< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Erkélyen, ablakban: brit divat lett a zöldségtermesztés //Balcony window: British fashion has been the production of vegetables

| Mobile | RSS

Erkélyen, ablakban: brit divat lett a zöldségtermesztés //Balcony window: British fashion has been the production of vegetables

2011. augusztus 26. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Ígéretes növekedést mutatott az elmúlt években a vegyszermentes biotermények piaca az Egyesült Királyságban, ám a fellendülés az élelmiszerárak emelkedése miatt megtorpant, sok termesztő inkább a nagyáruházak igényire figyel – írja a Guardien. Bár több helyütt lekerültek a polcokról a biotermékek, az érdeklődés mégis folyamatos, sőt, divat lett az erkélyeken is zöldséget termelni.

Míg a statisztikai adatok szerint a gazdasági válság miatt Nagy-Britanniában csökken a bioélelmiszerek termelése, a Kossuth Rádió londoni tudósítójának tapasztalatai szerint egyre-másra nyílnak az egészséges alternatívát kínáló bioboltok. Ráadásul valóságos divat lett az angolok körében a zöldségtermesztés. A piacon rengeteg olyan fajta vetőmag, illetve palánta kapható, amely egy nagyobb cserépben, akár egy erkélyen vagy ablakban megterem. Akinek csak ennyi jut, az is legalább a salátájára saját termésű bazsalikomot szórhat. Akinek pici udvara vagy hobbikertje van, az is paradicsomot, zöldséget kezdett termelni, a hobbikertekért pedig valóságos küzdelem folyik.

Ha ezek a házilag termesztett élelmiszerek a szigorú szabályok és előírások szerint nem is tekinthetők bioélelmiszernek, sokmillió, a fagyasztott félkész termékeken felnőtt brit ezeken érzi meg, micsoda különbség lehet a saját termesztésű, frissen leszedett alapanyagok és a hetekig hűtőházakban tárolt zöldségek és gyümölcsök között.

A nagybani termelés csökken

Divat, sikk lett kertészkedni, igaz azonban az is, hogy a nagybani termelők kezdenek elfordulni a biotermesztéstől. Ugyan a biotermékek összességükben csak elenyészően kis százalékát tették és teszik ki az összes élelmiszertermelésnek, ám most ez a kis százalék is zsugorodni kezdett. Hogy ennek a szigorú szabályozás, vagy a válság miatt árérzékenyebbé váló fogyasztó az oka, nem tudni. Mindenestre a Guardian című napilap aggasztó adatokat tett közzé. A brit környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium hivatalos statisztikái arról tanúskodnak, hogy 2007 óta kétharmadával csökkent a biotermesztésre használt mezőgazdasági terület. Tavaly 6 százalékkal esett a biotermékek árusításából befolyt összeg, pedig az élelmiszerárak növekedtek.

Folyamatosan csökken a bioélelmiszerekre előírt szabályok szerint nevelt baromfiak száma és az értékesítésükből befolyt összeg is. Mindez azt a benyomást erősíti, hogy a termesztők elfordultak a bioélelmiszerektől, mert nem éri meg azzal foglalkozniuk.

Akik kitartanak

Az aggasztó statisztikák közzététele után azonban több bioélelmiszer-termesztő gazda is úgy nyilatkozott: ők továbbra is kitartanak a „bio” mellett, mert szerintük a fogyasztók igenis keresik ezeket az árukat, a zöldebb termesztési módszerek révén pedig csökkenteni tudták költségeiket. Növényvédő szerekre és gyomirtókra például nem költenek, az állatokat pedig fűvel, és nem táppal etetik. Sok termelő ráadásul közvetlenül a piacokon, vagy más módszerekkel értékesíti biotermékeit, kikerülve a nagy szupermarketek hálózatait.

Sokan a kormányzati szubvenciók csökkenésének tulajdonítják a biotermelés hanyatlását, mások annak, hogy a mindenáron költségcsökkentő szupermarketek levették polcaikról a kissé drágább biotermékeket. Miközben a tömeges hanyatlás nem tagadható, a specializált biotermékeknek még mindig helye és üzleti sikere van az egyre tudatosabbá váló brit vásárlók körében.

