< Böngészés > Főoldal / Rendőrségi hírek / Blog article: Tájékoztató a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó engedélyek cseréjével kapcsolatban

| Mobile | RSS

Tájékoztató a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó engedélyek cseréjével kapcsolatban

2011. szeptember 8. | hozzászólás | Rendőrségi hírek

Tisztelt személy- és vagyonőrök, magánnyomozók!

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.), valamint a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rendelet alapján 2006. évben kiváltott személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzésére jogosító igazolványok és működési engedélyek érvényességi ideje 2011. évben lejár. Az igazolvány, valamint működési engedély meghosszabbítása az alábbiak szerint történik:

Igazolvány

Az igazolvány (személy- és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai szerelő, biztonságtechnikai tervező-szerelő) meghosszabbításakor az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az SzVMt 6. §-ban foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolni.

Ezen feltétel igazolása „Hatósági bizonyítvány”-on történik, mely a postahivatalokban kitöltött „Adattovábbítási iránti kérelem” nyomtatvánnyal kezdeményezhető. Az „Adattovábbítási iránti kérelem”-t az alábbiak szerint kell kitölteni:

1. pontjához az ügyfél személyes adatait

2. pontjához az ügyfél állandó lakcímét kell beírni,

3. ponthoz az illetékes (pl. Szegedi Rendőrkapitányság Szeged, Párizsi krt. 16-22) nevét és címét kell feltüntetni,

5. pontnál az A1; B1; C1 és D1 mezőt kell „X” jellel ellátni;

5.1 pont második sorához a „2005. évi CXXXIII. törvény” szövegrészt kell írni,

6. ponthoz a „vagyonvédelmi engedély kiváltása céljából” szöveget kell feltüntetni.

A kérelem mellékleteként – amennyiben az eljáró hatóság birtokában van – az iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság eltekinthet.

Az igazolvány kiállításának egyik feltétele, hogy a kérelmező cselekvőképes. A cselekvőképesség fennállását a rendőrhatóság a nyilvántartásban ellenőrzi, ily módon azt az ügyfélnek nem kell igazolnia.

Az igazolvány meghosszabbítása – igazolvány fajtánként – 6900 Ft. szolgáltatási díj köteles, mely készpénzátutalási megbízáson róható le. Ezt az ügyfél az illetékes rendőrhatóság ügyintézőjétől kérheti.

Működési engedély

A működési engedély (személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói) kérelem mellékleteként be kell csatolni:

– személy- és vagyonvédelmi, vagy magánnyomozói tevékenységre szóló érvényes felelősségbiztosítási szerződés,

– a NAV által kiállított igazolás, miszerint nincs jogerősen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,

– tevékenységenként 23.000 Ft-os szolgáltatási díj lerovását igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevényének eredeti példánya.

A kérelem mellékletét kell hogy képezze az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás esetében a vezető tisztségviselő által bemutatott – az igazolvány meghosszabbítása során már említett – „Hatósági bizonyítvány”. Tekintettel arra, hogy a „Hatósági bizonyítvány” a kiállításától számított 90 napig érvényes, így amennyiben valaki az igazolvány meghosszabbítása során már rendelkezik érvényes „Hatósági bizonyítvánnyal”, azt a működési engedély kérelme során felhasználhatja.

A működési engedélyekhez kapcsolódó nyilvántartási naplókat az új működési engedélyek kiadásakor a rendőrhatóság nem cseréli, a meglévő nyilvántartó naplóban az ismételt hitelesítését követően az adatok bejegyezhetők.

Fontos!

Az SzVMt. értelmében vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység a rendőrség által kiadott működési engedély és a kamarai nyilvántartásba vételről szóló igazolás birtokában végezhető. Ezen tevékenységek pedig (ideértve a tevékenységek szervezését és irányítását is) személyre szóló, a rendőrség által kiadott igazolvány birtokában végezhető. Amennyiben a kérelmező az új igazolvány kiadására irányuló kérelmét úgy nyújtja be a rendőrhatósághoz, hogy a meglévő igazolványának hatályossága az ügyintézés ideje alatt lejár, úgy a kérelmező az új igazolvány átvételéig a tevékenységét jogszerűen nem végezheti.

Az ügyintézés gördülékenyebb lebonyolítása érdekében az igazolvány, illetve engedély meghosszabbítására irányuló kérelmek letölthetők a www.police.hu/nyomtatvanyok oldalról.

A Szegedi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi szakterülete ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: ügyfélfogadás szünetel
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-17.30 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8-12 óráig.

Leave a Reply 476 megnézve, 1 alkalommal mai nap |