< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: A SZEMA – Liberális Párt sajtóközleménye a közmunkáról

| Mobile | RSS

A SZEMA – Liberális Párt sajtóközleménye a közmunkáról

2011. október 20. | hozzászólás | Közélet

A SZEMA – Liberális Párt sajtóközleménye a közmunkáról

A SZEMA – Liberális Párt nevében dr. Sértő-Radics István alelnök, Uszka polgármestere és Ungár Klára elnök kezdeményezte: az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a közfoglalkoztatásról szóló (2011. évi CVI.) törvény, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló kormányrendelet (170/2011. [VIII. 24.]) alkotmányellenes, mivel rendelkezéseik több ponton is sértik a Magyar Köztársaság hatályos alkotmányát.

Ezek a rendelkezések sértik az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését, miszerint: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam”.

Sértik az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdését, miszerint: „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születés vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül”.

Sértik az Alkotmány 70/B. §-át, miszerint: „(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához”; „(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga”; „(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének”; „(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz”.

Sértik az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdését, miszerint: „A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak”.

Budapest, 2011. október 1.

A SZEMA – Liberális Párt elnöksége

Leave a Reply 287 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: