< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Nem mondott igazat Magyarország elnöke: Schmitt 17 oldalt emelt be egy német kutatótól ))))Präsident von Ungarn nicht die Wahrheit gesagt: 17 Seiten Schmitt, hat ein deutscher Forscher aufgenommen

| Mobile | RSS

Nem mondott igazat Magyarország elnöke: Schmitt 17 oldalt emelt be egy német kutatótól ))))Präsident von Ungarn nicht die Wahrheit gesagt: 17 Seiten Schmitt, hat ein deutscher Forscher aufgenommen

2012. január 20. | hozzászólás | Közélet

Egy német kutató 1991-ben publikált tanulmányából is szerepel 17 oldal Schmitt Pál – a hvg.hu január 11-én megjelent cikke nyomán plágiumgyanúba keveredett – doktori disszertációjában. Magyarország elnöke a Kossuth Rádióban szerdán azt állította, hogy dolgozatának a Nikolaj Georgiev művéből átemelt 180 oldalon felüli része a saját szellemi terméke – ez azonban biztosan nem igaz.

Nemcsak a bolgár sportkutató, Nikolaj Georgiev 1987-es munkájából vett át jelentős részeket Schmitt Pál a kisdoktori disszertációjában, hanem egy német sportszociológus, Klaus Heinemann egyik tanulmányából is oldalakat fordított le és illesztett be az 1992-es értekezésébe.

A gazdaság szerepe című fejezet Schmitt dolgozatában megegyezik Klaus Heinemann The Economics of Sport: the Institution of Modern Sport as an Area of Economic Competition címmel megjelent tanulmányának szövegével. Heinemann szövege eredetileg egy 1990 májusában Kanadában megtartott nemzetközi konferencián hangzott el, melynek előadásai Sport… The Third Millennium: Proceedings of the International Symposium, Quebec City, Canada, May 21-25, 1990 című, több mint 800 oldalas kötetben jelentek meg 1991-ben.

A hvg.hu múlt szerdán számolt be arról, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök 1992-ben írt disszertációjának nagy része – számításaink szerint mintegy 180 oldal – szinte szóról szóra megegyezik egy bolgár sportkutató, Nikolaj Georgiev által még a nyolcvanas években írt tanulmány szövegével.

Folyamatosan rövidülő disszertáció

Schmitt Pál szerdán reagált először az egy héttel ezelőtt megjelent cikk állításaira. Az államfő a Kossuth Rádió szerda reggeli műsorában visszautasította a plágiumvádakat, és azt mondta, hogy a 180 oldalnyi – szerinte az egyes jegyzőkönyvekből mindenki, így Georgiev számára elérhető – „törzsanyagon” felül a dolgozatában a fennmaradó 30-35 oldalnyi szöveg (amely Schmitt szerint a következetéseit tartalmazza) a saját munkája. (A hvg.hu csütörtöki cikkében azt is bemutatta, hogy Schmitt ebben sem mondott igazat, hiszen dolgozatának “Következtetések” című fejezete szinte teljes egészében a Georgiev-mű egyik fejezetének átvétele.)

A hvg.hu összehasonlította a német kutató és az államfő disszertációját: a kilencoldalas Heinemann-tanulmány Schmitt által felhasznált 8 oldalas része az államfő dolgozatában összesen 17 oldalt tesz ki. Schmitt szövege mondatról mondatra, bekezdésről bekezdésre azonos Heinemann tanulmányának 312–319. oldalig terjedő részével. A gondolatmenet, a hivatkozások, a következtetések szóról szóra megegyeznek.

A lábjegyzeteket és jelölésüket Schmitt elhagyta; a szöveget most úgy adjuk közre, ahogyan Heinemann tanulmányában eredetileg megjelent. A német kutató tanulmányának teljes szövege hozzáférhető a Google Books oldalán.

Schmitt esetenként félre is fordítja az angol szöveget. „Az előnyök eltolódásának egy öndinamikus spirálja jelenik meg” – írta a Magyar Olimpiai Bizottság akkori elnöke a dolgozatában. Ugyanez Heinemann tanulmányában: „A self-dynamic spiral of preference shifts emerges.” Ezt így lehetne fordítani: „Kialakul a preferenciák megváltozásának önmagát erősítő spirálja.”

Schmitt egy másik helyen ezt írta: „A szurkolók és a sportolók előnyben való részesítése az ilyen típusú sportágak javára tolódik el.” Az angol eredeti így hangzik: „Preferences of spectators and athletes are shifted in favor of these types of sport.” Magyar fordításban ez így lehet helyes: „A nézők és a sportolók preferenciái e sportágak felé tolódnak el.”

Schmitt Heinemann tanulmányát magának a kötetnek a címével és rossz kiadási hellyel tünteti fel az irodalomjegyzékben: „A sport a harmadik évezredben – Klaus Heinemann, Németország, 1991”. A kötet azonban a kanadai Laval Egyetem kiadásában jelent meg Quebecben. Hasonlóan járt el Schmitt Georgiev írásának feltüntetésekor is: a címét nem franciául, hanem magyar fordításban adta meg (holott a kötet nincs magyarra fordítva), ráadásul a bolgár kutató 1987-es munkájának kiadási helyéül Lausanne helyett Bulgáriát jelölte meg.

A hvg.hu eddigi kutatásai alapján az 1992-es kisdoktori disszertációban legfeljebb kb. 18 oldal maradt, amelyről Schmitt azt állíthatja, hogy az ő munkája.

forrás:hvg.hu

Präsident von Ungarn nicht die Wahrheit gesagt: 17 Seiten Schmitt, hat ein deutscher Forscher aufgenommen

Eine deutsche Studie im Jahr 1991 veröffentlichte ebenfalls enthalten 17 Seiten Paul Schmitt – der hvg.hu wurde am 11. Januar plágiumgyanúba im Zuge der verwickelt erschienen – Dissertation. Ungarn Präsident des Kossuth-Radio am Mittwoch behauptet, dass die These von Nikolai Georgiev művéből Extrapolation über 180 Seiten seiner eigenen geistigen Eigentums – aber dies ist sicherlich nicht wahr.

Nicht nur die bulgarische Sportwissenschaftler, Nikolai Georgiev im Jahr 1987 nahm das Werk von Paul Schmitt über große Teile der Dissertation, eine kleine, aber Sport ist ein deutscher Soziologe Klaus Heinemann ist eine Studie der übersetzten Seiten und führte von 1992 értekezésébe.

Die ökonomische Rolle von Papier im selben Kapitel Schmitt Klaus Heinemann The Economics of Sport: Die Institution of Modern Sport als Area of ​​Economic Competition, eine Studie über den Text der Überschrift veröffentlicht. Heinemann Text ursprünglich eine Mai 1990 in Kanada, eine internationale Konferenz gesagt wurde, mit Auftritten von Sport … Das dritte Jahrtausend: Proceedings of the International Symposium, Quebec City, Kanada, May 21-25, 1990, berechtigt, mehr als 800-seitige Buch im Jahr 1991 veröffentlicht .

Die hvg.hu berichtete am vergangenen Mittwoch, dass der Präsident Pal Schmitt im Jahr 1992 seine Doktorarbeit zum großen Teil – nach unseren Berechnungen etwa 180 Seiten – fast Wort für Wort das Gleiche wie eine bulgarische Sportwissenschaftler, Nikolai Georgiev immer noch den achtziger Jahren eine Studie geschriebenen Text.

Kontinuierlich Verkürzung Dissertation

Paul Schmitt reagierte am Mittwoch zum ersten Mal vor einer Woche den Artikel Vorwürfe. Der Präsident des Kossuth-Radio Mittwochmorgen Repertoire verweigert plágiumvádakat, und sagte, dass die 180 Seiten – in seiner Sicht der einzelnen Protokolle für alle, so Georgiev zur Verfügung – “Basismaterial” Überprüfung der These von der restlichen 30 bis 35 Seiten Text (was Schmitt, der enthält die Schlussfolgerungen) in ihrer Arbeit. (A hvg.hu Donnerstag Artikel zeigte auch, dass Schmitt die Wahrheit in dieser entweder erzählt, weil das Papier “Schlussfolgerungen” Abschnitt des Kapitels wird fast ausschließlich künstlich, Georgiev ein Kapitel erhalten.)

Die hvg.hu die deutsche Staatsoberhaupt Forschung und Dissertation im Vergleich: ein neun-seitigen Studie, Heinemann, verwendet Schmitt von der achtseitige Papier ist Teil der Spitze des Staates, insgesamt 17 Seiten. Schmitts Text Satz für Satz, Absatz für Absatz, der gleichen Studie von Heinemann 312-319. Teil der Seitenverkleidung. Der Gedankengang, der Links, die Schlussfolgerungen sind identisch Wort für Wort.

Die Fußnoten und Schmitt ihre Spuren hinterlassen, so sind wir nun in den Text eingebunden, wie ursprünglich in der Heinemann-Studie veröffentlicht. Der vollständige Text der deutschen Studie ist verfügbar auf der Google Books-Seite.

Schmitt manchmal irreführend als auch die englische Fassung. “Die Vorteile der Umstellung auf eine Spirale von öndinamikus erscheinen” – geschrieben von dem damaligen Präsidenten des Ungarischen Olympischen Komitees in der Zeitung. Die gleiche Studie von Heinemann: “Die dynamische Spirale von Selbst-Präferenz Verschiebungen entsteht.” Es konnte so gestellt zu sein “entwickeln eine sich selbst verstärkende Spirale der Veränderung in den Einstellungen.”

Schmitt, in einem anderen Ort, den er schrieb: “. Die Fans und Athleten am liebsten überhaupt für diese Art von Sport zu Gunsten der shifting” Die englische Version lautet: “Preferences von Zuschauern und Athleten zu Gunsten der Thes Sportarten verschoben werden.” Ungarische Übersetzung so kann es richtig sein: “Die Zuschauer und Athleten die Präferenzen verschoben in Richtung dieser Sportart.”

Heinemann Studie von Schmitt sich den Titel des Buches und die Ausstellung ein schlechter Ort angegeben in der Bibliographie: “Der Sport in das dritte Jahrtausend – Klaus Heinemann, Deutschland, 1991.” Das Buch erschien jedoch die kanadische Ausgabe der Laval University in Quebec. Wie Schmitt fungierte Georgiev Angabe des Schreibens: Der Titel ist nicht Französisch, aber es war in ungarischer Übersetzung (obwohl die Lautstärke nicht ins Ungarische übersetzt) ​​und die Bulgarische Wissenschaftler im Jahr 1987 markierte den Arbeitsaufwand von Bulgarien statt Lausanne.

Die hvg.hu bisherigen Forschungen über die Dissertation im Jahr 1992 etwas mehr als ca. basiert. 18 Seiten Links, die Schmitt zu seiner Arbeit gesetzt wird.
Quelle: hvg.hu

Leave a Reply 412 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: