< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Banki stressztesz – spanyol, görög és osztrák bankok buktak meg //Banken-Stresstests – Spanisch, Griechisch und österreichischen Banken in die Torte

| Mobile | RSS

Banki stressztesz – spanyol, görög és osztrák bankok buktak meg //Banken-Stresstests – Spanisch, Griechisch und österreichischen Banken in die Torte

A 90 vizsgált bankból öt spanyol, két görög és egy osztrák bank nem felelt meg az elvárásoknak. Az elbukott bankok között van az osztrák Volksbank is. Az OTP és az Erste is jól teljesített.

Az Európai Bankhatóság (EBA) 18 órakor hozta nyilvánosságra az eredményeket. A hatóság tájékoztatása szerint a nyolc bank tőkehiánya 2,5 milliárd euró volt.

A közzétett eredmények alapján hét spanyol, két német, két görög, két portugál banknak volt 5-6 százalék közötti alacsony, de elégséges tőkemegfelelési mutatója.

A hatóság tájékoztatása szerint az év eleji állapotok alapján 20 bank került volna a kritérium 5 százalékos első körös magtőketartalék szint alá, azonban az azóta hatályba léptetett, több mint 50 milliárd euró tőkeinjekciót hozó intézkedéseknek köszönhetően 8-ra csökkent a teszten elbukó bankok száma.

A görög, ír és portugál állampapír a legnagyobb kockázat

Az EBA számításai szerint az európai bankoknak mintegy 200 milliárd eurónyi olyan állampapír van a birtokukban, amelyet az adósságválság által leginkább sújtott három ország bocsátott ki. Ennek mintegy fele görög állampapír. A legtöbb, 67 százaléknyi a görögországi pénzintézeteknél van; csupán 30 milliárd eurónyi kötvény van külföldi kézben. Hasonló arányt mutattak az ír és portugál bankok is.

A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számításaik nem fednek le valamennyi kockázatot, így a második körös hatásokat. “Ilyen hatások a befektetői megítélésben bekövetkezett változások, az európai bankrendszer egészében bekövetkezett finanszírozási nehézségek hatása.

Az EBA a 91 vizsgált bankból 90 esetében közölt eredményeket. Egy német bank, a Landesbank Hessen Thüringen megtagadta adatainak közzétételét, ellene bankfelügyeleti eljárást indítanak.

Az OTP dobogós

A pénzintézet a Budapesti Értéktőzsde honlapján azt közölte, hogy az OTP Bank eleget tesz a stresszteszthez megállapított tőkemegfelelési mutatónak.
OTP

A bank becsült, hibrid tőkeelemek nélküli, konszolidált alapvető tőkemegfelelési mutatója a 2010. év végi 12,3 százalékhoz képest 2012-ben az alapforgatókönyv mentén 17,2 százalékra, a pesszimista forgatókönyv esetén pedig 13,6 százalékra módosulna.

A közlemény szerint a pénzintézet továbbra is gondoskodik arról, hogy megfelelő szavatoló tőke álljon rendelkezésre mindenkori biztonságos működéséhez.

Az elmúlt évek pénzügyi válsága felértékelte a stabil tőkehelyzet fontosságát, az OTP Bank hagyományosan stabil tőkemegfeleléssel rendelkezett, s mindezt az elmúlt években tovább erősítette, elsődleges tőkéje az egyik legmagasabb Európában – közölte a bank.

Az MTI információja szerint az OTP dobogós helyet ért el az idei stresszteszten.

Jól szerepelt az Erste is

Jól szerepelt az Európai Unióra kiterjedő banki stresszteszten az Erste Group Bank AG is – közölte az Erste osztrák pénzintézeti csoport magyarországi leánybankja az MTI-vel.

Az eredmények azt mutatják, hogy az Erste Group Bank AG tőkemegfelelési mutatója nemcsak eléri, hanem jócskán meg is haladja a vizsgálat során célul kitűzött szintet – áll a közleményben.

Az Erste Group esetében 2012-re 8,1 százalékos, teljes kockázatra vetített alaptőkeráta várható negatív forgatókönyv esetén.
forrás:hiradó.hu

Banken-Stresstests – Spanisch, Griechisch und österreichischen Banken in die Torte

Fünf der 90 Banken untersucht Spanisch, Griechisch und zwei in einer österreichischen Bank die Erwartungen nicht erfüllt. Der gescheiterte Banken sind auch in der österreichischen Volksbank. OTP, die Erste und auch eine gute Leistung.

Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 18 Stunden wird durch die Ergebnisse zeigten. Die Behörde berichtete, dass acht der Mangel an Eigenkapital der Banken 2500000000 € ist.

Die veröffentlichten Ergebnisse von sieben spanische, zwei Deutsche, waren zwei griechische und zwei portugiesische Banken zwischen 5-6 Prozent niedrig, aber ausreichend Eigenkapitalquote ist.

Die Behörden berichteten, dass im Anfangsstadium der 20 Banken hatten das Kriterium von 5 Prozent der ersten Stufe Startkapital behält auf ein Niveau unterhalb gewesen, aber seit in Kraft gesetzt wurde, mehr als € 50000000000 Kapitalspritze Maßnahmen führten zu dem Vertrag 8 ist die Zahl der Banken die Prüfung nicht.

Die griechische, portugiesische und irische Staatsanleihen in das höchste Risiko

Der EIF ist eine europäische Bank schätzt, dass etwa 200.000.000.000 € in Staatsanleihen in ihrem Besitz, die am stärksten von der Schuldenkrise in den drei Ländern beeinflusst wird ausgestellt. Da etwa die Hälfte der griechischen Staatsanleihen. Die meisten, 67 Prozent der Finanzinstitute in Griechenland, nur € 30000000000 von Anleihen in ausländischer Hand ist. Ein ähnlicher Anteil wurden irischen und portugiesischen Banken.

Die Organisation betonte jedoch, ihre Berechnungen nicht alle Risiken abdecken, so dass die Zweitrundeneffekte. “Diese Effekte von Änderungen der Investor Wahrnehmung des europäischen Bankensystems sowie etwaige Auswirkungen der Finanzierung Schwierigkeiten.

Die EBA 90 ist das 91 Banken analysiert veröffentlichten Ergebnisse. Eine deutsche Bank, lehnte Landesbank Hessen Thüringen Offenlegung von Informationen, die Klage gegen die Bank-Management.

OTP Podium

Das Finanzinstitut auf der Budapest Stock Exchange Website berichtet, dass die OTP Bank Belastung der geschätzten Eigenkapitalquote zu erfüllen.
OTP

Die Bank schätzt, eine Mischung aus Artikeln ohne einen konsolidierten Kern Eigenkapitalquote in 2010. Ende des Jahres auf 12,3 Prozent im Jahr 2012 verglichen, um 17,2 Prozent im Basisszenario, das pessimistische Szenario, während 13,6 Prozent betroffen.

In der Mitteilung heißt, dass die Finanzinstitute weiterhin, dass ausreichende verfügbare Solvabilitätsspanne für den sicheren Betrieb jederzeit gewährleistet wird.

Die Finanzkrise in den letzten Jahren verbessert, wie wichtig solide Kapitalposition, OTP Bank hat traditionell eine stabile tőkemegfeleléssel, alle in den letzten Jahren hat seine primäre Hauptstadt eine der höchsten in Europa gestärkt – so die Bank.

MTI Informationen hat die OTP erreicht den Podien der diesjährigen Stresstest.

Erste ebenfalls gut in die

Nun in der Europäischen Union-weiten Stresstests der Banken, ist die Erste Group Bank AG – sagte der österreichischen Bankengruppe Erste Bank Hungary, eine Tochtergesellschaft von MTI.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erste Group Bank AG Eigenkapitalquote nicht nur erreicht, sondern weit über die voraussichtliche Höhe der Studie – mit der Veröffentlichung.

Erste Group im Jahr 2012 8,1 Prozent, ist die totale Risikokapital-Rate erwartet, dass ein negatives Szenario ausgestrahlt.
Quelle: hiradó.hu

Leave a Reply 1208 megnézve, 1 alkalommal mai nap |