< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Felbecsülhetetlen történelmi dokumentum Hitler 1919-es “tudományos” értekezése a “zsidókérdésről” //Ein unschätzbares historisches Dokument Hitler im Jahre 1919, “wissenschaftliche” Abhandlung “Judenfrage”

| Mobile | RSS

Felbecsülhetetlen történelmi dokumentum Hitler 1919-es “tudományos” értekezése a “zsidókérdésről” //Ein unschätzbares historisches Dokument Hitler im Jahre 1919, “wissenschaftliche” Abhandlung “Judenfrage”

2011. október 4. | 1 Hozzászólás | Életképek/bulvár

Felbecsülhetetlen történelmi dokumentum
Hitler 1919-es “tudományos” értekezése a “zsidókérdésről”

Adolf Hitler már egyik korai, 1919-es keltezésű levelében “racionális” és “tudományos” alapokon értekezett a “zsidókérdésről”.

Ezt írta hétfőn a The Jerusalem Post című napilap internetes hírportálja annak kapcsán, hogy e dokumentumot kedden mutatják be egy Los Angeles-i múzeumban.

Hitler a német hadsereg 30 éves veteránjaként az első világháború lezárása után tíz hónappal írta meg kétoldalas levelét, amely a majdani “führer” első politikai nyilatkozataként felbecsülhetetlen értékű történelmi dokumentumnak számít.

Hitler felettese parancsára írt levelet egyik katonatársa, Adolf Gemlich számára, amelyben kifejtette, hogy “Az ésszerűségen alapuló antiszemitizmusnak a zsidók kiváltságainak módszeres leküzdéséhez és megszüntetéséhez kell vezetnie”. A német náci párt későbbi vezetője hangsúlyozta, hogy ” a végső cél a zsidók megfellebbezhetetlen eltávolítása kell, hogy legyen”.

A szóban forgó levélben Hitler határozottan cáfolta, hogy a zsidógyűlölet érzelmi jelenség lenne. ” Az antiszemitizmus politikai mozgalomként nem határozható meg érzelmi impulzusok alapján, hanem a tények felismerésén”. Utóbbival kapcsolatban leszögezte, hogy “a zsidóság teljes mértékben fajnak, nem pedig vallási szövetségek tekintendő”.

Marvin Hier, a Wiesenthal Központ alapítója és dékánja a levéllel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az a Mein Kampf című, később írt könyvénél is világosabban tükrözi Hitler megszállott zsidógyűlöletét.

A Gemlich-levelet – amely Hitler későbbi szónoklataival összehasonlítva csaknem professzionális hangnemben íródott – első ízben október 4-én mutatják be a Simon Wiesenthal Központ Los Angeles-i Tolerancia Múzeumában.
forrás:ma.hu

Ein unschätzbares historisches Dokument
Hitler im Jahre 1919, “wissenschaftliche” Abhandlung “Judenfrage”

Adolf Hitler ist eine der Anfang 1919 in seinem Schreiben vom “rational” und “wissenschaftliche” Basis für die es die “Judenfrage” war.

Er schrieb am Montag in der Jerusalem Post Tageszeitung Online-Nachrichten-Website in Bezug auf dieses Dokument vorgestellt Dienstag auf einer Los Angeles Museum.

30 Jahre der deutschen Armee Hitlers im Ersten Weltkrieg veteránjaként Zehn Monate nach dem Abschluss eines zweiseitigen durch einen Brief von der ersten politischen Zukunft “Führer”-Anweisung als ein unschätzbares historisches Dokument zählt.

Hitler schrieb einen Brief an seinen Vorgesetzten Befehl eines Kameraden, Adolf Gemlich, für die, die erklärt, “innerhalb einer angemessenen Antisemitismus, basierend auf Privilegien der Juden und die systematische Eliminierung führen sollte zu überwinden.” Die deutsche Parteiführer später fest, dass “das ultimative Ziel unverrückbar die Entfernung der Juden sein sollte.”

Dieses Schreiben, Hitler energisch bestritten, dass der Antisemitismus wäre eine emotionale Phänomen zu sein. “Antisemitismus als politische Bewegung kann nicht auf emotionale Impulse bestimmt werden, sondern auch die Anerkennung der Tatsachen.” Letztere besagt, dass “die jüdische Rasse in vollem Umfang, und nicht als religiöse Vereinigungen angesehen.”

Marvin Hier, das Wiesenthal Center Gründer und Dekan der Brief erklärt, dass der Abschnitt von Mein Kampf, später als das Buch geschrieben ist eindeutig in obsessive Hass Hitlers Juden wider.

Die Gemlich-Brief – was Hitler später Reden im Vergleich zu fast in einem professionellen Ton geschrieben – das erste Mal am 4. Oktober zeigen die Simon Wiesenthal Center in Los Angeles Museum of Tolerance.
Quelle: ma.hu

Leave a Reply 395 megnézve, 1 alkalommal mai nap |