< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Németország-belpolitika-gazdaság Angela Merkel: az alkotmánybíróság határozata a kormány európolitikáját erősítette megDeutschland-Innenpolitik, Wirtschaft Angela Merkel: das Verfassungsgericht die Entscheidung, die Regierung ratifizierte die Euro-Politik

| Mobile | RSS

Németország-belpolitika-gazdaság Angela Merkel: az alkotmánybíróság határozata a kormány európolitikáját erősítette megDeutschland-Innenpolitik, Wirtschaft Angela Merkel: das Verfassungsgericht die Entscheidung, die Regierung ratifizierte die Euro-Politik

Pietsch lajos, az MTI tudósítója jelenti:
Üdvözölte a korábbi euróövezeti mentőcsomagokkal kapcsolatos alkotmánybírósági határozatot a német kancellár.

Angela Merkel a Bundestagban szerdán elhangzott, a karlsruhei bírói testület állásfoglalást követő beszédében úgy értékelte, hogy az alkotmánybíróság a két tavalyi mentőcsomagot támogató határozatával teljes mértékben kormánya európolitikájának helyességét erősítette meg.
A német alkotmánybíróság határozatában leszögezte, hogy a tavaly tavasszal elfogadott görög, valamint az azt követő euróövezeti támogatási csomag – valamint az abban való német részvétel – nem ütközik a német alkotmányba, ahogy azt a panaszosok vélelmezték. A bíróság ugyanakkor a leghatározottabban állást foglalt amellett, hogy a német parlament számára a jövőben hasonló mentőcsomagok kidolgozásakor, illetve jóváhagyásában az eddiginél nagyobb beleszólást kell biztosítani.
Merkel kiemelte, hogy az alkotmánybíróság egyformán szót emelt az egyéni felelősség és a szolidaritás, továbbá a parlament abszolút beleszólási joga mellett. A kancellár úgy értékelte, hogy kormánya éppen ezt az utat követi.
A német kancellár hangsúlyozta, hogy országa megerősödve került ki az elmúlt évek gazdasági, illetve pénzügyi válságából. Mindennek alátámasztására azt hozta fel, hogy nincs jele recessziónak, Németország ismét az Európai Unió növekedési motorja – emelte ki.
Németországnak “jól megy”, a koalíció az első két évben jó munkát végzett, fő választási ígéreteit tartani tudta: a munkanélküliek száma 3 millió alá csökkent, a német államháztartás hiánya az idén a GDP 1,5 százalékát érheti el, a 3 százalékos maastrichti küszöbérték felét. Ugyanakkor a GDP 83 százalékát kitevő német államadósság még mindig messze felette van a 60 százalékban maximált maastrichti kritériumnak.
Merkel ennek ellenére rendkívüli kihívásokról beszélt. Első helyen az euró stabilizálását említette. Az euró több mint egy valuta – fogalmazott a kancellár, aki szerint az euró az egységes Európa garanciája. Megismételte azt a korábbi kijelentését, amely szerint az euró kudarca Európa kudarcát jelentené. “Ezt pedig nem engedhetjük meg” – tette hozzá.
A német kancellár a legfőbb problémának Görögország és több más ország eladósodását nevezte. Annak a nézetnek adott hangot, hogy ez az eladósodás nem évek, hanem évtizedek hibás filozófiájának a következménye. Ennek kapcsán hangsúlyozta a szolidaritás szükségességét, de leszögezte, hogy mindez nem helyettesítheti az egyéni felelősséget.
Az adósságválság lehetséges megoldásával kapcsolatban a kancellár ismét elutasította a közös euróövezeti kötvény bevezetését. Annak a nézetnek adott hangot, hogy ez a válság megoldásának teljes mértékben elhibázott útját jelentené, és egy “adósságunióba” vezetne.
Angela Merkel úgy vélte, hogy a jövőben “még több” és “még stabilabb” Európa szükséges. Ennek érdekében azonban ésszerű és helyes politika kell és nem utolsósorban bátor döntésekre van szükség – fogalmazott a kancellár, utalva az uniós szerződések módosításának lehetőségére is. “Mindez többé nem jelenthet tabut” – érvelt Merkel, közvetve megengedhetetlennek nevezve, hogy egy ország – Görögország – az egész euróövezetet veszélyeztethesse. A kancellár szerint a Lisszaboni Szerződés nem tartalmaz semmifajta mechanizmust az ilyen válságok kezelésére. Felvetette annak lehetőségét is, hogy a stabilitási és növekedési paktumot sorozatosan megsértő országok ellen az Európai Bíróság előtt tehessenek panaszt.

