< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Orbán: az Európai Parlament izgágáinak kiosztottunk néhány kokit //Orban: European Parliament izgágáinak distributed some of Koki

| Mobile | RSS

Orbán: az Európai Parlament izgágáinak kiosztottunk néhány kokit //Orban: European Parliament izgágáinak distributed some of Koki

Aki Kínával nyugati értékek alapján akar szövetséget kötni, az olyan elvarázsolt, hogy egyből felveszik az LMP-be – mondta a Orbánt Viktor, akit újraválasztottak a Fidesz elnökévé a párt kongresszusán. A leadott 1.472 szavazatból 1.468 voksot kapott.

A szavazatszámláló bizottság is befejezte: Varga Mihály 1462, Kósa Lajos 1458, Pelczné Gál Ildikó 1384, Pokorni Zoltán 1319 szavazattal lett alelnök. Föléjük pedig 1468 szavazattal Orbán Viktort emelte pártelnöknek a kongresszus, amelyik hosszan tapsol, miközben Orbán megindul a pódium felé, és miután elérte, arról beszél, hogy kormányzópártként utoljára 10 éve tartott kongresszust a Fidesz.

„Hogy mekkora idő is a 10 év, akkor ötlik igazán szembe, amikor a gyerekekre nézünk, akik óvodásokból gimnazisták lettek”, mondta Orbán. Akinek van egy jó híre: nemcsak idősebb lett a Fidesz, hanem erősebb és tapasztaltabb is, így állta a sarat, hiába próbálták eltéríteni az igazától – gumilövedékkel vagy épp külföldre kiszervezett támadással. De, emlékeztetett Orbán, a Fidesz mondta, hogy az oroszok menjenek haza, a Fidesz törölte el a tandíjat, a Fidesz érte el, hogy a nők 40 év munka után nyugdíjba mehessenek.

És mindeközben a Fidesz megtanulta, hogy nem ideológiákért kell küzdeni, hanem az emberekért, és ki kell állni a hazai és a nemzetközi szocialisták ellen Magyarország érdekében, és világossá kell tenni, hogy a magyarok nem tűrik, hogy bárki parancsolgasson nekik. Mert a Fidesz kiáll az emberekért, és megmondja, a rendvédelmiseknek, hogy senki nem követelhet jogosulatlan előnyöket az adófizetők és a nyugdíjasok pénzéből, kiáll, és csendben elbúcsúzik az IMF-től. De a válság földmozgásának még koránt sincs vége: 2011-ben Nyugaton a helyzet bizonytalan, és egyértelmű, hogy az emberiség történetének egy új fejezete kezdődik. És a Nyugat azért bukik, mert nem állt ki önmagáért, illetve polgárai közül egyre kevesebben dolgoztak, és egyre többen éltek hitelből. Most egész népek kerülnek az adósok börtönébe, miközben eddig kis országok emelkednek fel.

Magyarország ma a görög út, illetve a megújulás között választhat (utóbbi a munka szívós elvégzését jelenti). És épp ezért volt sikeres a magyar elnökség, mert higgadtan elvégezte a munkát, miközben az EP izgágáinak kiosztott néhány kokit, és leesett néhány saller is. És ha az élet új szabályokat, ír okosabb nem vitatkozni, hanem átállni az új rendre – márpedig Magyarország átállt időben, egy hajtűkanyarral letért a „görög útról”. Ennek részeként az ország időben felismerte, hogy az új rendben új szövetségek kellenek. Amerikával elmélyült az együttműködés, ami szabadság szenvedélyes szeretetére épül, illetve új szövetség köttetett Kínával, a gazdasági fejlődés és a munka tiszteletének alapján.

“Aki Kínával nyugati értékek alapján akar szövetséget kötni, az olyan elvarázsolt, hogy egyből felveszik az LMP-be”, ironizált a miniszterelnök. Ami pedig a jövőt illeti, üzente Orbán, a Fidesz nem hagyja, hogy letérítsék az új útról. Mert vannak, figyelmeztetett Orbán, olyanok, akik a görög útra akarják kényszeríteni az országot, az IMF-hitel és a kényszerprivatizáció útjára.
forrás:atv

Orban: European Parliament izgágáinak distributed some of Koki

China, who wants an alliance with Western values, such enchanted to be immediately included in the LMP – said Viktor Orban, who was re-elected chairman of the Fidesz party congress. The 1,472 votes cast in 1468 was voted.

The vote counting committee has completed: 1462, Mihaly Varga, Lajos Kosa 1458, Gál Ildikó Pelczné 1384, Zoltan Pokorni 1319 votes became vice president. Orbán Viktor 1468 votes over them and raised by Congress party president, which is a long applause, while Orban started towards the podium, and once reached, says that as a ruling party congress held last 10 years, the Fidesz.

“How big is a 10 year period, you ötlik really apparent when you look at the children who are secondary school students from kindergarten,” said Orban. He who has a good reputation, not only over one of the Fidesz, but also stronger and more experienced, and stood his ground, trying in vain to deflect from the truth – or even abroad for outsourced gumilövedékkel attack. But, she recalled Orban, Fidesz said that the Russians go home, Fidesz was abolished school fees, Fidesz came to women 40 years of work after retirement can go.

And while the Fidesz learned not ideológiákért be overcome, but for the people and must stand in the domestic and the international socialists to counter India, and it should be clear that the Hungarians would not tolerate anyone parancsolgasson them. Because of the Fidesz stand for the people, and tell you the rendvédelmiseknek that no one can claim an undue advantage to the taxpayers and pensioners’ money, stand up and quietly say goodbye to the IMF. But the crisis of land movement is far from over: in 2011, the West, the situation is uncertain and it is clear that a new chapter in the history of humanity begins. And the West is fall, because it was not out for itself and its citizens are less and less people working and living more and more loans. Now all people are the debtors’ prison, while small countries has been rising up.

Hungary is the Greek way, or you can choose between a revival (the latter performing a tough job). And that is why the Hungarian presidency was successful, because the work carried out calmly, while the EP izgágáinak allocated some Koki, and also dropped a few Saller. And if the new rules of life, writes wiser not to argue, but to switch to the new regime – went over to Ireland In time, a hajtűkanyarral deviated from the “Greek Road.” As part of the country in time realized that the new order new alliances are needed. America went on to co-operation, which is a passionate love of liberty is based, and concluded a new alliance with China, economic development and employment on the basis of respect.

“Anyone who wants to China under an alliance with Western values, such enchanted to be immediately included in the LMP-” ironizált the Prime Minister. As for the future, sent word Orban, Fidesz not let letérítsék the new road. Because there are Orbán warned, those who want to force the Greek way of the country, the IMF loan and forced the privatization path.
Source: ATV

Leave a Reply 549 megnézve, 1 alkalommal mai nap |