< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: A magyar szó nélkül tűri Orbán-kormány diktatórikus ténykedését //Without a word of Hungarian Orban tolerate dictatorial government activity

| Mobile | RSS

A magyar szó nélkül tűri Orbán-kormány diktatórikus ténykedését //Without a word of Hungarian Orban tolerate dictatorial government activity

2011. szeptember 13. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Két héttel a nagy vihart kavart Kertész Ákos-levél megjelenése után az Amerikai Népszava közleményt adott ki. “Felháborítónak és cinikusnak tartjuk, hogy egy nyíltan antiszemita és rasszista nézeteket valló párt kezdeményezésére a magyar kormány a Kossuth-díj visszavonásával zsaroljon és fenyegessen meg egy magyar írót, semmibe véve annak szólásszabadságát és művészi szabadságát. Az Orbán-kormány ezúttal is összejátszik a Jobbikkal, kódoltan antiszemita gyűlöletet gerjeszt, és nyíltan is egy szélsőjobboldali gyűlölet- és hecckampány mellé áll” – írják.
A közlemény szerint ez azért is különösen felháborító, mert a kormány soha egyetlen alkalommal nem szólított fel senkit bocsánatkérésre a nyíltan rasszista és fajgyűlölő beszédek miatt, még a Parlament falai között sem. Az Orbán-kormány elmulasztotta a gyűlöletbeszédet elítélni akkor, amikor nem művészek, hanem politikusok nyíltan uszítottak magyar állampolgárok ellen, származásuk, vallásuk vagy bőrszínük alapján. A kettős mérce jelzi, hogy felháborodásuk nem őszinte, hanem hangulatkeltést és politikai célokat szolgál. A Jobbik kezdeményezése kódoltan antiszemita indítékú, amit az Orbán-kormány nem utasított vissza, hanem felkarolt. Ez a tény nagyobb aggodalomra ad okot, mint egy író magánvéleménye.

A szerkesztőség reméli, hogy a liberális közvélemény ugyanúgy kiáll Kertész Ákos szólásszabadsága mellett, valamint újból kijelentette: az Amerikai Népszava Szerkesztősége kiáll Kertész Ákos szólásszabadsága és írói szabadsága mellett. A közlemény szerint “az Orbán-kormány nem vitathatja el, hogy bárki – különösen egy művész a saját stílusában – kritizálhassa akár a hazáját és a nemzetét is. Egy kormány nem illetékes és nem hivatott arra, hogy esztétikai kérdésekbe avatkozzon, és azokban a döntőbíró szerepét játssza.”

“Ha az Orbán-kormány a magyar irodalomból ki akar irtani minden olyan szerzőt és alkotást, amely első értelmezésben sértő a magyar nemzetre nézve, akkor törölnie kell a tankönyvekből Petőfi Sándort, József Attilát, Ady Endrét és számos magyar költőt, írót, akik ugyanazt írták korábban, amit Kertész Ákos, vagy más módon fogalmaztak meg sértőnek interpretálható véleményeket a magyarságról. Ady Endre még a “faj” szót is rendszeresen használta” – folytatódik a közlemény..

“A levelet mély hazaszeretet és a magyarság sorsáért való aggódás és felelősség járja át. Ízlés dolga, hogy a stílust vagy a megformálást, a megfogalmazást tekintve ki hogyan viszonyul a szöveghez. Egyes szavak használatáról és értelmezéséről folyhat társadalmi és szakmai vita, de a hatalom nem avatkozhat ezekbe a vitákba. Azt pedig, hogy a magyarok esetenként alattvalóként viselkednek, semmi sem igazolja jobban, mint az, hogy a demokráciát felszámoló és a jogállamiságot megszüntető Orbán-kormány diktatórikus ténykedését szinte szó nélkül eltűri.”
forrás: 168 óra

Without a word of Hungarian Orban tolerate dictatorial government activity

Two weeks after the storm Ákos Kertész-mail after the release of People’s Voice of America issued a notice. “Revolting and cynical, we believe that an openly anti-Semitic and racist faiths party initiative, the Hungarian government of Kossuth Prize withdrawal of blackmail and threaten a Hungarian writer, ignoring the freedom of speech and artistic freedom. The Orbán government once again in cahoots with Jobbik, generates encoded anti-Semitic hatred, and an openly right-wing hate and hecckampány next available “- is written.
The Communication states that it is particularly outrageous because the government never called any time you do not have any apology for racist and overtly racist speech because, even within the walls of the Parliament either. The Orbán government has failed to denounce hate speech when they are not artists, but also politicians openly incited against Hungarian citizens, national origin, religion or skin color based. This double standard shows that anger is not honest, but mood and political purposes. The better incentives encoded anti-Semitic motive, the Orban government that have not been rejected, but embraced. This fact is a greater concern than a personal opinion writer.

The editors hope that the liberal public opinion stands the same freedom of expression while Akos Kertesz, and again stated that the American People’s Voice Editorial Akos Kertesz defends freedom of speech and literary freedom. The notice states that “the Orbán government did not deny it to anyone – especially an artist in his own style – kritizálhassa up his country and the nation as well. A government is not competent and is not intended to aesthetic issues in intervening, and in the arbitrator’s role plays. ”

“If the Orbán government, the Hungarian literature who wants to exterminate all the authors and works that the first interpretation, violation of the Hungarian nation, the provider must delete from the textbooks Petofi Sandor, Jozsef Attila, Ady Endre, and several Hungarian poets, writers, who share the same written previously by Akos Kertesz, formulated or otherwise offensive comments to interpret the Hungarian nation. Ady is a “race” is regularly used the word “- continues to release ..

“The letter was a deep love of country and of the Hungarians for the fate of anxiety and responsibility permeate. A matter of taste, the style or the formation of the wording in terms of how people relate to the text. Some words to use and interpretation may be carried out social and professional debate, but the power is not intervene in these debates. It is that Hungarians are occasionally subject to behave as nothing proves better than that of the liquidator, democracy and the rule of law to terminate Urban’s dictatorial government tolerates their actions almost without a word. ”
Source: 168 hours

Leave a Reply 343 megnézve, 1 alkalommal mai nap |