< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Alkotmányba foglalták az MSZP bűnösségét )))Incorporated in der Verfassung der Sozialistischen Partei die Schuld

| Mobile | RSS

Alkotmányba foglalták az MSZP bűnösségét )))Incorporated in der Verfassung der Sozialistischen Partei die Schuld

2011. december 31. | hozzászólás | Közélet

Elfogadta a parlament az új alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló jogszabályt, amely például kimondja, hogy az MSZP a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódjaként osztozik minden felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető. Emellett a törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési lyukakat különadókkal is be lehet majd foltozni, az önkormányzati választások ötévente lesznek, és a jegybank összevonható a pénzügyi felügyelettel.
KORÁBBAN

Régi bűnöket támaszt fel a Fidesz

287 igen és 5 nem szavazattal fogadta el a parlament pénteken az új alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló jogszabályt. (Itt olvashat részleteket a javaslatról). A törvény egy nyilatkozattal kezdődik, amely szerint a mai magyar jogállam nem épülhet a kommunista rendszer bűneire. Ezután felsorolja, miért terheli felelősség az MSZMP-t és jogelődeit.

A törvény kimondja: a Magyar Szocialista Párt az MSZMP jogutódjaként, “a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett illegitim előnyök haszonélvezőjeként, valamint a régi és az új pártot összefűző, a pártvezetést is jellemző személyi folytonosság okán” osztozik mindazon felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető. A jogszabály az előző rendszer vezetőinek személyi felelősségét is kimondja, és megteremti a lehetőségét, hogy elvegyék tőlük nyugdíjukat.

A különadó lehetősége

A törvény megteremti a lehetőséget a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervek Állami Felügyeletének összevonására, és kimondja azt is, hogy ha az Alkotmánybíróság vagy az Európai Bíróság döntése miatt az államnak fizetési kötelezettsége támadna, akkor az országgyűlésnek “tartalmában és elnevezésében is kizárólag és kifejezetten az e kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást kell megállapítani”.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy különadót kell majd kivetni, ha az Európai Bíróság a jövőben az uniós joggal ellentétesnek találja például a devizahitelek végtörlesztését és a bankoknak okozott kár megtérítésére kötelezi az államot. Azt külön törvényben kellene meghatározni, hogy pontosan kiket és milyen mértékben érintene ez az adó, a javaslat csak arról rendelkezik, hogy az új közterhet kizárólag a bírósági ítéletben előírt kötelezettség teljesítésére lehet fordítni.

A törvény emellett rögzíti, hogy a legfőbb ügyész döntése alapján bármelyik bíróságon vádat emelhet az ügyészség. Ezt eredetileg már a büntetőeljárásról szóló törvénybe is belefoglalták, de az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Most, hogy az alaptörvénybe kerül a rendelkezés, nem tárgyalhatja az Ab.

Ötévente önkormányzati választás

A törvényjavaslat emellett egy sor gyakorlati kérdésről is rendelkezik. Például arról, hogy 2014-ben még októberben legyen általános önkormányzati választás, de a későbbiekben az önkormányzati választás egybeesik majd az európai parlamenti képviselők választásával. Ezzel ötévesre nyúlik az önkormányzati ciklus, vagyis legközelebb 2019 nyarán lesz választás. Az átmeneti rendelkezések közt szerepel az is, hogy a nemzetiségek parlamenti képviseletét először az alaptörvény hatálybalépése után felálló országgyűlésben kell biztosítani, várhatóan először 2014-ben.

A javaslat előírja, hogy 2012 végéig kell felülvizsgálni a korhatár alatti nyugdíjakat. A Fidesz már a jelenlegi alkotmány egyik módosításával lehetővé tette, hogy csökkentsék vagy szociális ellátássá alakítsák a korkedvezményes nyugdíjakat, de a gyakorlatban ezt eddig nem hajtották végre. Az alaptörvény átmeneti rendelkezései közt 2012. december 31-i határidőt szabnak ennek a munkának

forrás:origo.hu

Incorporated in der Verfassung der Sozialistischen Partei die Schuld

Annahme durch das Parlament des neuen Grundgesetzes über die Übergangsbestimmungen des Gesetzes, zum Beispiel sagt, dass die Sozialistische Partei der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (Partei) Nachfolger alle tragen die Verantwortung, die Staatspartei aufgeladen zu sein. Darüber hinaus sieht das Gesetz, dass der Haushalt Löcher wird auch eine spezielle Steuer-Patch für den Kommunalwahlen alle fünf Jahre bei der Zentralbank und Finanzaufsicht kombiniert werden wird.
FRÜHER

Alte Sünden unterstützt die Fidesz

287 in Gunst und fünf Stimmen gegen das Parlament am Freitag verabschiedete ein neues Grundgesetz über die Übergangsbestimmungen des Gesetzes. (Lesen Sie Einzelheiten des Vorschlags). Der Akt beginnt mit einer Erklärung, dass die derzeitigen ungarischen Herrschaft nicht während des kommunistischen Regimes die Sünden gebaut werden. Dann Liste, warum haftet für die Partei und ihre Rechtsvorgänger.

Das Gesetz besagt, dass die Ungarische Sozialistische Partei, die Partei der Nachfolger “, der illegal angehäuften Reichtum Erbe der Diktatur und der Übergang in ein uneheliches profitieren Begünstigten und die alte und die neue Partei Verkettung erworben wurde, ist die Parteiführung charakteristisch für personelle Kontinuität, weil” die von allen geteilte Zuständigkeit , zu Lasten der Staatspartei. Die Gesetzgebung der bisherige System der persönlichen Verantwortung des Staats und schafft die Möglichkeit, dass ihre Renten weggenommen.

Die Möglichkeit, eine spezielle Steuer

Das Gesetz schafft die Möglichkeit der Ungarischen Nationalbank und Finanzinstitute, die Aufsichtsbehörde zu verschmelzen, und besagt, dass, wenn das Verfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof Entscheidung des Staates Zahlungspflicht entsteht, dann ist die Nationalversammlung, “der Inhalt und der Name ist exklusiv und speziell für die im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Pflicht sollte ein Beitrag zum Gemeinwohl zu decken hergestellt werden. ”

In der Praxis bedeutet dies, dass die Sondersteuer auferlegt werden, wenn das Gericht findet im Widerspruch zu EU-Recht als végtörlesztését und Fremdwährungskredite an Banken Entschädigung für Schäden an den Staat zu entrichten sein. Es sollte ein eigenes Gesetz zu bestimmen, mit wem und in welchem ​​Umfang dies würde die Steuer zu beeinflussen, der Vorschlag nur, dass die neue öffentliche Last allein auf gerichtliche Entscheidungen erforderlich sein, um die Verpflichtung fordítni erfüllen.

Das Gesetz sieht auch, dass der Generalstaatsanwalt Ermessen der Staatsanwaltschaft gegen Gebühr in jedem Gericht zu erheben. Es wurde ursprünglich in der Strafprozessordnung aufgenommen wurden, aber das Verfassungsgericht für nichtig erklärt. Nun, da das Grundgesetz die Bestimmung ist nicht in der Ab diskutiert werden

Fünf-Jahres-Kommunalwahlen

Der Gesetzentwurf enthält auch eine Reihe von praktischen Fragen. Zum Beispiel, dass auch im Jahr 2014, bis Oktober eine allgemeine Kommunalwahl, aber später bei den Kommunalwahlen mit der Wahl zum Europäischen Parlament zusammen. Dies gilt für fünf Jahre war das Ortsnetz, so dass die nächste Wahl wird im Sommer von 2019 sein. Die Übergangsbestimmungen enthalten, dass die ethnische Vertretung im Parlament zum ersten Mal nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes sollte stehend Parlament wird zum ersten Mal in 2014 erwartet.

Der Vorschlag sieht vor, dass bis Ende 2012 unter der Altersrenten sollten überprüft werden. Führen Sie nun eine Änderung der derzeitigen Verfassung hat es möglich gemacht zu reduzieren oder soziale Betreuung in den vorzeitigen Ruhestand, aber in der Praxis nicht umgesetzt worden. Das Grundgesetz unter die Übergangsbestimmungen des 2012th 31. Dezember eine Frist für diese Arbeit

Quelle: origo.hu

Leave a Reply 841 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: