< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Gyengécske “vádirat” Gyurcsány ellen //Weak “Anklage” gegen Gyurcsany

| Mobile | RSS

Gyengécske “vádirat” Gyurcsány ellen //Weak “Anklage” gegen Gyurcsany

A Sukoró-ügyben készülő “vádirat” több elemét is tartalmazhatja az javaslat, amely alapján az Országgyűlés hétfőn szavaz Gyurcsány Ferenc mentelmi jogáról. A legfőbb ügyész indokai a hivatali visszaélés gyanúját alapoznák meg. Eszerint Gyurcsány “hatáskörét túllépte”, mert a King’s City beruházás támogatása részéről “utasítás jellegét mutatta”.

Polt Péter hivatkozott a telekcsere érvénytelenítéséről szóló polgári perre is, bár abban még elsőfokú ítélet sem született, így az is kérdéses, hogy a csere megvalósulása híján érte-e kár az államot.

Jogilag gyenge lábakon áll a Sukoró-ügyben Gyurcsány Ferenc volt kormányfő tervezett meggyanúsítását alátámasztani hivatott legfőbb ügyészi indoklás, pedig Polt Péter és csapata hónapokig dolgozott rajta. Az indoklás egyes elemei abban a határozati javaslatban olvashatók, amely alapján az Országgyűlés mentelmi bizottsága indítványozta a Háznak, hogy hétfőn, az őszi ülésszak első napján függessze fel a politikus mentelmi jogát. Az előterjesztés rögzíti: hivatali visszaélés megalapozott gyanúja miatt javasolják kiadni Gyurcsányt – ez lenne a volt kormányfővel szembeni gyanú, az iratban részben kifejtett indokok pedig a gyanú alátámasztására szolgálnak. Az ügyészség hónapokig gyűjtögette a “bizonyságot jelentő” adatokat.

Végül mintegy százoldalnyi iratot, főként peres eljárások jegyzőkönyveit valamint a sukorói telekcsere ügyében keletkezett hivatalos dokumentumokat juttatott el Polt a testületnek. A bizottság ezeket értékelve 6-2 arányban, a kormánypárti képviselők és az LMP-s valamint a jobbikos tag szavazatával döntött a mentelmi jog felfüggesztésének támogatása mellett, bár a határozati javaslat szerint még az igennel szavazók sem voltak egészen biztosak abban, hogy mindez elegendő bizonyíték lesz a volt kormányfő meggyanúsításához. Legalábbis a Rubovszky György KDNP-s bizottsági elnök által jegyzett dokumentum úgy fogalmaz: “azért javasolják a mentelmi jog felfüggesztését, hogy a gyanú megalapozottsága vagy alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjék.” A két MSZP-s szerint pedig teljesen alaptalan Gyurcsány “kiadása.”

A több oldalon át ismertetett ügyészségi indoklás az átküldött iratanyag kivonatos vázlata – ám ez jogilag vitathatóvá teszi a volt kormányfő meggyanúsítását. A szakbizottsági javaslat szerint a legfőbb ügyész indítványában az egész Sukoró-ügyet arra vezette vissza, hogy a King’s City beruházásról 2008. május 21-én egyeztetés volt a Parlament Nándorfehérvári termében. Az ügyészség szerint a beruházók “egyik konkrét kérése az volt, a beruházás céljára kiszemelt Velence tóparti állami tulajdonban lévő ingatlanegyüttes tulajdonjogát megszerezhessék, módját illetően pedig az ingatlancserét jelölték meg”.

A Polt-féle bizonyítékok szerint e kérelem teljesíthetőségét Gyurcsány csak annyiban ellenőrizte Tátrai Miklósnál, – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkori vezérigazgatójánál -, hogy megkérdezte: ez törvényesen lehetséges-e. Az igenlő válasz után “kifejezte álláspontját, hogy támogatja a csere útján történő ingatlanszerzést”. Majd támogatását “konkretizálva azt a feladatot szabta”, hogy a földterületek hasznosítását, a csereingatlanok értékbecslését, a tulajdonjog rendezését a következő két hónapban elő kell készíteni. Az ügyészségi indoklás szerint Gyurcsány ezzel “eldöntötte”, hogy az ingatlanokat a befektetők megszerezhetik, és “kizárólag a cserét határozta meg az értékesítés lehetséges módjaként”.

Az ügyészség hivatkozott arra, hogy a törvény szerint a miniszterelnök csupán “normatív utasítás kiadásával határozhat meg feladatokat”, így Gyurcsány “az értékesítés módjának meghatározásával hatáskörét túllépte” – legalábbis az ügyészségi logika szerint. Ezt nyomatékosítva az ügyészség hozzátette: “a miniszterelnöki támogatás, feladatmeghatározás a cserét illetően egyedi döntés, utasítás jellegét mutatta.” Megállapították, hogy a csere “eleve kedvezőtlen megoldás volt” az állam szempontjából, s ez a megoldási mód vezetett a megalapozatlan, manipulált értékbecslésekhez és a nagymértékű értékaránytalansággal megkötött csereszerződéshez. Utóbbi állításokat – megalapozatlan, manipulált – azonban az ügyészség konkrétumokkal nem támasztotta alá, ahogy az értékaránytalanságot sem – legalábbis az indoklás szerint.

Az értékaránytalanságra csak az ügyben eljáró Központi Nyomozó Főügyészség által készíttetett – egyelőre kontroll-becsléssel meg nem erősített – szakvélemény utal.
A dokumentumban Rubovszky utalt arra is, hogy a bizottság bizonyítékokat sürgető leveleire válaszul Polt Péter azzal egészítette ki az ügyészség hivatkozását, hogy elküldte a magyar állam és a telkeit az állami földekre cserélő Joav Blum között jelenleg is folyamatban lévő polgári peres eljárás jegyzőkönyveit. Ez azért pikáns, mert a 2009 novemberében indult per éppen a telekcsere-szerződés semmisségének megállapítására irányul a magyar államot képviselő vagyonkezelő kérésre. A perben pedig még elsőfokú ítélet sem született, így erősen kérdéses, hogy – a csere megvalósulása híján – érte-e bármilyen kár a magyar államot. Ráadásul a Gyurcsány elleni elszámoltatásnak ez a per nemhogy indoka, hanem éppen gátja lehet, mivel az ítélkezési gyakorlat szerint ha “előzetes kérdés” eldöntéséről van szó – jelesül arról, Gyurcsány elkövetett-e hivatali visszaélést -, akkor a bíróság a per tárgyalását a másik eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztheti. Vagyis kérdés, hogy a Gyurcsány elleni eljárás megindítható-e, ha közben nincs válasz arra, érte-e kár a magyar államot.

A volt kormányfő egyébként – ez szintén olvasható a szakbizottság határozati javaslatában – a Polt-féle iratanyagot áttanulmányozva arra jutott, hogy a polgári peres jegyzőkönyvek alapján “nincs egyetlen tanú sem, aki azt mondaná, hogy szóbeli összefoglalómat döntésként értelmezte volna”. Gyurcsány – aki nem jelent meg a mentelmi bizottság ülésén -, az elnöknek írt, idézett levelében kifejtette: azért is kéri mentelmi joga felfüggesztését, hogy “az eljárás során politikai és ügyészi vádlóim szemébe nézve magam vádolhassam őket (…) tisztességtelenséggel, ármánnyal, emberi, szakmai, politikai bűnök elkövetésével.” A volt kormányfő szerint ha egy Magyarországnak rendkívül kedvező nagyberuházás kormányfői támogatása, annak hivatalos és nyilvános kifejezése bűn, akkor számtalanszor elkövette ezt.

Orbán az Audi vezetőivel (is) tárgyalt

“Utasította a kormány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt?” című írásbeli kérdéssel fordult idén májusban Orbán Viktorhoz Gyurcsány Ferenc az Audi-beruházással kapcsolatban. Gyurcsány választ várt arra is, hogy találkozott-e a kormányfő vagy a kormány bármely tagja az Audi Hungária Motor Kft. képviselőivel; készült-e a találkozóról feljegyzés vagy dokumentum; döntött-e a kabinet arról, hogy a győri beruházáshoz a befektető számára állami földterületek megszerzését teszi lehetővé; illetve utasította-e a kormány vagy annak tagja a vagyonkezelőt arra, hogy az Audi számára állami földterületeket adjon tulajdonba?

A kérdésre Matolcsy György válaszolt, abből kiderült, Orbán Viktor 2010 . június 9-én hivatalában fogadta Thomas Faustmannt, az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezető igazgatóját, aki a vállalat terveiről tájékoztatta Orbánt, aki 2010 . szeptember 23-án “udvariassági látogatáson” fogadta Rupert Stadlert, az Audi AG igazgatótanácsának elnökét, valamint 2010. október 15-én Martin Winterkornt, a Volkswagen AG igazgatótanácsának elnökét. A miniszter üzleti titokra hivatkozva nem adott felvilágosítást az ott elhangzottakról. A továbbiakban Matolcsy leginkább a Bajnai-kormány az Audi-beruházás érdekében tett lépéseit ismertette válaszában.

Bíróságra járhat a fél kormány

Orbán Viktor kormányfő mellett Matolcsy György nemzetgazdasági, Martonyi János külügy- és Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter is azon a listán van, akiket válaszadásra kötelezhet a Sukoró-ügyben a Világbank nemzetközi választott bírósága. A leállított King’s City beruházás ügyében a ciprusi székhelyű Vigotop Ltd. még július közepén a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID) fordult. Indokként pedig a “King’s City projekt lerombolásával kapcsolatban fennálló jogvitát” nevezte meg. Az ICSID honlapján még a függőben lévő esetek közt szereplő ügyben a beruházót egy londoni ügyvédi iroda, a Volterra Fietta képviseli; a honlap a választott bírósági eljárásban “válaszadóként” a felsorolt magyar kormánytagokat jelöli meg. Tárgyalási időpont még nincs kitűzve.
Megírtuk, egy nyári jogszabály-módosítás kényszeríthette a sukorói befektetőket arra, hogy a Vigotop Ltd. nevében hívják a magyar államot a választott bíróság elé.

Korábban ugyanis még a KC Bidding Kft. próbálta a Matolcsy Györgyhöz írt levelében rendezni a feszültségeket, melyek abból adódtak, hogy a Sukoró-ügy a Fidesz elszámoltatási hadjáratának fő célpontja. A kft. azóta távozott ügyvezetője, Paul Dallas Benk­ley az év elején kísérelte meg – sikertelenül – meggyőzni a minisztert arról, hogy ne akadályozzák a projektet. A KC Bidding a kaszinó-üzemeltetési koncessziós jog tulajdonosa, bár a kormány ezt is vitatja. Annak, hogy július közepén mégsem ez a kft. fordult az IDICS-hez, hanem a cég többségi tulajdonosa, a Vigotop, az az oka, hogy a KC Biddingnek magyar cégként erre nem lett volna módja a július 13-án hatályba lépett, a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozó törvénymódosítás miatt.

Hétre nőhet a gyanúsítottak száma

Várhatóan jövő hétfőn, az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján szavaznak a képviselők arról, hogy a mentelmi bizottság állásfoglalásának megfelelően felfüggesszék-e Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát. Ehhez a jelenlévő képviselők kétharmadának egyhangú voksa szükséges, de nagy meglepetésre aligha lehet számítani, miután a Fidesz-frakció előre közölte: “az elszámoltatásban elkötelezett kormánypárt a bukott exminisz­ter­elnök mentelmi jogának felfüggesztésére fog szavazni”.

A kiadást követő meggyanúsítással a volt kormányfő lenne a hetedik gyanúsított a Sukoró-ügyben. A másik hat személy egyike sincs előzetesben. Közülük Tátrai Miklós, a telekcserét intéző MNV Zrt. korábbi vezérigazgatója és Császy Zsolt, akkori vezető jogtanácsos ellen ugyan tavaly egy ideig érvényben volt a legszigorúbb kényszerintézkedés, de decemberben szabadlábra kerültek. Gyanúsított még a telkeit az állami terü­letekre cserélő Joav Blum egyik ügyvédje, a telekügylet-sorozatban eljárt értékbecslő, Markó Andrea, a pénzügyi tárca volt államtitkára és az MNV vezetői értekezletére készült előterjesztés aláírója, Váry András.

Eközben az ügyészség fejében meg sem fordult, hogy akárcsak tanúként kihallgassa az ügyben Orbán Viktor, noha a jelenlegi miniszterelnök sem tett mást, mint Gyurcsány: találkozott a befektető képviselőjével. Az Országgyűlés fideszes többségű alkotmányügyi bizottsága pedig tavaly november óta hozzá sem nyúlt az LMP Sukoró-vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló javaslatához. Talán azért, mert a testületnek választ kellene keresnie a Fidesz, sőt Orbán számára is kényes kérdésekre. Például arra, hogy “kormányzati felhatalmazás nélkül ki és miről tárgyalt a King’s City beruházásban érdekelt befektetői körrel, így különösen milyen nyilatkozatot, illetve ígéretet tett Orbán Viktor miniszterelnökké választását megelőzően”. Megírtuk: Orbán többször találkozott a beruházó Ronald S. Lau­derrel. Először 2009 augusztusában a Gundel étteremben, majd tavaly januárban Martonyi János külügyminiszter szadai vil­lájában. Sőt Lau­der a 2010-es választások után is kért találkozót Orbántól.
forrás:népszavaonline

Weak “Anklage” gegen Gyurcsany

Der Fall machte Sukoró “Anklage” kann mehr Elemente des Vorschlags, wonach die Nationalversammlung am Montag gewählt Ferenc Gyurcsany Immunität enthalten. Der Generalstaatsanwalt der Gründe für den Verdacht des Amtsmissbrauchs fest. Laut Gyurcsány “überschritten ihrer Befugnisse”, weil die Stadt des Königs Investitionsförderung für “Handbuch der Natur der Show.”

Peter Polt verwies auf die Absage des Landes Austausch über Zivilprozesse, obwohl in der ersten Instanz Urteil wurde noch nicht getroffen, so bleibt die Frage, ob die Änderung Umsetzung ohne Verletzung an den Staat.

Rechtlich schwache Fall Sukoró den Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsany sollte geplant meggyanúsítását Chefankläger Erklärung, und Polt, Peter und sein Team daran gearbeitet Monate Support. Der Grund, warum einige Elemente in dem Beschlussvorschlag zu lesen, dass die Immunität des Nationalen Komitees des Hauses schlug vor, dass am Montag der erste Tag der Herbstsession, die Immunität des Politikers zu suspendieren. Der Vorschlag sieht vor: begründeter Verdacht auf Missbrauch von Gyurcsány vorgeschlagen, ausgestellt werden – dies würde gegen den ehemaligen Regierungschef Verdacht, zum Teil auf dem Gelände in der Zeitschrift zur Unterstützung der Verdacht nur eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft seit Monaten gyűjtögette einen “bedeutenden Zeugen” Daten.

Schließlich schickte einige százoldalnyi Unterlagen, insbesondere Aufzeichnungen von Gerichtsverfahren und der Fragen, die sich Sukoró Land Austausch offizieller Dokumente aus dem Körper gezogen werden. Der Ausschuss 6-2 Verhältnis bewertet werden, beschloss die Pro-Regierungs-Vertretern und dem LMP-s und jobbikos Mitglied Stimmen die Aufhebung der Immunität zu unterstützen, obwohl der Vorschlag für einen Beschluss, dass auch das “Ja”-Wähler nicht ganz sicher, dass diese ausreichend Beweise werden meggyanúsításához der ehemalige Premierminister. Mindestens George Rubovszky KDNP von seinem Vorsitzenden und dokumentieren abonniert heißt es: “Ich habe die Aufhebung der Immunität empfehlen, daß der Verdacht begründet ist oder unbegründet dieser soll das Verfahren vor den Justizbehörden zu klären.” Die beiden MSZP Gyurcsány, die völlig unbegründet ist “Thema”.

Die Staatsanwaltschaft präsentierte mehrere Seiten, um die übertragenen zusammenfassenden Überblick über das Dossier zu rechtfertigen – aber das Gesetz macht die Frage der ehemalige Premierminister meggyanúsítását. Der Ausschuss schlug vor, dass der Generalstaatsanwalt, Advocate der ganzen Angelegenheit Sukoró zurück führte zu König City Investing 2008. 21. Mai wurde eine Diskussion über seine Nándorfehérvár Restaurant. Die Staatsanwaltschaft, die Investoren konkrete Anfrage für eine war für die Anlage von staatlichen See in Venedig Gütergemeinschaft zu erwerben, in welcher Weise das Eigentum im Austausch geprägt ist gewählt. ”

Gezeichnet von den Beweis, dass diese Arten von Anwendungen können nur in dem Umfang von Gyurcsány überprüft Miklósné Tatra erfüllt werden – der ungarischen National Asset Management Corporation Generaldirektor an der Zeit – das heißt, sagte, dass es rechtlich möglich ist. Nach der positiven Resonanz “, erklärte seine Position, um den Austausch, den Erwerb von Immobilien zu unterstützen.” Will Unterstützung “Wirkung verleihen, um die Aufgabe auferlegt,” dass die Landnutzung, den Ersatz der Immobilienbewertung der Immobilie Beilegung der nächsten zwei Monate vorbereitet zu sein. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass diese Gyurcsány “entschieden”, um Immobilieninvestoren zu erwerben, und “allein durch den Austausch als eine Möglichkeit des Marketings bestimmt.”

Die Anklage behauptete, dass der Ministerpräsident im Rahmen des Gesetzes lediglich “normative Unterweisung können die Aufgaben zu definieren,” Gyurcsany Weg “zu bestimmen, wie sich die Umsätze haben ihre Befugnisse überschritten” – zumindest laut der Staatsanwaltschaft Logik. Betonend, dass der Staatsanwalt fügte hinzu: “des Ministerpräsidenten zu unterstützen, die Bedingungen des Austauschs in Bezug auf individuelle Entscheidungen, zeigte die Art der Anweisungen.” Es wurde festgestellt, dass der Austausch “war von Natur aus schlechte Lösung” des Staates, und dies an die Stiftung geführt, um diese Probleme zu lösen, und manipuliert Bewertung für den hohen Wert der Austausch Verträge mit unverhältnismäßig. Die letztere Behauptung – unbegründet und manipuliert – aber die Anklage wurde nicht von konkrétumokkal unterstützt, da das Ungleichgewicht ist nicht – zumindest aus diesem Grund.

Der Wert wird in keinem Verhältnis zu sich gerade bei dem das Verfahren durch die Zentrale Ermittlungs-Büro des Generalstaatsanwalts vorbereitet – ein pre-Steuerung geschätzt unbestätigte – Gutachten schlägt.
Das Dokument Rubovszky wies auch darauf hin, dass der Ausschuss die Beweisaufnahme in Reaktion auf die dringende Briefe an Peter Polt an die Staatsanwaltschaft Bezug auf das Senden des ungarischen Staates und der Staat Land telkeit Joav Blum Austausch zwischen den laufenden Zivilprozess Datensätze hinzugefügt. Dies ist ein würzig, da die Studie im November 2009, das Land Austausch Vereinbarung zur Gründung der Nichtigkeit des ungarischen Staates, die die Treuhänder auf Anfrage Ziel ins Leben gerufen wurde. In der ersten Instanz Versuch und wurde nicht so stark bezweifeln, dass – der Mangel an Erkenntnis, der Austausch – denn es ist eine Beschädigung des ungarischen Staates. Darüber hinaus ist Gyurcsany gegen die Freigabe dieser Studie nicht zur Vernunft, sondern kann zurück zu halten, wie die Rechtsprechung, dass, wenn “die vorherige Frage” eldöntéséről ist – nämlich, dass Gyurcsany ein Akt der offiziellen Missbrauch – dann wird das Gericht nach der Diskussion der verschiedenen Verfahren Abschluss der endgültigen Schließung. In anderen Worten, Fragen, die mit Anti-Gyurcsany gestartet werden kann, wenn Sie nicht als Verletzung des ungarischen Staates nicht zu beantworten.

Der ehemalige Ministerpräsident trotzdem – das las auch eine Entscheidung der Kommission über den Vorschlag – der Europol-Dossier studiert Schluss, dass die zivil-Aufzeichnungen “nicht ein Zeuge wollte, dass die orale összefoglalómat Entscheidung sagen, als eine Interpretation wäre.” Gyurcsany – wer hat nicht in die Immunität der Sitzung erschienen – der Präsident schrieb, zitierte Brief erklärt, war auch Immunität beantragt, dass “der politische Prozess und seine Ankläger Verfolgung Gesicht für sie (…) Ich vádolhassam mit Unehrlichkeit, ármánnyal, personellen, technischen, politischen Verbrechen. ” Der ehemalige Ministerpräsident von Ungarn erklärt, dass, wenn eine sehr große positive Leiter der staatlichen Investitionen die formellen und öffentlichen Ausdruck der Sünde Unterstützung, dann oft dies geschehen ist.

Städtische Audi Führer (unter anderem) diskutiert

“Er beauftragte die Regierung der Ungarischen National Asset Management?” auf schriftliche Fragen bis Mai dieses Jahres, Viktor Orbán, Gyurcsány, Audi-Projekt. Gyurcsány Reaktion auch mit dem Ministerpräsidenten oder der Regierung jedes Mitglied der Audi Hungaria Motor Kft. Vertreter aus der Sitzung zu treffen erwartet, Aufzeichnungen oder Dokumente; Entscheidung des Kabinetts, dass die Győr Investitionen des Investors Staatsland macht es möglich, zu erhalten, oder an die Regierung oder ein Mitglied der Treuhänder ablehnen, dass der Audi öffentlichen Landbesitz geben?

Matolcsy George beantwortet die Frage, die Tatsache, es stellte sich heraus, Viktor Orban 2010. 9. Juni im Büro von Thomas Faustmannt angenommen, der Geschäftsführer der Audi Hungaria Motor Kft., der das Unternehmen plant, Orban, der 2010. informiert am 23. September “Höflichkeitsbesuch” akzeptieren Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstands der Audi AG und der 2010. 15. Oktober Winterkornt Martin, Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG. Der Minister hat keine Informationen über Geschäftsgeheimnisse Gelände gibt elhangzottakról. Je länger die meisten Matolcsy Bajnai staatlichen Investitionen, präsentiert Audi die Schritte in Reaktion genommen.

Gerichtshof kann in semi-Regierung führen

Ministerpräsident Viktor Orbán György Matolcsy während der Volkswirtschaft, ist Martonyi auswärtige Angelegenheiten und Minister für nationale Entwicklung Fellegi Thomas auf der Liste, die an die Verpflichtung zur Sukoró Fall der Weltbank internationalen Schiedsgerichtsbarkeit zu reagieren. Die Stadt hielt am Königs-Projekt in der Frage der Zypern Ltd Vigotop auch Mitte Juli in Washington, DC International Center for Settlement of Investment Disputes in Ihrem System basiert (ICSID) aufgetreten ist. Vernunft als der “König der City-Projekt geht es um die Zerstörung der bestehenden Rechtsstreitigkeiten”, rief er sie. Die Website hat eine anstehende ICSID-Fälle unter den Anlegern im Falle einer Londoner Kanzlei, um Fietta Volterra, dem Ort des Schiedsverfahrens, stellen “, da die Befragten” die Mitglieder der ungarischen Regierung bezeichnet aufgelistet. Negotiation Zeit ist noch nicht geplant.
Erstellt wird ein Sommer Gesetzesänderung zum Sukoró eingeschränkt Investoren Vigotop Ltd im Namen des ungarischen Staates vor dem Tribunal genannt.

Früher, da auch die KC Bidding Ltd Matolcsy George versucht, einen Brief an die Spannungen, die aus, dass die Rechenschaftspflicht Sukoró Falle der Fidesz-Kampagne der Hauptzielgruppen entstand arrangieren. Die ltd. verlassen hat, der General Manager, Paul Benkley Dallas Anfang dieses Jahres versuchte – erfolglos – an den Minister, dass nicht behindert das Projekt zu überzeugen. Bieten für das KC-Betriebssystem Casino Konzessionär, obwohl die Regierung bestreitet dies auch. Die Tatsache, dass es nicht das Mitte Juli, LTD. wandte sich an die IDICS, aber das Unternehmen ist Mehrheitseigentümer, die Vigotop, aufgrund der Tatsache, dass die KC Bidding ungarische Firma hätte nicht einen Weg für das Inkrafttreten am 13. Juli, wird die laufende Fälle aufgrund der Änderung in das Gesetz.

Week Erhöhung der Zahl der Tatverdächtigen

Es ist am kommenden Montag, dem Nationalen Herbsttagung der Tag der Eröffnung der stimmberechtigten Mitglieder dieses Ausschusses einen Beschluss der Immunität richtig einzustellen, die Immunität von Ferenc Gyurcsany erwartet. Dies ist eine zwei Drittel der anwesenden Mitglieder einstimmig notwendig, aber man kann kaum erwarten, eine Überraschung nach der Fidesz-Fraktion vor, sagte: “. Engagiert, um die Rechenschaftspflicht der Regierungspartei gescheitert exminiszterelnök auf seine Immunität vote”

Das folgende Problem wurde meggyanúsítással der Hauptverdächtige wäre der siebte Sukoró der Fall sein. Keiner der anderen sechs Personen in Untersuchungshaft. Von diesen waren Tatra Nicholas, Verwalter des Landes Austausch MNV Zrt Császy und ehemaliger CEO von Psalmen, damals führenden Anwalt gegenüber dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr war die höchste Zwangsmaßnahmen vorhanden, aber im Dezember veröffentlicht. Telkeit vermuten sogar der Staat ist einer der Bereiche ändern Joav Blum Anwalt, ein Land, Gutachter, die in einer Reihe von Transaktionen, Andrea Marko saß, war die Finanzportfolioverwaltung ein Treffen der Staats-und den Vorschlag gemacht MNV Unterzeichner Vary Andrew.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft im Gegenzug für sie nicht, nur um als Zeuge im Fall von Viktor Orban zu hören, obwohl der derzeitige Premierminister, hat nichts, aber Gyurcsány getan: ein Treffen mit dem Vertreter Investor. Der Fidesz-dominierten Parlament Ausschuss für konstitutionelle Fragen seit November letzten Jahres und es hat nicht berühren LMP-Sukoró Gründung einer Untersuchungskommission des Vorschlags. Vielleicht ist es, weil der Körper müsste die Antwort auf Fidesz zu finden, oder auch städtische sensible Fragen. Zum Beispiel, dass “Regierung ohne ein Mandat des Königs und diskutiert, was die Stadt die Investition Interesse an Investitionen Kreise, insbesondere, was Aussage oder ein Versprechen vor der Wahl zum Ministerpräsidenten Viktor Orban hat.” Geschrieben Orban mehrere Treffen mit dem Investor Ronald S. Lau derrel. Erstens, die Gundel Restaurant im August 2009 und Januar letzten Jahres, Außenminister Martonyi Szadai Villa. Darüber hinaus Lauder in den Wahlen 2010, bat auch um ein Treffen Orbántól.
Quelle: Menschen stimmen online

Leave a Reply 620 megnézve, 1 alkalommal mai nap |