< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Megtalálták a Holt-tengeri tekercsek szerzőit? ))))They found the authors of the Dead Sea Scrolls?

| Mobile | RSS

Megtalálták a Holt-tengeri tekercsek szerzőit? ))))They found the authors of the Dead Sea Scrolls?

2011. november 25. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

A Holt-tengeri tekercseket legalább részben az ókori zsidó vallási közösség tagjai, az esszénusok írták, a többit pedig összegyűjtötték – állítja két izraeli kutató, akik vizsgálataikról a Dead Sea Discoveries című nemzetközi folyóiratban számoltak be.

A Kr. e. 3. és a Kr. u. 1. század között íródott tekercsek a legrégebbi ismert bibliai tárgyú kéziratok, amelyeket a Júdeai-sivatag tizenegy barlangjában tártak fel Hirbet Kumrán közelében, Jerikótól 15 kilométerre délre. 1947 és 1956 között összesen 900 tekercs került napvilágra, a felbecsülhetetlen értékű dokumentumok bepillantást engednek a Jézus korabeli zsidó közösség és a korai keresztények életébe.

A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogy kik voltak a Holt-tengeri tekercsek szerzői, s a szövegek hogyan jutottak el Kumránba, így az új kutatás segíthet megoldani az ősrégi rejtélyt – olvasható a LiveScience tudományos hírportálon.

Orit Samir, az Izraeli Régészeti Hatóság szerves anyagokért felelős kurátora, valamint Naama Sukenik, a Bar-Ilán Egyetem kutatója megvizsgálta azt a kétszáz textíliát, amelyek a kumráni barlangokból kerültek elő. Mint bebizonyosodott, kivétel nélkül lenvászonról van szó, holott az ókori Izraelben a gyapjúszövetet kedvelték. Az anyag dísztelen, sok esetben kifehérített, míg a korabeli divat szerint a textíliák túlnyomó része élénk színekben pompázott.

Orit Samir és Naama Sukenik szerint a leletek arról tanúskodnak, hogy Kumrán lakói egyszerűen öltözködtek, s a kutatásból az is kiderült, hogy a textíliákat eredetileg ruházkodásra használták, amelyeket aztán darabokra vágtak és újrahasznosítottak. „Különbözni akartak a római világtól. Szerény, alázatos emberekről van szó, akik nem kívántak hivalkodó ruhákat viselni, a nagyon egyszerű textíliákat preferálták” – hangsúlyozta Orit Samir.

Mindazonáltal a textíliák viselői nem voltak szegények, mindössze egyetlen ruhaneműt foltoztak meg. A helyszínen feltárt pénzérmék és üvegtárgyak szintén a barlangok egykori lakóinak jó anyagi helyzetéről tanúskodnak. A barlangokban talált viseletek hasonlítanak az esszénusok ruházatának leírásaihoz Josephus Flavius és Alexandriai Philón műveiben. Ez azt sugallja, hogy az esszénusok lakták Kumrán barlangjait, s vélhetően ők a szerzői a tekercsek egy részének, a többit pedig összegyűjtötték.

A tanulmány szerzőinek végkövetkeztetéseivel nem ért mindenki egyet. A helyszínen ásatásokat folytató Juval Peleg izraeli régész szerint a lenvászon Jeruzsálem Kr. u. 70-ben történt eleste után a rómaiak elől menekülőktől származhat, akik a barlangokban helyezték el a tekercseket.

Orit Samir viszont úgy véli, hogy a menekülők az Izrael-szerte népszerű gyapjúszövetet is magukkal hozták volna, amelyek maradványait fellelték volna a barlangban. „Amikor Jeruzsálem lakói elhagyták a várost, mindenfajta ruhaneműt magukkal vittek volna, nem csupán a lenvászonból varrottat” – emelte ki Orit Samir.

forrás:mno.hu

They found the authors of the Dead Sea Scrolls?

The Dead Sea Scrolls at least part of the ancient Jewish community, the Essenes were written, the remainder being collected – according to two Israeli researchers who vizsgálataikról on the Dead Sea Discoveries have been reported in international journals.

BC Third and AD First century, written between coils of the oldest known Biblical manuscripts by the Judean Desert were detected in eleven caves near Kumrán news release, 15 miles south of Jericho. Between 1947 and 1956 a total of 900 coils were revealed, the documents are invaluable insight into the Jewish community of Jesus and early Christian life.

Scientists have long employed, who were the authors of the Dead Sea Scrolls, and how they came to Kumránba texts, the new research could help solve the ancient mystery – LiveScience read the science news site.

Orit Shamir, the Israeli Antiquities Authority curator in charge of organic matter, and Naama Sukenik, Bar-Ilan University researcher examined the two hundred and textiles, which kumráni caves were found. As shown, without exception, is lenvászonról, though in ancient Israel the wool fabric liked. The substance is plain, in many cases, bleached, while the contemporary fashion, textiles pompázott most vivid colors.

Orit Shamir and Naama Sukenik, the findings indicate that Kumrán people simply dressed, and the research also showed that textiles was originally used for clothing, which are then cut into pieces and recycled. “Wanted to be different from the Roman world. Humble, humble people are involved, who did not want to wear conspicuous clothing and textiles is very simple preference “- Orit Shamir emphasized.

However, the textile wearers were not poor, there is only one laundry stain were identified. The site excavated coins and glassware are also caves in the former inhabitants of a good financial situation of the witness. The costumes similar to those found in caves in the clothing descriptions of the Essenes Josephus and Philo of Alexandria’s works. This suggests that the Essenes lived in caves Kumrán, and presumably they are the authors of some of the coils and the rest is collected.

The study’s conclusions do not agree to all the authors agree. The site excavations continued Juval Peleg, the Israeli archaeologist of Jerusalem in AD linen 70 was made after the fall of the Roman menekülőktől come from, who placed in the caves in the coils.

Orit Shamir, however believes that the fleeing across the Israel-popular cotton fabrics have also brought with them, which would fellelték remains in the cave. “When the inhabitants of Jerusalem left the city, they took all kinds of clothes would not only varrottat linen” – said Orit Shamir.

Source: mno.hu

Leave a Reply 387 megnézve, 1 alkalommal mai nap |