< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Miért hallgat Orbán Viktor és Schmitt Pál? //Why listen to Viktor Orban and Pal Schmitt?

| Mobile | RSS

Miért hallgat Orbán Viktor és Schmitt Pál? //Why listen to Viktor Orban and Pal Schmitt?

2011. augusztus 12. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

A Magyar Helsinki Bizottság nyílt levélben kérdezi a miniszterelnököt és a köztársasági elnököt, nem érzik-e szükségét a megszólalásnak annak kapcsán, hogy szélsőségesek a Magyar Szigeten romák, zsidók és “más bőrszínűek” megölésére buzdítottak.

A dokumentum sajtóhírekre hivatkozva közli, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett Magyar Sziget egyik előadásán a következő uszítás hangzott el: “el kell jutni oda, hogy egy gépkarabélynak az elsütő billentyűjét valaki meg tudja húzni, esetleg akkor, hogyha egy másabb bőrszint lát”. A mozgalom vezetője szerint a fajok háborúja zajlik, ezért el kell jutniuk egy szintre: “arra, hogy újra agresszívvá, erőszakosakká, szikárakká, mohókká, szinte fenevadakká váljunk”.

A Helsinki Bizottság álláspontja szerint a konkrét kijelentések egyes társadalmi csoportok tagjai elleni erőszakra hívnak fel, nagy valószínűséggel megvalósítják a közösség elleni izgatás bűntettét, akkor pedig a hatóságok kötelesek a büntetőjogi felelősségre vonás szükségességét megvizsgálni.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint az ügyészségnek ki kell vizsgálnia az eseményeket, a közjogi méltóságoktól pedig elvárható az uszító kijelentések elítélése, ezért nyílt levélben kérdezik Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy az ügyészség vizsgálja-e a bűncselekmény gyanúját felkeltő megnyilvánulásokat, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig arról, hogy mikor készül nyilvánosan elítélni a magyar közbeszédben példátlan durvaságú nyílt uszítást, illetve, hogy a magyar kormány fel kíván-e lépni az erőszakra való nyílt felhívás ellen.

A Helsinki Bizottság az eset kapcsán Schmitt Pál köztársasági elnökhöz azt a kérdést intézte: “a nemzet egységének megtestesítőjeként miért marad néma, amikor magyarok elleni erőszakra hívnak fel?”

Csütörtökön az LMP a legfőbb ügyészhez fordul és a nemzetbiztonsági bizottság összehívását kezdeményezte azért, mert “a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett Magyar Szigeten Tyirityán Zsolt, a Jobbikkal két éve együttműködési megállapodást kötött Betyársereg vezetője, illetve Dér Zsolt olyan állításokat fogalmaztak meg, amelyek az LMP szerint felvetik bizonyos bűncselekmények előkészületének gyanúját is”.

A Magyar Szigetet 2004 óta rendezik a Pest megyei Verőce melletti Csattogó-völgyben. A “kulturális és közéleti” programokat egyaránt tartalmazó Magyar Szigetet kezdettől fogva a Hatvannégy Vármegye Ifjúság Mozgalom (HVIM) szervezi. Az idei Magyar Sziget július 31-től augusztus 7-ig tartott.
forrás:stop.hu

Why listen to Viktor Orban and Pal Schmitt?

The Hungarian Helsinki Committee in an open letter asking the Prime Minister and President of the Republic, do not feel any need for a sound effect in relation to the Hungarian extremists Island, Roma, Jews and “other races” incitement to kill.

Document sajtóhírekre grounds saying that the sixty-four County Youth Movement organized by the Hungarian Sziget a performance with the following agitation was said: “I need to get there, one assault rifle the trigger key you can draw, maybe then, if a másabb skin level seen” . The movement of the head of war between species, it reaches a level “to re-aggressive, erőszakosakká, szikárakká, mohókká almost fenevadakká become.”

The Helsinki Committee’s view, the specific statements against members of certain social groups calling for violence, is likely to implement the crime of incitement against the community, but then the authorities must consider the need for criminal prosecution.

The Hungarian Helsinki Committee, that the prosecution must investigate the events, public dignitaries States are expected to inflammatory statements condemning, so in an open letter asking drawn from Peter’s chief prosecutor to the prosecutor to investigate whether a crime suspect attracted manifestations, Viktor Orbán, Prime Minister and about He is ready to publicly condemn the Hungarian public discourse unprecedented coarse open incitement, and that the Hungarian government wishes to move to an open call to violence against.

The Helsinki Committee in relation to the case, Pal Schmitt, President of the Republic addressed the question: “Why the embodiment of national unity will remain silent when called for violence against Hungarians?”

On Thursday, the LMP of the Attorney General of turns and the national security committee meeting of the initiative because “the sixty-four County Youth Movement organized by the Hungarian Sziget Tyirityán Zsolt Jobbik two year cooperation agreement with Outlaw Army leader, and Der Zsolt such statements formulated in which the LMP preparation for that raise suspicion of certain crimes. ”

The Island of Hungary since 2004, held under the Pest County Verőce booming valley. A “cultural and public life” programs, which include both Hungarian Island from the very beginning of the sixty-four County Youth Movement (HVIM) is organized. This year’s Sziget in Hungary from July 31 until August 7 at.
Source: stop.hu

Leave a Reply 289 megnézve, 1 alkalommal mai nap |