< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Mindenben döntött a Fidesz: teljesen új világ jönFidesz //decided everything: a whole new world coming

| Mobile | RSS

Mindenben döntött a Fidesz: teljesen új világ jönFidesz //decided everything: a whole new world coming

A háromnapos Fidesz-frakcióülésen megállapodtak az új választási rendszer alapjairól: lesz szavazati joga a határon túliaknak, lesz nemzetiségi képviselet, a listások rovására nőni fog az egyéni képviselői helyek száma. Döntöttek az iskolák és az egészségügyi intézmények államosításáról is. Az új választási törvény teljesen felboríthatja a mostani stratégiákat.

Elsöprő többséggel határoztak arról a Fidesz hajdúszoboszlói kihelyezett frakcióülésén, hogy egyfordulós legyen a választási rendszer – jelentette be Lázár János frakcióvezető. A többség azt is támogatta, hogy a határon túliak is rendelkezzenek szavazati joggal, az viszont még nem dőlt el, hogy hány mandátumra és milyen rendszerben voksolhatnának.

A mostani tervek szerint vegyes rendszer lesz, 90-110 egyéni képviselővel, és 90-100 listán betölthető hellyel. A frakcióülésen arról is döntés született, hogy államosítják az iskolákat, valamint hogy az új egészségügyi és oktatási törvényt már két héten belül a parlament elé terjesztik. Lázár János azzal indokolta az iskola-államosítás szükségességét, hogy a magyar oktatáspolitikai egy kudarctörténet, és hiába születnek központilag ezzel ellentétes oktatáspolitikai döntések, ha azokat aztán nem tudja az önkormányzatokkal betartatni a kormányzat.

A frakció abban is állást foglalt, hogy Magyarországon a jövőben állami feladat lesz a fekvő- és a járóbeteg-ellátás. “Koncentrált, jól fegyelmezett, partikuláris érdekeken kívüli irányítás kell az egészségügyben” – összegezte a kormánypárti frakciók álláspontját Lázár János.

Áder János júliusban ismertetett terveihez képest koncepcionálisan a legnagyobb változás, hogy az új választási rendszer mégiscsak tartalmaz majd – egy részleteiben még nem ismert – kompenzációs elemet – kommentálta az eddig ismertté vált változtatásokat Bíró Nagy András a Policy Solutions igazgatója.

Szerinte ezáltal némileg arányosabbá válhat az alapvetően többségi elv felé elmozduló vegyes rendszer, de a fő jellemzője változatlan marad: az egyéni mandátumokat tömegesen nyerni képes politikai blokkoknak kedvez.

“Miután jelenleg egyedül a Fidesz-KDNP szövetség tekinthető ilyen szereplőnek, az új rendszer azt jelentheti, hogy az ellenzéki pártok – reálisan nézve az MSZP és az LMP -választási együttműködése nélkül szinte nincs is esély leváltani a Fideszt. Ráadásul, miután a választás csak egyfordulós lesz, az ellenzéki pártoknak már előzetesen meg kell állapodniuk a közös jelöltekről, hiszen megszűnik a két forduló közötti visszalépési lehetőségekkel való taktikázás lehetősége” – fogalmazott az igazgató, aki szerint az új rendszer egymáshoz kényszeríti az MSZP-t és az LMP-t. Az ellenzéki stratégia tehát vélhetően az együttműködés leghatékonyabb formáinak megtalálásáról szól majd.

Bíró Nagy András a határon túliak szavazati jogával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy – a Medián felmérése szerint – a választójog kiterjesztése jóval kevésbé népszerű javaslat, mint amilyen a kettős állampolgárság megadása volt. “Míg utóbbit a választók többsége támogatja, a határon túliak választójogát 77 százalék elutasítja, köztük a fideszesek és a jobbikosok többsége is. A határon túliak preferenciáiról nem készült az utóbbi időben átfogó felmérés, de általános vélemény, hogy a Fidesz mellett a Jobbik is jó pár helyen erősen labdába rúghat” – mondta.

A Policy Solutions igazgatója szerint a Fidesz hajdúszoboszlói ülése azt a célt szolgálta, hogy a kormány még a parlamenti ülésszak kezdete előtt rendezni tudja a potenciális vitás pontok nagy részét, és azok ne ősszel, a nyilvánosság előtt robbanjanak.

A hírek szerint – még ha voltak is éles viták – végül a legtöbb kérdésben sikerült Orbán Viktornak egyértelmű támogatást szereznie javaslatai mögé, még a legnagyobb hullámokat kavaró önkormányzati ügyek java részében is. A párton belüli feszültségek előzetes kezelésének további eszköze, hogy a Fidesz vezetése egyenként leül és vonzó továbblépési lehetőségeket kínál azoknak a képviselőknek, akik vélhetően már nem férnek be a következő, 200 fős parlamentbe. Ezek az elővigyázatossági intézkedések elegendőek lehetnek ahhoz, hogy a Fidesz egysége az őszi kétharmados menetelés során is megmaradjon – fejtegette Bíró Nagy András.

Komoly feladat előtt az ellenzék

A Policy Solutions igazgatója szerint az ellenzéki pártok ősszel azt tűzhetik ki célul, hogy a kormány kezdeményezéseinek kritikái mellett egy alternatív jövőképet kínáljanak a választóknak. A többkulcsos adózás és a munka világát illetően már most egyetértés látszik kialakulni az ellenzéki pártok között, a Fidesz kétharmados törvényeinek vitája pedig még több olyan ügyet a felszínre hozhat, amelyben lehetséges hosszú távú együttműködés az MSZP és az LMP között, annak ellenére, hogy jelenleg még mindkét szereplő érdeke az, hogy magában minél erőteljesebben tudjon megjelenni. A Parlamenten kívül érdemes lesz odafigyelni a szakszervezeti aktivitásra, több nagy tüntetés is felhívhatja a közvélemény figyelmét a kormány kritikus intézkedéseire – mondta.

forrás:nlpszavaonline//nepszava.hu

Fidesz decided everything: a whole new world coming

Fidesz-faction of the three-day meeting agreed to the new electoral system, the basics: the right to vote is a cross-border ones, will have minority representation, will grow at the expense list for the number of individual seats. Decided on the schools and the nationalization of health care institutions as well. The new electoral law is completely upset the current strategies.

Been decided by an overwhelming majority of the Fidesz faction Hajdúszoboszló placed at a turn to the electoral system – announced the group leader Janos Lazar. A majority also supported the cross-border also have the right to vote, but the jury is still out on how many and what kind of mandate voksolhatnának system.

In the current mixed system is expected to be 90 to 110 personal representative, 90-100, and list the available space. The group meeting also decided that nationalized all schools and that the new Health and Education Act was two weeks before Parliament. John Lazarus argued the need for nationalization of the school, that the Hungarian education policy is a failure story, and though born in central educational policy decisions to the contrary, if they can not then the local governments to enforce the government.

The group is also pronounced in Hungary will be the responsibility of the state of inpatient and outpatient care. “Concentrated, well-disciplined, particular interest should be outside the control of health care” – summed up the position of pro-government factions John Lazar.

Janos Ader in July compared to the conceptual design described in the biggest change is that the new electoral system, it contains only then – a detail not yet known – the compensatory element – has been known to comment on the changes to the Judge Andras Nagy Director of Policy Solutions.

According to him, so may be somewhat proportional to the majority principle is basically moving towards a mixed system, but the main feature remains the same: the individual is able to win seats in a massive block of political favors.

“After the company is the Fidesz-KDNP alliance considered such a player, the new system may mean that the opposition parties – is realistic in terms of the MSZP and the LMP-election without the cooperation of almost no chance to replace the Fidesz. Moreover, once the election is only one round will the opposition parties should agree in advance on a common candidate, as it disappears between the two rounds of tactics possible downgrade options, “- said the director, who said the new system to each other forces the MSZP and the LMP. The opposition strategy is probably the most effective forms of cooperation will be about finding.

Judge Andrew Large cross-border voting law in that it drew attention to – the media survey – the extension of the franchise is far less popular proposals, such as dual citizenship was granted. “While the latter of the electorate supported by the majority of cross-border right to vote to 77 percent rejected, including the Fidesz and Jobbik majority. The cross-border preferences no recent comprehensive survey, but the general opinion that Fidesz at the right a couple of place a strong kick ball “- he said.

The Director of Policy Solutions, Fidesz Hajdúszoboszló meeting was intended that the government has a parliamentary session before you settle disputes much of the potential, and they do not fall, blow to the public.

According to the news – even if there were sharp debates – and finally succeeded on most issues Viktor Orban to obtain clear support behind the proposals, even the largest waves stir too much of municipal affairs. The pre-treatment of intra-party tensions further means that every one of the Fidesz leadership sits down and attractive opportunities for further progress of those representatives, who presumably have no access to the next, 200-strong parliament. These precautionary measures may be sufficient to allow the unit to fall Fidesz march during a two-thirds are maintained – High Court explained Andrew.

Serious task in front of the opposition

The Director of Policy Solutions, the opposition parties in the autumn it tűzhetik the target of criticism that the government’s initiatives in addition to offering an alternative vision to the voters. The multi-rate tax, and the world of work have now been now consensus seems to emerge in the opposition between the parties, the Fidesz two-thirds of the laws of the debate was more a case of the surface can, where possible long-term cooperation with the Socialists and LMP in, even though it is still both the interest that includes the more powerful this can be shown. The Parliament is also worth paying attention to trade union activity, more large demonstrations may draw public attention to critical measures of the government – he said.

Source: nlpszavaonline / / nepszava.hu

Leave a Reply 232 megnézve, 1 alkalommal mai nap |