen épülő ház alapja, lábazata, falazata, a tetőszerkezet, a cserepezés, a villamos alapszerelés, a hidegburkolás és a gipszkartonozás készült el. A belső ajtók is a helyükön vannak már, folytatják a festési munkálatokat.
forrás:BM OKF

Leave a Reply 1735 megnézve, 2 alkalommal mai nap |