< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: Sajtótájékoztató Az őstermelők ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok

| Mobile | RSS

Sajtótájékoztató Az őstermelők ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok

2011. szeptember 6. | hozzászólás | Nav

A jelenleg érvényes törvényi rendelkezések értelmében Magyarországon természetes személy mezőgazdasági termelő tevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként folytathat. Mivel az őstermelők számára az adózási szabályok alacsonyabb adóterhet állapítanak meg az egyéni vállalkozáshoz képest, több esetben is tapasztalható visszaélés a kedvező adózási forma alkalmazásával kapcsolatban.
Az őstermelők adózásával kapcsolatos részletesebb tájékoztatás a www.nav.gov.hu/apeh/adózási információk/információs füzetek 2011/6.mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai internet címen érhető el, vagy a NAV ügyfélszolgálati helyein szerezhetik be az adózók.
Az őstermelői adózással történő visszaélés tipikus megnyilvánulási formája, ha az adott személy nem rendelkezik saját gazdasággal, hanem a mástól felvásárolt árukészletet viszonteladóként értékesíti, ezáltal ténylegesen egyéni vállalkozáshoz kötött kereskedelmi tevékenységet folytat. Enyhébb eset az, amikor a saját maga által termelt áruk mellé az őstermelő még vásárol mezőgazdasági termékeket, amelyekkel ilyen módon szintén kereskedelmi tevékenységet végez, ugyanis az őstermelő csak a saját gazdaságban – saját, vagy bérelt eszközökkel – folytatott, tényleges termelői tevékenység eredményeképpen előállított termékeket értékesítheti őstermelőként, az ebből keletkezett bevételére alkalmazva a kedvező adózási lehetőségeket.
Az őstermelői igazolvány kiadása, az azt megelőző feltétel rendszer ellenőrzése nem az adóhatóság, hanem a megyei kormányhivatalok Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatala alá tartozó földművelésügyi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.
A viszonteladók kiszűrése érdekében az adóhatóság operatív ellenőrzési területe rendszeresen ellenőrzi a mezőgazdasági termékeket értékesítő adózókat. A revizorok helyszíni szemlét végeznek az adózók földterületein annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról ténylegesen termeli-e az általa értékesített termékeket.
A 2008. január 1-jén hatályba lépett új áfatörvény szerint a mezőgazdasági termelő tevékenység is gazdasági tevékenység, az azt folytató személy – így az őstermelői tevékenységet folytató magánszemély is – adóalanynak minősül, és az általa végzett termékértékesítésről bizonylatot köteles kibocsátani kivéve, ha az értékesítés egy másik adóalany (kereskedő, felvásárló) részére történik, és az értékesítésről a vevő felvásárlási jegyet állított ki. A piacokon történő értékesítések során jellemzően a termék átadásával azonos időben megtörténik az ellenérték kifizetése. Ebben az esetben a kibocsátandó bizonylat számla, egyszerűsített számla, ha az értékesítés másik adóalany (kereskedő) részére történik, illetve ha a nem adóalany vevő azt kéri. Minden más esetben az értékesítő köteles nyugtát kiállítani és azt a vevő részére átadni.
A megfelelő bizonylat kiállítása annál is inkább kulcsfontosságú, mert az őstermelő magánszemély ez alapján vezeti fel a bevételét a bevételi nyilvántartásába (értékesítési betétlapra), bevallásába.
Az utóbbi időszakban az őstermelőket érintő ellenőrzések túlnyomórészt megállapítással zárultak. Néhány esetben gazdasági tevékenység engedély nélküli folytatása miatt, az esetek többségében azonban az egyébként adószámmal rendelkező őstermelők nyugta kibocsátási kötelezettsége elmulasztása miatt indult hatósági eljárás.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Leave a Reply 738 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: