< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Schmitt Pál maga húzta fejére a parazsat Pál a palotában //Schmitt, Paul zog seinen Kopf die Kohlen Paul im Palast

| Mobile | RSS

Schmitt Pál maga húzta fejére a parazsat Pál a palotában //Schmitt, Paul zog seinen Kopf die Kohlen Paul im Palast

2011. szeptember 11. | hozzászólás | Közélet

A nyár idén az elnöké volt. Schmitt Pál felvezető elnöki éve bőven adott alkalmat értékelésre, élcelődésre, de legfőképpen anekdotázásra. Torgyán bukása óta nem akadt ilyen szórakoztató politikai buffo a magyar közéletben. Mások szerint az „emberek embere” tragikomikus botrány- és bakisorozattal éli fel a köztársasági elnöki poszt erkölcsi tőkéjének maradékát.
Aláírt 605 határozatot, kiosztott 4967 állampolgárságot, adott 12 kegyelmet, meglátogatott 21 országot, lebonyolított 405 programot, bejárt 33 falut, várost, tanyát, mezőt és berket, kiosztott 588 kitüntetést. És stábja élén – csak az hibázik, aki dolgozik – elkövetett tucatnyi elképesztő, huszonvalahány középsúlyos helyesírási, egyeztetési és stilisztikai hibát. Ezek közül harmincat kivédett az elnöki hivatal (gépelési hiba, nyomtatási malőr), kettőbe Pali csúnyán beletenyerelt.

A hegyeshalmi Paprika csárda hírességeinek falán sokáig ott díszelgett az elnök dedikációja: „Első álamfői látogatásom első álomásán. Köszönettel: Schmitt Pál.” A Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) ezen a ponton letette a fegyvert. Az „egy d-s” Himnuszért („Isten, áld meg a magyart…”) még elvitték a balhét, itt már csak a kedélyeskedés maradt. („Nem háromszor verik le rajtunk, mint Lúdas Matyi Döbrögin, de százháromszor.”)

Schmittnél az évfordulós tévéinterjúban (Egy év a Sándor-palotában) csordult ki a pohár. Indulatosan kifakadt: örülne „ha leszállnának már róla”. Ami Schmitt Páltól stílusidegen. Ő mosolyogni szokott. Gyorsan hozzá is tette: jó, egyszer-kétszer talán hibáztak, ezért „arra ösztönzöm munkatársaimat”, legyenek elővigyázatosak, személyes helytállással mutassanak példát a lakosságnak.

Tegyük hozzá, a köztársaság elnöke maga húzta fejére a parazsat. Az első éven átnyúló helyesírási botránysorozat sem lett volna annyira kínos, ha három pilléren nyugvó elnöki programjában nem jelzi: a nyelvhelyesség, az egészség és az oktatás apostola szeretne lenni. Hogy miért éppen ezeké? Mit képviseljen államfőként egy bajnok? Az ifjak mozogjanak, és „nézzenek ki jól”, tanuljanak, mert jó pap holtig tanul, az elnök pedig védje a magyar nyelvet. Azt a nyelvet, amely „soha ennyire gazdag nem volt”, de bajban van, „mint általában a nyelvek”. (2011. június 18., Széphalom)

Az elnöki programelemek kellően apolitikusak és üresek. Kiszelly Zoltán politológus szerint „a Pali kiválasztásának döntő szempontja is ez volt”. Az autoriter, szigorú orbáni akaratátvitellel szemben a depolitizált, „derűs és házias Fideszt” kell az elnöknek felmutatnia anélkül, hogy ez fennakadást okozna a törvénykezés menetében.

Schmitt a limonádé, amellyel a keserű pirulát lenyeletik velünk.

Fideszes képviselők szerint Schmitt jobban tette volna, ha elődeihez hasonlóan indulásként „elsüt néhány elnöki vétót”, hogy demonstrálja szuverenitását, miközben lényegi ügyekben „tartja a jó irányt”. De Orbán vénül, egyre rigorózusabb, a „taktikai ellentmondást” akkor tűri, ha maga ad rá engedélyt. Másrészt Schmittben igény sincs arra, hogy a függetlenség látszatára ügyeljen.

A függetlenség nem jelent értéksemlegességet. Kiforrott világnézetét (a legújabbat – a szerk.) következetesen meg kívánja őrizni – nyilatkozta Schmitt. A nemzet egységét egyelőre sportban és borkóstolásban testesíti meg.

Életútja, előzetes nyilatkozatai szerint Schmitt alkalmas politikai kivitelezőnek látszott. 2005-ben publikált önvallomásában meglepő nyíltsággal írja: mostantól egyetlen főnöke Orbán Viktor, „a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökét ismerem el vezetőnek”.

Schmitt mégsem érkezett könnyen a csúcsra. A Fidesz törzskarában és a befolyásos holdudvari értelmiségben fajsúlyos ellenzéke volt. A választás után a neten terjedő „Sólyom for President”-ívet Orbán olyan támogatói jegyezték, mint Makovecz Imre vagy Zlinszky János volt alkotmánybíró. Az elnökség legalább hatszor vitatta a kérdést, s Kövér László, Schmitt házelnöki utóda, jövendő pozícióját kockáztatva érvelt ellene. Az eskütétel napján mogorván jegyezte meg: ha rajta múlott volna, „ma nem Schmitt Pálnak hívják a Magyar Köztársaság elnökét”. A fél tucat rivális közül egy jöhetett komolyan számításba: Áder János. De Orbán mára túllépett az ifjúkori férfibarátságok romantikus korszakán. Ádernek múltja, története, karaktere, arca, személyiségváza van. Még beforratlan sebei is akadnak. Ráadásul jogvégzett ember, van fogalma az alkotmányról. Pál a boldog tudatlanság állapotában ringatózik.

Az egyik éjszakába nyúló vitát – meséli egy bennfentes forrásunk – Orbán nyílt zsarolással zárta le: ha nem támogatják jelöltjét, kiszáll, nem vállalja Magyarország átalakításának menedzselését, és punktum. Schmitt Pált két héten belül beiktatták.

Egyszerű lenne a makacsságot azzal magyarázni, hogy Orbán mindenben hajthatatlan, s szuperszonikus lakájokat választ. Ez is igaz. De saját érvelése szerint Pálé a tökéletes, harmonikus polgári pályaív. Egy ember, akinek minden sikerült. Sportolt és győzött, visszavonulás után talpra állt, nyelveket tanult, emléktáblát avatott, vacsorázott és beszédeket mondott. Három gyerek, hat unoka, ezüstérmes feleség, napi húsz fekvőtámasz, fél óra gyakorlás a tárogatón.

Orbán szemében Schmitt világa teljes, lezárt és harmonikus egység, a siker, a telítettség, a formai tökély, a bőség szimbóluma.

Schmitt első évében a protokollbotrányok árnyékában szinte észrevétlen maradt munkájának lényege, a törvényalkotás és a hatalmi ellensúlyok betöltése. Az ellensúly-tematikát elnöki nyitómondatában Schmitt azonnal jegelte is. Fék helyett „a törvénykezés motorja” akar lenni. Tudjuk, az új orbáni felfogás szerint a köztársaság elnöke nem fék, és nem ellensúly. A végrehajtó hatalom része.

Az elnök nem veszteget sok szót a parlamenti kontrollmunka részleteire. Elődje, Sólyom László szívből utálta a protokollt, s imádta a közjogi kukacoskodást. Schmitt imádja a protokollt, annál kevesebb szót veszteget a törvénykezésre. Annyit röviden elárul, hogy „mindent jó szívvel alá tudott írni”. Munkamódszere egyszerű: a szövegeket figyelmesen elolvassa, mereng, megítél, veszi a töltőtollát, és ír. Eddig csak egyszer bizonytalankodott: a 98 százalékos büntetőadó kiszabása gondolkodtatta el. Úgy érezte, a törvény visszamenőleges hatályú, de az emberek igazságérzete végül felülírta a jogi formalizmust.

Pedig lehettek volna aggályai is, amikor Sólyom exelnök felkereste a Sándor-palotában, hogy jelezze: az Alkotmánybíróság jogkörének csorbításával döntő fordulathoz értünk. Innen nincs visszaút. Pál figyelmesen bólogatott.

Schmitt Pál gyökeresen formálta át az elnöki szerepfelfogást. Sólyom stábját öt perc alatt kirúgta, törvényt nem vétóz meg, az Alkotmánybíróságot nem zaklatja. Leginkább az elnöki kommunikációt forradalmasította. Visszatérő értelmiségi kérdés: mit csinálhat Pál a palotában? Nem kétséges, hogy napi feladatait nagy rutinnal látja el. Kitüntetésben ő a csúcsprofi, aláírásban piacvezető, falujárásban szívós és kitartó. Mit csinálhat maradék idejében? A bizarr újévi „mászkálós köszöntő” óta többen állítják: körbejár. Megy a folyosón, lépeget és beszél. Edzésben van.

Csak néha szól a telefon: alá kellene írni valamit. Nem csinál nagy faksznit belőle. Mindig kéznél van. Házhoz megy, ha kell.
forrás:168 óra

Schmitt, Paul zog seinen Kopf die Kohlen Paul im Palast

Im Sommer dieses Jahres wurde der Vorsitzende. Pal Schmitt, Präsident der Jahre bis auf die reichlich Gelegenheit zu überprüfen, élcelődésre, aber die meisten anekdotázásra. Torgyan nicht hatten so viel Spaß, da der Sturz eines politischen buff, der ungarischen öffentlichen Lebens. Andere sagen, dass die “Volks-Mann” tragikomische Skandal und Anime-Serie hält, was die Präsidentschaftswahlen Beitrag der moralische Kapital der Rest.
605 unterzeichnet Entscheidungen, Zuteilung der Bürgerschaft in 4967, ein 12 Gnade, besuchte 21 Länder führte 405 Programme, tourte 33 Dörfer, Städte, Farmen, Felder und Berke, verteilt 588 Auszeichnungen. Und Crew an der Spitze – nur um einen Fehler machen, diejenigen, die Arbeit – Dutzende von erstaunlich wirkt, gut zwanzig moderate Rechtschreibung, Matching und stilistische Fehler. Von diesen, dreißig kivédett das Amt des Präsidenten (einen Tippfehler, Print Malör) in zwei Pali beletenyerelt schlecht.

In der Pepper Inn Hegyeshalom Prominente schmückten die Wände für eine lange Zeit dort dedikációja der Präsident: “First álamfői álomásán ersten Besuch. Danke, Pal Schmitt. “The Office of the President (KEH) an dieser Stelle, legte das Gewehr. Die “one ds” Himnuszért (“Gott segne die Ungarn haben auf der linken Seite …”) Woche stattgefunden, es gab nur eine kedélyeskedés links. (“Kann nicht schlagen auf uns herab dreimal so Ludas Döbrögin-boy, aber hundertmal.”)

Schmitt Jahrestag des TV-Interview (1 Jahr, die Alexander Palace) csordult des Glases. Ungestüm auf Burst: glücklich “, wenn Sie es haben wird.” Was Stil von Paul Schmitt, ein Fremder. Er pflegte zu lächeln. Schnell war es zu schön, um vielleicht einmal oder zweimal einen Fehler gemacht, deshalb: “Ich meine Kollegen zu fördern”, vorsichtig zu sein, setzen Sie persönliche Wiederherstellung nach einem Absturz ein Beispiel für die Bevölkerung.

Fügen wir hinzu, der Präsident der Republik selbst zog die Kohlen auf sein Haupt. Die erste Reihe von Jahren, cross-Rechtschreib-Skandal wäre nicht so peinlich gewesen, wenn die Drei-Punkte-Programm des Präsidenten ist nicht von der Grammatik, Gesundheit und Bildung angegeben, will zum Apostel. Warum genau sind sie? Was zu einer bestimmten Staatsmeister dar? Die jungen Männer ziehen in und “gut aussehen”, zu lernen, denn Lernen guter Priester Totzeit, ist der Präsident der ungarischen Sprache zu schützen. Die Sprache, in der “es war nie so reich”, sondern ist in Schwierigkeiten “, als die allgemeine Sprache.” (2011th 18. Juni Széphalom)

Die Präsidentschafts-Programm-Elemente ausreichend unpolitisch und leer. Nach der Politologe Zoltan Kiszelly “eine Auswahl von Pali ist ein entscheidender Aspekt davon war.” Der autoritäre, strenge Orban akaratátvitellel gegen die entpolitisiert “Fidesz fröhlich und home-made” an den Präsidenten zu demonstrieren, ohne Unterbrechung der Legislaturperiode.

Schmitt, eine Limonade, eine bittere Pille für uns lenyeletik.

Fidesz Abgeordneten sagte Schmitt wäre besser gewesen, wenn Sie beginnen wie seine Vorgänger als “let off einige Veto des Präsidenten”, um seine Souveränität zu demonstrieren, während Sachfragen “hält die richtige Richtung.” Aber Orban vénül immer rigorózusabb, die “taktische Widerspruch” wird toleriert, sofern du die Erlaubnis zu geben. Auf der anderen Seite, keine Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Schmitten den Schein der Unabhängigkeit.

Die Unabhängigkeit ist kein Wert neutral. Ältere Weltbild (die letzte – Ed.) Konsequent zu halten – sagte Schmitt. Die Einheit der Nation ist noch verkörpert Sport-und Weinprobe.

Way of Life, nach Schmitt, erschienen die früheren Erklärungen der Politik für die Unternehmer zu sein. Önvallomásában im Jahr 2005 veröffentlicht, überraschende Offenheit man jetzt Chef Viktor Orban schrieb: “Fidesz – Ungarische Bürgerliche Union Präsident anerkannte Marktführer.”

Schmitt kamen nicht leicht nach oben. Der Arm des Stammes und der Fidesz halo einflussreichsten Intellektuellen war der Kampf gegen Gegner. Die Wahl ist bis zu dem Netz nach “Falcon for President” Urban bilden eine registrierte Unterstützer, Imre Makovecz oder Zlinszky als John wurde am Verfassungsgericht. Der Vorstand diskutierte die Frage mindestens sechs Mal, und Laszlo Kover, Schmitt Haus des Präsidenten Nachfolger, riskieren zukünftige Position zu argumentieren dagegen. Der Eid auf den Tag, sagte er barsch: Wenn Sie darauf angewiesen sind, “Paul Schmitt wird nicht aufgerufen, den Präsidenten der Republik Ungarn.” Janos Ader: Ein halbes Dutzend Konkurrenten ernsthaft zu einem kommen. Aber Städtische hat nun jenseits der jugendlichen männlichen Freundschaft Romantik weg. Ader in der Vergangenheit, seine Geschichte, Charakter, Gesicht, Persönlichkeit Vase. Auch gibt es beforratlan Wunden. Darüber hinaus ist eine gesetzliche Berufsbezeichnung, das Konzept einer Verfassung. Paul ist der Ruhezustand des glücklichen Unwissenheit.

Eine Nacht der Debatte – ein Insider Quelle sagt – Urban die offene Erpressung geschlossen: wenn Sie nicht unterstützen, der Kandidat steigt aus, verpflichtet sich nicht, die Umwandlung von Ungarn, und Punktum verwalten. Paul Schmitt, zwei Wochen nach der Einweihung.

Einfache Hartnäckigkeit wäre zu erklären, dass alles unerbittlich Orban, und Überschall Lakaien zu beantworten ist. Dies ist auch wahr. Aber ihr Argument, dass Paul ist der perfekte und harmonische zivilen pályaív. Ein Mann, der jeden worden. Athlete und gewann nach dem Rückzug auf die Füße, studierte er Sprachen, eröffnet eine Gedenktafel, Abendessen und Reden. Drei Kinder, sechs Enkel, die Frau, Läufer, zwanzig Liegestütze am Tag, eine halbe Stunde üben die Hörner.

Städtische Schmitt Welt die Augen geschlossen und harmonische Einheit, Erfolg, Sättigung, formale Perfektion, ein Symbol des Überflusses.

Schmitt, dem ersten Jahr der Schatten der Skandale, ist das Protokoll, fast unbemerkt ist die Arbeit der gesetzgebenden Befugnisse und checks and balances zu laden. Das Gegengewicht des Präsidenten Thema der einleitende Satz ist jegelte Schmitt sofort. Bremse statt “treibende Kraft des Gesetzes,” er sein will. Wir kennen die neuen Orban Wahrnehmung der Präsident der Republik keine Bremse und keinen Offset. Die Exekutive Teil.

Der Präsident ist nicht verschwenden viele Worte auf die Arbeiterklasse Details der parlamentarischen Kontrolle. Sein Vorgänger, Laszlo Solyom herzlich unbeliebt das Protokoll, und das Publikum liebte kukacoskodást. Schmitt liebt das Protokoll, der weniger das Wort Bestechung Gerichtsbarkeiten. Alles, was Sie kurz sagen uns, dass “alles, was er konnte ein gutes Herz innerhalb schreiben.” Arbeitsweise ist einfach: Lesen Sie den Text aufmerksam, verweilen, zu beurteilen, nimmt einen Füllfederhalter und schreiben. Bisher ist nur ein unsicher: ein 98 Prozent Strafsteuer von seinem Denken auferlegt. Er fühlte, dass das Gesetz rückwirkend, aber die Leute schließlich ersetzt durch ein Gefühl der Gerechtigkeit juristischen Formalismus.

Doch die Zweifel gewesen sein mag, wenn Hawk besucht die exelnök Alexander Palace, um anzuzeigen, dass das Verfassungsgericht die Befugnisse zu beleidigen einen entscheidenden Wendepunkt für uns. Daher gibt es kein Zurück mehr. Paul nickte aufmerksam.

Pal Schmitt, der Präsident hat sich radikal die Rolle Konzept verwandelt. Stábját Hawk entlassen 5 Minuten, das Gesetz nicht vétóz, das Verfassungsgericht nicht stört Sie. Die meisten der Präsidentschaftswahlen Kommunikationsrevolution. Return eine intellektuelle Frage: Was konnte Paulus im Palast zu tun? Es besteht kein Zweifel, dass die großen Aufgaben der täglichen Routine Basis. Top Ehrungen für seine professionelle Signatur führend ist Ortsteil robust und langlebig. Was bedeutet sechs verbleibenden Zeit? Eine bizarre neue Jahr “Gruß mászkálós”, da viele Leute sagen: go herum. Gehe in den Flur und sprechen lépeget. Die Ausbildung zum.

Nur gelegentlich wird das Telefon sollte unterzeichnet etwas zu sein. Faksznit es nicht tun groß. Immer zur Hand. Geh nach Hause, wenn es sein muß.
Quelle: 168 Stunden

Leave a Reply 271 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: