< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Miért mondta le a Fidesz az október 23-i gyűlést? //Why did you Fidesz rally on 23 October?

| Mobile | RSS

Miért mondta le a Fidesz az október 23-i gyűlést? //Why did you Fidesz rally on 23 October?

Egy hétig gondolkodott a Fidesz vezetése azon, hogy Orbán Viktor nélkül is megtartsák-e a hagyományos október 23-i megemlékezést. Az [origo]-nak a döntés hátteréről beszélő pártvezetők szerint a kormányfőt nehéz helyettesíteni, ráadásul a szóba jöhető szónokok közül többnek is előre egyeztetett programja lesz. Brüsszelben a magyar nemzeti ünnepen kiderülhet, hogy csődbe engedik-e Görögországot, illetve hogyan mentik meg a bankokat.

A megfelelő helyettesítés hiánya miatt mondta le a Fidesz a párt október 23-ára, az Astoriára tervezett nagygyűlését. A probléma már múlt hét hétfőn szóba került a Fidesz elnökségében. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke ugyanis aznap jelentette be, hogy az eredetileg tervezett október 17. és 18. helyett október 23-án tartják Brüsszelben az EU-tagállamok állam- illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács euróválság miatt összehívott tanácskozását.

A téma fontossága miatt egy az [origo]-t tájékoztató elnökségi tag szerint fel sem vetődött, hogy Orbán Viktor ne menjen el a brüsszeli ülésre. Az Unió gazdasági válsága, a görög helyzet illetve a közelgő G20-csúcs előkészítése mellett ugyanis olyan Magyarországnak is fontos témák is napirendre kerülnek, mint a kormány által tervezett luxusáfa ügye, amelyekért a forrás szerint “ott és akkor kell lobbizni”.

Az Európai Tanács legmagasabb szintű ülésezési formája az állam- és kormányfők találkozója, amit általában évente kétszer rendeznek meg, de szükség esetén rendkívüli üléseket is tartanak. Ezeken a tanácskozásokon születnek meg a politikai döntések az EU-t érintő legfontosabb kérdésekről, míg az alacsonyabb szintű üléseken a részletkérdéseket dolgozzák ki az illetékes miniszterek vagy azok megbízottai.

Nincs igazi helyettes

Az Astoriához tervezett nagygyűlés lemondását a forrás szerint már ekkor többen felvetették az elnökségi tagok közül, többen – köztük Orbán – azonban amellett voltak, hogy nem szabad kihagyni a párt által mindig szimbolikus jelentőségűként kezelt ünnepet, pláne úgy, hogy 23-án van a 2006-os zavargások ötödik évfordulója.

Múlt hét hétvégére azonban kiderült, hogy nincs a pártnak olyan vezető politikusa, aki elvállalná, hogy Orbán helyett mondjon beszédet. A fideszes vezető politikusok többségének hetekkel korábban leszervezték már a 23-i programját. Az ünnep megtartását erőltetők amellett érveltek, hogy a kormányfő helyett Kövér László, az országgyűlés elnöke mondhatna az alkalomhoz illő, “átütő erejű beszédet”, neki azonban hónapokkal korábban egyeztetett dél-amerikai tárgyalása lesz akkor.

A pártban betöltött tisztségük és népszerűségük alapján elvileg Pokorni Zoltán, Kósa Lajos és Varga Mihály alelnökök jöhettek volna még szóba, mint lehetséges szónokok. A rendezvény megtartásáról kialakult vitában, a szóba jöhető szónokok keresésekor az elnökségi tag szerint az is felvetődött, hogy Orbán Viktoron kívül nincs olyan fideszes politikus, akiért tömegek mennének el egy nagygyűlésre, ha pedig “a megszokott több tízezres tömeg helyett csak lézengenének az emberek az nagyon ciki lenne.

“Ezzel jár a személyi kultusz”

“Tudomásul kell vennünk, hogy ezzel jár a személyi kultusz, amit felépítettünk” – mondta az [origo]-nak a vita egy másik résztvevője, hozzátéve, hogy a lemondás tulajdonképpen már múlt hét végén eldőlt, de hétfőig azért nyitva hagyták a lehetőséget. A döntést hétfő délután – egy héttel Van Rompuy halasztásról szóló közleménye után – végül is a miniszterelnök szóvivője jelentette be. Szijjártó Péter indoklásul annyit mondott, hogy “a magyar miniszterelnöknek pedig mindig ott kell lennie, ahol az országnak a leginkább szüksége van rá. Márpedig most vasárnap a Magyarország szempontjából legfontosabb döntések Brüsszelben fognak megszületni.”

A Fidesz hétfőn a parlamentben megkérdezett képviselői egybehangzóan kínosnak, “érthető, de nehezen kommunikálható döntésnek” nevezték, hogy a párt nem tartja meg a “központi” nagygyűlést. Többen azt mondták, tartanak tőle, hogy az ellenzéki pártok és a közvélemény egy része a rendezvényét a Fideszéhez hasonló időpontban a közeli Erzsébet hídhoz szervező Egymillióan a magyar sajtószabadságért mozgalom előli megfutamodásnak, illetve a “brüsszeli dirigálás” megnyilvánulásának látja majd a gyűlés lemondását.

Orbán távolléte miatt nemcsak a Fidesz, de a központi állami ünnepségek is meghatározó szónok nélkül maradnak, a közigazgatási tárca kormányzati kommunikációs államtitkársága által szervezett központi ünnepségek legmagasabb rangú megszólalója – október 22-én délután a Műegyetemen – a pártbeli jellemzés szerint “nem éppen szónoki karizmájáról híres” Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter lesz. A hivatalos programokban egyelőre nem szerepel Schmitt Pál köztársasági elnök felszólalása sem.

A nagy eurómentő csomagot várják

A Bruxinfo uniós hírügynökség szerint a vasárnapi brüsszeli csúcstalálkozó elhalasztásról szóló múlt hétfői döntés Angela Merkel német kancellár és Nicolas Sarkozy francia elnök egy nappal korábbi bejelentésével függ össze, amely szerint a két ország október végéig egy új átfogó válságkezelő csomagot mutat be. Berlin és Párizs álláspontja nagyban befolyásolja az EU későbbi döntéseit, a két vezető politikus ezért tart rendszeresen külön egyeztetéseket.

Merkel a találkozó után azt mondta, hogy ő és Sarkozy elkötelezték magukat a válság, illetve az egyre valószínűbb görög államcsőd miatt nehéz helyzetbe került európai bankok feltőkésítése mellett, részleteket azonban nem közölt. Annyit mondott: a két fél megegyezett a főbb kritériumokban. “Ma nem mondunk részleteket, később egy teljes csomaggal állunk elő” – fogalmazott akkor Merkel.

A vasárnapi EU-csúcson várhatóan erről a csomagról beszélnek majd legtöbbet az állam- és kormányfők. Várhatóan komoly vita lesz arról, hogy – tervezett és ellenőrzött módon, de – engedjék-e csődbe menni Görögországot. Ennek lehetőségét már Jean-Claude Juncker luxemburgi külügyminiszter, illetve Jens Weidmann, a német jegybank elnöke is felvetette. Ez azt jelentené, hogy a görög államadósság legalább felét soha nem kapnák vissza a hitelezők. Emiatt több nagy bank is nehéz helyzetbe kerülne, így ezek védelméről is gondoskodni kell.
forrás:origo.hu

Why did you Fidesz rally on 23 October?

One week he was thinking of the leadership of Fidesz, Viktor Orban without retaining any of the traditional memorial service on 23 October. In the [origo] talking about the background of the decision by party leaders to replace the prime minister is difficult, in addition to potential speakers under more than one program will be pre-arranged. In Brussels, the Hungarian national holiday, it may allow the bankrupt to Greece, and how to save the banks.

The lack of adequate replacement from the Fidesz party said on October 23, the price rally planned to Astoria. The problem has been mentioned on Monday last week, Fidesz presidency. Herman Van Rompuy, European Council President is on the same day announced that the originally planned October 17 and 18 instead be held on October 23 in Brussels, the EU Heads of State or Government, bringing together the European Council convened meeting of euro crisis.

The importance of a topic in the [origo] for information on any member of the board that were brought to Viktor Orban not go to the Brussels meeting. The Union is an economic crisis of the Greek situation and the upcoming G20 summit in preparation for a while because Hungary is also important topics on the agenda as planned by the government luxusáfa matter for which the source, “then and there to lobby.”

The European Council, the highest form of venue for meetings of the Heads of State and Government meeting, usually held twice a year, but also hold extraordinary meetings if necessary. At these meetings at the political decisions taken in the EU, the most important issues, while the lower-level meetings, the detailed questions developed by the competent ministers or their designees.

There is no real alternate

The Astoria planned rally his resignation to the source, even then many people have suggested the board members from among many – including Urban – but while they were not to be missed by the party is always a symbolic significance as a managed holiday, even more so that 23 is the 2006 – a fifth anniversary of the riots.

Last week, however, the weekend turned out to be not in the party’s leading politicians, who undertake to give a speech instead of Orban. Fidesz leader of the majority of politicians have leszervezték weeks before the 23-i program. The celebration held tops straining argued that the prime minister instead of Laszlo Kover, the National Chairman of the occasion might say, “smashing speech,” he agreed, however, several months earlier in South America will be negotiating.

The party and their posts are filled according to their popularity in principle Pokorni Zoltán Lajos Kosa and Varga, vice Michael would come even mentioned as possible speakers. In the event the holding of discussions regarding the possible speakers when searching for the member of the board that also has been suggested that Viktor Orban, there are not a Fidesz politician, whom the masses go to a big meeting, and if “the usual tens of thousands of mass instead lézengenének people are very it would be embarrassing.

“This involves the cult of personality”

“It should be noted that this goes with the personality cult, which is built up,” – said of [origo] to talk to another participant, adding that the waiver is in fact already past weekend, it was decided, but Monday has left open the possibility. The decision Monday afternoon – one week after the release of Van Rompuy postponement – after all, the prime minister’s spokesman announced. Justified in Szijjártó Peter said that “the Hungarian prime minister will always be there, the country where you need it most. It is now Sunday, Hungary, the most important decisions in Brussels will be born.”

Fidesz representatives questioned in parliament on Monday unanimously embarrassed, “to understand but difficult to communicate a decision,” was named as a party that does not keep the “central” rally. Several people said they are afraid that the opposition parties and the public some of the events of the Fidesz similar to those at the nearby Elizabeth bridge organizing a million in the Hungarian press freedom movement in front of cop-out, or “Brussels dirigálás” manifestation of the will see the meeting’s resignation.

Orban’s absence not only of Fidesz, but the central government celebrations is dominant speaker will be left without the administrative ministries of government communication state by the Secretariat organized a central celebration highest megszólalója – Oct. 22 on the afternoon of the University of Technology – the party in this described as “not just a rhetorical karizmájáról famous “Nicholas Réthelyi national resource will minister. The official program is not yet included in the President Pál Schmitt remarks either.

The high euro rescue package is expected

The news that the Sunday Bruxinfo EU summit in Brussels last Monday’s decision elhalasztásról on German Chancellor Angela Merkel and French President Nicolas Sarkozy’s announcement a day earlier on a stock by the end of October the two countries in a comprehensive new package of crisis. Berlin and Paris, the EU’s position is greatly influenced subsequent decisions, the two leading politicians so regularly hold separate discussions.

Merkel said after the meeting that he and Sarkozy are committed to the crisis and the increasing likelihood of bankruptcy Greek European recapitalization of banks in difficulties, in addition, but no details given. Said, the two parties agreed on the main criteria. “Today we say no details, then we are in a complete package” – you said Merkel.

Sunday’s EU summit is expected to speak about the package, then most of the Heads of State and Government. Expected to be a debate about that – planned and controlled way, but – let me go broke to Greece. This possibility is Jean-Claude Juncker, Luxembourg Foreign Minister, and Jens Weidmann, president of the German central bank also raised. This would mean that the Greek government debt will never receive back at least half of the creditors. For this reason, many large banks would be a difficult situation, and the protection of these features will be.
Source: origo.hu

Leave a Reply 375 megnézve, 1 alkalommal mai nap |