MTI

Deutschland-Innenpolitik, Wirtschaft
Angela Merkel: das Verfassungsgericht die Entscheidung, die Regierung ratifizierte die Euro-Politik

Lajos Pietsch, bedeutet MTI-Korrespondent:
Er begrüßte die Eurozone früher Rettungspakete auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts der deutschen Kanzlerin.

Angela Merkel im Bundestag am Mittwoch sagte der Richter in Karlsruhe nach der Rede, es die Auflösung hat das Verfassungsgericht im vergangenen Jahr, die beiden Rettungspaket für die Entscheidung der Regierung ist voll für die Richtigkeit der Euro-Politik bestätigt zu unterstützen.
Das deutsche Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung festgestellt, dass die griechische genehmigte im vergangenen Frühjahr, und die anschließende Support-Paket für die Eurozone – wie auch in der deutschen Beteiligung – nicht in Konflikt mit der deutschen Verfassung, wie von den Beschwerdeführern angenommen. Das Gericht ist jedoch, die meisten zusätzlich zu den Deutschen Bundestag ähnliche Rettungspakete in die Zukunft ausgesprochen bei der Entwicklung und der Zustimmung zu einem mehr Mitsprache vorgesehen werden.
Merkel betonte, dass das Verfassungsgericht auch die individuelle Verantwortung und Solidarität sowie das Parlament absolute Recht zu sagen, neben befürwortet. Der Kanzler beschloss, dass die Regierung geht nur in der rechten Seite.
Die deutsche Kanzlerin betonte, dass sein Land in den letzten Jahren wurde verstärkt, Wirtschafts-und Finanzkrise aus. Alle diese Unterstützung hat sich gebracht, dass es keine Anzeichen für eine Rezession ist Deutschland erneut der Wachstumsmotor der Europäischen Union – sagte.
Deutschland “läuft gut”, die Koalition von den ersten beiden Jahren einen guten Job gemacht hat, verspricht seinen Hauptwahl zu halten wusste, dass die Zahl der Arbeitslosen 3 Millionen fielen unter die deutsche Haushaltsdefizit in diesem Jahr lag das BIP um 1,5 Prozent auf 3 Prozent Maastricht Schwelle zu erreichen die Hälfte. Doch 83 Prozent des deutschen BIP, ist die Staatsverschuldung immer noch weit über dem maximal 60 Prozent des Maastricht-Kriterien.
Dennoch sprach Merkel von außergewöhnlichen Herausforderungen. Zuerst in der Stabilisierung des Euro genannt. Der Euro ist mehr als eine Währung – sagte der Kanzler, der den Euro ist die Garantie für ein vereintes Europa sagt. Er wiederholte die frühere Aussage, dass der Euro das Scheitern der Ausfall von Europa bedeuten. “Es kann es sich nicht leisten” – fügte er hinzu.
Die deutsche Kanzlerin ist das Hauptproblem in Griechenland und mehrere andere Verschuldung des Landes genannt. Er äußerte die Ansicht, dass diese Schulden nicht Jahre, sondern Jahrzehnte, die durch schlechte Philosophie. In diesem Zusammenhang betonte die Notwendigkeit der Solidarität, aber deutlich gemacht, dass dies kein Ersatz für eine individuelle Verantwortung.
Mögliche Lösung der Schuldenkrise, der Kanzler wieder weigerten sich die Einführung eines gemeinsamen Euro-Währungsgebiet Anleihen. Es vertrat die Auffassung, dass diese Krise würde den vollständigen Pfad ein Fehler, und ein “adósságunióba” führen bedeuten.
Angela Merkel vertrat die Auffassung, dass die Zukunft ist “mehr” und “stabiler” in Europa erforderlich ist. Allerdings müssen diese Politik vernünftig und richtig und nicht zuletzt mutige Entscheidungen getroffen werden – sagte die Kanzlerin unter Hinweis auf die Möglichkeit der Änderung der EU-Verträge. “Es wird kein Tabu mehr sein” – Merkel argumentiert, indirekt Aufruf nicht hinnehmbar, dass ein Land – Griechenland – auf die gesamte Euro-Währungsgebiet zu gefährden. Der Kanzler des Vertrags von Lissabon enthält keine Art von Mechanismus für solche Krisen. Raised die Möglichkeit, dass der Stabilitäts-und Wachstumspakt wieder in Verletzung der Europäischen Gerichtshof gegen tehessenek Beschwerde.

MTI

Leave a Reply 577 megnézve, 1 alkalommal mai nap |