< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: A rejtélyes 666

| Mobile | RSS

A rejtélyes 666

2012. január 1. | 95 hozzászólás | Kultúra

A rejtélyes 666
szerző: Oláh-István László

Nem sok olyan bibliai téma van, amely ennyire felkelti az emberek érdeklődését s ennyire, foglalkoztatja őket, mint „a vadállat” rejtélyes jelzőről vagy nevéről a 666-os számról szóló prófécia.

Számtalan elképzelés látott már erről napvilágot a televízióban, az interneten, mozifilmekben, könyvekben s folyóiratokban.

Egyesek szerint a 666 a bibliai Antikrisztus jele! Mások, úgy vélekednek, hogy az

egyfajta kötelező azonosító jel, például tetoválás, vagy digitális kóddal ellátott, beültetett mikro csipp, mely jelzi, az illető a vadállatot szolgálja. Vannak olyanok, kik úgy gondolkodnak, hogy a 666 a pápaság jele. Ha római számokkal helyettesítik a pápa egyik hivatali címének, a Vicarius Filii Dei-nek (Isten Fiának a helytartója) a betűit, s kombinálják kicsit a számokat, akkor 666-ot kapnak eredményül.

Néhányan azt állítják, ez a számérték kiszámítható Diocletinaus római császár latin, Néró császár héber betűkkel írt nevéből is. Ezek a képzelet szülte magyarázatok a vadállat jelétől nagyon messze állnak a Biblia által megadott magyarázattól, ahogy erre a következő cikk rávilágít. A Biblia feltárja, hogy a vadállat nevét viselők Isten haragját fogják tapasztalni, amikor elhozza a jelenlegi világrendszer végét. Ezért lényeges megérteni a 666 jelentését. Ez több mint egy fejtörést okozó rejtély!

A történelem is igazolja, Henry Kissinger az USA korábbi külügyminisztere például, ezt mondta: – Minden civilizáció, amely valaha létezett, végül is összeomlott. A történelem olyan erőfeszítések története, amelyek kudarcba fulladtak, olyan törekvésekről szól, amelyek, sohasem vezettek eredményre… tehát a történésznek együtt kell élnie az elkerülhetetlenül bekövetkező tragédia tudatával”. Kissinger őszinte megállapítása bizonyítja ezt a sarkalatos bibliai igazságot. „a földi embernek nincs hatalmába az ő útja. Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember” (Jeremiás 10-23)

Miért hat hat, hat

A szentírás bizonyos számainak jelképes értelmük van. Például a hetes szám gyakran az Isten szerinti teljességet vagy tökéletességet, jelképezi. Isten, teremtési hete hét „napot” vagyis hét hosszabb időtartamot foglal magában, mely alatt Isten a földi teremtéssel kapcsolatos szándékát teljes mértékben megvalósítja. Isten „szavai”

olyanok, mint az ezüst, mely”hétszeresen” vagyis tökéletesen megtisztított.

A hat egyel kevesebb a hétnél. Mennyire találó jelképe ez a szám annak, ha valami tökéletlen, illetve hiányos Isten szemében. Ráadásul itt a hat egymás után háromszor fordul elő, 666 „emberi szám”, amint azt az előzőekben vizsgáltak. A vadállat múltja, az a tény, hogy emberi száma van s maga a 666-os szám is mind arra az egyértelmű következtetésre utal, hiányosságot és kudarcot jelenti.

A 666 megfejtésének kulcsai

1, A bibliai nevek nemegyszer felfedik a viselőik jellemvonásait vagy életútját.

2, A Bibliában, Dániel könyvében egymást követő emberi királyságokat vagy birodalmakat jelképező vadállatokról olvashatunk. A vadállat a világ együttes politikai rendszereit szimbolizálja, amelyek a sátántól kapták a hatalmukat és az ő fennhatóságuk alatt állnak.

3, A vadállatnak „emberi száma” van, amely azt jelzi, hogy a vadállat emberi, nem démoni. A bűn és a tökéletlenség miatt emberi kudarcokat tükrözi tehát vissza.

4, Isten szemében a hatos szám a tökéletlenségre utal, mivel kisebb a bibliai teljességet vagy a tökéletességet jelképező hetesnél A 666 – os jel, amelyben a hatos háromszor ismétlődik, ezt a hiányosságot hangsúlyozza.

-oil-

Leave a Reply 1299 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: