< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Bóvli részvények, “amerikaiak” az MVM offshore-ügye mögött //Shares trumpery, “Americans” MVM offshore issues behind

| Mobile | RSS

Bóvli részvények, “amerikaiak” az MVM offshore-ügye mögött //Shares trumpery, “Americans” MVM offshore issues behind

2011. szeptember 26. | 1 Hozzászólás | Életképek/bulvár

Amerikában élő titokzatos magyarok állhatnak az MVM offshore-ügylete végén. Egyikük Kocsis István tanácsadójával is kapcsolatban állt korábban.

A magyaros nevű Peter Galdi amerikai üzletember és régi üzlettársa, a jelenleg szintén Miamiban élő Hargitai György állhat az MVM offshore-ködbe vesző ügyletének végén. Az MVM “jó” pénzét értékes, de varázsütésre bóvlivá változott kötvényekre kicserélő, és ezzel közvetve a magyar államnak milliárdos kárt okozó üzlet egyik résztvevője az a hvg.hu által azonosított floridai bejegyzésű vállalat, amelynek vezérigazgatója Galdi.

Hargitai pedig üzleti kapcsolatban állt Szász Andrásal is, aki a Magyar Villamos Művek (MVM) akkori vezérigazgatójának tanácsadójaként és a kérdéses tranzakcióban tisztázatlan szerepet játszó ciprusi offshore cég képviselőjeként egyaránt beavatottnak tekinthető az ügyben.

(A mindeddig gyakorlatilag ismeretlen Galdival szemben Hargitai nevével már többször találkozhatott az olvasó: a HVG-kiadású Csődbank a Kartnerstrassén című tényfeltáró könyvnek például ő az egyik központi alakja. Az elérhető források alapján afféle “zavarosban halászó” férfiról van szó. A rendszerváltás magasságában a Videotonnál külkereskedő Hargitai keleti és hazai politikai jellegű kapcsolait, valamint a magyar állam és a KGST nyugati technológiatranszferének és az ezzel gyakran összefonódó pénzügyi és titkosszolgálati tevékenységének valószínű ismeretét kamatoztathatta saját hasznára a kelet-európai kavarodásban. Hargitairól bővebben lentebb található keretes írásunkban olvashat.)

MVM-ügy

Kocsis Istvánt, az MVM korábbi vezérigazgatóját idén augusztusban gyanúsítottként hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják. Sajtóértesülések szerint a hatóságok az MVM olyan üzleteit vizsgálják, amelyeket az állami tulajdonú energetikai vállalat Kocsis irányítása alatt szervezett, és amelyek során az MVM nem kapta meg az általa fizetett összegeknek megfelelő ellenértéket. Ezeket az üzleteket az MVM jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekkel kötötte, melyek között többször összefüggést fedezett fel a sajtó. Nem egy ilyen céget például valamilyen formában az a Szász András képviselt, aki a kérdéses időszakban Kocsis tanácsadója is volt. Hírek szerint ő is gyanúsított lehet az ügyben.

2007 elején háromoldalú megállapodás született az MVM, a ciprusi Aquifex Ltd. és az osztrák Meinl Bank AG között. Ez alapján az MVM 6,35 millió eurót adott az Aquifexnek, hogy az a magyar állami vállalat terjeszkedési célpontjának számító balkáni piacon évi legalább tízszázalékos hasznot hajtó energetikai befektetési portfóliót vásároljon össze. Több érintett nyilatkozata alapján a Meinl Bank AG szerepe kimerült a közvetítésben. Az MVM sohasem vette át a pénzéből kiépített portfóliót, és 2007 végén 7,2 millió euróban meghatározott áron eladta azt az Aquifexnek.

Az Aquifexnek 2008 májusában kellett volna fizetnie, de 2008 április 5-én szerződést kötött a New Millennium Services Inc. nevű céggel a portfólió továbbértékesítéséről. Erre lehetőséget adott az MVM-mel kötött szerződésmódosítás, amely emellett 2009 májusáig tolta ki az Aquifex fizetési határidejét. A ciprusi cég a szerződésmódosítás idején szóban már megállapodott a New Millenniummal, és végül a felek közti szerződést is sikerült még az eredeti határidő előtt aláírni.

Az ügylet fenti részletei az Aquifexet képviselő magyar ügyvédnek abból a korábban az origo által is ismertetett 2009 júliusi leveléből ismert, amelyet az atlatszo.hu a hvg.hu rendelkezésére bocsátott – az MVM e tekintetben nem igazán közlékeny. A ciprusi vállalat végül csak 1,3 millió eurót fizetett az MVM-nek, a többivel adósa maradt. Az Aquifexet az Orbis céginformációs rendszer adatai szerint a korábban már említett Szász András, Kocsis István tanácsadója képviseli, tulajdonosa a brit bejegyzésű Morewig Ltd., a Morewigé pedig a – nyilvánvalóan offshore – szamoai Zulmar International Ltd. A Figyelő hetilap korábbi kísérlete, amely során a cég valódi tulajdonosait próbálta megtalálni, sikertelenül zárult.

“Amerikai üzletemberek”

New Millennium Investment Services Inc. nevű cég azonban megtalálható a floridai cégadatbázisban: elnöke bizonyos Peter Galdi. Az Aquifex ügyvédjének levele alapján a New Millenniumnak komoly szerepe volt az MVM kárában: a Lehman Brothers bankház kötvényeit adta a ciprusiaknak cserébe a felek által 12 milió euróra becsült portfólióért. Ezek értéke – a bankház közismert becsődölésével – a 2009. májusi fizetési határidőre korábbi értékük töredékére zuhant.

(Az Aquifex képviselőjének leveléből nem derül ki, hogy a 2008 szeptemberében összezuhant Lehman kötvényei pontosan mikor kerültek az Aquifexhez. Ehhez érdekes adalék, hogy a New Millennium Investmentet 2008 októberéig New Millennium Betting Inc.-nek hívták. A levelet jegyző ügyvédet megkerestük, aki azt mondta, “amíg a jelenlegi körülmények fennállnak”, nem kíván nyilatkozni. Mindössze annyit árult el, hogy képviseleti megbízása ma is él. Sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, hogy az Aquifex partnere a Peter Galdi vezette floridai cég lett volna).
Hargitai György: “amerikai” életrajz

A hetvenes években a moszkvai Videoton-kirendeltség, majd az elektronikai cég külkereskedelmi vállalatának vezetője volt, utóbbiban együtt dolgozott Apró Piroskával, Gyurcsány Ferenc későbbi anyósával. A hírek szerint a rendszerváltás előtt szerepet vállalt a Videoton és a müncheni Waltham Gmbh közös üzletében, amely sajtóértesülések alapján leginkább a COCOM-listás számítástechnikai termékek keletre juttatásával foglalkozott. A kilencvenes évek elején, kevéssé tisztázott körülmények között, Hargitai “eltérítette” a Walthamot, és a pletykák szerint a korábban a keleti titkoszolgálatok nyugati tevékenységét is finanszírozó bécsi MNB-leánynál, a CW Banknál meglévő személyes kapcsolatait felhasználva továbbra is magyar állami pénzt forgatott a saját és üzletfelei – köztük a pletykák szerint régi orosz kapcsolatok – javára.

A CW az ezredfordulóra bedőlt, egyes vélemények szerint az időközben az Egyesült Államokban indiánkaszinó-bizniszbe ugró Hargitai kezén eltűnt cirka 800 millió schillingnek köszönhetően. Hargitai Magyarországon is megjelent a szerencsejáték-üzletben: az általa is alapított, a Manhattani Super Jackpot és Manhattani félkarú nevű játékokon 1991-1993-ban 520, illetve 422 millió forintos forgalmat lebonyolító IGM Kft.-be – a HVG szerint – 1992-ben belépett egy delaware-i offshore cég, bár nem került sor a bejegyzésére. A neve Inter-lotto, ami emlékeztet több Galdi-vezetésű cég nevére.

A New Millenniumot irányító Galdi Hargitaival együtt tisztségviselő volt a Galdi ügyvezette delaware-i illetőségű Interlotto Inc. beolvadása után a floridai First Global Solutions Inc-ben. Utóbbi 2000. évi jelentése szerint Galdi elnökként, Hargitai alelnökként funkcionált a vállalatban, mielőtt az is megszűnt. Galdi nevéhez legalább három floridai, egymáshoz hasonló nevű “interlottós” cég is fűződik. Ebből egy, az Inter Lotto Inc. ma is aktív, és 2010-es éves jelentése szerint az elnöke Galdi, az alelnöke Hargitai.

Hargitai nemcsak a New Millennium elnökével, hanem a már említett Szásszal – Kocsis tanácsadójával, az Aquifex képviselőjével – is kapcsolatban állt korábban. Amikor 2001-ben Florida államban bejegyezték a H20 International Distributors Inc. céget, az elnöke Szász, az alelnöke Hargitai volt.
forrás:hvg

Shares trumpery, “Americans” MVM offshore issues behind

Hungarians living in America may be the mysterious offshore transactions at the end of MVM. One adviser Stephen Carter also was related to the past.

The Hungarian-American businessman named Peter Galdo and former business partner, also currently living in Miami can Hargitai George MVM offshore shrouded in mist at the end of the transaction. MVM “good” money value, but it magically changed bóvlivá bonds are exchanged, and thus indirectly causing harm to the Hungarian state billionaire businessman is a participant in the hvg.hu identified by the Florida-registered company whose CEO Galdo.

Hargitai a business relationship with Andrew Szasz, who is the Hungarian Electricity Works (MVM), a consultant and former chief executive of the transaction in question involved is unclear Cyprus offshore company is considered as representative of both initiates the action.

(Hitherto practically unknown Galdival against Hargitai name has frequently come across to the reader: the HVG release Bankruptcy Bank Kärtnerstrasse’s fact-finding books for example, he is one of the central figures. The resources available under a sort of “troubled fishing” man is involved. The regime at the height of the Videotonnál Hargitai Eastern foreign trade and domestic political kapcsolait and the Hungarian state and the Comecon and the transfer of Western technology is often intertwined with the financial and business intelligence is likely to benefit from their knowledge of kamatoztathatta turmoil in Eastern Europe. Hargitairól box below and use our more information.)

MVM case

Stephen Carter, the former CEO of MVM in August as a suspect interrogated by the National Bureau of Investigation. Of particular concern are detrimental to the misappropriation of assets of suspected crimes. Press Reportedly, the authorities of the MVM in shops tested by the state-owned energy company organized under the direction of Carter, and during which the MVM did not receive adequate amounts paid by the supplier. These businesses are typically unknown backgrounds, MVM offshore companies concluded that the relationship between the number of times the press has discovered. Not a company such as some form of Andrew represented the Saxon, who was adviser to Carter during the period. News that he suspects may be the case.

In early 2007, a tripartite agreement with the MVM, the Cyprus Ltd. Aquifex and Austrian Meinl Bank AG. This is based on the 6.35 million that the MVM Aquifexnek that the Hungarian state-owned enterprises to expand your destination for the Balkan market, at least annually tízszázalékos lucrative energy investment portfolio to buy together. More relevant to the declaration of Meinl Bank AG’s role in the mediation has been exhausted. MVM never took the money built up a portfolio, at the end of 2007 and 7.2 million sold at the price fixed by the Aquifexnek.

The Aquifexnek in May 2008 would have to pay, but on 5 April 2008, signed a contract with New Millennium Services, Inc., a portfolio company of resale. This is an opportunity for the MVM contract amendment, which also pushed the Aquifex May 2009 payment deadline. The Cypriot company at the time of the contract modification is in agreement with the New Millenniummal, and finally between the parties, even the original contract was signed before the deadline.

The details of these transactions Aquifexet Hungarian lawyer from representing the previously described well by the origo of July 2009 letter is known by the atlatszo.hu hvg.hu made available – in this regard, the MVM is not really communicative. The Cypriot company finally paid EUR 1.3 million to MVM, the majority of his debt was. The Orbis Aquifexet the company information system, according to the aforementioned András Szász, István Kocsis consultant representing the owner of a British-registered Morewig Ltd., is a Morewigé – obviously offshore – Samoan Zulmar International Ltd., the Monitor newspaper earlier experiments, in which the Owners trying to find a real company, failed.

“American businessman”

New Millennium Investment Services Inc., a Florida company, however, can be found in the Company Database: Chairman Peter Galdo certain. Aquifex The lawyer’s letter on the basis of a major role in the New Millennium at the expense of MVM: a banking house Lehman Brothers bonds were the Cypriots in return by the parties, estimated at EUR 12 portfólióért milieu. These values ​​- the well-known banking house becsődölésével – 2009. May date for payment fraction of their value plummeted earlier.

(The Aquifex representative’s letter does not show that in September 2008 with fallen Lehman bonds when exactly were the Aquifexhez. This interesting additive to the New Millennium Investmentet October 2008, New Millennium Betting Inc. was called. The letter reports a lawyer contacted, who he said, “until the current conditions persist,” you do not want to comment. All you have betrayed that proxies are still alive. neither confirm or deny does not want to be the partner of Peter Aquifex Galdo company was led by Florida).
Hargitai George: “American” biography

In the seventies, the Moscow-Videoton offices and foreign companies in the electronics firm was the leader, and later worked in small Piroska, future mother-in-law of, Ferenc Gyurcsany. According to the news of the regime before its role in the Munich and Videoton Waltham Gmbh common shop, which is reportedly based on the most press the COCOM-listed computer products east of the transfer deal. In the early nineties, poorly understood conditions, Harghita “diverted” in Waltham, and rumors that the former East titkoszolgálatok western operations in finance Vienna Occasional girl in the CW Bank existing personal relationships using the remains of the Hungarian state money shot of his own and business partners – including the old rumors that Russian relations – in favor.

The CW collapsed by the turn, some argue that in the meantime, the United States Indian casino business Hargitai diver’s hand disappeared circa 800 million, thanks to Schilling. Hargitai Hungary appeared in the gaming business: he also founded the Manhattan Super Jackpot and Manhattan-armed, a games 1991-1993 was 520, or 422 million U.S. $ turnover IGM Ltd. – and the HVG that – in 1992, he joined a Delaware offshore company, although it has not been the entry. The name of Inter-Lotto, which resembles more Galdo-led company name.

New millennium, together with management officials were Hargitaival Galdo Galdo ügyvezette Delaware resident Interlotto Inc. after the merger of the Florida First Global Solutions Inc. The latter two thousandth Galdo’s report that, as President, Vice Hargitai served as the company before it disappeared. Galdo’s name at least three in Florida, a similar name “interlottós” company is doing. Which one of the Lotto International Inc., is still active, and in 2010 annual report, the President Galdo, the vice president of Harghita.

Hargitai not only in the New Millennium president, but the aforementioned Szásszal – Carter advisor, representative of the Aquifex – was also linked previously. When Florida State in 2001, registered at the H20 International Distributors Inc., the President of Saxony, the former vice president of Harghita.
Source: HVG

Leave a Reply 749 megnézve, 1 alkalommal mai nap |