< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Szuperhatalmat kap Polt ///Supermacht wird aus gezeichnet werden

| Mobile | RSS

Szuperhatalmat kap Polt ///Supermacht wird aus gezeichnet werden

Páratlan a jogtörténetben, hogy az ügyészség olyan intézmény legyen, amelynek érdemben semmilyen felelőssége sincs: senki nem ellenőrzi, senki nem felügyeli, egyáltalán nem számonkérhető – foglalta össze véleményét az ügyészségi törvénytervezetről Hack Péter alkotmányjogász. A legfőbb ügyész hatalma is a korábbinál erősebb lehetne; “tanácskozási joggal” a Kúria üléseire is beülhet.

Hiába csiszolt a szeptemberben kiszivárgott ügyészségi törvénytervezeten az igazságügyi tárca, sem az ügyészség, sem a legfőbb ügyész hatalma nem lett kisebb. A hétfőn a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) által nyilvánosságra hozott újabb tervezetből az derül ki, hogy minden korábbinál erősebb jogköröket szerezne az ügyészég vezetője, a közjogi méltóságokkal azonos státuszt kapna, és amellett, hogy 9 éves mandátuma után újraválasztható, arra is biztosít lehetőséget a javaslat, hogy – ha a parlament nem tud mást választani helyette – élete végéig a pozícióban maradhat. Noha az ügyészégből nem válik önálló hatalmi ág, a javaslat kiemeli, “önálló, alkotmányos, független szervezet”, amelynek költségvetésére a kormánynak sem lenne befolyása. A tervezet az új alkotmánnyal lépne hatályba januárban. A szöveget furcsa módon mindössze egyetlen napig, tegnapig véleményezhették az állampolgárok a kormany.hu oldalon.

“A legfőbb ügyész sem közvetlenül, sem közvetve nem utasítható valamely meghatározott tartalmú egyedi döntés meghozatalára vagy megváltoztatására” – a többi között ez a rendelkezés is arra utal a – korábban kiszivárgott hírek szerint éppen az ügyészségen íródott – tervezetben, hogy a vádhatóság vezetője gyakorlatilag érinthetetlen lesz. És – mint a KIM közölte – “hangsúlyosabb szerepe lesz az egységes ítélkezés, joggyakorlat kialakításában is”. Noha a szeptemberben kiszivárgott verzióban még az szerepelt, hogy a legfőbb ügyész bármilyen ügyben kijelölhet egy neki tetsző bíróságot az eljárás végrehajtására, az újban már csak a kiemelt jelentőségű ügyekben lesz erre felhatalmazva, ennyiben ez finomítás. Ennek ellenére “tanácskozási joggal” részt vehet a Legfelsőbb Bíróság utódjaként létrejövő Kúria ülésein is, ami azért érthetetlen, mert egy-egy vádirat megalapozottságáról éppen a bíróságok dönthetnek. “A Kúria felhívására a legfőbb ügyész kifejti szakmai véleményét akkor is, ha az eljárásban nem vesz részt” – ad erre választ a tervezet.
Az egész változtatás betetőzése annak a tavaly nyáron elindult folytatnak, amikor a kétharmados Országgyűlés eldöntötte, hogy a legfőbb ügyész már nem felel a parlamentnek; azonban páratlan a jogtörténetben, hogy olyan intézmény jöjjön létre az igazságszolgáltatásban, amelynek érdemben semmilyen felelőssége nincs.

Senki nem ellenőrzi, senki nem felügyeli – mondta lapunknak a törvénytervezetről Hack Péter. Az alkotmányjogász hangsúlyozta, nem Polt Péter személye ellen emel kifogást, de olyanra nem nagyon van példa, hogy “egyetlen személy, az igazságszolgáltatási hierarchia csúcsán ülő legfőbb ügyész a szervezeten belül élet-halál ura legyen, de a vádmonopólium birtokosaként teljes mértékben számonkérhetetlen”. Kiemelte: a bíróságok legalább függetlenek egymástól, munkájuk ráadásul 98 százalékban nyilvános, ellentétben az ügyészekével.
A tervezet szerint a jövőben megszűnnének a katonai ügyészségek is, ezután az általános ügyészségi szervezetbe integrálva látják el feladataikat. Hack szerint ez helyeselhető, hiszen a katonai bírói és ügyészi szervezet még szovjet mintára alakult és maradt meg. Kiderül viszont a szövegből az is, hogy kevesebb pótlékot kapnának az ügyészek; a beosztási pótlék például járási ügyészségen nem az illetményalap 20, hanem csak 10 százaléka lenne. Főügyészségen 35 helyett 20, fellebviteli főügyészségen 50 helyett 40, a Legfőbb Ügyészségen 65 helyett 60-ra csökkenne az arány.

forrás:nlpszavaonline.hu//Népszava-információ

Supermacht wird aus gezeichnet werden

Einzigartig in der Rechtsgeschichte zu einer Institution der Staatsanwaltschaft, werden die Verdienste keine Verantwortung für: keine Schecks, niemand überwacht, überhaupt nicht zur Rechenschaft – die Meinung der Staatsanwaltschaft Verfassungsrechtler Peter Hack Bill summiert. Die Macht des Attorney General stärker sein könnte als je zuvor “beratend” an den Sitzungen beülhet Mansion besuchen.

Trotz der Schnitt im September ausgelaufen Staatsanwälte der Gesetzentwurf des Justizministeriums noch der Staatsanwalt noch die Macht des Attorney General hat sich nicht verringert. Der Montag der Verwaltung und des Justizministeriums (KIM) öffentlich gemacht, indem der neue Entwurf zeigt, dass immer mehr Befugnisse an die Staatsanwaltschaft Himmel, Leiter der öffentlichen Würde, mit den gleichen Status zu erwerben und da zusätzlich zu den 9-Jahres-Mandat, nach Wiederwahl, sondern bietet auch eine Chance den Vorschlag, dass – wenn das Parlament nicht wählen, alles andere statt – können in die Position bis zu seinem Tod bleiben. Obwohl die Staatsanwaltschaft nicht geworden ist in einem separaten Zweig aus dem Himmel, betont der Vorschlag “self-Verfassung, eine unabhängige Organisation” mit einem Budget, die Regierung würde nicht beeinflusst werden. Ein Entwurf der neuen Verfassung würde im Januar stattfinden. Der Text hat eine seltsame Art und Weise, nur einen Tag gestern véleményezhették kormany.hu die Bürger von der Seite.

“Der Generalstaatsanwalt, entweder direkt oder indirekt, in einem bestimmten Gehalt an einzelnen Entscheidungen angewiesen werden, übernehmen oder ändern” – der Rest davon ist enthalten, um die zeigen – hatte durchgesickert Nachricht, dass sogar die Staatsanwaltschaft geschrieben wurde – der Entwurf, dass der Staatsanwalt Marktführer praktisch unantastbar werden . Und – wie gesagt, KIM – “immer wichtigere Rolle, um in einer einzigen Entscheidung spielen, die Rechtsprechung entwickelt.” Auch wenn der September-Version zugespielt darauf hinweist, dass der Generalstaatsanwalt in jedem Fall, so kann er bei einem Gericht in der Durchführung des Verfahrens zu ernennen, hat die neue nur für prioritäre Themen werden ermächtigt, so zu tun, insofern ist es verfeinert. Trotz dieser “beratender Stimme” Supreme Court Nachfolger in den Sitzungen des resultierenden Mansion, die rätselhaft ist, teilnehmen, weil eine Anklage ist auch von den Gerichten zu entscheiden, gegründet. “The Mansion rufen den Generalstaatsanwalt argumentiert, professionelle Meinung, auch wenn sie nicht bereits Teil des Verfahrens” – Entwurf einer Antwort auf diese Anfrage.
Der Höhepunkt aller Veränderungen begannen im letzten Sommer in einer Zwei-Drittel, wenn die Nationalversammlung beschlossen, dass der Generalstaatsanwalt nicht dem Parlament verantwortlich engagiert, aber die einzigartige rechtliche Geschichte zu einer Institution der Justiz, die keine Verantwortung für Stoff herzustellen.

Niemand überprüft, niemand überwacht – Hack Bill erzählte das Peter. Der Staatsrechtler wies darauf hin, ist nicht von Peter Identität gegen den Einwand, gezeichnet, aber andere haben nicht wirklich ein Beispiel, dass “keine Person in der gerichtlichen Hierarchie sitzen Generalstaatsanwalt in der Organisation von Leben, Tod auf sie, aber die vádmonopólium als Inhaber voll számonkérhetetlen.” Betont, dass die Gerichte unabhängig sind, zumindest öffentlich noch 98 Prozent ihrer Arbeit, im Gegensatz zu ügyészekével.
Nach dem Entwurf wird auch von der militärischen Staatsanwaltschaft verloren, und dann in die Generalstaatsanwaltschaft Organisation integriert werden ihre Aufgaben zu erfüllen. Hack die Zustimmung, kann dies, weil das Militär Richter und Staatsanwalt Organisationen entwickelt haben und sowjetische Modell überlebt. Es stellt sich jedoch heraus, der Text ist, dass die Staatsanwälte würden weniger Zulage Dienstaufwandsentschädigung zum Beispiel, ist der Bezirksstaatsanwaltschaft nicht das Grundgehalt für 20, aber nur 10 Prozent wäre. 35 bis 20 Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Beschwerde statt 50 bis 40, des Obersten Staatsanwaltschaft 65 bis 60, statt Senkung der Rate.

Quelle: nlpszavaonline.hu / / Volkes Stimme info

Leave a Reply 328 megnézve, 1 alkalommal mai nap |