< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Újabb ügyben száll szembe a magyar kormánnyal Brüsszel ))))Another case, confronted with the Hungarian government in Brussels

| Mobile | RSS

Újabb ügyben száll szembe a magyar kormánnyal Brüsszel ))))Another case, confronted with the Hungarian government in Brussels

Az [origo] információi szerint kötelezettségszegési eljárást készít elő Magyarország ellen az adatvédelmi biztosi poszt megszüntetése miatt az Európai Bizottság. José Manuel Barroso bizottsági elnök több forrás szerint azt kérte munkatársaitól, hogy tartsák erős nyomás alatt a magyar kormányt. A korábban kifogásolt jegybank- és stabilitási törvény mellett az új alaptörvényt és a sarkalatos jogszabályokat is vizsgálhatja a bizottság.
Forrás: AFP/Georges Gobet

Kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az Európai Bizottság az adatvédelmi ombudsman hivatalának megszüntetése miatt – az [origo] információi szerint ezt Viviane Reding, a bizottság alapjogi biztosa informálisan már tudatta a magyar kormány tisztségviselőivel.

Az alapjogi biztos még december közepén írt levelet Navracsics Tibor igazságügyi és közigazgatási miniszternek, ebben az igazságszolgáltatás év végén levezényelt átalakítása, illetve a bírók 62 éves korukban történő kötelező nyugdíjazása mellett az adatvédelmi biztosi poszt megszüntetéséről is feltett kérdéseket. Az adatvédelmi ombudsman intézménye január 1-jével szűnt meg, Jóri András feladatait az újonnan felálló Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vette át, ennek vezetője a korábbi adatvédelmi biztos, Péterfalvi Attila lett.

Viviane Reding december 12-i levelében kérdések formájában fogalmazta meg aggályait az átalakítás miatt, a levél elküldését követő napokban pedig személyesen találkozott a magyar igazságügyi miniszterrel, amikor szóban is hangot adott kétségeinek. A biztos többször aggályosnak nevezte, hogy Jóri András adatvédelmi ombudsman az átszervezés miatt nem tudta kitölteni 2014-ig tartó hatéves mandátumát, miközben az unió hatályos adatvédelmi irányelve előírja, hogy a független adatvédelmi intézmények vezetői nem mozdíthatók el a hivatalukból megbízatásuk lejárta előtt.

Ugyanezzel az irányelvvel ütközik Reding szerint az is, hogy az új hivatal elnökét már nem a parlament választja, hanem a miniszterelnök javaslatára az államfő nevezi ki. Ez azért aggályos Reding szerint, mert az adatvédelmi felügyelet működésének teljes függetlenségét garantálni kell.

A bizottság alelnöke a változtatás okai mellett december közepén arra is választ várt Navracsics Tibortól, hogy miért nem hozott a kormány átmeneti döntéseket, amelyek alapján az ombudsman kitölthette volna 2014-ig szóló mandátumát, illetve, hogy milyen garanciák biztosítják majd az új hatóság függetlenségét. (Az adatvédelmi hivatalok függetlensége Reding egyik kedvenc témaköre: a biztos szeretné elérni, hogy 2014-ig új, egységes európai adatvédelmi jogszabályt fogadjanak el a tagállamok. Az erről szóló korábbi cikkünket elolvashatja itt.)

Saját nyilatkozatát fordította Jóri ellen a miniszter

Navracsics Tibor a személyes találkozó után december 16-án írásban is válaszolt Viviane Redingnek, arra hivatkozott, hogy Jóri András két nappal a törvény zárószavazása előtt (épp az [origo]-nak adott interjúban), maga jelezte, hogy nem kíván az új hivatal vezetője lenni. Emellett hivatkozott arra is, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat az EU legtöbb országában is az új magyar hatósághoz hasonló intézmény látja el, amely véleménye szerint ráadásul erősebb hatáskörökkel bír, mint a korábbi ombudsman – joga lesz példéul pert indítani, bírságot kiszabni, illetve saját költségvetési fejezete lesz.

Viviane Reding információink szerint szóban már jelezte Navracsics Tibornak, hogy Brüsszel “nem tud engedni” az adatvédelmi hivatal függetlenségének ügyében. A korrekt eljárás az alapjogi biztos szerint az lett volna, ha Péterfalvi Attila jelölése előtt a miniszterelnök hivatalosan is felajánlja az új pozíciót Jóri Andrásnak, és csak azután jelöli saját emberét, ha az ombudsman a felkínált lehetőséget nem fogadja el. Mivel azonban ez nem történt meg, Reding minimális elvárása az lett volna, hogy Navracsics egy lemondó nyilatkozatot csatol Jóri András aláírásával, nem pedig egy interjúra hivatkozik.

Ha a kötelezettségszegési eljárás valóban elmarasztalja Magyarországot az adatvédelmi biztos miatt, valószínűleg módosítani kell majd a vonatkozó jogszabályon, illetve az annak nyomán megvalósult gyakorlaton. Az Európai Bíróság egy tavalyi ítéletében a magyarhoz hasonló eset miatt marasztalta el Németországot, amiért állami felügyelet alá vonták a tartományi adatvédelmi hatóságokat. A németek szerint eljárásuk megfelelt az uniós irányelvnek, de az ítélet azt mondta ki, hogy a “teljes függetlenség” fogalma “bármilyen, közvetlen vagy közvetett befolyástól mentes döntéshozatali jogkört jelent”.

Erős nyomás alatt akarják tartani Magyarországot

Az [origo]-nak már december elején arról beszélt több kormányzati forrás is, hogy brüsszeli tárgyalásaikon több alkalommal is jelezték uniós tisztségviselők, hogy “tele van a hócipőjük Magyarországgal”. Az [origo] kormányzati forrásból is megerősített információi szerint olyan is akadt, akit arról tájékoztattak, hogy az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso személyesen adott ukázt a felügyelete alatt dolgozó biztosoknak, hogy tartsák “erős nyomás alatt” a magyar kormányt.

Az alapjogi biztost uniós források szerint arra kérte a bizottsági elnök, hogy vizsgálja meg az új magyar alaptörvény és az ahhoz kapcsolódó sarkalatos törvények minden kényes pontját, és amiben csak lehet, indítson kötelezettség-szegési eljárást. A pénzügyekért felelős Olli Rehnt pedig Barroso arra biztatta, hogy továbbra is tartsa túlzottdeficit-eljárás alatt Magyarországot. Ahogy arról az [origo] korábban elsőként beszámolt, José Manuel Barroso karácsony előtt személyes hangvételű levélben szólította fel a magyar miniszterelnököt a jegybankról és a pénzügyi stabilitásról szóló törvénytervezetek visszavonására, érzékeltetve, hogy ez lehet a feltétele a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval tervezett kölcsönmegállapodásnak.

Maradtak a fenntartások

A jegybanktörvény, illetve az új alaptörvényhez kapcsolódó sarkalatos törvények ügye kedden és szerdán is első számú téma volt az Európai Bizottság brüsszeli tájékoztatóján. Olivier Bailly szóvivő szerdán például kérdés nélkül jelezte, hogy a bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket, illetve az unió alapértékeinek betartását.

A szóvivő emlékeztetett, hogy a bizottságból Barroso elnök mellett mások is levélben fordultak magyar partnereikhez bizonyos jogszabályok módosítását kérve. “Azóta a törvényeket elfogadták, fenntartásaink megmaradtak” – mondta a szóvivő, emlékeztetve arra, hogy szakértőik már vizsgálják a leginkább vitatott magyar jogszabályok, a stabilitási és a jegybanktörvény jogi hatását, és ha ezekben az uniós joggal, illetve alapelvekkel ütköző kitételeket találnak, az ügy a bizottság elé kerül.

A szóvivő kedden arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy őrizzék meg a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét. Egy EU-tisztségviselő mindehhez az MTI szerint azt is hozzátette: már a hét vége előtt elkészülnek azok jogi elemzések, amelyek választ adnak arra, hogy több magyar jogszabály, köztük a már említett, december 30-án elfogadott jegybanktörvény minden elemében, teljes mértékben összeegyeztethetők-e az uniós joggal.

