< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Levélhullás Bajnai, gyere vissza! – avagy hogyan éreznek a németországi magyarok ))))Fall der Blätter Bajnai, komm zurück! – Oder wie sie sich fühlen über die deutsche Ungarn

| Mobile | RSS

Levélhullás Bajnai, gyere vissza! – avagy hogyan éreznek a németországi magyarok ))))Fall der Blätter Bajnai, komm zurück! – Oder wie sie sich fühlen über die deutsche Ungarn

2012. január 21. | hozzászólás | Közélet

Tisztelt Bajnai úr, kérjük térjen vissza, mert már szégyelljük, hogy magyarok vagyunk…! – avagy hogyan éreznek a németországi magyarok.

Tisztelt Olvasó!

Szüleimmel még az „átkos” Kádár-rendszer idején hagytam el Magyarországot, Németországba disszidáltunk. Igaz, hogy integrálódtunk, de fontos megjegyezni, hogy soha nem asszimilálódtunk.

Egyszer sem tagadtam magyar származásomat német állampolgárként sem, éppen ellenkezőleg, mindig is hangoztattam, hogy honnan származom. Ebben a szellemben neveljük a fiúnkat is.

Tudni kell, hogy a közép-kelet-európai országok között a magyaroknak volt a legnagyobb tekintélyük, becsületük szinte az egész nyugati világban még a gulyás-kommunizmus idején is – úgy gondolom, ezzel nem mondtam újat, ezt mindenki tudja, és valamilyen formában már meg is tapasztalta.

Nem vagyok egy büszke típus, de a magyarságomra tényleg büszke voltam mindig. Nem is ért ezért engem egyszer sem kritika, sem megkülönböztetés, és még nem vágta a képembe senki, hogy „hülye külföldi”.

De 2011. decembere óta legszívesebben még azt is letagadnám, hogy tudom, hol helyezkedik el Magyarország földrajzilag, nemhogy bármi közöm is van Magyarországhoz. A barátok, ismerősök, szomszédok, munkatársak, a hentes, a pék, akiknél rendszeresen vásárolunk, így jól ismernek, naponta teszik a megjegyzéseket, viccelődnek, élcelődnek, és kérdezik, láttam-e az előző esti TV-híradót, vagy az orrom alá dugják a napi sajtót.

Eljutottam odáig, hogy szégyellem a magyarságomat, és sajnos ezzel nem vagyok egyedül!

Karácsonykor részt vettem egy magyar nyelvű istentiszteleten, voltunk vagy háromszázan. Ezek a magyarok is kivétel nélkül ugyanazt élik át, amit én.

Németországban téma lett Magyarország, méghozzá nagyon negatív téma. Már eltusolni sem lehet a dolgot, mert nem csupán az aktuális kormányról, de úgy „am Block” Magyarországról alakult ki egy eddig ismeretlen, nagyon csúf kép. Nem csoda, hiszen Orbán úton-útfélen előszeretettel hivatkozik arra, miszerint az ország kétharmadától kapott felhatalmazást, hogy azt tegye, amit tesz, állítólag Magyarország érdekében. Ez itt így épült be a fejekbe, és szilárdult meg meg a köztudatban.

Még a gyermekek TV-híradójában is volt egy hosszabb tudósítás „gyereknyelven”, mi történik most éppen Magyarországon, s hogy milyen gyalázatos dolgokat művel a kormány.

Félreértés ne essék, engem ez az egész nem személy szerint zavar, mert mint tudjuk, minden csoda három napig tart.

Ami viszont nagyon is zavar, hogy milyen kép alakult ki hirtelen a németek fejében az eddig nagyra becsült Magyarországról, aztán az is nagyon zavar, hogy egy abszolút hiteltelenné vált kormány tagjaival azonosítják a magyar népet. Ki tudja, mikor érjük meg, hogy még „le is fasisztáznak” bennünket – megjegyzem, teljesen jogosan.

Figyelemre méltó, hogy a szükség, a baj mennyire össze tudja hozni az embereket. Hirtelen emailhegyeket kapok eddig általam nem is ismert németországi magyaroktól, de Svájcból, Hollandiából és Franciaországból is jönnek a körlevelek garmadái.

Levél Merkel kancellárhoz: Tegyenek különbséget a magyar nép és Orbán diktátor között

Egy magyar lelkész, akinek nevét saját biztonsága érdekében nem teszem közzé, szervezett egy kis „munkacsoportot”, melynek magam is tagja vagyok.

Nyílt levelet írunk Angela Merkel kancellár asszonynak, valamint Barroso úrnak, melyben tiltakozni fogunk az Orbán-kormány intézkedései, törvényei, valamint az új alaptörvény ellen.

Kérni fogjuk, hogy az Orbán-kormány elsöprése után rehabilitálják Magyarországot. De addig is tegyenek éles különbséget a magyar kormány és a magyar emberek között, és véletlenül se tegyenek egyenlőségjelet Orbán Viktor diktátor akarata és a magyar nép akarata közé. Még akkor sem, ha a magyar miniszterelnök folyamatosan a nép akaratára hivatkozik, tehát a népre hárítja át észbontó döntéseinek felelősségét.

Egy másik levél is készülőben van, melynek Bajnai Gordon volt miniszterelnök a címzettje. Megkérjük Bajnai urat, hogy Magyarország érdekében térjen vissza mielőbb az ország politikai színpadjára, mert úgy gondoljuk, jelenleg ő az egyetlen olyan magyar politikus, aki az őt aljas módon bemocskolni akaró „liba-sztori”-ban is tiszta maradt, ő az, aki tekintélyével, erkölcsi hitelével és szakmai kompetenciájával képes lenne kivezetni az országot abból a siralmas mélységből, amelybe azt a dilettánsnak is csak nagy jó indulttal nevezhető Orbán-kormány taszította!

Milyen jogon avatkozunk bele mi, külföldi magyarok az anyaország belügyeibe?

A válasz egyszerű: először is nem avatkozunk bele! Másodszor, javaslatot tenni bárkinek joga van. Harmadszor pedig maga Semjén Zsolt jelentette be, hogy a magyar kormány a külföldön élő, de már nem magyar állampolgársággal rendelkező magyarokat is magyarnak tekinti, érdekeiket megvédi – sőt még nyilvántartásról, meg körlevélről is szó volt, ami ellen mi azonnal tiltakoztunk, hivatkozva az adatvédelmi jogszabályokra.

Ez a „megvédős” mese egyébként a kakastollas, árpádsávos-zászlós, bokacsattogtató, magyarkodó 56-osoknál még lehet, hogy be is jött volna, de nálunk, „mai magyaroknál” nagyon nem jött be Semjén úr lojáliskodó gesztusa, amely mögött nagy valószínőséggel szavazatszerzési szándék állt!

Az általa említett érdekvédelmi törekvéseit eleinte csak megmosolyogtunk, mert bennünket, nyugaton élő magyarokat nem akar itt bántani senki.

A mosolyunk azóta már alább hagyott, nem mintha letámadtak volna bennünket a „magyarevő bennszülöttek”, hanem, mert időközben megértettük Semjén úr „üzenetének” lényegét, valódi tartalmát, amelyet maga a magyar kormány reprezentál: Magyarországnak ellensége Európa, sőt az egész világ, ergó, mindenhol csak bántják a magyarokat, és ez érvényes a külföldre szakadtakra is. Tehát, össze kell fogni, szabadságharcot kell folytatni, véd- és dacszövetséget kell kötni minden magyarnak, mindegy hol él.

Ez az egész persze úgy, ahogy van, még szánalmasnak is alig nevezhető, de feltehetőleg Orbán Viktor konfliktus- és ellenségkereső, beteges fantáziájában a szabadságharc folytatásának szükségessége realitásként jelenik meg. Megjegyzem, az efféle realitások „hordozóit” az enervált, lepukkant nyugati országokban általában kezelni szokták, és nem túl gyakran engedik ki őket az utcára, főleg nem megfelelő kíséret nélkül…

Különösen figyelemre méltó, hogy valamennyi Németországban élő magyar, akivel találkoztam – korra, nemre, iskolai végzettségre és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül – felháborítónak tartja mindazt, amit Orbán Viktor Magyarországgal művel és valamilyen módon hallatja is a szavát német és magyar fórumokon egyaránt.

Szembefordulni a diktatúrával!

Mivel mi nem kívánunk az Orbán-féle gumiszobás szabadságharcban részt venni, ezért számunkra nem marad más, mint tiltakozások formájában szembefordulni a diktatúrával. Elítélni az Orbán-rezsim népellenes intézkedéseit, az emberi jogok lábbal tiprását, valamint aktív segítséget nyújtani azoknak a magyaroknak, akik az anyaországból ide menekülnek. Ezt szívesen meg is tesszük!!

Ugyanakkor bízunk abban, hogy Magyarország nagyon hamar visszatér a demokrácia útjára, és az Orbán-uralom csak mint rövid rémálom vonul majd be a történelembe!

forrás:168 óra.hu

Fall der Blätter
Bajnai, komm zurück! – Oder wie sie sich fühlen über die deutsche Ungarn

Sehr geehrter Herr Bajnai, bitte komm zurück, weil es mir peinlich, dass wir Ungarn sind …! – Oder wie sie sich fühlen über die deutsche Ungarn.

Liebe Leserinnen und Leser,

Meine Eltern sind die “verfluchte” während des Kádár-Regimes verließ Ungarn, Deutschland, zu emigrieren. Es ist wahr, dass integrierte, aber es ist wichtig zu beachten, dass sie nie assimiliert.

Nicht ein einziges Mal hat er bestreiten ungarischen származásomat deutscher Staatsbürger entweder, im Gegenteil, hat immer darauf bestanden, dass ich herkomme. In diesem Sinne ist es, unseren Sohn zu erziehen.

Beachten Sie, dass die mittel-und osteuropäischen Länder bei den Ungarn sind die höchsten Prestige, Ehre, ist fast die gesamte westliche Welt ein Gulasch-Kommunismus ist – ich denke, das ist etwas Neues sagen, jeder weiß das, und in irgendeiner Form bereits auch gefunden.

Ich bin nicht stolz auf eine Art, aber wirklich stolz auf meine ungarischen war alles. Verstehe nicht, warum ich nie Kritik oder Diskriminierung, und doch niemand warf in meinem Gesicht, dass “dumme Ausländer”.

Aber die 2011th Seit Dezember haben wir noch wollte leugnen, dass ich weiß, wo Ungarn ist geographisch nicht einmal etwas mit Ungarn zu tun. Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen, der Metzger, der Bäcker, die regelmäßig kaufen, so gut, jeden Tag bekannter zu machen einen Kommentar, Witz sind, élcelődnek und fragen, ob ich einer der am Vorabend TV-Nachrichten, oder mir unter die Nase halten sah der Tagespresse.

Ich kam zu dem Punkt, dass ich mich für die Ungarn bin, und leider bin ich nicht allein mit diesem!

Zu Weihnachten besuchte ich eine in ungarischer Sprache Gottesdienst oder 300 von ihnen waren. Diese sind immer die gleichen Ungarn leben durch das, was ich getan habe.

Deutschland wurde Ungarn das Thema, auch eine sehr negative Thema. Bereits eltusolni nicht die Sache, nicht nur weil die derzeitige Regierung, aber ich “am Block” Ungarn war ein unbekannter, sehr hässliches Bild. Kein Wunder, dass so beiläufig Stadt gerne auf die Tatsache, dass zwei Drittel des Landes das Mandat, es zu tun bekam beziehen, was es tut, ist in Ungarn sagte. Das ist so in den Kopf gebaut und verfestigt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Selbst die Kinder-TV-Berichterstattung wurde eine “Kindersprache”, was gerade passiert ist in Ungarn, und was schändlichen Dinge, die Regierung verlängert.

Machen Sie keinen Fehler, es ist nicht mir persönlich Unordnung, denn wie wir alle in drei Tagen fragen.

Welche ist sehr abnormal, was für ein Bild von einem plötzlichen waren die Deutschen die Rückkehr in Ungarn wurde verehrt, er ist auch sehr störend, dass ein absolut diskreditiert Regierung an die Mitglieder des ungarischen Volkes zu identifizieren. Wer weiß, wann wir das sind “gut geht fasisztáznak” us – Notizen, völlig zu Recht.

Es ist bemerkenswert, dass die Notwendigkeit, wie das Problem die Menschen zusammenbringen kann. Plötzlich habe ich nicht bekommen E-Mail-Berg ist auch aus Ungarn, Deutschland, aber die Schweiz bekannt ist, sind die Niederlande und Frankreich auch die Rundschreiben garmadái.

Brief an Bundeskanzlerin Merkel: das ungarische Volk, zwischen einem Diktator und Stadtentwicklung zu unterscheiden

Ein ungarischer Priester, dessen Namen ich nicht veröffentlichen, zu Ihrer eigenen Sicherheit, organisierte eine kleine “Arbeitsgruppe”, die ich bin Mitglied.

Schreiben Sie einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Barroso, in denen wir Objekt, um die Maßnahmen der Regierung Orban, Gesetze und das neue Grundgesetz.

Wir bitten, dass die Regierung Orbán elsöprése nach Ungarn zu rehabilitieren. Aber bis dahin, eine scharfe Unterscheidung zwischen der ungarischen Regierung und ungarische Volk, und nicht versehentlich Gleichsetzung Diktator Viktor Orban, das ungarische Volk den Willen und den Willen eines. Auch wenn der ungarische Ministerpräsident ständig bezieht sich auf den Willen des Volkes, so dass die Menschen, die Verantwortung für Entscheidungen der mind-blowing.

Ein weiterer Brief ist in Vorbereitung, das ist es, der ehemalige Ministerpräsident Gordon Bajnai gerichtet. Sie Bajnai Gentleman nach Ungarn gebeten werden, um so schnell wie die politische Bühne zurückzukehren, weil ich jetzt ist er der einzige ungarische Politiker, der seine Basis in bemocskolni hat wollen “Goose Story” war auch klar denken war, er, der per Dauerauftrag moralischen Kredit-und Fachkompetenz der Lage wäre, in das Land aus der beklagenswerten Tiefen, in die der Amateur nur als sehr gut indulttal Orban-Regierung bezeichnet werden kann entkommen geschoben!

Welches Recht haben wir in der Außenpolitik der Ungarn im Mutterland eingreifen?

Die Antwort ist einfach: Erstens, nicht gegengesteuert wird es! Zweitens hat jeder das Recht, Vorschläge zu machen. Drittens, Sie Semjén Psalm bekannt, dass die ungarische Regierung im Ausland, aber nicht ungarische Staatsbürger in Ungarn waren auch Ungarn betrachten, ihre Interessen zu schützen – und sogar in dem Rundschreiben auch erwähnt, gegen die wir sofort protestiert registrieren, die sich auf die Datenschutzgesetzgebung .

Diese “megvédős” Geschichte sonst der Hahn Feder, Árpád gestreiften Flagge, bokacsattogtató ungarischen Geschichte 56 osoknál sogar möglich, dass Sie auch gekommen wäre, aber hier “, der heutigen Ungarn” ist nicht in Semjén Mr. lojáliskodó Geste kommen, die sich hinter der hohen Wahrscheinlichkeit, Stimmen zu erheben beabsichtigt war!

Seine Lobbyarbeit in den Anfang lächelte nur, weil wir Ungarn in den Westen, nicht wollen hier niemanden zu verletzen.

Das Lächeln ist seit nachgelassen, als ob letámadtak hatte uns auf der “Hungarian-eating Eingeborenen,” sondern weil sie Semjén die “Botschaft” des Wesens des wirklichen Inhalt, die die ungarische Regierung selbst stellt verstanden: Ungarn Feinde in Europa und sogar der ganzen Welt, ergo überall, nur schaden die Ungarn, und dies gilt auch für ausländische szakadtakra. Also, an einem Strang ziehen, für die Freiheit sollte fortgesetzt Schutz und unterliegen sollten alle Ungarn dacszövetséget, egal wo Sie leben.

Das ganze natürlich wie es ist, sogar pathetisch, kaum genannt werden, ist aber wahrscheinlich zu Konflikten und Feind Viktor Orban suchen morbide Phantasie der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Freiheit erscheint als eine Realität. Beachten Sie, dass die Realität dieser “Vektoren” von Energie geworden lepukkant in der Regel in den westlichen Ländern behandelt zu tun, und nicht zu oft lassen sie von der Straße weg, und schon gar nicht ohne die Begleitung der entsprechenden …

Besonders bemerkenswert ist, dass alle in Deutschland lebenden, Ungarn, den ich traf – Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und politischer Zugehörigkeit, was auch immer – an, was Viktor Orban in Ungarn Werk und in gewisser Weise empört die Stimme der deutschen und ungarischen Foren ist zu hören.

Gegen die Diktatur!

Da wir nicht zu Orbans Gummi Zimmer will in den Krieg der Unabhängigkeit zu nehmen, so haben wir es mit als eine Form des Protestes links gegen die Diktatur verwandeln. Verurteilen die Aktionen von Urban-Regime gegen das Volk, tiprását Menschenrechte Füßen und aktiv unterstützen jene Ungarn, die auf das Festland geflohen. Dies ist auch glücklich, es zu tun!

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass Ungarn schon sehr bald wieder den Weg der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit nur als eine kurze-Urban Nightmare und Ruhestand in der Geschichte!
Quelle: 168 óra.hu

Leave a Reply 275 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: