< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Lázár kiakadt: ezt nem tűrjük tovább Zsidózás a parlamentben //Lazarus freaked: this can not continue to tolerate Zsidózás in parliament

| Mobile | RSS

Lázár kiakadt: ezt nem tűrjük tovább Zsidózás a parlamentben //Lazarus freaked: this can not continue to tolerate Zsidózás in parliament

2011. szeptember 5. | hozzászólás | Közélet

Személyeskedéstől sem mentes vita és zsidózás zajlott az Országgyűlésben keddre virradó éjszaka az egyházügyi törvényjavaslat záróvitájában.
Az egyházügyi törvényt az utolsó pillanatban alapvetően átírták: eredetileg három kategóriába sorolták volna az egyházakat, az elfogadott jogszabály szerint azonban végül csak 14 egyházat ismer el az országgyűlés. A többi felekezetnek újra regisztráltatnia kell magát.

Az Index tudósítása szerint a jobbikos Novák Előd a parlamenti vita során azt kifogásolta, hogy három zsidó hitközséget is egyházként ismerne el az egyházi törvény, holott „izraelita hívő” összesen 12 ezer van. A görögkatolikus egyházat pedig annak ellenére sem nevezték meg a jogszabályban, hogy háromszázezer tagja van. (A kereszténydemokrata Salamon László később tájékoztatta Novákot, hogy a görögkatolikusok világegyházi szempontból a Magyar Katolikus Egyház részét képezik, mivel egyházuk feje a pápa, így nem hagyták ki őket a felsorolásból.)

Lázár János Fidesz-frakcióvezető bocsánatkérést követelt Nováktól, amiért zsidózása közben Fónagy János államtitkárt még személyében is megsértette – írja az Index, hozzátéve, Novák nem volt hajlandó bocsánatot kérni, az ülést vezető Latorczai Csaba ezért megvonta tőle a szót.
Bocsánatkérést követelt az LMP frakcióvezetője, Schiffer András is, aki szerint Novák direkt utalgatott Fónagy származására és gúnyolódott a KDNP izraelita tagozatán, amivel embereket sértett meg méltóságukban.

Felszólalt Fónagy János államtitkár, aki Novák Előd szavaira reagálva azt mondta: „Ha pedig azon csodálkozik, hogy kevesen vannak Európa legnagyobb zsinagógájában, az pont a maga szellemi elődei miatt van, akik hatszázezer nemzettársunkat pusztították el.” Fónagy János arra kérte a jobbikos képviselőt, ne hányja a zsidó közösség szemére, hogy kevesen vannak. „Hogy nem szégyelli, az rendben van, de azért számon ne kérje tőlünk” – fűzte hozzá.

Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetője úgy foglalt állást, a vita hevében „elnézhetőek” Novák Előd szavai, ahogy az is, hogy Fónagy János „gyilkosok utódainak nevezte” a Jobbik 850 ezer szavazóját. A Jobbik elnöke szerint a vitában kizárólag a bocsánatkérést váró Lázár János felszólalása volt „kígyó, (…) farizeus magatartás”.

Lázár János ismételt felszólalásában közölte, a Fidesz nem tudja tovább tiszta lelkiismerettel tűrni „azt a zsidózást és cigányozást”, amit a Jobbik egy éve folytat a parlamentben.
Mint fogalmazott, a kormánytöbbség megteremti annak törvényes feltételeit, hogy „egyszer és mindenkorra” véget vessen a jobbikos képviselők zsidózásának és cigányozásának.

Novák Előd nem először okoz botrányt a parlamenti padsorokban. 2010 nyarán az Országgyűlésben a fideszes Meggyes Tamás mentelmi jogáról történő szavazást megelőzően jól hallhatóan azt kiabálta: „lógjon!”. A Fidesz akkor arra szólította fel Novák Elődöt, hogy mondjon le országgyűlési mandátumáról. Mint a fideszes Mátrai Márta a házbizottság ülése után fogalmazott, bár a házszabály nem rendelkezik a kulturált viselkedésről, az elvárható minden képviselőtől.
forrás:168 óra

Lazarus freaked: this can not continue to tolerate
Zsidózás in parliament

Személyeskedéstől zsidózás was not without debate and by Tuesday night of the National Assembly of the Church Minister Bill záróvitájában.
The Church Affairs Law was revised substantially in the last minute: the original three categories have been churches, the adopted legislation, however, only 14 finally recognized by the National Church. Other denominations must register again.

The news report that the Index jobbikos Novak predecessor of the parliamentary debate, claimed that three Jewish communities were also recognized by the church as a canon, while “Jewish believers” is a total of 12 thousand. The Greek Catholic Church was not even named in the legislation to three hundred thousand members. (The Christian Salamon Laszlo Novákot later informed that the world görögkatolikusok religious point of view of the Hungarian Catholic Church is part of the pope as head of their church, so do not let them off the list.)

John Lazar Fidesz parliamentary group Nováktól demanded an apology for being Jewish ated while still in the person of Secretary of State John Fónagy breached – enter the index, adding that Novak has refused to apologize to the meeting manager Csaba Latorczai thus denying them the word.
Apology demanded the LMP group leader, Andrew Schiffer, who according to the origin and Novak direct utalgatott Fónagy KDNP Jewish section of the mocking, which offended people with dignity.

Spoke Fónagy John’s Secretary, who Novak predecessor’s words in response said: “If you are wondering, that few in Europe’s largest synagogue, the point of his intellectual predecessors, because, who are six hundred thousand nations fellow destroyed.” Fónagy John asked jobbikos Representative not many in the Jewish community’s eyes, that they are few. “That is not ashamed, it’s okay, but numbers do not ask us” – he added.

Gabor Vona, the Right faction leader has voted in the heat of the debate “elnézhetőek” Novak predecessor’s words, as the fact that John Fónagy “the offspring of assassins called” Better a thousand 850 voters. Jobbik president of the dispute only the apology speech to be John Lazarus was “a snake, (…) conduct a Pharisee.”

John Lazarus said repeatedly in speeches, Fidesz can no longer tolerate a clear conscience, “the Jewish cigányozást and navigation”, which is better than a year with the parliament.
As drafted, the government provides the majority of legal terms, that “once and for all” end of the presentation and the Jewish representatives jobbikos cigányozásának.

Novak Predecessor not cause a scandal for the first time the parliamentary benches. Fidesz in the summer of 2010 in the National Cherry Thomas immunity before voting audibly shouting “hang”. Introduce Novak then invited predecessor to resign the parliamentary seats of. As the House Committee on the Fidesz Matra Marta said after the meeting, although the church has no rule of civilized behavior, all you’d expect képviselőtől.
Source: 168 hours

Leave a Reply 405 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: