< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Indokolatlan átpolitizálás Hillary Clinton dorgáló levele Orbán Viktornak – itt a teljes szöveg )))Undue politicization Hillary Clinton’s letter of rebuke Viktor Orban – here is the full text

| Mobile | RSS

Indokolatlan átpolitizálás Hillary Clinton dorgáló levele Orbán Viktornak – itt a teljes szöveg )))Undue politicization Hillary Clinton’s letter of rebuke Viktor Orban – here is the full text

A Népszabadság birtokába került az Egyesült Államok külügyminisztere, Hillary Clinton által december 23-án a magyar kormányfőhöz intézett levele. Alább teljes terjedelmében közöljük a diplomáciai dokumentumot.
Kedves Miniszterelnök Úr!

A június 30-i magyarországi látogatásom idején lezajlott beszélgetésünk nyomán írok most. Mint azt akkor elmondtam, országaink között szoros a kapcsolat, mivel NATO-szövetségesek, gazdasági partnerek és barátok vagyunk. NATO-szövetségesekként mindketten elkötelezettek vagyunk a transzatlanti közösség és egymás biztonságáért, ami abban is kifejeződik, hogy az amerikai és magyar katonák vállvetve harcolnak Afganisztánban, valamint Magyarország bátor tetteiben is, amikor ellátta az amerikai diplomáciai képviseletet is Líbiában. Országaink olyan közös értékekkel és elvekkel is rendelkeznek, amelyekre az elmúlt 20 évben közösen építkeztünk.

Júniusi találkozónk során beszéltünk a magyar demokratikus intézmények megőrzéséről és arról, hogy biztosítani kell ezek további erősödését és növekedését. Kifejeztem aggodalmunkat a tervezett alkotmányos változásokkal kapcsolatban az ön országában, kiemelten kérve az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság és a kormány átláthatósága melletti valódi elkötelezettséget. Nagyra értékeltem azt, hogy akkor elkötelezettségét fejezte ki amellett, hogy Magyarország hű marad demokratikus hagyományaihoz és a személyes szabadságjogok védelméhez.

Kounalakis nagykövet és mások a Külügyminisztériumban azóta is aggodalmukat fejezték ki, mindig a barátság szellemében, és bízva abban, hogy barátaink a magyar kormányban komolyan fogják venni építő jellegű megjegyzéseinket. Aggodalmaink jelentősek és megalapozottak. A sarkalatos törvények szövegének alapos vizsgálatára épülnek, valamint olyan nemzetközi, nagy tiszteletnek örvendő civil szervezetek elemzésén alapulnak, mint a Transparency International, a Riporterek Határok Nélkül, az EU Velencei Bizottsága, vallási szervezetek szövetségei, valamint független magyar társadalmi szervezetek. A közelmúltban aggodalmaink kifejezéséhez csatlakozott az Európai Bizottság Igazsági, Alapjogi és Polgárjogi alelnöke, valamint az EU Pénzügyi Bizottságának hivatala is. Ennél is frissebb fejlemény, mint értesültem, hogy a magyar Alkotmánybíróság néhány sarkalatos törvény bizonyos pontjait alkotmányellenesnek ítélte.

Két hét van Magyarország új Alaptörvénye és számos hozzá kapcsolódó, fontos sarkalatos törvény hatályba lépéséig. Sajnálom, hogy a párbeszéd a magyar és az amerikai kormány között, a kormányunk és a fent említett más konstruktív csoportok építő jellegű észrevételei nem vezettek a törvények alapos újragondolásához. Bár teljes mértékben tiszteletben tartom a magyarok jogát arra, hogy Magyarország számára törvényeket alkossanak, a magam részéről mégis csak sürgetném, hogy fontolja meg a következményeit annak, hogy ha az említett törvények a jövő hónapban változás nélkül lépnek hatályba.

Például, mint azt az Európai Bizottság megjegyezte, az új bírósági szabályozás a bírósági szervezet elnökének kezébe összpontosítja a hatalmat. Véleményünk szerint ez a szabályozás a bírói függetlenséget őrző nagyon fontos fékeket és ellensúlyokat iktat ki a rendszerből. Sok elemző véli úgy, hogy a valódi bírói függetlenség érdekében a Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak kellene adni a bírók kinevezésének és előléptetésének jogát.

Az Egyesült Államok kormányát az is mélységesen aggasztja, hogy nem változtattak az egyházügyi törvényen. Külső megfigyelők véleménye, hogy ellehetetlenítő módon nehézkesek az egyházak és a vallások elismerésének szabályai, az pedig, hogy mindehhez kétharmados parlamenti jóváhagyás is szükséges, indokolatlanul átpolitizálja az alapvető emberi jogokat övező döntéseket. Ami a médiatörvényt illeti, osztjuk az EBESZ, a Freedom House és egy közelmúltbeli nemzetközi sajtó-szakértői akciócsoport aggodalmait, miszerint a törvény túlságosan sok hatalmat koncentrál egy politikai alapon kinevezett Médiatanács kezében. Az, hogy nem újították meg egy népszerű beszélgetős rádiócsatorna engedélyét, komoly aggályokat vet fel azzal a kötelezettségvállalással kapcsolatban, hogy biztosítják a média sokszínűségét.

Ismét nyomatékosan arra kérem Önt, hogy úgy vezesse át Magyarországot a fontos reformokat eredményező törvények általi változásokon, hogy közben megőrzik az egyéni szabadságjogokat és a szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét. Remélem, hogy a kormánya úgy viszi át e változásokat a parlamenten, hogy mindeközben az egész világ előtt igazolja, hogy Magyarország elkötelezettsége a demokratikus értékek és az egyéni szabadságjogok iránt szilárdabb, mint valaha.

Szívélyes üdvözlettel:

Hillary Rodham Clinton

forrás:168 óra.hu

Undue politicization
Hillary Clinton’s letter of rebuke Viktor Orban – here is the full text

The People’s Freedom took possession of the United States Foreign Ministers of State Hillary Clinton on December 23 by the Hungarian government főhöz Letter. Below are published in full in a diplomatic document.
Dear Mr. Prime Minister!

The June 30 visit to Hungary, which took place at the time I am writing following our conversation today. As you said, the close relationship between our countries, as NATO allies, economic partners and friends. NATO allies, as both are committed to the transatlantic community and each other’s safety, which is also expressed that the American and Hungarian soldiers fought alongside Afghanistan, and Hungary’s brave deeds, when supplied to the U.S. diplomatic representation in Libya. Countries have common values ​​and principles are covered in the last 20 years, which together építkeztünk.

Discussed during our meeting in June, the Hungarian and the preservation of democratic institutions that are necessary to ensure further strengthening and growth. I expressed concern about the proposed constitutional changes in your country, especially calling for judicial independence, press freedom and government transparency next to a real commitment. I appreciate that you not only expressed his commitment to democratic Hungary remains true to the traditions of freedom and personal rights.

Kounalakis ambassador and others in the State Department has also expressed concern, always in a spirit of friendship, and hope that our friends in the Hungarian government will take seriously constructive megjegyzéseinket. Significant and worries are justified. The fundamental laws are based on a close examination of the text as well as international, highly respected non-governmental organizations based on an analysis such as Transparency International, Reporters Without Borders, the Venice Commission of the EU, religious organizations, associations, social organizations and independent Hungary. The worries have recently joined the European Commission’s expression of Truth, of Fundamental Rights and Civil Rights Vice President, Finance Committee and the EU office as well. More recent developments, as I was informed that the Hungarian Constitutional Court, some of the cardinal points of certain laws deemed unconstitutional.

Two weeks is a new Basic Law of Hungary and a number of related, it is important cornerstone of the law comes into force. I am sorry that the dialogue between the Hungarian and the U.S. government, our government and these constructively with other groups did not lead to constructive comments on a thorough rethinking of the law. While fully respecting the right of Hungarians to Hungary to create laws, but only urge on my part to consider the consequences of the fact that when these laws come into force next month without any change.

For example, as noted by the European Commission, the new President of the justice court control into the hands of concentrated power. We believe that this regulation is very important to preserve judicial independence, checks and counterweights bypass the system. Many analysts believe that the real judicial independence to the National Judicial Council should be given to the appointment of judges and promoting the right.

The United States Government is deeply concerned that the church did not change that legislation. Outside observers, cumbersome way to make impossible the churches and religious recognition of the rules, and that is that all of this two-thirds parliamentary approval is required, unnecessarily politicized decisions surrounding the basic human rights. As for the media law is concerned, we share the OSCE, Freedom House and a recent international media expert task force’s concerns that the law is too much power concentrated in a political basis, appointed Media Council’s hands. That has not been renewed, a popular talk radio station license, raises serious concerns with regard to a commitment to ensure media pluralism.

Again strongly urge you to lead you through the major reforms in Hungary’s leading law changes, while preserving individual freedoms and the necessary checks and balances system. I hope the Government will take you through the change to the parliament that while the whole world shows that Hungary’s commitment to democratic values ​​and individual liberties for more stable than ever.

Yours sincerely,

Hillary Rodham Clinton

Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 946 megnézve, 1 alkalommal mai nap |