< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Lázár: Megy a kavarás, de Orbán marad ))))Lazarus: Go to the hack, but it remains Orban

| Mobile | RSS

Lázár: Megy a kavarás, de Orbán marad ))))Lazarus: Go to the hack, but it remains Orban

Orbán Viktor 2014-ig miniszterelnök marad, és a kormány átalakításának szándékáról sem tud, az IMF-fel pedig jó megállapodásra törekszenek – derült ki Lázár János fideszes frakcióvezetőnek a Hvg.hu-nak adott interjújából. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy a ciklus félidejekor “más munkatempót” javasolna Orbánnak. Elmondta, bár ismerik a hátrányait, a Fidesz a többségi politikai rendszerben gondolkodik.

Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője a HVG-nek adott interjújában azt mondta, a párt többségi demokráciában gondolkodik, amelyet hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartanak tisztább felelősségi viszonyokkal.

Többségi demokráciában a “győztes mindent visz” elve működik, amelyben a döntési pozícióba kerülő politikai erő egyedül dönthet a kérdésekben. A konszenzusos rendszerekben általában a berendezkedés arra kényszeríti a kormányzó erőt, hogy egyezkedjen más politikai erőkkel. Magyarországon 2010-ig csak több párt együttműködésével alakult kormány.

Lázár elmondta, hogy a frakción belül is ismerik a többségi rendszer hátrányait, például azt, hogy így négyévente módosíthatnák a kormányok az oktatáspolitika irányát. “A frakciónk és a Ház többsége viszont úgy gondolja, hogy ez helyénvaló” – mondta. A jelenlegi, konszenzusos elemeket tartalmazó rendszert azzal kritizálta Lázár, hogy az rossz kompromisszumokat eredményezett, amelyet nem érdemes folytatni.

A frakcióvezető elmondása szerint nem tud arról, hogy Orbán Viktor át akarná alakítani a kormányt. “Ha megkérdezi a véleményemet, akkor azt fogom neki mondani, hogy 2012 közepén, amikor a kormány elérkezik a félidőhöz, más politikai munkatempóra kell átállni” – mondta.

A kormányfőt Lázár szerint nem akarná leváltani az IMF vagy az EU, mivel nekik sem érdekük, hogy belpolitikai instabilitás alakuljon ki. “Orbán Viktor 2014-ig biztosan miniszterelnök marad” – jelentette ki Lázár János, ugyanakkor a kormányfő leváltásának lehetőségéről azt mondta “megy a kavarás, bár azt nem tudom megmondani, hogy ez belpolitikai eredetű vagy kívülről gerjesztik.”

Az IMF-EU-tárgyalásról a frakcióvezető azt mondta, szerinte végül hasznos megállapodás fog születni. “Az nem megy, hogy ők leadják a rendelést, mi meg teljesítjük” – mondta a Hvg.hu-nak a politikus.

Lázár János azt mondta, szerinte három oka van Magyarország leminősítéseinek: az európai leminősítések, a hitelezők nyomásgyakorlása, illetve a magyar gazdaság növekedési gondjai. Lázár, aki reméli, a ciklus második felében felminősítések jönnek majd, azt mondta, a kormány gazdaságpolitikájának következetlensége a harmadik okhoz tartozik.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke azt írta Orbán Viktornak egy levélben, hogy belpolitikai okai vannak a gazdasági nehézségeknek, Lázár szerint azonban ez csak vélemény, Barroso nem indokolta, miért kéri a stabilitási törvény (és a jegybanktörvény) visszavonását.

“Valószínűleg mi nem tartozunk azon kivételes országok csoportjába, amelyek változtatás nélkül végig tudják vinni a 2012-es költségvetésüket, de kevés ilyen ország létezik” – mondta Lázár. A frakcióvezető szerint nemcsak 100 milliárd forint, hanem annál jóval több van a költségvetésben, igaz, nem mindegy, hogy szabadon felhasználható-e.

Lázár azt mondta, nem terhelhető tovább a lakosság, ugyanakkor példaként felhozta, hogy a társadalom egy-egy kivételezett csoportja nagyobb terhet viselhet. “Például: önkormányzati szinten megadóztatjuk azokat, akik 150 négyzetméternél nagyobb lakásban élnek, ami pár százmilliós pluszbevételt jelent” – mondta. Hozzátette, hogy a lakosság nagy része “ingre-gatyára van vetkőztetve”, az államot viszont mindig lehet vágni, “mert itt bőségesen látok spórolási lehetőséget”.

A házszabály módosítását, amely a gyorsított törvényhozást eredményezi, ugyanakkor az ellenzéki megszólalási lehetőséget korlátozza, azzal indokolta Lázár, hogy “hetente változik a helyzet, és ehhez a törvényhozásnak is igazodnia kell”. A Hvg.hu felvetésére, hogy a sarokszám elfogadása utáni módosításával megsértették az államháztartási törvényt, azt válaszolta: “most olyasmit kérnek számon a parlamenti döntéshozatalon, amely a mai világban nem működik”. Lázár azt mondta, nem változik a házszabály-módosítás, amíg “ilyen a helyzet”.

forrás:origo.hu

Lazarus: Go to the hack, but it remains Orban

Prime Minister Viktor Orban will remain until 2014, and the government’s restructuring of its intention not know, the IMF is seeking a good agreement – showed Fidesz parliamentary group leader Janos Lazar has an interview with the Hvg.hu about. However, it is said that half of the cycle time is “different pace of work” suggest Orbán. He said, though aware of the drawbacks, the majority political system of the Fidesz thinks.

John Lazar, the Fidesz parliamentary group leader of the HVG an interview, said the party’s mainstream thinking about democracy, which is held in a cleaner more efficient and faster relative to the liability.

Democracy, the majority “winner takes all” principle with which the decision-making position in the political power alone can decide the issues. The general consensus in the system structure will force the governor power to egyezkedjen other political forces. In Hungary, only up to 2010 multi-party government was formed in cooperation.

Lazar said that the fraction is well aware of the disadvantages of the majority system, for example, so that every four years to change the direction of government education policy. “The group’s House and the majority of respondents believe that this is appropriate,” – he said. The current consensus system has been criticized elements of Lazarus, the poor has led to a compromise that is not worthwhile to continue.

The group leader can not be said that Viktor Orban wants to convert the government. “If you ask my opinion, then I will tell him in mid-2012 when the government comes to the half-time, other political work pace should change from” – he said.

The prime minister Lazar is not wanting to replace the IMF or the EU, since they do not care to develop a domestic political instability. “Viktor Orban will remain prime minister until 2014, for sure,” – said John Lazar, however, the possibility of replacement of the prime minister said, “go to the hack, although I can not say that it is fueling domestic origin or from the outside.”

The IMF, EU, Group of the trial, said in his opinion ultimately beneficial agreement will be born. “It’s not going to cast them in order, we fulfill it” – said the Hvg.hu’s a politician.

John Lazar said in his opinion there are three reasons for the downgrading of Hungary: the European downgrades, the pressure from creditors and the Hungarian economic growth problems. Lazarus, who hopes to upgrading the cycle will come in the second half, said the government’s economic policy inconsistencies belong to the third.

José Manuel Barroso, European Commission President Viktor Orban wrote in a letter to political causes of the economic difficulties, according to Lazarus, however, it is just opinion, Barroso failed to give reasons why the law calls for stability (and the Central Bank Act) to be withdrawn.

“Perhaps we are not in the exceptional group of countries that are able to carry through without change for the 2012 budgets, but there are a few of these countries” – said Lazar. The group leader is not only 100 billion, but it is much more to the budget, although not all that used to be free.

Lazar said he did not bear any more of the population, but brought up as an example to the society a privileged group may bear a greater burden. “For example, municipal level by taxing those who live in apartment 150 square meters large, which is a few hundred million extra revenue” – he said. He added that the majority of the population “is stripped shirt, pants,” the state can always be cut, “because you see Savings ample opportunity.”

In the House amendments to the legislation resulting in an accelerated, however, limits the possibility of the opposition a voice, Lazarus argued that “the situation changes every week, and can be tailored to the legislature.” The Hvg.hu raise that number to the corner after the adoption of the amendment violated the state finance law, he replied: “Now ask for accountability in parliamentary decision-making something that does not work in today’s world.” Lazar said he would not change a house rule change, as long as “such a situation.”

Source: origo.hu

Leave a Reply 364 megnézve, 1 alkalommal mai nap |