< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: “A kétharmados arrogancia ősszel is működni fog” – az utcán folytatja a Jobbik” //Die Arroganz von zwei Dritteln der Fall funktionieren wird” – auf der Straße weiter Jobbik

| Mobile | RSS

“A kétharmados arrogancia ősszel is működni fog” – az utcán folytatja a Jobbik” //Die Arroganz von zwei Dritteln der Fall funktionieren wird” – auf der Straße weiter Jobbik

2011. szeptember 6. | hozzászólás | Közélet

“Zéró tolerancia”

Radikális hangütéssel, de illúzióktól mentesen vág az őszi parlamenti munkába a Jobbik Magyarországért Mozgalom. A párt továbbra is az etnikai alapú rendteremtést tűzi zászlaja csúcsára, és változatlanul élni kíván az utcai politizálás adta lehetőségekkel. Minderről a Jobbik szóvivője tájékoztatta a STOP-ot.

A Jobbik honlapján olvasható pártelnöki írás szerint a radikálisok továbbra is a cigánybűnözés megfékezését, illetve a devizahitelesek problémáinak kezelését tekintik elsődleges céljuknak. Vona Gábor alapvetését megerősítette a STOP-nak nyilatkozó Mirkóczki Ádám szóvivő, a párt országgyűlési képviselője.

– Ez az a két terület, amely a legtöbb gondot jelenti a magyar társadalom és gazdaság számára, ezért ezekre szeretnénk koncentrálni a következő időszakban – mondja a szóvivő. A politikus hozzáteszi, hogy számtalan jobbikos törvényjavaslat fekszik ma is e két tárgyban a parlament asztalán, ám közülük mostanáig egy sem került tárgysorozatba.

– Nincsenek illúzióink, a kétharmados arrogancia nagy valószínűség szerint ősszel is működni fog, így nem reméljük, javaslatainkat egyáltalán napirendre veszik – véli Mirkóczki. Mint mondja, ettől függetlenül változatlanul benyújtják határozati és törvényjavaslataikat a Háznak. Konkrétumokkal a hétvégi frakcióülés után tud szolgálni.

A politikus elmondta, hogy a Jobbik továbbra is párhuzamosan kívánja működtetni a parlamenti munkát és az utcai politizálást, ahogy fogalmazott, e kettő náluk együtt jár. Változatlanul nagy hangsúlyt fordítanak a lakossági fórumok rendezésére, várható demonstrációikat a jövőben is az alkalom szüli. A képviselő különösen fontosnak nevezte, hogy a két jobbikos fellegvárban, Tiszavasváriban és Gyöngyöspatán példaértékűen dolgoznak a cigány-magyar együttélés jobbításán. Jelszó: zéró tolerancia.

Mirkóczki Ádám kiemelte az uzsorások elleni küzdelem folytatását. Az uzsora elsősorban nem a többségi társadalomhoz tartozókat sújtja, az uzsorázók sokkal inkább a cigányságot szipolyozzák ki. Mint a szóvivő mondja, Tiszavasváriban jelenleg 17 uzsorázással gyanúsított személy ellen folyik vagyonosodási vizsgálat. Munkahelyteremtés dolgában ugyanakkor belátja, hogy a Jobbik polgármesterei sincsenek könnyű helyzetben.

Visszatérve az országos politikához: a két prioritás mellett a kormányzati luxusberuházások leállításáért kívánnak küzdeni, folytatják korábban indított “földvédelmi razziáikat”, elsősorban a zsebszerződésekkel behálózott Nyugat-Magyarországon, ahol a magyar termőföld és vízkincs java része – állításuk szerint – már külföldi tulajdonban van.

– Mindenütt káosz uralkodik az országban, ám a legtöbb talán az oktatás és kultúrpolitika terén. E területen is megtartjuk éles hangú kritikai attitűdünket, akárcsak az egészségügyi téren – ígéri Mirkóczki Ádám. – Egyébként is hol az egymillió beígért munkahely? – vált témát a képviselő, hozzátéve, hogy a foglalkoztatás terén alapvető koncepcióváltásra lenne szükség. Hogy milyenre, az egyelőre homályban marad, bár a jelenlegi egykulcsos adórendszerrel mindenképpen szakítana a radikális párt (“dobnánk a kukába”).

A Jobbik alapvetően változtatna a bankokhoz és a multinacionális cégekhez való kormányzati hozzáálláson. Ami az európai politizálást illeti, a párt EU-képviselői a folytatásban is az identitásukat és önállóságukat őrző nemzetek Európájáért állnak ki az “olvasztótégelyként funkcionáló uniós politizálással” szemben.
forrás:stop

“Die Arroganz von zwei Dritteln der Fall funktionieren wird” – auf der Straße weiter Jobbik

“Null Toleranz”

Radical Sound Schlaganfälle, sondern schneiden frei von den Illusionen der Herbst die parlamentarische Arbeit in Ungarn Jobbik-Bewegung. Die Party geht weiter mit der Schöpfung der ethnisch-Dipp oben auf der Fahne, und weiter in der Straße der Politik leben, hat Potenzial. All dies Jobbik-Sprecher teilte der STOP.

Die Website Jobbik Präsident ist erforderlich, dass die Reste weiterhin Kriminalität in der Gypsy, oder die authentische Probleme der Verwaltung von Devisen primäre Ziel anzugehen. Vona Gábor verstärkt die Grundlagen für die Deklaration von STOP-Mirkóczki Sprecher Adam, der Partei die parlamentarische Vertretung.

– Dies sind zwei Bereiche, die meisten beziehen sich auf die ungarische Wirtschaft und die Gesellschaft ist, damit sie sich auf die nächste Periode konzentrieren wollen – sagte der Sprecher. Der Politiker fügte hinzu, dass viele jobbikos Gesetzentwurf liegt noch in den beiden Parlamenten, auf dem Desktop, aber bis jetzt hat keiner von ihnen das Thema Serie.

– Wir haben keine Illusionen über die Arroganz von zwei Dritteln haben wahrscheinlich auch fallen wird es funktionieren, so dass keine Hoffnung auf alle Vorschläge in die Tagesordnung – view Mirkóczki. Wie er sagt, noch weiterhin Vorschläge zum Haus Auflösung und das Gesetz einzureichen. Konkrétumokkal diesem Wochenende Treffen der Gruppe, kann es zu dienen.

Der Politiker sagte, dass das Recht vor, parallel mit der parlamentarischen Arbeit und Straße Politik fortgeführt wird, wie Sie sagten, die beiden gehen Hand in Hand mit ihnen. Im Vordergrund gezahlt wird, um öffentlichen Foren zu organisieren, ist zu erwarten, ihre Demonstration der Geburtstag Anlass fortsetzen. Der Vertreter nannte es besonders wichtig, dass die beiden jobbikos Zitadelle, Tiszavasvári Gyöngyöspata und vorbildliche Arbeit in der Roma-ungarischen Zusammenleben zu verbessern. Passwort: Null-Toleranz.

Mirkóczki Adam auf das anhaltende Kampf gegen Kredithaie. Die Mehrheit der Wucher nicht in erster Linie eine Gesellschaft betroffenen Verwandten, je mehr die Roma uzsorázók szipolyozzák aus. Wie der Sprecher sagt Tiszavasvári uzsorázással derzeit 17 Verdächtigen werden derzeit untersucht Reichtum. Jobs in Sachen gleichzeitig klar, dass je besser die Bürgermeister nicht einfache Situation.

Rückkehr in die nationale Politik: Die beiden Prioritäten der Regierung Luxus Investitionen bis zum kämpfen wollen, auch weiterhin zuvor initiierten “Landespflege razziáikat”, vor allem aus den Taschen Verträge geschlossen kabelgebundenen Westungarn, wo die ungarische Land-und Wasserressourcen meisten – angeblich – jetzt in ausländischem Besitz.

– Überall ist Chaos im Land, sondern vielleicht die Bildungs-und Kulturpolitik. Dieser Bereich halten auch eine scharfe Kritik an unserer Haltung, sowie der Gesundheitsbereich – Adam Mirkóczki verspricht. – Ansonsten, wo ist die versprochene Million Arbeitsplätze? – Hat sich zu einem politischen Thema, fügte hinzu, dass die Besatzung würde eine grundlegende Änderung des Konzepts erfordern. Um welche, zur Zeit unklar, obwohl die aktuelle Flat-Tax-System in jedem Fall der Radikalen Partei kündigen, um (“dobnánk den Müll”).

Jobbik grundlegend verändern die Banken und multinationale Firmen in der Regierung Haltung. Soweit der europäischen Politik betroffen sind, die Partei-Vertreter in der EU weiterhin ihre Identität und Unabhängigkeit der Völker in Europa zu bewahren sind die “melting pot Funktionieren der EU-Politik” gegen.
Quelle: stop

Leave a Reply 516 megnézve, 1 alkalommal mai nap |