< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: WL: Kósa „őszintén érdeklődött Orbán szerepének átvétele iránt //”WL: Kosa “Urban sincerely interested in taking over the role of Iran”

| Mobile | RSS

WL: Kósa „őszintén érdeklődött Orbán szerepének átvétele iránt //”WL: Kosa “Urban sincerely interested in taking over the role of Iran”

Bizalmas besorolású távirat ment Washingtonba 2006. október 12-én Budapestről. A WikiLeaks által kiszivárogtatott dokumentum szerint April H. Foley nagykövet találkozott az Amerikai Magyar Koalíció elnökével, Maximilian Telekivel: az egyeztetésen a Fidesz elnök híveinek Orbán Viktorral szembeni kritikájáról volt szó. A távirat szerint Stumpf István úgy vélte, Orbánnak Brüsszelben lett volna a legjobb helye, Kósa Lajos pedig „őszintén érdeklődött Orbán szerepének átvétele iránt.”

A WikiLeaks által kiszivárogtatott távirat szerint Stumpf István – az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere – őszintén beszélt arról, hogy „Viktor sok komoly hibát követett el” a közelmúltban. Elsősorban azt, hogy elvesztette az áprilisi országgyűlési választásokat, amihez hozzájárult, hogy képtelen volt megállapodni a Magyar Demokrata Fórummal az ellenzék egyesítése érdekében. A távirat szerint sokan úgy tekintenek Orbán taktikájára – különösen arra a felszólítására, hogy állítsanak fel szakértői kormányzatot – mintha azzal szeretne bosszút állni a választási vereségért, bármi áron. Habár Stumpf elhanyagolhatónak nevezte a javaslat körüli alkotmányossági aggályokat, egyértelműen úgy vélekedett, hogy az ötlet esélytelen.

A sürgöny szerint Orbán döntése, hogy nem szólal fel a parlamentben, valamint az, hogy az október 6-i Gyurcsány elleni – a kormányfőt megerősítő – bizalmatlansági szavazást követően hazaküldte a tüntetőket, sokak szerint megmagyarázhatatlan.

Orbán Anita, a Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) akkor igazgatója úgy vélekedett, hogy a Fidesz azon állítása, mely szerint történelmi győzelmet arattak a 2006-os helyhatósági választásokon igaz, bár másképpen értelmezve. Az ICDT igazgatója szerint a választási eredmények új pártvezetői réteget fognak pozícionálni, független hatalmi bázisokkal, amelyek a költségvetési támogatás érdekében együtt kell, hogy működjenek a központi hatalommal – különösen a magas Fidesz kampányadósságok miatt. Orbán Anita szerint ez a folyamat végül egy alulról építkező párttá transzformálhatja a Fideszt, a központosított helyett.

Stumpf a távirat szerint egyetértett abban, hogy október 2. tökéletes időpont lehetne Orbán Viktornak a továbblépésre – ezzel pedig a Fidesz szakíthatna a jelenlegi iránnyal. 2006-ban Stumpf úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor vélhetően nem lesz többet a Fidesz miniszterelnök-jelöltje. Habár jobban állna neki az elnöki pozíció, ahol nagyobb hangsúly lenne a retorikai, mintsem a gyakorlati felelősségén, Stumpf utalt arra, hogy Orbán legjobb helye talán Brüsszelben lenne, ahol az Európai Néppártban betöltött szerepe révén kivonulhatna a hazai politikai reflektorfényből.

A távirat szerint ezzel többen egyetértenek a Fideszben. A debreceni polgármester, Kósa Lajos őszintén kifejezte érdeklődését „Orbán szerepének az átvétele iránt, ahogy John Major is tette azt Margaret Thatcherrel” – hangsúlyozva annak a jelentőségét, hogy Orbán örökösének tekintsék, mintsem leváltójának.

Ezzel párhuzamosan az amerikai nagykövet szerint a párton belül többen távolságot tartanak Orbán Viktortól. A sürgöny szerint Fidesz belső körei úgy nyilatkoztak, hogy Orbán több esetben a pártvezetés jelenléte nélkül jelent meg a nyilvánosság előtt, illetve több beszámoló szerint komoly feszültség alakult ki közöttük a tüntetések folytatásával kapcsolatosan is. Foley szerint az is megütközést keltett többekben, hogy Orbán egy német rendszámú, páncélozott dzsipben jelent meg, amelyet a nagykövetség információi szerint egy ismeretlen német adományozó juttatott el neki.

April H. Foley a távirat komment részében arra emlékeztette washingtoni feletteseit, hogy Orbán bukását gyakran megjósolták, de eddig sohasem következett be. A nagykövet szerint Szabados Krisztián politológus így jellemezte őt: Orbán olyan, mint egy rocksztár, akinek a rajongói „egészen addig el fogják fogadni vad következetlenségét, amíg nem untatja őket”. Foley szerint még az oktatási minisztérium nemzetközi szakállamtitkára, Bogyai Katalin is elismerte, hogy anyukája Orbán Viktorért imádkozik. Mint mondta, Orbán mindig is utált vagy imádott személy volt, a vegyes érzelmeknek vele szemben nincs helye. „Az azonban, hogy vagy messiás, vagy ördög, nem jó sem neki, sem pedig Magyarországnak” – idézte Bogyait April H. Foley.

A WikiLeaks-dokumentumok legutóbbi Magyarországgal kapcsolatos híreiről itt olvashat bővebben!

forrás:atv//ML – atv.hu

WL: Kosa “Urban sincerely interested in taking over the role of Iran”

Classified as confidential telegram to Washington went to the 2006th October 12, Budapest. A document leaked by Wikileaks by April H. Ambassador Foley met with the Hungarian American Coalition President Maximilian Teleki: the conciliation of the supporters of Fidesz chairman Viktor Orbán kritikájáról was against it. The telegram, according to Istvan Stumpf thought Orbán was the best location in Brussels, and Lajos Kosa, “Orban sincerely interested in taking over the role of Iran.”

In the leaked telegram, according to Wikileaks by István Stumpf – the first kancelláriaminisztere Orbán government – spoke frankly about the “Viktor many serious mistake” in the recent past. In particular, the fact that he had lost the April elections, which contributed to the inability to agree on the opposition Hungarian Democratic Forum, in order to combine. The telegram is considered by many Urban tactics – in particular the request to establish a government of experts – as if they want to avenge the defeat in the election at any cost. Although negligible Stumpf called the constitutional concerns surrounding the proposal, clearly argued that the idea of ​​chance.

The telegram that Urban’s decision not to speak in parliament, and the fact that the 6 October against Gyurcsany – the prime minister confirm that – following a vote of censure was sent home from the demonstrators, according to many a mystery.

Anita Orban, the Centre for Democratic Transition (ICDT), then director claimed that Fidesz’s claim that the historic victory in the 2006 municipal elections is true, though differently interpreted. The ICDT director of the new party leadership election results will be positioned layers, independent power base with which to budget support in order to be together to work on the central power – especially in high Fidesz’s campaign debts. Anita Orban, this process is ultimately a grass-roots party in the Fidesz can be transformed, rather than centralized.

According to a telegraph Stumpf agreed that on October 2 Viktor Orban would be the perfect time to move forward – this is the Fidesz would break the current direction. In 2006, Stumpf argued that there will be more likely to Viktor Orban of Fidesz’s candidate for prime minister. Although better would be to him the President’s position, where more emphasis would be rhetorical rather than practical responsibility, Stumpf noted that Orban best place to do in Brussels would be where the European People’s Party’s role through can move out of the national political spotlight.

The telegram that people agree with the Fidesz. Debrecen Mayor Lajos Kosa honestly expressed interest “in taking over the role for Urban as John Major, Margaret Thatcher did it” – pointing to the importance to consider Urban’s heirs, rather than leváltójának.

In parallel, the U.S. ambassador to the party that people keep distance Viktor Orban. The telegram stated that Fidesz’s inner circle to be more Orban without the presence of the party leadership appeared before the public accounts, and more serious tension developed between them as demonstrations continue in connection with this also. Foley is shocked by the number generated in that Orban is a German license plates, armored jeep published by the German embassy, ​​according to information from an unknown donor has sent him.

April H. Foley commented part of the telegram reminded his superiors in Washington that frequently fall Orban predicted, but it has never occurred. The Ambassador Krisztian Szabados by political scientist described him thus: Orban’s like a rock star whose fans “will be accepted until wild inconsistency, as long as they are not bored.” Foley is under the Ministry of Education International Secretary, berries Catherine admitted that her mother prays Viktorért Orban. He said that Urban has always been hated or loved the person of mixed emotions against him is final. “But whether or messiah or evil, not good for him either, nor Hungary” – quoted Bogyait April H. Foley.

The WikiLeaks documents related to recent news about Hungary here for more information!

Source: ATV / / ML – atv.hu

Leave a Reply 477 megnézve, 1 alkalommal mai nap |