< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Angela Merkel: Még mindig nagy a különbség Németország keleti és nyugati része között //Angela Merkel: Deutschland ist immer eine breite Kluft zwischen Ost und West

| Mobile | RSS

Angela Merkel: Még mindig nagy a különbség Németország keleti és nyugati része között //Angela Merkel: Deutschland ist immer eine breite Kluft zwischen Ost und West

Angela Merkel: Még mindig nagy a különbség Németország keleti és nyugati része között Több mint két évtizeddel a német egység helyreállítása után még mindig jelentősek a különbségek Németország keleti és nyugati fele között – hangsúlyozta videoüzenetében Angela Merkel, de arra is rámutatott, hogy a németek ennek ellenére büszkék lehetnek az eddig megtett útra.

A csaknem egy évvel a berlini fal leomlását követően, 1990 október 3-án történt újraegyesülés 21. évfordulójának előestéjén, előzetesen ismertetett beszédében a német kancellár az életszínvonalban jelentkező, valamint a demográfiai különbségekre utalt. Az utóbbiak kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az egykori NDK-hoz tartozott keleti tartományokból még mindig folytatódik a fiatalok elvándorlása, és még mindig jóval kevesebb gyermek születik, mint az ország nyugati részén. Angela Merkel hangsúlyozta, hogy a keleti munkanélküliség ma is csaknem duplája a nyugati tartományok munkanélküliségének. Utalt arra is, hogy a Németország keleti részén élők jóval kisebb megtakarításokkal rendelkeznek.
A hivatalosan hétfőn elhangzó üzenetben a kancellár úgy értékelte, hogy a felzárkózási nehézségek, illetve a különbségek ellenére az egység teljes megvalósulása a legjobb úton halad. Úgy értékelte, hogy a német állampolgárok büszkeséggel és hálával tekinthetnek vissza az elmúlt több mint két évtizedre. Angela Merkel kiemelte a külföld támogatását, hangsúlyozva, hogy e nélkül az újraegyesülés nem mehetett volna végbe.
Merkel nemcsak az ország első női, de egyben első keleti kancellárja is, mert az ország keleti részén nőt fel és politikai pályafutását is az egykori NDK-ban kezdte. Szakértők szerint ez is magyarázza különös empátiáját az egykori kommunista államban élők iránt.
Beszédében a kancellár most is felidézte az akkori eseményekhez fűződő személyes emlékeit. A fordulat éveire, 1989-re és 1990-e emlékezve felejthetetlen időszakról és lenyűgöző érzésről beszélt. “Hirtelen nem csak Nyugat-Berlinbe, Nyugat-Németországba, illetve külföldre utazhattunk, de – ami a legfontosabb – szabadon elmondhattuk véleményünket” – fogalmazott Angela Merkel. Hangsúlyozta továbbá: 21 évvel az újraegyesülés után minden alkalommal örömmel tölti el, ha olyan fiatalokkal találkozik, akiken egyáltalán nem vehető észre, hogy az ország keleti vagy nyugati részén nőttek fel.
A német kancellár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadságot minden nap őrizni, védeni és erősíteni kell.
A központi évfordulós megemlékezést – a többi között a kancellár és az államfő részvételével – hétfőn Bonnban rendezik.

forrás:hír3

Angela Merkel: Deutschland ist immer eine breite Kluft zwischen Ost und West

Angela Merkel: Es ist immer eine breite Kluft zwischen Ost-Deutschland und westlichen Teil der mehr als zwei Jahrzehnten der deutschen Einheit wieder hergestellt ist, sind noch erhebliche Unterschiede zwischen Ost-Deutschland und westlichen Teil – unterstrich die Video-Botschaft von Angela Merkel, sondern auch darauf hingewiesen, dass die Deutschen dennoch stolz sein auf die Straße so weit.

Mit fast einem Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer, 3. Oktober 1990 am 21. Wiedersehen Am Vorabend des Jahrestages, die zuvor in einer Rede vor dem deutschen Kanzlerkandidaten beschrieben in Lebensstandard und demographischen Unterschiede gibt. Letzterer wies darauf hin, in Bezug auf die ehemalige DDR gehörte zu den östlichen Provinzen sind noch im Gange Abwanderung junger Menschen, und es ist immer noch weit weniger Geburten als im westlichen Teil. Angela Merkel betonte, dass die Arbeitslosigkeit im Osten immer noch fast doppelt so hoch die Arbeitslosenquote der westlichen Provinzen. Er verwies auch auf die Menschen in Ost-Deutschland haben wesentlich geringere Einsparungen.
Eine Nachricht von der Kanzlerin die Äußerungen am Montag offiziell beschlossen, dass der catch-up Schwierigkeiten und trotz der Unterschiede in der Realisierung von kompletten Einheit auf dem richtigen Weg. Es wird geschätzt, dass der deutsche Bürger blicken mit Stolz und Dankbarkeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Angela Merkel betonte die ausländische Hilfe und betonte, dass ohne dieses Treffen nicht stattgefunden haben.
Merkel ist nicht nur das Land die erste weibliche Kanzlerin, sondern auch im Osten, weil im Osten des Landes für Frauen und politischen Karrieren der ehemaligen DDR begonnen. Experten sagen, dies erklärt auch die seltsamen empátiáját Menschen gegenüber dem ehemaligen kommunistischen Staat.
In seiner Rede, die Kanzlerin ist jetzt die Ereignisse der Zeit verbunden, erinnerte persönlichen Erinnerungen. Das Jahr der Revolutionen, von 1989 bis 1990 mit einer unvergesslichen Erinnerung an diese Zeit sprach von Gefühl und beeindruckend. “Plötzlich, nicht nur in West-Berlin, Bundesrepublik Deutschland, und wir können ins Ausland reisen, sondern – ganz wichtig – die eigene Meinung öffentlich zu sagen,” – sagte Angela Merkel. Er betonte auch: die 21 Jahre Wiedervereinigung nach all den glücklichen Zeiten, wenn sie mit jungen Menschen, die nicht leicht zu erkennen, die nach Osten oder Westen des Erwachsenwerdens zu erfüllen.
Die deutsche Kanzlerin jedoch darauf hingewiesen, dass die Freiheit jeden Tag erhalten, schützen und stärken.
Die zentrale Gedenkfeier zum Jahrestag – darunter die Kanzlerin und der Chef der staatlichen Beteiligung – wird in Bonn am Montag statt.

Quelle: hír3

Leave a Reply 596 megnézve, 1 alkalommal mai nap |