< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Pitt-film: Fotósok konfliktusa a biztonságiakkal a forgatásnál // Pitt film: Photographers conflict with the security of the rotation

| Mobile | RSS

Pitt-film: Fotósok konfliktusa a biztonságiakkal a forgatásnál // Pitt film: Photographers conflict with the security of the rotation

2011. október 15. | hozzászólás | Kultúra

Pitt-film: Fotósok konfliktusa a biztonságiakkal a forgatásnál
A környéken lakók vásárlási utalványt kapnak kárpótlásul a kellemetlenségekért

Elvették két fotóriporter memóriakártyáját, pedig nem is készítettek képet Brad Pittről. A fotósok a forgatás közelében dolgoztak. Amikor lejöttek a háztetőről, biztonsági őrök várták őket, és elvették a kártyáikat, pedig az őrök, csak az őrzött területen intézkedhettek. A fotósok még nem tudják, hogy feljelentik-e az őröket.

Fehér ingben, a korlátnak dőlve: az első filmfelvételek Brad Pittről, amióta újra Magyarországon forgat. A felvételeket a Fókusz stábja készítette csütörtökön, 100 méteres távolságból.

2 fotós egy ház tetejéről próbált felvételeket készíteni, sikertelenül. Mikor leértek, magyar biztonsági őrök várták őket, akik elkérték a képeket. A fotósok megmutatták az összeset, Brad Pitt egyiken sem szerepelt. Az őrök ennek ellenére elvették a memóriakártyákat.

„Ez egyértelműen a vagyonvédelmi törvénynek a megsértését jelenti, a biztonsági őröknek a tevékenysége szigorú törvények közé van szorítva” – mondta Hüttl Tivadar. És kerítések közé is. A biztonsági őrök ugyanis csak az őrzött területen belül, és az oda be- és kijáró emberekkel szemben intézkedhetnek – az általunk megkérdezett jogász szerint.

A fotósok nem akartak nyilatkozni, de azt megtudtuk, hogy pénteken visszakapták a kártyáikat. Még gondolkodnak azon, hogy feljelentik-e az őröket.

Óriási daru, műhó, és őrök a film másik forgatási helyszínén. A környéken lakók üzenetet kaptak, szombat éjszakától ugyanis lőni és robbantani is fognak a régi gyár területén.

A konzervgyár fölött már alacsonyan szállnak a repülők, akinek szerencséje van, az ablakból akár Brad Pittet is elcsípheti. A legjobb helyük azoknak van, akik a gyár sarkánál laknak, ők otthonról, szinte az egész forgatást végignézhetik.

Hogy mi történik bent, arról nem beszélnek a lakók. Azt mondták, a film készítői megkérték őket, hogy ne nyilatkozzanak és fényképet se készítsenek. Az Origo információi szerint a környéken lakók lakásonként harmincezer forintos vásárlási utalványt kapnak a film készítőitől a kellemetlenségek miatt.
forrás:rtlkulb.hu

Pitt film: Photographers conflict with the security of the rotation
The neighborhood residents are given vouchers in compensation for the inconvenience

They took two photo reporter’s memory card, a picture of Brad Pittről not made. The photographers worked near the shooting. When they came down from the roof, security guards were waiting for them and their cards taken away, and the guards, but they could take steps to secure the area. The photographers do not know whether to report the guards.

White shirt, leaning against the barrier, the first film footage Brad Pittről since rotated back to Hungary. The focus of the staff made recordings on Thursday, 100 meters away.

Two photographers from the top of the church shooting tried, without success. When they reached, Hungarian security guards were waiting for them, who asked for the pictures. The photographers have shown them all, Brad Pitt, one of them was included. Nevertheless, the guards took away the memory.

“This is clearly a violation of law, security, security guards are among the strict laws restricting the activities” – Theodore Hüttl said. And even among the fences. The security guards would only be held within, into and on the entrances and exits may take measures against the people – the lawyers that we interviewed.

The photographers did not want to comment, but I learned that on Friday regained their cards. Even thinking of that informer to the guards.

Huge cranes, artificial snow, and other shooting guards in the movie scene. The area residents have received a message on Saturday nights because they will shoot and blow up the old factory.

The canning factory is above the low-flying aircraft, whose fortune is in the window is chance to catch up to Brad Pitt. The best place is for those who live at the corner of the factory, they are at home, almost the entire rotation végignézhetik.

What happens in there, do not talk about the residents. They said the filmmakers asked them not to declare, and do not produce photographs. The Origo, according to information by apartment dwellers in the neighborhood of thirty thousand forints vouchers are the creators of the film inconvenience.
Source: rtlkulb.hu

Leave a Reply 265 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: