< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Petraeus tábornok 37 év után leszerelt, hogy a CIA élére álljon //Retired after 37 years, General Petraeus, head of the CIA stand

| Mobile | RSS

Petraeus tábornok 37 év után leszerelt, hogy a CIA élére álljon //Retired after 37 years, General Petraeus, head of the CIA stand

David Petraeus tábornok, az Irakban és az Afganisztánban harcoló amerikai csapatok volt parancsnoka szerdán, 37 évi katonai szolgálat után leszerelt, hogy átvegye a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetését – közölte az amerikai média.

Petraeus, aki az afganisztáni parancsnokságot július 18-án adta át John Allen tábornoknak, szerdán, a Pentagon előtt megrendezett búcsúztató szertartásán óva intett a katonai költségvetés túlzott csökkentésétől. Mint mondta, az alááshatja az amerikai haderő Irakban és Afganisztánban tökéletesített harci képességeit. A ceremónia házigazdája Mike Mullen tengernagy, az amerikai egyesített vezérkar főnöke volt, aki hamarosan szintén távozik posztjáról.

David Petraeus, akit nemzedékének legnagyobb befolyású katonai vezetőjének tartottak, szeptember 6-án ül a CIA igazgatói székébe. Hivatali elődje, Leon Panetta július 1-jén az amerikai védelmi minisztérium irányítását vette át. Petraeustól, mint a felkelés elleni harc szakértőjétől azt várják, hogy a CIA 20. igazgatójának minőségében az eddigiektől eltérő eszközökkel folytassa a harcot az al-Kaida és más terrorszervezetek legyőzésében.

A legjelentősebb kémszolgálat irányításának átvétele meglehetősen váratlan fordulat egy olyan, négy háborús övezetben is bizonyított parancsnok karrierjében, akit sokan nemrégiben még esélyesnek tartottak az összfegyvernemi vezérkari főnökségre is. Katonai szakértők szerint a hívei által “Dávid királyként” emlegetett Petraeus fordította meg mind az iraki, mind az afganisztáni háború sorsát.

A tábornok ugyan megtarthatta volna mundérját, ám ő mégis a leszerelés mellett döntött, mert el akarta kerülni azt a látszatot, hogy militarizálni akarja az amerikai hírszerzést. Igaz, a CIA, akarva-akaratlanul még jóval Petraeus előtt ilyen képet alakított ki magáról: pakisztáni és jemeni drón-hadműveletei után ezen a benyomáson nehéz lesz változtatni.

Az 58 éves David Petraeusban – noha többször is kijelentette, hogy nem érdekli a politika – sokan a jövő potenciális republikánus elnökjelöltjét látják.
forrás:stop.hu

Retired after 37 years, General Petraeus, head of the CIA stand

Gen. David Petraeus, the Iraq and Afghanistan, the former commander of U.S. troops fighting on Wednesday, 37 years after military service in the military, to take over the Central Intelligence Agency (CIA) leadership – said the U.S. media.

Petraeus, who has command in Afghanistan on July 18 handed over to General John Allen, on Wednesday held a farewell ceremony before the Pentagon warned against the reduction of excessive military budget. As he said, could undermine the U.S. military in Iraq and Afghanistan, enhanced fighting skills. The ceremony, hosted by Admiral Mike Mullen, U.S. Chief of Joint Staff, who was also leaving his post soon.

David Petraeus, who is the biggest generation of influential military leader was held on September 6, sitting on the CIA director’s chair. Office of his predecessor, Leon Panetta on 1 July in the U.S. Defense Department took over the management. Petraeustól than fighting the insurgency from experts expect that the CIA’s 20th Director of the quality of the existing assets, other than continue to fight al-Qaida and other terrorist organizations have to overcome.

The management of the most important intelligence received a rather unexpected turn in a four-master in a war zone is shown in his career, many of whom have recently discussed the candidates for all-arms army chief of staff is held. Military experts say the advocates of “by King David as” Petraeus mentioned both translated by the Iraq and Afghanistan war fate.

The general would retain the same mundérját, but he still decided to disarmament because they wanted to avoid giving the impression that the U.S. wants militarizálni intelligence. True, the CIA, willy-nilly, before this picture is much more developed Petraeus about: Yemeni and Pakistani military operations after the drone, this impression will be difficult to change.

The 58-year old David Petraeus – despite repeatedly stated that it is not interested in politics – many potential Republican presidential candidate in the future they see.
Source: stop.hu

Leave a Reply 263 megnézve, 1 alkalommal mai nap |