Az uniós tisztségviselő azt is mondta: a magyar pénzügyi támogatáskérés ügyében addig nem tárgyalnak Magyarországgal, amíg a központi bank függetlenségének kérdése Brüsszel megítélése szerint nem rendeződik megnyugtatóan. José Manuel Barroso bizottsági elnök az Orbán Viktorhoz írt decemberi levelében a Magyarország ellen szükség esetén emiatt indítható kötelezettségszegési eljárásra is utalást tett.

forrás:origo.hu
Another case, confronted with the Hungarian government in Brussels

[Origo] According to information of infringement proceedings against Hungary is preparing a post-termination of the Privacy Commissioner, the European Commission. Commission President Jose Manuel Barroso has called for more resources by its employees to maintain strong pressure on the Hungarian government. The central bank had challenged the law and stability, the new basic law and the fundamental law, the Committee may also examine.
Source: AFP / Georges Gobe

Infringement proceedings against Hungary, the European Commission, the Data Protection Ombudsman’s office due to the elimination of – the [origo] According to the information that Viviane Reding, Commissioner for Fundamental Rights, the Committee has informally informed the Hungarian government officials.

The Fundamental Rights Commissioner also wrote a letter in mid-December, Tibor Navracsics judicial and administrative minister of justice in the end levezényelt transformation of the 62 judges at the age of compulsory retirement under the Data Protection Commissioner’s post is the elimination of questions. The Data Protection Ombudsman ceased on 1 January, Andrew Jóri functions to the creation of a new National Freedom of Information and Data Protection Authority took over its former head of the Data Protection Commissioner Péterfalvi was Attila.

Viviane Reding Dec. 12 letter drafted in the form of questions concerns the transformation of the letter sent a few days after a personal meeting with the Hungarian Minister of Justice, when verbally expressed doubts. The Commissioner is concerned he called several times to Andrew Jóri reorganization of the Data Protection Ombudsman could not be completed until 2014, six-year mandate, while the EU’s current privacy policy states that the independent data of the head of the institution shall not be removed from office before their term expires.

Under the same directive that is contrary to Reding, the new office of President is not elected to parliament, but Prime Minister’s proposal to appoint the head of state. This is of concern according to Reding, the data protection supervision for the operation of full independence must be guaranteed.

The Committee Vice-Chairman of the change causes while in mid-December that also answers expected Navracsics Tibor, why has not the government’s interim decision, which the Ombudsman kitölthette had 2014 on the mandate, and what safeguards will ensure the new authority’s independence. (The data protection agency independent of Reding’s favorite topic: the proof is to ensure that by 2014, a new, unified Europe to adopt data protection legislation of the Member States. In our previous article on this you can read here.)

My Jóri turned against the minister’s statement

Tibor Navracsics a personal meeting, on 16 December in writing responded to Commissioner Viviane Reding argued that Jóri Andrew two days of the law before the final vote (just the [origo] In an interview), you indicate that you do not want the new office manager be. Also referred to the fact that data protection tasks in most EU countries in the new Hungarian authorities have a similar institution, which shall be the opinion that even greater powers in value as the former Ombudsman – the right to példéul sue, fines, and its own budget chapter will be.

Viviane Reding has already indicated in our information according to Tibor Navracsics to Brussels “can not allow” the independence of the Data Protection Office cases. The correct procedure is that certain fundamental rights would have been nominated before Péterfalvi Attila the Prime Minister was officially offered the new position Jóri Andrew, and then to indicate their man, the Ombudsman if the offer is not accepted. However, since this did not happen, Reding minimum expectation would be that Navracsics Jóri attached a waiver form signed by Andrew and not refer to an interview.

If the infringement procedure actually criticizes the Data Protection Commissioner of Hungary, is likely to be amended and the relevant statutory provisions, and the result achieved in practice. The European Court of Justice ruling last year in a similar case of the Hungarians condemned Germany for having been placed under state supervision of the provincial data protection authorities. The Germans, according to procedures in compliance with the EU directive, but said the sentence, that the “complete independence” concept “for any direct or indirect influence decision-making power to represent free.”

Want to keep under strong pressure from Hungary

[Origo] has been talked about in early December, several government sources, that their talks in Brussels EU officials repeatedly stated that “the full hócipőjük Hungary.” [Origo] government sources confirmed, according to information that is lost, who have been informed that the European Commission President Jose Manuel Barroso to the ukase of working under the supervision commissioners to hold a “strong pressure”, the Hungarian government.

The sources said that the EU Fundamental Rights Commissioner has asked the committee chairman, to examine the new Hungarian Basic Law and related laws in all delicate cardinal points, and where possible, to initiate misconduct proceedings. The Monetary Affairs Commissioner Olli Rehn and Barroso urged to continue to hold the excessive deficit procedure in Hungary. As highlighted in the [origo] had first reported, José Manuel Barroso before Christmas, the personal tone of the letter called on the Hungarian Prime Minister jegybankról and the financial stability of the draft legislation withdrawing visual feedback that this could be the condition of the International Monetary Fund and the European Union proposed loan agreement.

I still have reservations

The Central Bank Act and the new fundamental laws alaptörvényhez related issues Tuesday and Wednesday is the number one topic was the information provided by the European Commission in Brussels. Olivier Bailly spokesman for example, no questions asked on Wednesday indicated that the committee will monitor the developments in Hungary and the EU’s basic values ​​are observed.

The spokesman reminded the committee that President Barroso’s letter, while others have turned to Hungarian partners asking for certain amendments to legislation. “Since the law was adopted, reservations are preserved” – said the spokesman, pointing out that experts have examined the most controversial Hungarian law, the stability and the central bank law, the legal effect, and if these EU laws, or principles conflict clauses found in the case the Committee.

A spokesman on Tuesday also said that the European Commission insists on preserving the independence of the Hungarian National Bank. An EU official as to the MTI, it was also added that now the weekend before completed their legal analysis, to respond to the fact that many Hungarian legislation, including the aforementioned, December 30, adopted on the Central Bank Act in all respects, fully compatible with with EU law.

The EU official also said that the Hungarian financial aid request will not discuss matters with Hungary, while the independence of the central bank considers that a matter is not resolved satisfactorily in Brussels. José Manuel Barroso, Commission President Viktor Orban of Hungary to the letter written in December therefore launched infringement proceedings, if necessary, reference is made.
Source: origo.hu

[Origo] According to information of infringement proceedings against Hungary is preparing a post-termination of the Privacy Commissioner, the European Commission. Commission President Jose Manuel Barroso has called for more resources by its employees to maintain strong pressure on the Hungarian government. The central bank had challenged the law and stability, the new basic law and the fundamental law, the Committee may also examine.
Source: AFP / Georges Gobe

Infringement proceedings against Hungary, the European Commission, the Data Protection Ombudsman’s office due to the elimination of – the [origo] According to the information that Viviane Reding, Commissioner for Fundamental Rights, the Committee has informally informed the Hungarian government officials.

The Fundamental Rights Commissioner also wrote a letter in mid-December, Tibor Navracsics judicial and administrative minister of justice in the end levezényelt transformation of the 62 judges at the age of compulsory retirement under the Data Protection Commissioner’s post is the elimination of questions. The Data Protection Ombudsman ceased on 1 January, Andrew Jóri functions to the creation of a new National Freedom of Information and Data Protection Authority took over its former head of the Data Protection Commissioner Péterfalvi was Attila.

Viviane Reding Dec. 12 letter drafted in the form of questions concerns the transformation of the letter sent a few days after a personal meeting with the Hungarian Minister of Justice, when verbally expressed doubts. The Commissioner is concerned he called several times to Andrew Jóri reorganization of the Data Protection Ombudsman could not be completed until 2014, six-year mandate, while the EU’s current privacy policy states that the independent data of the head of the institution shall not be removed from office before their term expires.

Under the same directive that is contrary to Reding, the new office of President is not elected to parliament, but Prime Minister’s proposal to appoint the head of state. This is of concern according to Reding, the data protection supervision for the operation of full independence must be guaranteed.

The Committee Vice-Chairman of the change causes while in mid-December that also answers expected Navracsics Tibor, why has not the government’s interim decision, which the Ombudsman kitölthette had 2014 on the mandate, and what safeguards will ensure the new authority’s independence. (The data protection agency independent of Reding’s favorite topic: the proof is to ensure that by 2014, a new, unified Europe to adopt data protection legislation of the Member States. In our previous article on this you can read here.)

My Jóri turned against the minister’s statement

Tibor Navracsics a personal meeting, on 16 December in writing responded to Commissioner Viviane Reding argued that Jóri Andrew two days of the law before the final vote (just the [origo] In an interview), you indicate that you do not want the new office manager be. Also referred to the fact that data protection tasks in most EU countries in the new Hungarian authorities have a similar institution, which shall be the opinion that even greater powers in value as the former Ombudsman – the right to példéul sue, fines, and its own budget chapter will be.

Viviane Reding has already indicated in our information according to Tibor Navracsics to Brussels “can not allow” the independence of the Data Protection Office cases. The correct procedure is that certain fundamental rights would have been nominated before Péterfalvi Attila the Prime Minister was officially offered the new position Jóri Andrew, and then to indicate their man, the Ombudsman if the offer is not accepted. However, since this did not happen, Reding minimum expectation would be that Navracsics Jóri attached a waiver form signed by Andrew and not refer to an interview.

If the infringement procedure actually criticizes the Data Protection Commissioner of Hungary, is likely to be amended and the relevant statutory provisions, and the result achieved in practice. The European Court of Justice ruling last year in a similar case of the Hungarians condemned Germany for having been placed under state supervision of the provincial data protection authorities. The Germans, according to procedures in compliance with the EU directive, but said the sentence, that the “complete independence” concept “for any direct or indirect influence decision-making power to represent free.”

Want to keep under strong pressure from Hungary

[Origo] has been talked about in early December, several government sources, that their talks in Brussels EU officials repeatedly stated that “the full hócipőjük Hungary.” [Origo] government sources confirmed, according to information that is lost, who have been informed that the European Commission President Jose Manuel Barroso to the ukase of working under the supervision commissioners to hold a “strong pressure”, the Hungarian government.

The sources said that the EU Fundamental Rights Commissioner has asked the committee chairman, to examine the new Hungarian Basic Law and related laws in all delicate cardinal points, and where possible, to initiate misconduct proceedings. The Monetary Affairs Commissioner Olli Rehn and Barroso urged to continue to hold the excessive deficit procedure in Hungary. As highlighted in the [origo] had first reported, José Manuel Barroso before Christmas, the personal tone of the letter called on the Hungarian Prime Minister jegybankról and the financial stability of the draft legislation withdrawing visual feedback that this could be the condition of the International Monetary Fund and the European Union proposed loan agreement.

I still have reservations

The Central Bank Act and the new fundamental laws alaptörvényhez related issues Tuesday and Wednesday is the number one topic was the information provided by the European Commission in Brussels. Olivier Bailly spokesman for example, no questions asked on Wednesday indicated that the committee will monitor the developments in Hungary and the EU’s basic values ​​are observed.

The spokesman reminded the committee that President Barroso’s letter, while others have turned to Hungarian partners asking for certain amendments to legislation. “Since the law was adopted, reservations are preserved” – said the spokesman, pointing out that experts have examined the most controversial Hungarian law, the stability and the central bank law, the legal effect, and if these EU laws, or principles conflict clauses found in the case the Committee.

A spokesman on Tuesday also said that the European Commission insists on preserving the independence of the Hungarian National Bank. An EU official as to the MTI, it was also added that now the weekend before completed their legal analysis, to respond to the fact that many Hungarian legislation, including the aforementioned, December 30, adopted on the Central Bank Act in all respects, fully compatible with with EU law.

The EU official also said that the Hungarian financial aid request will not discuss matters with Hungary, while the independence of the central bank considers that a matter is not resolved satisfactorily in Brussels. José Manuel Barroso, Commission President Viktor Orban of Hungary to the letter written in December therefore launched infringement proceedings, if necessary, reference is made.
Source: origo.hu

Leave a Reply 528 megnézve, 1 alkalommal mai nap |