< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Szűk esztendő jön: 2012-ben is az “elmúltnyolcév” lesz a hibás? //Schmale kommenden Jahren: im Jahr 2012, ist der “letzten acht Jahren” ist schuld?

| Mobile | RSS

Szűk esztendő jön: 2012-ben is az “elmúltnyolcév” lesz a hibás? //Schmale kommenden Jahren: im Jahr 2012, ist der “letzten acht Jahren” ist schuld?

A Policy Agenda elemzése szerint jövőre 400 milliárd forintos költségvetési bevétel-kieséssel számolhat a kormány a bruttó hazai termék (GDP) vártnál rosszabb alakulása miatt.

Az elemző-kutató cég annak kapcsán készített elemzést a 2012-es költségvetésről, hogy a nemzetgazdasági miniszternek augusztus 31-ig kell a kormány elé kell terjesztenie a jövő évi büdzsé tervezetét az államháztartásról szóló törvény szerint.

A Policy Agenda abból indul ki, hogy a vállalt jövő évi, 2,5 százalékos hiánycélt tartani kell. Úgy vélik, hogy ennek eléréshez a kormány által már bemutatott Széll Kálmán Terv maradéktalan teljesítése, az év közbeni 250 milliárd forintos zárolás beépítése a bázisba, és a gazdasági növekedés vártnál kisebb mértéke miatt további, akár több százmilliárd forintos kiadáscsökkentés, vagy bevételnövelés kell. Azaz elképzelhető, hogy az idei évhez képest akár 1.300 milliárd forinttal is csökkenteni kell majd a költségvetés egyenlegét.

Az egyik legkönnyebben végrehajtható intézkedéscsoport az idén elrendelt 250 milliárd forintos zárolás, majd az azt törvényi erőre emelő költségvetési törvénymódosítás érvényesítése lesz. Ugyanis a tárcák már kénytelenek voltak “beállni” erre a finanszírozási szintre. Ebből a szempontból ugyanakkor nehézség lehet, ha néhány minisztériumnál vagy háttérintézménynél úgy oldották meg az elvonást, hogy jövő évre toltak át feladatokat.

A jövő évi költségvetés szempontjából a Policy Agenda szerint az az igazán nagy kérdés, hogy a Széll Kálmán Tervben szereplő intézkedések közül mennyit sikerül olyan szinten megvalósítani, hogy 2012-ben valóban hozza a kívánt megtakarítási szintet. A foglalkoztatást és a munkaerőpiacot érintő lépések (például az álláskeresési járadék idejének csökkentése, táppénzszabályok megváltoztatása, családtámogatási ellátások mértékének befagyasztása) önmagában 195 milliárd forintos kiadáscsökkentést jelentenek. Végrehajtási oldalról a kormány viszonylag jól áll az ezt megalapozó intézkedésekben, így ha nem lesz a gazdaságban valamilyen negatív fordulat, amely növelné a munkanélküliek számát, akkor tartható az ezen a területen kitűzött cél – állapítja meg az elemzés.

A nyugdíjrendszert érintően a jövő évben 93 milliárd forintos megtakarítást tervez a kormány, amelyből 88 milliárd forint a rokkantnyugdíjasokat érinti. Ebben a kérdésben már nagy lemaradás tapasztalható, és ezt alátámasztja az Európai Unió számára írt, a túlzott hiány eljárás keretében kiadott ajánlás megvalósítása érdekében hozott intézkedésekről szóló jelentés.

A most júliusban a kormány által is elfogadott dokumentum szerint 2012-ben indulna el 220 ezer rokkantnyugdíjon lévő felülvizsgálata, akik közül 120 ezer embert szeretnének a munkaerőpiacra visszajuttatni, vagy foglalkozási rehabilitációra küldeni. Átlag 60 ezer forintos rokkantnyugdíjjal számolva 120 ezer ember esetén ennek éves hatása 86-88 milliárd forint. Ehhez az kellene, hogy már januártól ne kapjanak ellátást a nyugdíjrendszerből, de ez a végrehajtás jelen állapota szerint “lehetetlennek látszik” – mutatnak rá az elemzők.

A közösségi közlekedés területén 45 milliárd forintos megtakarítási cél részben tarthatónak látszik, de az utazási kedvezmények rendszerének megváltoztatása “jelentős társadalmi indulatokat is kiválthat”. Az elemző cég szerint a felsőoktatás területén nem látszik, hogy milyen intézkedésekkel sikerül alátámasztani a Széll Kálmán Terv céljait. Bár a jövő évre esedékes 12 milliárd forintos kiadáscsökkentés nem jelentős, de egy kiélezett költségvetési helyzetben bizonyosan szükséges lesz rá.

Az egészségügy kapcsán, azon belül is a gyógyszertámogatást érintően 83 milliárd forintos kiadáscsökkentés egy részére már születtek intézkedések, ugyanakkor a jelentős megtakarítással járó lépésekről az ősszel tárgyal a kormány. Ezen a területen a Policy Agenda lehetségesnek látja a korábban rögzített finanszírozási szint elérését.

Az állami és önkormányzati finanszírozással kapcsolatban megjegyzik: az itt megjelölt 32 milliárd forintos megtakarítás csak akkor érhető el, ha még az ősszel sikerül megállapodni az önkormányzatokkal a kötelező feladatok köréről.

Az elemzés szerint jövőre 400 milliárd forintos költségvetési bevétel-kieséssel számolhat a kormány a bruttó hazai termék (GDP) vártnál rosszabb alakulása miatt, ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy hogyan pótolja a kabinet a kieső forrásokat.

A Policy Agenda álláspontja szerint a rosszabb GDP-adatoknak lesz egy súlyos, a lakosságot is érintő hatása, ez pedig a jövő évi nettó jövedelmek szinten maradása vagy csökkenése. A személyi jövedelemadó esetében a kormány kénytelen lesz lemondani arról, hogy a szuperbruttósítást megváltoztassa, ugyanakkor az adójóváírás esetében akár a teljesen megszüntetés mellett is dönthet, mert ezzel tud további bevételekhez jutni. Ugyanakkor ez a lépés kompenzáció nélkül egyértelműen a nettó bérek csökkenéséhez vezethet. “A kormánypártok számára egy ilyen lépés felvállalása azt is jelenti, hogy az egykulcsos adóból származó esetleges politikai előnyöket el is veszítik, és inkább elégedetlen választói tömegekkel kell szembenézniük” – áll az elemzésben.
forrás:stop-hu

Schmale kommenden Jahren: im Jahr 2012, ist der “letzten acht Jahren” ist schuld?

Die Agenda 400 Milliarden im nächsten Jahr nach der Analyse der Haushaltseinnahmen, kann die Regierung einen Verlust des Bruttoinlandsprodukts (BIP) niedriger erwartet als erwartet aufgrund der Entwicklung.

Die Analysten-Research-Unternehmen in Verbindung mit einer Analyse der 2012 Budget für die Volkswirtschaft Minister bis zum 31. August, muss die Regierung den Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr präsentieren auf öffentlichen Rechts.

Die Agenda wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen im nächsten Jahr um 2,5 Prozent Defizitziel beibehalten werden sollte. Es wird gedacht, um dies zu erreichen, hat die Regierung bereits Szell Kalman-Plan für die vollständige Umsetzung des Jahres präsentiert, während 250 Milliarden in den Boden gesperrt, und das Wirtschaftswachstum geringer als erwartet Rate aufgrund zusätzlicher, bis zu mehreren hundert Milliarden Ausgabenkürzungen oder Einnahmen zu erhöhen sollte. Das ist denkbar, dass in diesem Jahr mit bis zu 1.300 Mrd., verglichen wird reduziert und den Haushalt auszugleichen.

Einer der besten ausführbare Aktion Gruppe vorgesehen 250 Milliarden in diesem Jahr, Sperrung und heben Sie sie dann verabschiedet Änderungen der Strafverfolgung Budget werden. In der Tat haben die Ministerien für “beállni” Diese Finanzierung Niveau hatte. In dieser Hinsicht, aber es kann schwierig sein, wenn einige Ministerium oder háttérintézménynél durch die Entfernung, die durch die Aufgaben für das nächste Jahr eingedrungen war gelöst.

Haushalt des nächsten Jahres in Bezug auf die Agenda, dass die wirklich große Frage, die den Geist der Kalman-Plan für den Erfolg auf einem Niveau, dass im Jahr 2012 wirklich bringt das erforderliche Maß an Einsparungen Maßnahmen. Die Beschäftigungs-und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (z. B. Beihilfen für die Arbeitsuche, um die Zeit zu reduzieren, ändern Sie die Regeln für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Unterstützung durch die Familie Vorteile Rate freeze) 195 Milliarden Ausgabenkürzungen allein sind. Enforcement-Seite wird die Regierung in relativ gute Basis für Maßnahmen in diesem, so dass, wenn es einige negative Wende in der Wirtschaft, die die Zahl der Arbeitslosen erhöhen würde, dann halten Sie das Ziel in diesem Bereich – das ist, was die Analyse.

In Bezug auf das Rentensystem im nächsten Jahr, spart 93 Milliarden von der Regierung, von denen 88 Milliarden in Invalidenrentner betroffen. In die große Frage hinkt, und dies wird von der Europäischen Union bestätigt schrieb das Defizitverfahren, die Maßnahmen ergriffen, um die Empfehlung des Berichts umzusetzen.

Im Juli hat die Regierung nun, dass das Dokument im Jahr 2012 hat mit 220.000 in der Überprüfung von Erwerbsunfähigkeitsrenten ausgelöst, von denen 120.000 Menschen möchten in den Arbeitsmarkt, berufliche Rehabilitation, oder E-Mail zurück. 60 Die durchschnittliche Höhe von $ 120 Invalidenrente in diesem Fall Tausende von Menschen von 86 bis 88000000000 jährlichen Auswirkungen berechnet. Um dies zu tun, sollten nicht erhalten ab Januar des Rentensystems haben, aber die Umsetzung dieser Zustand, dass “es unmöglich scheint” – Die Analysten weisen darauf hin.

Gemeinschaft Transport 45 Milliarden Sparziel nimmt, so scheint es, aber die Änderung in Reiseleistungen System “einen großen sozialen Emotionen können auch Trigger”. Das Unternehmen sagt der Analyst der Hochschulbildung scheint nicht zu gelingen, in denen Maßnahmen der Kalman Szell-Plan Ziele unterstützt. Obwohl die 12 Milliarden im nächsten Jahr aufgrund der Ausgaben Reduktion nicht signifikant ist, aber sicherlich eine schwierige Haushaltssituation, wird es notwendig sein.

In Bezug auf die Gesundheit in den letzten Jahren haben die pharmazeutische Hilfe bei der 83 Milliarden in Ausgabenkürzungen für einen getroffen, aber die erhebliche Einsparungen mit den Schritten verbundenen diskutiert in den Sturz der Regierung. In diesem Bereich, um die Agenda möglich sein, die zuvor aufgezeichnete Höhe der Finanzierung erreicht sehen.

Der Staat und die Kommunen die Finanzierung beachten Sie: Das sind bestimmt 32 Milliarden Einsparungen nur erreicht werden kann, wenn der Herbst hat mit den gesetzlichen Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung Verantwortlichkeiten vereinbart werden.

Die Analyse zeigt, dass 400 Milliarden finanzielle Zukunft Einkommensverluste können Sie sich auf die Regierung das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend zu zählen ein niedriger als erwartet, aber noch nicht wissen, wie man die verlorenen Ressourcen des Kabinetts zu ersetzen.

Die Agenda der Auffassung, dass die BIP-Zahlen schlechter sein wird als eine schwere Auswirkungen auf die Bevölkerung wirkt sich auch auf das im nächsten Jahr den Nettogewinn Stagnation oder Rückgang. Die Einkommensteuer wird die Regierung gezwungen, die super-gross-up zu verändern, sondern die Steuergutschrift bis zu einer vollständigen Einstellung können wählen, wie Sie können zusätzliche Einnahmen zu bekommen. Dies ist jedoch eindeutig ein Schritt ohne Entschädigung, führen zu einem Rückgang der Nettolöhne. “Die Regierungsparteien für die Übernahme von einem solchen Schritt würde auch bedeuten, dass die Flat Tax von den möglichen politischen Vorteile können auch Gewicht zu verlieren und mehr Wähler sind mit dem Gesicht unzufrieden” – wird in der Analyse.
Quelle: stop-gb

Leave a Reply 394 megnézve, 1 alkalommal mai nap |