< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: “Van még visszaút”: óva intik Orbánékat //”Il va revenir”, a averti Orbánékat intimes

| Mobile | RSS

“Van még visszaút”: óva intik Orbánékat //”Il va revenir”, a averti Orbánékat intimes

A Magyar Helsinki Bizottság szerint “ahhoz, hogy hazánk ne iratkozzon ki a demokratikus európai államok sorából”, a sarkalatos törvényeket a Velencei Bizottság ajánlásainak figyelembevételével kell megalkotni.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményükben azt írták, az Európai Parlament kedden tárgyal a Velencei Bizottságnak a magyar alaptörvénnyel és a sarkalatos törvényekkel kapcsolatos kritikájáról. Hangsúlyozták: ahogy a Társaság a Szabadságjogokért, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság korábban megfogalmazta, “az alaptörvény megalkotása csak a kezdete és nem a vége az alkotmányozási folyamatnak, mivel számos alkotmányos jelentőségű kérdést nem az alaptörvény, hanem sarkalatos törvények fognak rendezni”.

Mint írták, a sarkalatos törvények megalkotásakor legalább a következő feltételeknek kell érvényesülniük: a sarkalatos törvények megalkotását valódi társadalmi és szakmai vitának kell megelőznie, tiszteletben kell tartani a nemzetközi emberi jogi normákat, különösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát. Ezek mellett a szakmai szervezetek kritikáit sem lehet figyelmen kívül hagyni, a Velencei Bizottság javaslatait a sarkalatos törvények száma és tartalma tekintetében követni kell.

Arra is kitértek: egyes tárgyköröket, mint az adópolitika, szociálpolitika, családpolitika, ki kell venni a kétharmados szabályok közül. Minden sarkalatos törvény alkotmányossági kontrollját lehetővé kell tenni, “az Alkotmánybíróság hatáskörének nemzetközileg is példátlan korlátozását ezért haladéktalanul meg kell szüntetni” – tették hozzá.

Ezen minimumkövetelmények semmibevétele a Helsinki Bizottság szerint “szembefordulást jelent az Európai Uniót alkotó államok demokratikus értékrendjének alapvető követelményeivel”. Mint írták, “már megtettük az első lépéseket ebbe az irányba”, és hozzátették: “van még visszaút – döntés kérdése, hogy a kétharmados többséggel rendelkező Fidesz-KDNP szövetség jogalkotása merre veszi az irányt”.
forrás:hirszerző

“Il va revenir”, a averti Orbánékat intimes

Le Comité Helsinki hongrois, stipule que «afin que notre pays ne signe pas de la ligne de pays européens démocratiques», les lois fondamentales des recommandations de la Commission de Venise, en tenant compte doit être établi.

Pour MTI lundi qu’elle a reçu une communication écrite sur le Parlement européen le mardi discuté de la Commission de Venise de la loi hongroise et les lois fondamentales fondamentaux liés kritikájáról. Souligné que, comme la Société des libertés civiles, Eötvös Károly Public Policy Institute et le Comité Helsinki hongrois avait mis, «la loi fondamentale de créer juste le début et la fin du processus constitutionnel, car un certain nombre de question de portée constitutionnelle n’est pas la Loi fondamentale, mais aussi lois fondamentales organisera ».

Comme l’a écrit, les lois fondamentales de créer au moins les conditions suivantes s’appliquent: Les lois fondamentales de la création sociale et professionnelle d’un vrai débat devrait être précédé par un respect des normes internationales des droits humains, en particulier dans la pratique de la Cour européenne des Droits de l’Homme. En plus de ces organisations professionnelles, les critiques ne peuvent être ignorées, les propositions de la Commission de Venise sur le nombre cardinal et le contenu des lois doivent être respectées.

Elle est également liée avec certains sujets, comme la politique fiscale, politique sociale, politique familiale, vous devez être les deux tiers de ces règles. Toutes les lois fondamentales de contrôle constitutionnel devrait être autorisé, «la compétence de la Cour constitutionnelle est internationalement restrictions sans précédent doit être retiré immédiatement” – at-il ajouté.

Ces normes minimales pour la négligence de la Commission d’Helsinki, selon “se retourner contre l’Union européenne représente les valeurs des Etats démocratiques qui constituent les exigences de base.” Comme il l’écrit, “ont été faits les premiers pas dans cette direction”, et a ajouté: “Nous sommes toujours le chemin du retour – question de décision, que les deux-tiers de la majorité de l’alliance Fidesz-KDNP où la législation prend la direction.”
Source: Intelligence

Leave a Reply 345 megnézve, 1 alkalommal mai nap |