< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Toroczkaiék levelet kaptak a norvég merénylőtől a támadások előttToroczkaiék // letter were to attack the Norwegian merénylőtől

| Mobile | RSS

Toroczkaiék levelet kaptak a norvég merénylőtől a támadások előttToroczkaiék // letter were to attack the Norwegian merénylőtől

2011. július 26. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Több tucat európai radikális szervezet között a magyarországi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak is levelet küldött Anders Behring Breivik, közvetlenül azelőtt, hogy a norvég fővárosban robbantott a kormányzati negyedben, majd tömegmészárlásba kezdett egy ifjúsági táborban – hangzott el a TV2 Aktív című műsorában hétfő este.

A műsorban Toroczkai László, a mozgalom elnöke mutatta be a levelet, melyet a norvég merénylő saját email címéről küldött nekik. Mint mondta az emailt, már csak a támadás után olvasta el, de az alapján nem lehetett volna előre tudni, hogy pontosan mire készül a férfi.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetője hangsúlyozta: vannak dolgok, amelyekben egyezik mozgalmuk és Anders Behring Breivik ideológiája, de a norvég tömeggyilkos tettétől elhatárolódnak, és messzemenően elítélik azt.

Toroczkai László úgy tudja, ők az egyetlen magyar szervezet, akinek a norvég férfi elküldte levelét. Azt is kiemelte továbbá, hogy bár rengeteg radikális szervezetet ismer Európában, nem emlékszik rá, hogy személyesen találkozott volna a férfivel.

Az emailben Breivik úgy fogalmazott, hogy az “egy felhívás az európai hazafiakhoz” – mondta Toroczkai László. A levélben a norvég férfi röviden összefoglalta nézeteit és felhívta a figyelmet 1500 oldalas tanulmányára, melyet az interneten “2083” címmel tett közzé. Ebben a férfi Európa megtisztításáról ír, illetve arról hogyan tervezte meg a merényletet és a mészárlást – hangzott el az Aktív riportjában.

Toroczkai László ugyan még nem tudta elolvasni az 1500 oldalas dokumentumot, de a férfi elméletét zavarosnak nevezte. A férfi első számú ellenségként az iszlámot jelölte meg, de nem egyértelmű, hogy valóban csak azzal lett volna problémája – tette hozzá Toroczkai László.

A 32 éves Anders Behring Breivik hétfőn beismerte, hogy a múlt héten pénteken ő robbantott Oslo belvárosában, a kormányzati negyedben, majd rendezett vérfürdőt két órával később Utoya szigetén, a kormányzó párt ifjúsági szervezetének táborában. Tagadta viszont büntetőjogi értelemben vett bűnösségét, s azt állította, hogy célja nem “a lehető legtöbb ember megölése” volt, hanem az, hogy “erős jelzést” adjon, megvédje hazáját és Európát az iszlámtól és a marxizmustól.

A rendőrség hétfőn 93-ról 76-ra csökkentette a kettős merénylet halálos áldozatainak összesített számát az Utoya szigeti információgyűjtés nehézségeire hivatkozva.

Breivik az elmúlt években többször járt Magyarországon, számos helyen említi Magyarországot az internetre a merényletek előtt feltöltött “manifesztumában”. Ebben hivatkozik a magyar történelemre, Lukács Györgyöt és Kertész Imrét idézi, és egy Norvégiába bevándorolt magyar házaspár gyerekét nevezi legjobb barátjának. A kelet-európai szélsőjobboldali és nacionalista pártok címszó alatt Magyarországról három szervezetet sorol föl: a Magyar Igazság és Élet Pártját, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat és a Jobbikot. Megállapítja, hogy a bevándorlás elutasítása és az iszlámellenesség nem központi probléma a kelet-európai nacionalista pártok számára, mert “nagyon korlátozott” az ezekbe az országokba irányuló bevándorlás. Ezek a pártok inkább az EU-ellenességre, az antiszemitizmusra vagy más etnikai csoportok, főleg a cigányok elutasítására építenek – írta.
forrás:atv/MTI

Toroczkaiék letter were to attack the Norwegian merénylőtől

Dozens of European radical organization of the Hungarian Sixty Four County Youth Movement also sent a letter to Anders Behring Breivik, just prior to the Norwegian capital, exploded in the government district, and mass murder began in a youth camp – was the TV2 active on show in Monday night.

The program Toroczkai Laszlo, chairman of the movement presented the letter, which the Norwegian assassin sent to your email address to them. He said the email was only after reading the attack, but could not have been the basis to predict exactly what made the man.

Sixty-four of the county’s Youth Movement leader stressed that there are things in which the same movements and Anders Breivik Behring ideology, but to disassociate from the Norwegian mass murderers, and strongly condemn it.

Laszlo Toroczkai you know, they’re the only organization in Hungarian, a Norwegian man who sent the letter. He also highlighted that although a lot of radical organization known in Europe, can not remember to have personally met the man.

Breivik The email stated that “patriotism is a call to the European ones” – Toroczkai said Laszlo. In the letter, the Norwegian men and briefly summarized the views of 1,500-page study called attention to the Internet, “2083” have been published. In Europe, the purification of man writes about how well planned the assassination and the massacre – was in the active report.

Toroczkai Laszlo is still unable to read the 1,500 page document, but he called it muddled theory. He first identified as an enemy of Islam, but it is not clear whether it was really only a problem – Toroczkai said Laszlo.

The 32-year Behring Anders Breivik on Monday admitted that he blew the last Friday in downtown Oslo, the government quarter, then held two hours later Utoya bloodbath on the island, the ruling party’s youth organization in the camp. Criminal sense, but denied his guilt, he claimed that his aim is not “killing many people as possible” was, but that “strong signal” to reflect, to protect his country and Europe, Islam and Marxism.

The police on Monday 93 to 76 will be decreased by the double assassination of the total number of deaths Utoya the island because of problems in collecting information.

Breivik visited several times in recent years in Hungary, Hungary is mentioned in several places on the Internet before the attacks charged “manifesto.” This refers to the Hungarian history, Luke George and Imre Kertesz quotes, and a Hungarian immigrant couples in Norway called her child’s best friend. The Eastern European extreme right-wing and nationalist parties under three organizations are listed in Hungary: The Hungarian Justice and Life Party of the sixty-four County Youth Movement and the Jobbik. It states that the migration and rejection of Islamophobia is not the central problem of Eastern European nationalist parties as “very limited” to those countries of immigration. These parties are held more anti-EU, anti-Semitism and other ethnic groups, especially Gypsies refuse to build – he wrote.
Source: ATV / MTI

Leave a Reply 327 megnézve, 1 alkalommal mai nap |