< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: Sajtóközlemény

| Mobile | RSS

Sajtóközlemény

2011. július 7. | hozzászólás | Nav

Az innovációs járulék ellenőrzésével összefüggő tapasztalatok

Az adózók körében az innovációs járulékot a „kis adónemek” között szokták említeni, azonban a járulékcsökkentést igénybe vevő kötelezettek esetében, ha csak az elmúlt 1,5-2 évben folytatott ellenőrzéseket vesszük alapul, igen jelentős számban születtek innovációs járulék adónemben megállapítások, az igénybe vett K+F (kutatási-fejlesztési) szolgáltatások során észlelt tartalmi hiányosságok miatt.
Az ellenőrzések során feltárt tipikus hibatípusok egyike a megrendelt, de K+F tevékenységet nélkülöző tanulmányok készítése, azaz az internetről, újságcikkekből és szakkönyvekből, szakdolgozatokból vagy más hasonló művekből egyszerűen átmásolt kétes értékű K+F szolgáltatások. Ismeretes olyan „modell”, amikor ügyviteli szoftver, illetve specifikáció közel száz társaságnak került értékesítésre országszerte. Természetesen az internetes honlapokon elérhető lakossági vélemények közvélemény-kutatásként történő tálalása, jogszabályszövegek szó szerinti átemelése, adózók honlapjának, adatainak újraközlése, korábbi kutatások rendszerezése szintén nem jelent K+F tevékenységet.
Tény, hogy a K+F tartalom megítélése mind az adózók, mind pedig az ellenőrzés számára sok esetben nehézkes, akár szakértő igénybe vételét is indokolhatja. A Frascati Kézikönyv tartalmából (melyet az innovációs törvény indokolása meg is említ), valamint a törvény preumbulumából olyan következtetések vonhatók le, hogy az új ismeretre törekvést nem a megrendelő szemszögéből kell értelmezni, hanem általában véve, szakmailag képzett személyeknek és nem laikusoknak kell új ismeretekre szert tenniük a K+F tevékenység által.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Leave a Reply 226 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: