< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Matolcsy Indiába űzi a hazai gyógyszeripart //Matolcsy India pursues the domestic pharmaceutical industry

| Mobile | RSS

Matolcsy Indiába űzi a hazai gyógyszeripart //Matolcsy India pursues the domestic pharmaceutical industry

Az Orbán-kormány már nem csak a külföldi gyökerű multinacionális cégek megsarcolásával kívánja korrigálni gazdaságvezetési hibáit, hanem a legsikeresebb magyar cégek túladóztatását, nyereségének megcsapolását is a mindennapok gyakorlatává tette. Így járt a Richter Gedeon Nyrt. is, és a legjelentősebb hazai gyógyszergyárnál betelt a pohár, a folyamatosan növekvő veszteségek miatt távlatilag azt fontolgatják, hogy Kínába vagy Indiába bővítik a termelését.

A Richter visszafogottságáról ismert vezérigazgatója, Bogsch Erik tegnapi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: akár a hazai textilipar sorsára is juthat a magyar gyógyszergyártás. A Richter az idei második negyedévben harmad akkora eredményt ért el, mint egy évvel ezelőtt, és Magyarországon már nem termelnek profitot. Az Orbán-kormány már nem csak a külföldi gyökerű multinacionális cégek megsarcolásával kívánja korrigálni gazdaságvezetési hibáit, hanem a legsikeresebb magyar cégek túladóztatását, nyereségének megcsapolását is a mindennapok gyakorlatává tette.

Amikor különadóról beszélünk, akkor elsősorban a pénzintézeteket, az energetikai és telekommunikációs vállalatokat, valamint a multinacionális kereskedelmi cégeket sújtó többletteherre gondolunk. Gyakran megfeledkezünk gyógyszeriparról, azon kevesek egyikéről, amely a rendszerváltás után talpon maradt, és sikeresen megtalálta azokat az új, külföldi piacokat, amelyek képesek pótolni az itthon – az egészségbiztosítási pénztár “jóvoltából” – kieső bevételeket is. Egy évtizeddel ezelőtt még termékeik 30 százalékát, mintegy 40 milliárd forintért értékesítettek belföldre, mára ez 30 milliárd forintra zsugorodott, ami teljes eladásoknak mindössze 13 százalékát képezi. A Richter, mint közismert nem olyan autókat gyárt, amelynek csak külhonban van piacuk, hanem olyan készítményeket, amelyek összetételben és árfekvésben is felveszik a versenyt a külföldiekkel.

Az Orbán-kormány azonban, mintha összeesküdött volna a hazai gyógyszer gyártók ellen. Bogsch Erik elmondta, hogy 7,1 milliárd forinttal csökkentette a nyereségüket az a szabályrendszer-változás, amelyet idén bevezettek. A július 1-jén ugyanis életbe lépett az a törvénymódosítás, amely a gyógyszeripari különadót 20 százalékra emelte a korábbi 12 százalékról, az orvoslátogatók díja pedig a kétszeresére, havi 0,8 millió forintra növekedett. A gyógyszer-támogatási rendszert is folyamatosan átalakítják, az áprilisi átalakítás egymilliárd, az augusztusi pedig kétmilliárd forint kiesést jelent a vállalatnak. Ugyanakkor a különadó 100 százaléka visszaigényelhető, amennyiben a vállalat kutatás-fejlesztés (k+f) kiadásai elérik, vagy meghaladják a termékeikre 2010-ben kifizetett támogatások 70 százalékát, így a társaság várhatóan 1,9 milliárd forintot igényelhet vissza.

Érdekesség, hogy a k+f-re fordított kiadások az egy évvel ezelőttihez képest csökkentek, nagy kérdés, hogy ez átmeneti vagy tartós tendenciának bizonyul, mert a Richter így reagál a számára rendkívül kedvezőtlen szabályozásra. A társaság annak ellenére, hogy terhei évről évre, sőt nem egy esetben egy esztendőn belül is, növekedtek, április 1-jén majd július 1-jén számos termékének az árát csökkentette belföldön. Ezek hatása az év egészére várhatóan egymilliárd forint lesz. A gyógyszerárakból tovább lefaragni képtelen a Richter. A gyógyszerkassza helyzetéről csak őszre kaphatnak világos képet a gyártók. Ennek függvényében döntik el, hogy milyen költségcsökkentést tudnak végrehajtani, és azt is, hogy – távlatban – Kínában vagy Indiában bővítik-e a kapacitásukat.

Mindent összevetve a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szereplő társaság az esztendő második negyedében 8,6 milliárd forint konszolidált nyereséget ért el, 67,7 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi esztendő hasonló időszakában. Ez az összeg – a vezérigazgató megfogalmazása szerint – nagyobb, mint a társaság hazai értékesítéséből származó nyeresége, vagyis Magyarországon gyakorlatilag nem termel profitot a vállalat. Bogsch Erik szerint a gyógyszergyár ezért nem csökkentheti a hazai patikaszerek árát.

A vezérigazgató feltette a kérdést, hogy vajon a magyar textilipar sorsára jut-e a hazai gyógyszergyártás, ugyanis a következő szabálymódosítások a külföldről származó olcsóbb gyógyszerek felé terelhetik a belföldi keresletet, ez tovább csökkenti a gyógyszergyár árbevételét és nyereségét. Mindez érződik a Richter részvényeinek árfolyamzuhanásában is. Míg az egy részvényre jutó eredmény 2011. első felében 1 056 forint volt, addig egy évvel korábban 2 041 forint.

forrás:népszavaonline//Bonta Miklós / Népszava

Matolcsy India pursues the domestic pharmaceutical industry

The Orbán government not only to foreign multinationals rooted megsarcolásával want to correct errors in economic management, but also the most successful Hungarian companies overtaxation, even tapping the profits of the everyday practice of his. So did the Richter, and the most significant Pharmaceuticals filled the glasses, the ever-increasing losses due to the longer run, we are considering to expand its production to China or India.

Richter is known for restrained ságáról CEO Erik Bogsch press conference yesterday, said: even the fate of the domestic textile industry is to get the Hungarian pharmaceutical industry. Richter in the third as the second quarter of this year’s achievements as a year ago, and Hungary is no longer generate profits. The Orbán government not only to foreign multinationals rooted megsarcolásával want to correct errors in economic management, but also the most successful Hungarian companies overtaxation, even tapping the profits of the everyday practice of his.

When we speak of a special tax, it is primarily financial institutions, energy and telecommunications companies and the multinational trading firms hit többletteherre think. Pharmaceutical industry is often forgotten, one of the few that remained standing after the regime change, and they have successfully found new foreign markets that are able to make up for the home – the health insurance fund, “thanks” – lost revenues. A decade ago, 30 percent of their products, about 40 billion forints were sold domestically, it has now shrunk to 30 billion, which is only 13 percent of total sales thereof. Richter, as well as cars are not manufactured, of which only have a market abroad, but are products in which the composition and price ranges as well placed to compete with foreigners.

The Orbán government, however, as if the home had conspired against drug manufacturers. Erik Bogsch said that 7.1 billion decrease in profits for the regime-change, which was introduced this year. The 1 July because of a change in the law took effect, the pharmaceutical industry has increased the special tax of 20 percent in the previous 12 percent, physician visits and fees have doubled, increasing to HUF 0.8 million per month. The drug subsidy system is continuously transformed to the April transformation of one billion, two billion forint in August and a loss of the company. However, the 100 percent special tax may be recovered if the company’s research and development (R & D) expenses reach or exceed their products in 2010, grants paid 70 percent, so the company is expected to require 1.9 billion back.

Interestingly, the R & D spending compared to a year ago fell, the big question that this is temporary or long-term trend in that it would respond to the Company for such rules is highly unsatisfactory. The company, despite the burden from year to year and even in some cases within a year also increased on April 1 and July 1 on a number of products has reduced the price of the home. These effects are expected for the entire year will be one billion. The drug is unable to reduce your prices on the Richter. The growth in pharmaceutical situation in the autumn just get a clear picture of the manufacturers. This subject will depend on how cost reductions can be carried out and also that – in perspective – in China or India to expand their capacity.

Overall, the Budapest Stock Exchange (BSE) in the company of the year 8.6 billion in the second quarter consolidated profit reached 67.7 percent less than the same period last year. This amount – the chief executive put it – more than the company’s domestic profits from the sale, that is, in Hungary produce virtually no profit for the company. Erik Bogsch, the drug companies can not reduce the price of domestic drugs pharmacy.

The CEO asked the question whether the Hungarian textile industry fate to the domestic production of pharmaceuticals, as the following rule changes from abroad cheaper medicines to overshadow the domestic demand, which further reduces the drug company sales and profit. It is felt in the Richter’s shares fall in price as well. While earnings per share for the 2011th the first half of 1056 was HUF, while a year earlier to HUF 2,041.

source: people’s own online / / End Nicholas / The People’s Voice

Leave a Reply 367 megnézve, 1 alkalommal mai nap |