Áruház helyett dobozokban

Miután a szupermarketek polcairól lekerültek a biotermékek, fellendült az úgynevezett dobozos rendszer: házhoz szállítják a megrendelt élelmiszert. Ehhez hasonló kezdeményezések Magyarországon is vannak – mondta műsorunkban Ács Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök. A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht. ügyvezetője egyúttal bírálta az elmúlt nyolc év politikáját, amely szerinte a felszínen ugyan támogatta az ökológiai gazdálkodást, a részletszabályozás azonban mindenkinek elvette a kedvét. Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, ahol az elmúlt években csökkent a bioterületek aránya, pedig szakmai, természeti adottságaink kiválóak – jegyezte meg. Hozzátette: az emberek felismerték, hogy az egészségüket vásárolják meg a biotermékekkel.

A kockázatnak ára van

Az ökotermékek 50-100 százalékkal kerülnek többe, mint a hagyományos élelmiszerek – mondta Czeller Gábor biogazdálkodó, a Biokultúra Szövetség elnöke. Kifejtette: ennek az az oka, hogy nem használnak vegyszert, így sokkal nagyobb a termesztési kockázat. A biogazdálkodás kiszolgáltatott a természetnek, a kártevőknek, ráadásul sokkal kevesebb mennyiségű termésre lehet számítani egy adott területen a hagyományos, vegyszert is használó gazdálkodáshoz képest – magyarázta.
forrás:mr1

Balcony window: British fashion has been the production of vegetables

Promising growth over the past years, the chemical-free organic products market in the United Kingdom, but the boom came to a halt because of rising food prices, many growers prefer the large department stores into igényire – writes the Guardian. Although many places have been removed from the shelves of organic produce, but the interest continued and even became a fashion on the balconies is to produce vegetables.

While statistics show that the economic crisis in Britain reduced the production of organic food, the London correspondent of Radio Kossuth’s experience, more and more open to offering healthy alternatives health food store. In addition, the British became a real fashion among the vegetables. In the market there are many types of seeds and seedlings available to a larger pot or a window, balcony or returns. Whoever that’s all, at least in the lettuce grown basil may need their own. Whose small yard or garden is a hobby, it is paradise, he started to grow vegetables in the garden garden hobby is a real struggle.

If these home-grown foods to the strict rules and regulations can not be considered organic food, millions of frozen semi-finished products, adult British these feel it, what a difference can be their own grown, freshly harvested raw materials and for weeks in cold storage facilities stored vegetables and fruits in between.

The mass-production decreases

Fashion, chic was gardening, but it is also true that the large-scale producers begin to turn away from the biotermesztéstől. Although only a vanishingly small percentage of the organic whole, and they were all out of food production, but now it is a small percentage also began to shrink. That this strict control, or because of the crisis became árérzékenyebbé consumer because we do not know. However, the Guardian daily newspaper published an alarming data. The British Environment and the Ministry of Agriculture official statistics show that since 2007, two-thirds reduction in the agricultural area used for organic production. Last year, organic sales declined 6 percent of total receipts, while food prices increased.

Continue to decrease according to the rules for organic food and the number of poultry reared értékesítésükből amount is received. This reinforces the impression that the producers turned to bioélelmiszerektől because it is not worth it to deal with.

Those who insist on

The alarming statistics, however, after the publication of several organic food is growing economies, said: they still insist on “bio” next to, because they think consumers are looking very well these goods, through the greener production methods are able to reduce costs. Such as pesticides and herbicides do not spend, the animals are grass and not fed power supply. Moreover, many farmers directly to markets or sold biotermékeit other methods, bypassing the networks of large supermarkets.

Many government subsidies decline attributed to the decline of organic, others that the cost-cutting at all costs had been taken off supermarket shelves for a little more expensive organic products. While the massive decline can not be denied, the specialized organic products are still in place and success in business is becoming increasingly aware of British customers.

Store boxes instead of

Once removed from the shelves of supermarkets in organic products, the so-called boom box system: the ordered home delivered food. Similar initiatives are also in Hungary – Sándor Carpenter said in our program in agricultural engineering, environmental engineer. The Rural Development Center Co. CEO Kishantosi also criticized the policies of the past eight years, which he supported on the surface as organic farming, for all the details, however, took control of the discourage. Hungary is the only country in Europe, where in recent years reduced the rate of bioterületek, a professional, excellent natural endowments – said. He added that the people realized that the whole of their purchase of organic products.

The risk of a price

The organic products are 50 to 100 percent more expensive than conventional foods – organic farmers said Czeller Gabor, the president of the Association Biokultúra. He explained: the reason to not use chemicals, so much greater than the risk of production. Organic farming is vulnerable to nature, to pests and much less amount of harvest can be expected in a particular area of ​​the traditional management of chemicals is used in comparison – he explained.
Source: mr1

Leave a Reply 505 megnézve, 1 alkalommal mai nap |