< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: 36 órás ultimátum: fizetésképtelenné válhat Amerika //36-hour ultimatum: become a bankrupt America

| Mobile | RSS

36 órás ultimátum: fizetésképtelenné válhat Amerika //36-hour ultimatum: become a bankrupt America

Ultimátumot adott a kongresszusi pártoknak Obama: a republikánusoknak és a demokratáknak 36 órájuk van, hogy kitalálják, miképp emelhető meg az adósságlimit, különben augusztustól fizetésképtelenné válhat Amerika.

Az adósságlimit megemelése kapcsán kirobbant botrány egyre inkább dagad az Egyesült Államokban: Barack Obama ugyanis ultimátumot adott a kongresszusi pártok vezetőinek. Az amerikai lapok úgy tudják, hogy a politikusoknak – az elnöki ukáz értelmében – 36 órájuk van kigondolni, a kamat- és tőketörlesztéshez miképp lehet még időben megemelni adóssághatárt. Ha pártok mégsem ötlik ki időben a megoldást, akkor, írja a Süddeutsche Zeitung német napilap, Obama a hétvégén a Fehér Házba rendeli a képviselőket az egyeztetések folytatására.

Tárgyalások persze eddig is folytak, hiszen Obama azután állt elő az ultimátummal miután a Fehér Házban folytatott megbeszélések ötödik napja nem hoztak eredményt. „Eljött a döntés ideje, most már „konkrét projektekről” kell dönteni”, idézi a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap az amerikai elnököt. A vita lényege: az Egyesült Államok 14,3 ezer milliárd dollár nagyságú adósságlimitjének megemelése. Ám ebbe a republikánusok csakis akkor egyeznek bele, ha a demokraták jóváhagyják a tervezett költségvetési megszorításokat. A büdzsét a demokraták inkább a gazdagabbakra kivetett magasabb adókkal egyensúlyoznák ki, ám erre a republikánus ellenzék nem hajlandó rábólintani.

A vita valójában már hónapok óta folyik, de a kormány kisebb költségvetési trükkökkel időt nyerni tudott nyerni. Ám ha nem sikerül minél gyorsabban megegyezniük a képviselőknek, augusztus 2-ától akár fizetésképtelenség is fenyegetheti az országot, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Úgyhogy miközben a pártok egymással vívnak, már a három hitelminősítő ügynökség gyakorolt nyomást az amerikai kormányra. Először az amerikai Moody’s ügynökség fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy veszélybe kerülhet az USA eddig stabil Aaa besorolás, majd a kínai Dagong fenyegetett lefokozással.

Most pedig a Standard & Poor’s jelentette be, hogy az Egyesült Államok hosszú távú hitelfizetési képessége az elkövetkező három hónapban közel ötven százalékos eséllyel kap negatívabb minősítést. Az ügynökség jelentése alapján az Egyesült Államok rövid távú pénzügyi kilátásai is negatív irányba mozdultak. A Standard & Poors értékelését azzal indokolta, hogy a pénzügyi helyzet kapcsán kialakult politikai vita és az adóssághatár vitatott kérdése egyre komplikáltabbá vált.

Az amerikai hitelminősítő ügynökségek már hetek óta foglalkoznak az Egyesült Államok lehetséges vizsgálatának vagy negatívabb besorolású hitelfizető képességének kérdésével, de korábban ennyire konkrétan még nem nyilatkoztak. A kínai hitelminősítő ügynökség előrejelzése a legaggasztóbb, miután arra jutott, hogy a leminősítés elkerülhetetlen – még akkor is, ha a Kongresszusnak sikerül megegyeznie az adósságlimit kérdésében. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának áprilisi adatai szerint Kína az ország legnagyobb külföldi hitelezője – 1152 milliárd dollárral. Így a pekingi kormány befektetéseinek védelmét követeli. „Reméljük, hogy az amerikai kormány felelősségteljes döntéseket és helyes intézkedéseket hoz, amelyek a befektetők érdekeit is garantálják”, hangsúlyozta a külügyi hivatal szóvivője Hing Lei.

forrás:atv/tv.hu / Hajdú-Bencze Adrienn

36-hour ultimatum: become a bankrupt America

Obama has given an ultimatum to the congressional parties: the Republicans and the Democrats 36 hours to figure out how you can raise the debt limit, otherwise it could bankrupt America in August.

The debt limit increase in relation to swell the growing scandal in the United States: Barack Obama is given an ultimatum to the Congress party leaders. The American papers I know that the politicians – meaning the presidential ukase – 36 hours to think of the interest and principal may in time how to raise debt limit. If parties can not ötlik the solution in a timely manner, then, writes the German daily newspaper Süddeutsche Zeitung, Obama this weekend in the White House ordered the representatives to the negotiations continue.

Negotiations have also been conducted, of course, after Obama had given the ultimatum to the White House after the fifth day of talks have not brought results. “Now it’s decision time now,” specific projects “to decide”, quoted by the German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung, the American president. The dispute is the United States of $ 14.3 trillion size of the debt limit increase. But this is only the Republicans can agree, if the Democrats approve of the proposed budget cuts. The budget the Democrats prefer higher taxes levied on balance the richer, but the Republican opposition is not willing to do so rábólintani.

The debate has really been going on for months, but the government could lower the budget tricks to gain time to win. But if you can not reach agreement as quickly as possible for representatives, 2 August, up from insolvency could pose a threat to the country, writes the Frankfurter Allgemeine Zeitung. So while the parties fought each other, the three credit rating agencies have exerted pressure on the U.S. government. First, the U.S. agency Moody’s has expressed concern that the U.S. could be jeopardized Aaa rating has been stable, and the Chinese threatened Dagong demotion.

Now, the Standard & Poor’s announced that the U.S. long-term debt paying ability over the next three months, nearly half as likely to get negative ratings. The agency’s report of the United States short-term financial outlook is negative move. The Standard & Poor’s assessment argued that the financial situation in the political debates and controversial issues in the debt limit has become increasingly complicated.

The U.S. credit rating agencies, I have been dealing with the U.S. investigation of potential or negative rating of credit solvency issue, but has not been so explicitly stated. China’s credit rating agency forecasts of most concern, having concluded that a downgrade is inevitable – even if Congress fails to agree on debt-limit question. The U.S. Treasury Department in April, according to China’s largest foreign lender in the country – 1,152 billion dollars. So the Beijing government calls for investment protection. “We hope that the U.S. government responsible decisions and take action appropriate to ensure the interests of investors,” stressed the Foreign Office spokesman Hing Lei.

Source: ATV / tv.hu / Hajdú-Bencze Adrienn

Leave a Reply 285 megnézve, 1 alkalommal mai nap |