< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Szerveződik az ellenállás az orbáni rendszer ellen //Organized the resistance against the regime Orban

| Mobile | RSS

Szerveződik az ellenállás az orbáni rendszer ellen //Organized the resistance against the regime Orban

Sztrájk-és tüntetéssorozatot, illetve a rendszerváltás utáni legnagyobb demonstrációt szervezik az akcióegységbe tömörült szakszervezetek a kormány munkavállalókat érintő intézkedései ellen. Az akciót szeptember 29-én ülősztrájkkal indítják, majd nagygyűléssel, félpályás útlezárásokkal és akár sztrájkokkal folytatják. A munka világát érintő 9 pontos követeléscsomagot is megfogalmaztak, amíg ezek mindegyike nem teljesül, nem hagyják abba a demonstrációsorozatot.

A rendszerváltás utáni legnagyobb demonstrációra készülnek a szakszervezetek – mondta Kónya Péter. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, az akcióegység egyik vezetője kijelentette: szeptember 29-étől kezdődik a határozatlan idejű akció, amit addig folytatnak, amíg a kormány nem tárgyal velük és nem teljesíti a meghirdetett 9 pontos követelés mindegyikét. Az akcióegység a “demokráciáért, a szociális biztonságért, az emberi és a munkavállalói jogok megőrzéséért” küzd – tette hozzá.

Az akcióegység követelései:
– Igazságos és méltányos közteherviselést
– Visszamenőleges hatályú törvényhozás beszüntetését
– A háromoldalú társadalmi párbeszéd visszaállítását a munka világában
– Szociális partnerekkel való egyeztetést a Munka törvénykönyve tervezett módosításával kapcsolatban
– Korkedvezményes és korengedményes szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét
– Méltányos átmenet biztosítását a nyugdíjrendszer változtatásával kapcsolatban
– A szakszervezetekkel való egyeztetést az új életpálya modellekről
– A sztrájkjog visszaállítását
– Ne csorbuljanak a szakszervezetek jogai
Mottóul egy Váci Mihály idézetet választottak: “Nem vagyunk több, mint egy-egy tégla, de együtt, mi vagyunk a ház”. A D-Day-nek keresztelt sztrájk- és tüntetéssorozat – mellyel a szövetségesek normandiai partraszállására utalnak, “arra a napra, amely végül elhozta Európába a békét” – szeptember 29-én 15 órakor a Clark Ádám téren ülősztrájkkal kezdődik. “Nem mozdulunk onnan az akció végéig, a résztvevők túlélő felszerelést is hoznak magukkal” – jelentette ki Kónya. Aki dolgozni megy, azt társa felváltja, bár az első napon vélhetően a szolgálati nyugdíjasok lesznek a legtöbben. Később várhatóan minden munkakörből csatlakoznak hozzájuk, hiszen a változások minden magyar munkavállalót érintenek – fogalmazott hozzátéve, hogy a szolgálati nyugdíj ügyében zátonyra futottak a kormánnyal folytatott tárgyalások. Szerinte a kormányzat az “oszd meg és uralkodj” elv alapján működik, válogat, hogy mely szakszervezetekkel folytat tárgyalást. Ezen is változtatni szeretnének – jelentette ki a szakszervezeti vezető.

Másnap, szeptember 30-án az Egymillióan a demokráciáért nevű egyesület szervez társadalmi kerekasztalt a fővárosi Nagy Imre szobornál, és október elsején lesz a nagyszabású tiltakozó nagygyűlés. Ilyen méretű demonstráció a rendszerváltás óta nem volt még – fogalmazott Kónya. Október 3-án reggel félpályás útlezárások kezdődnek az ország minden területén, és több szakszervezet jelezte, hogy kész sztrájkolni is. Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke – aki szintén vezetője az akcióegységnek – megjegyezte: a 7,5 tonna alatti teherautóval rendelkező kisvállalkozókat is várják a forgalomlassításhoz, mert őket érinti gázolaj jövedéki adójának tervezett emelése. A megmozdulások szervezői egyébként egy-egy borítékba zárták korábban elkészített írásaikat arról, hogy szerintük várhatóan milyen lépéseket tesz a kormány szeptember 29-ig; a borítékokat aznap bontják majd fel.

Jövő hétfőn, azaz szeptember 12-én is lesz demonstráció a kormány tevékenysége miatt, a négy együttműködő szakszervezeti konföderáció élőlánccal tiltakozik a parlament előtt. A “Ne tovább!” mottóval meghirdetett esemény délelőtt 11 órakor kezdődik, és az elmúlt egy évben hozott, a munkavállalókat érintő intézkedések és az új Munka törvénykönyve ellen tartják. Az akcióban nem vesz részt a Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok.

Van esély arra, hogy ősszel összeálljon a rendszerellenzék?

Kónya Péter, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége elnöke: Önmagában is jelzésértékű, hogy eddig 70 szervezet csatlakozott a kezdeményezésünkhöz. Az összefogáson kívül nincs más lehetősége a demokratikus szervezeteknek és a szakszervezeteknek. Ha ez most nem sikerül, a szakszervezetek január 1-től bezárhatják a kapukat, a munkavállalók pedig elfogadhatatlan hátrányokat szenvednek el.

Gyömöre Máté, a Progresszív Intézet elemzője: Rövidtávon a helyzet biztosan nem változik, szinte alig van esély a nagy ellenzéki összefogásra. A szakszervezetek egységes fellépésére alig volt példa, mert bár nem állnak közvetlen politikai befolyás alatt, mégis pártszimpátia alapján alakítják ki a véleményüket. A legnagyobb esély az MSZP és az LMP összefogására lenne, de a zöld párt politikája azt sugallja, hogy erre még várni kell.

forrás: népszavaonline//Muhari Judit / Népszava

Organized the resistance against the regime Orban

Strikes and protests and demonstrations organized by the largest post-action into a rallying unions, the government actions against the workers. The action was launched on 29 September ülősztrájkkal and rally, half-lane or road closures and strikes continued. In the world of work concerning the 9-point demands formulated packages until they are fulfilled, they do not stop the demonstration series.

A post-demonstration are the largest trade unions – said Peter Konya. Armed with the Law Enforcement and Workers’ Advocacy Association president, said one of the leaders of the unity of action: September 29, starts from the open-ended action, I will pursue as long as the government does not negotiate with them and do not meet the advertised claim 9 points each. The unity of action “for democracy, social security, human rights and workers ‘preserve’ face – he added.

The unity of action demands:
– Fair and equitable taxation
– Retroactive legislation to end
– The tripartite social dialogue to restore the world of work
– Social partners, in consultation with the Labour Code in connection with the proposed change
– Early and early retirement pensions, a constitutional duty to protect
– Fair to ensure the transition of the pension system by changing the relation
– In consultation with trade unions in the new career models
– Restore the right to strike
– Do not be diminished to the trade unions’ rights
Our motto is a quote from Váci Mihály chosen: “We’re more like a brick, but together we are the church.” The D-Day has christened series of demonstrations and strikes – which the Allies’ Normandy partraszállására suggest “that day, which finally brought peace to Europe” – Sept. 29 at 15 pm in the Clark Adam Square ülősztrájkkal begins. “Can not we move from the end of the action, survival gear, participants can also bring with them” – said Konya. Anyone who goes to work, it will replace fellow, although the first day of service is likely to be most retirees. Later rounds are expected to join them all working, because the changes affect all Hungarian workers – said, adding that the service pension case had failed negotiations with the government. He said the government’s “divide and conquer” principle, with a selection, which negotiates with trade unions. This also would like to change – said the union leader.

The next day, September 30, the one million people for democracy, a social club organizes a round table in the main city statue of Imre Nagy, and first of October will be a big protest rally. Demonstration of the system of this size have not been yet – Konya said. On the morning of October 3, half-lane road closures will begin in all areas of the country, and several union indicated its willingness to strike as well. Tamas Szekely, a Hungarian chemical industry, power industry and related professions Trade Union Federation President – who is also head of the unit of action – noted that the trucks under 7.5 tons of small entrepreneurs can expect forgalomlassításhoz because they are affected by the planned increase in excise duty on diesel. The organizers of demonstrations, otherwise a closed envelope, prepared earlier writings that they consider what steps the government is expected by 29 September, the envelopes will be opened on the same day.

Next Monday, that on September 12 there will be demonstrations of the activities of government, trade union confederations, the four co-élőlánccal protest to parliament. “Do not continue!” Under the theme announced event starts at 11 am and last year brought the workers and the measures against the new Labour Code is considered. The offer does not participate in the League of Trade Unions and Workers’ Councils.

Is there a chance that stand in autumn with the system is opposition?

Peter Konya, the Armed and Law Enforcement Employees Association for president: It is also an indication that 70 organizations have joined our initiative. In addition there will be other opportunities for democratic organizations and trade unions. If this is not successful, the trade unions on Jan. 1 to close the gates, the workers are unacceptable disadvantages they suffer.

Gyömöre Matthew, analyst at the Progressive Institute: In the short term, the situation certainly does not change, there is hardly any chance to catch up with the opposition. Trade unions have hardly seen a single action, although no direct political influence, yet the party’s sympathy to derive views. The biggest chance of the MSZP and the LMP összefogására would be, but the Green Party’s policy suggests that this remains to be seen.

source: people’s own online / / Muhari Judith / The People’s Voice

Leave a Reply 363 megnézve, 1 alkalommal mai nap |