< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Célzott szankciók? Merkel megnevezte Iránt és Szíriát //Gezielte Sanktionen? Merkel namens Iran und Syrien

| Mobile | RSS

Célzott szankciók? Merkel megnevezte Iránt és Szíriát //Gezielte Sanktionen? Merkel namens Iran und Syrien

Az eddiginél gyorsabb és hatékonyabb nemzetközi szankciókat sürgetett az emberi jogokat megsértő diktátorok ellen a német kancellár.

Angela Merkel pénteken elhangzott nagyszabású külpolitikai beszédében hangsúlyozta, hogy a diktátorokat a jövőben “célzott szankciókkal” kell térdre kényszeríteni. A kancellár példaként Iránt és Szíriát említette.

Az 1961-ben alapított, az egyik legfontosabb német külpolitikai gondolatműhelynek tartott “Bergedorfer Kör” (Bergedorfer Kreis) fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Angela Merkel ismételten köszönetet mondott a NATO líbiai katonai beavatkozásáért. Ugyanakkor hangoztatta, hogy az abban való közvetlen német részvétel elutasítása semmiképp nem jelentett semlegességet.

Németország tartózkodott a szavazástól, amikor az ENSZ Biztonsági Tanácsa hónapokkal ezelőtt felhatalmazást adott a nemzetközi beavatkozásra. Álláspontját azzal indokolta, hogy a katonai intervenció helyett a politikai és gazdasági szankciókat részesíti előnyben. A német tartózkodás miatt Berlint élesen bírálták szövetségesei.

A kancellár most ismét visszakozott, és úgy értékelte, hogy a NATO beavatkozásának döntő szerepe volt a Kadhafi-rezsim megbuktatásában. A jövőre vonatkozóan nem zárta ki, hogy német katonai egységek – akárcsak Afganisztánban – részt vesznek a nemzetközi békefenntartásban, hozzáfűzte ugyanakkor, hogy ez csak az utolsó eszköz lehet. “Egyetlen katonai konfliktust sem lehet csak katonai eszközökkel megoldani” – szögezte le Angela Merkel.

A német külpolitika fő pilléreiről szólva a kancellár első helyen az Egyesült Államokkal való partneri viszonyt említette. Tíz évvel a New York-i és washingtoni terrortámadások után ugyanakkor úgy értékelte, hogy az Egyesült Államok és Németország viszonya nem csak biztonsági partnerség. A két országot mindenekelőtt közös értékek, közös történelem, közös kultúra kötik össze – fogalmazott a kancellár, aki az Európai Unión belül kiemelte Berlin és Párizs együttműködésének jelentőségét. Merkel utalt arra, hogy Németország és Franciaország közös állásponton van az euró megmentését célzó erőfeszítéseket illetően. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jövőbeni stabil euró érdekében a Lisszaboni Szerződés esetleges módosítását sem lehet megkerülni. “A stabil euró megőrzése csakis mélyebb integráció és nagyobb megbízhatóság útján lehetséges” – jelentette ki a kancellár.

A Közel-Keletet illetően Merkel állást foglalt a békefolyamat, illetve a közvetlen tárgyalások felújítása mellett. A kancellár Izraelt és a palesztinokat egyaránt arra szólította fel, hogy tartózkodjanak az egyoldalú lépésektől. Merkel közvetve megerősítette, hogy nem támogatja egy palesztin állam az ENSZ által történő egyoldalú elismerését, és más megoldást részesít előnyben. Kívánatosnak nevezte, hogy az Európai Unió egységes álláspontot képviseljen a kérdésben.

A kancellár beszédével egy időben vált ismertté Berlinben, hogy Németország március óta több mint 100 katonát vezényelt a líbiai bevetést irányító, különböző NATO-parancsnokságokhoz. Az ellenzék bírálta ezt, hangoztatva, hogy egy ilyen lépéshez szükség lett volna a Bundestag előzetes jóváhagyására.
forrás:stop

Gezielte Sanktionen? Merkel namens Iran und Syrien

Je schneller und effizienter fordern internationale Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen gegen die Diktatoren, die deutsche Kanzlerin.

Angela Merkel am Freitag sagte eine wichtige außenpolitische Rede betonte, dass die Diktatoren der Zukunft “Sanktionen zielgerichtet” sollten in die Knie gezwungen werden. Der Kanzler sagte, der Iran und Syrien als Beispiel.

Gegründet in 1961, einer der wichtigsten ausländischen Deutschland-Politik Ideen-Workshop “statt Bergedorfer Circle” (Bergedorfer Kreis) seinen 50. Geburtstag Festakt, Angela Merkel noch einmal dankte der militärischen Intervention der NATO in Libyen. Zugleich betonte, dass die mehr direkte Ablehnung der deutschen Beteiligung in keiner Weise Neutralität bedeutete.

Deutschland enthielt sich der Stimme, wenn der UN-Sicherheitsrat autorisiert vor einem Monat, die internationale Intervention. Position argumentiert, dass eine militärische Intervention in politische und wirtschaftliche Sanktionen als Präferenz. Bleiben Sie in Berlin, weil die deutschen Verbündeten scharf kritisiert.

Der Kanzler wieder nach unten und unterstützt entschieden, dass die NATO-Intervention in eine entscheidende Rolle beim Sturz des Gaddafi-Regimes. Die Zukunft ist nicht auszuschließen, dass die deutsche militärische Einheiten – wie Afghanistan – in internationalen Friedensmissionen beteiligt sind, fügte er jedoch, dass dies nur das neueste Tool. “Keine andere militärische Konflikt sollte nicht auf eine militärische Lösung des Problems zu sein” – “, sagte Angela Merkel.

Die deutsche Kanzlerin, die ausländisches Kapital pilléreiről sprechen sich für eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten sagte. Zehn Jahre New York und Washington Terroranschläge entschied sich aber, dass die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland ist nicht nur eine Partnerschaft für die Sicherheit. Die beiden Länder, vor allem, gemeinsame Werte, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur verbunden sind, – sagte der Kanzler, der in der Europäischen Union in Berlin und Paris betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit. Merkel betonte, dass Deutschland und Frankreich, der Euro die gemeinsame Sicht in Bezug auf die Rettungsaktion ist. Er betonte jedoch, dass die künftige Stabilität des Euro zu einer möglichen Revision des Vertrags von Lissabon kann nicht umgangen werden. “Die Erhaltung eines stabilen Euro kann nur eine tiefere Integration und höhere Zuverlässigkeit durch die möglich ist” – sagte der Kanzler.

In Bezug auf den Nahen Osten, genannt Merkel für einen Friedensprozess und Wiederaufbau zusätzlich zu den direkten Verhandlungen. Der Kanzler der Israel und die Palästinenser werden aufgefordert, von einseitigen Schritten abzusehen. Merkel indirekt bestätigt, dass es nicht die Unterstützung eines palästinensischen Staates durch die Vereinten Nationen bei der einseitigen Anerkennung und Bevorzugung von anderen Lösungen. Nannte es wünschenswert, dass die Europäische Union mit einer Stimme, um das Problem darstellen.

Der Kanzler der Rede zur gleichen Zeit wurde bekannt, in Berlin, Deutschland seit März um mehr als 100 libysche Soldaten führten eine resort Betreiber, für verschiedene NATO-Hauptquartier. Die Opposition hat diese kritisiert und betont, dass ein solcher Schritt würde der vorherigen Zustimmung des Bundestages erforderlich gewesen.
Quelle: stop

Leave a Reply 335 megnézve, 1 alkalommal mai nap |