< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Megúszni az államcsődöt Az államcsőd réme – szabadságharcos lidércnyomás közepette ))))Away with the bankruptcy The specter of bankruptcy – the freedom fighters amid nightmare

| Mobile | RSS

Megúszni az államcsődöt Az államcsőd réme – szabadságharcos lidércnyomás közepette ))))Away with the bankruptcy The specter of bankruptcy – the freedom fighters amid nightmare

Sok jóra nem számíthattunk, de még a vártnál is borúsabban indul az újév: a forint történelmi mélypontja közelébe süllyedt, az államadósságunk rekordszintre emelkedett, az elemzők egyre mélyebb recessziót jósolnak, az unión belül elszigetelődtünk, Orbánék újabb kemény figyelmeztetést kaptak Brüsszelből. Hogy lesz ebből az elrugaszkodás éve? – a kérdés valójában az, mitől fogunk elrugaszkodni: a jóléttől biztosan nagyon messzire.
Ha bárki azt hiszi, hogy 2011 nehéz év volt, nagyot téved: csak üdítő bevezetője volt 2012-nek. Titokban abban reménykedtünk, hogy legalább a szilveszter utáni másnaposságot kiheverhetjük nagyobb megrázkódtatások nélkül, de csalódnunk kellett: nem elég a rengeteg adó- és áremelés sokkja, de a friss hírek is rontják a kedvünket. Az ünnepi hangulat nem használt a forintnak, árfolyama az euróval szemben a történelmi mélypont közelébe, 315 fölé emelkedett, a hosszútávú állampapírjaink hozama pedig 10 százalék fölé, mindez azt mutatja, hogy a pénzpiacok nem fogadták kitörő örömmel azoknak a törvényeknek az elfogadását, amelyekről az Európai Bizottság elnöke külön kérte, hogy ne szavazzanak róluk, mert ellenkeznek az uniós alapelvekkel.

Barrosonak a két ünnep között arra is volt ideje, hogy válaszoljon Orbán Viktor válaszlevelére, amely állítólag visszautasította a brüsszeli figyelmeztetéseket. Az EU első számú vezetője kiszivárgott hírek szerint minden eddiginél keményebben szólította fel a magyar kormányfőt az uniós szabályok betartására és a konstruktív együttműködésre. Mondanivalója lényegében ultimátumként értelmezhető: a Fidesz-kormány tartsa tiszteletben a demokratikus alapértékeket és az uniós törvényeket, különben rendkívül nehéz helyzetbe sodorja Magyarországot. Szakértők már arról írnak, milyen szankciókra számíthatunk Orbánék sorozatos jogsértő lépései miatt, amelyek teljesen elszigeteltek minket a közösségen belül. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a januári csúcson a magyar helyzet külön napirendi pont legyen.

Eközben Orbánék úgy tesznek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és mi diktálhatnánk a feltételeket. A hivatalos álláspont szerint Fellegi miniszter is ennek szellemében utazik az IMF-hez Washingtonba informális megbeszélésre, előkészítendő a későbbi tárgyalásokat. Nem lesz könnyű ezzel a munícióval szembenéznie komoly pénzemberekkel, akik pontosan tudják, hogy mi szorulunk rá a segítségre, és nem fogják tűrni, hogy fideszes stílusban kioktassák őket. Fellegit akár sajnálhatjuk is, hogy rábízzák a lehetetlen megbízásokat – lásd a kínai kudarcokat -, és főnöke helyett ő gyűjti be a pofonokat, de ő vállalta ezt, akkor tűrjön is.

Ha ezúttal is üres kézzel tér vissza, azaz a Valutaalap megerősíti az EU-val közös álláspontját a feltételekről, ami borítékolható, két lehetőség lesz: vagy Orbán alkalmazkodik a realitásokhoz, vagy el sem kezdődnek az igazi tárgyalások. Ha ez utóbbi következik be, hiába biztosított még néhány hónapig az ország finanszírozhatósága, a befektetők és partnerek reakciója gyors és heves lesz: a forint elszáll, az állampapírokat még brutális hozam ígéretével sem tudják eladni, az EU eljárásokat indít ellenünk, a pénzcsapok elapadnak, a hazai infláció megugrik stb. Totálisan félreérti a helyzetet az, aki még tovább feszíti a húrt és azt gondolja, az idő nekünk dolgozik. Pont ellenkezőleg: néhány hét csúszás is elég ahhoz, hogy nehezen helyrehozható károkat szenvedjünk el.

Az IMF-fel és az EU-val való megállapodás azért is sürgős nekünk, mert a külső körülmények egyre romlanak. A legfrissebb prognózisok szerint az eurózóna az idén 0,5-2 százalék közötti recesszióra számíthat, ami önmagában drasztikusan lerontja a kilátásainkat. A 2012-es költségvetésünk napról-napra irreálisabbá válik a maga fél százalékos növekedési tervével, a 298 forintos euróárfolyamával stb. Még kedvező esetben, azaz az IMF-EU hitelkeret hátterével együtt is több százmilliárdos korrekcióra lesz szükség, anélkül pedig semmi nem menthet meg minket a csődtől /még az MNB-tartalékok felhasználása sem, mert az végképp hitelképtelenné tenne minket/. Mindaz, amit Orbánék ennek kapcsán mondanak, köszönő viszonyban sincs a valósággal és a tényekkel. Egyetlen példa erre: miközben az államadósság csökkentéséről papolnak, az MNB mai adatai szerint tavaly szeptember végére az sosem látott nagyságra, 23 ezer milliárd forintra emelkedett, ami a GDP 82,6 százaléka. /Bajnaiék kormányzásának végén az adósságunk még 19 ezer milliárd volt./

A romló feltételek közepette a szabadságharcos lidércnyomás azonnali megszüntetése az egyetlen esélyünk arra, hogy az államcsődöt megússzuk. Minden egyes nap, amivel Orbán és csapata folytatják a gazdasági ámokfutást, egyre mélyebbre lök minket és óriási, milliárdokban mérhető károkat okoz. Ez mindannyiunkat közvetlenül sújt, egyebek mellett például az emelkedő adókon és árakon keresztül. Sajtóhírek szerint bizalmas körben Orbán azt mondta, kész elmenni a falig a józanságot sürgető unióval és IMF-fel szemben. Tegye azt, de egyedül, saját kockázatára, tízmillió ember sorsával és az ország jövőjével ne játsszon! Az összeomlás felé sodró, öncélú hatalmi tobzódás megfékezése valamennyiünk alapvető érdeke, beleértve a Fidesz gazdasági hátországát és hithű támogatóit is.

forrás:168 óra.hu

Away with the bankruptcy
The specter of bankruptcy – the freedom fighters amid nightmare

A lot of good it does not matter, we could, but even than expected rain that started the new year: the forint to a historical low point near the sink, the state of our debt to a record level rise, analysts deeper recession is predicted, the union isolated, Orban another tough warning received from Brussels. How will this take-off for years? – The question really is what we’ll push off: the prosperity is certainly very far.
If anyone thinks that 2011 was a difficult year, think again: Only soft introduction in 2012 has been. Secretly hoping that at least the post-New Year’s hangover outgrow without major upheavals, but had to disappoint: not quite a lot of tax and price increases shock, but the news is hurt our love. The festive mood is not used in the forint, exchange rate against the euro to a historic low point near 315 rose above the long-term government securities, our yield is 10 percent now, it shows that the financial markets did not accept an outbreak of joy with the laws of adoption, which the European Chairman of the Committee specifically requested not to vote for them because they conflict with EU principles.

Barroso also between the two holidays have time to answer válaszlevelére Viktor Orban, allegedly refused to Brussels warnings. The EU’s number one news leaked out that the head harder than ever before, the Hungarian prime minister called for the enforcement of a constructive and co-operation. Say essentially be interpreted as an ultimatum: the Fidesz government to respect the basic democratic values ​​and European laws, otherwise a very difficult situation puts Hungary. Experts have written about what we can expect sanctions Urban sequential steps of offenders that are completely isolated from us in the community. Also raised the possibility that the January peak, the situation in Hungary should be a separate agenda item.

Meanwhile, Urban act as if everything was okay and we could dictate the terms. The official view is that this spirit Fellegi Minister travels to Washington for the IMF in informal discussions, to prepare for future negotiations. It will not be easy with this ammunition is facing serious money with people who know that we need the help, and will not tolerate that Fidesz-style lecture them. You should be Fellegit up, leaving it impossible to orders – see China’s failures – and his boss rather than collect a slap in the face, but he undertook it, you will also suffer in.

When you return empty-handed again, that the IMF confirms the EU’s common position on the conditions which borítékolható, two options will either adapt to the realities Orban, or not even start the real negotiations. If the latter occurs, even though provided a few more months, the country’s finance authorities, investors and partners’ reaction to rapid and intense is the forint crashes, government securities even brutal return with the promise of not able to sell to the EU procedures launched against us, the financial taps dried up, the domestic inflation jumps etc Totally misunderstood the situation, who is still on the string tension and I think the time works for us. On the contrary: a few weeks delay is enough to be difficult to repair damage suffered by us.

The IMF and the EU, the agreement is also urgent to us, because the external conditions worsen. According to the latest projections for the euro zone in recession this year, from 0.5 to 2 per cent expected, which drastically brings down the prospects of our own. The 2012 budget will irreálisabbá every day half a percent of its growth plan, the euro exchange rate of U.S. $ 298, etc.. Even in a favorable case, ie the EU-IMF credit line background correction, along with hundreds of billions will be needed, and without nothing can save us from bankruptcy / even the Bank’s reserves did not use because it would utterly discredited us /. Everything we say in this context, Orban, has nothing in common with reality and facts. A single example of this: hold forth while reducing the public debt, the Bank today, according to the end of September last year, an unprecedented greatness, 23 thousand billion, 82.6 percent of GDP. / Bajnaiék governance is at the end of our debt was 19 trillion. /

In the midst of deteriorating conditions in the immediate elimination of the freedom fighters nightmare is our only chance to get away in bankruptcy. Every single day, which Orban and his team will continue the economic gets to run amok, and we poke deeper enormous damage can be measured in billions. It’s all of us directly affected by, among other things, such as taxes and rising prices through. According to news media in private Orban said he is ready to go to the wall, the union and sobriety, pressing against the IMF. Do it alone, but, at its own risk, and the fate of tens of millions of people in the country’s future not to play! The drifting toward collapse, self-contained power tobzódás tackle all of the essential interests, including economic hinterland of Fidesz supporters and faithful too.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 284 megnézve, 1 alkalommal mai nap |